เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
Dtac Promoter ประจำร้านขายมือถือสาขา เซ็นทรัลชลบุรี รายได้เฉลี่ย 11,000-19,500 บาท/เดือน ด่วนมาก 1 อัตรา
***ปฎิบัติงานตาม Shop ร้านมือถือ ทั่วไป อาทิ Jay Mart, TG Fone, Samsung ฯลฯ ประจำสาขา - ให้บริการลูกค้า แนะนำ ซิมรายเดือน ซิมเติมเงิน, แนะนำโปรโมชั่น, เครื่องโทรศัพท์ และบริการเสริมต่างๆ ของดีแทค - ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วันต่อสัปดาห์
16 มีนาคม 2561
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : รายได้เฉลี่ย 11,000-19,500 บาท/เดือน
Dtac Promoter ประจำร้านขายมือถือ SHOP SAMSUNG BIG C จ.อำนาจเจริญ รายได้เฉลี่ย 11,000-19,500 บาท/เดือน ด่วนมาก 1 อัตรา
***ปฎิบัติงานตาม Shop ร้านมือถือ ทั่วไป อาทิ Jay Mart, TG Fone, Samsung ฯลฯ ประจำสาขา - ให้บริการลูกค้า แนะนำ ซิมรายเดือน ซิมเติมเงิน, แนะนำโปรโมชั่น, เครื่องโทรศัพท์ และบริการเสริมต่างๆ ของดีแทค - ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วันต่อสัปดาห์
16 มีนาคม 2561
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
จังหวัด อำนาจเจริญ
อัตรา : 1   เงินเดือน : รายได้เฉลี่ย 12,500-19,500 บาท/เดือน
Dtac Promoter ประจำร้านขายมือถือสาขา บิ๊กซีพัทยาใต้ รายได้เฉลี่ย 11,000-19,500 บาท/เดือน ด่วนมาก 1 อัตรา
***ปฎิบัติงานตาม Shop ร้านมือถือ ทั่วไป อาทิ Jay Mart, TG Fone, Samsung ฯลฯ ประจำสาขา - ให้บริการลูกค้า แนะนำ ซิมรายเดือน ซิมเติมเงิน, แนะนำโปรโมชั่น, เครื่องโทรศัพท์ และบริการเสริมต่างๆ ของดีแทค - ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วันต่อสัปดาห์
16 มีนาคม 2561
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : รายได้เฉลี่ย 12,500-19,500 บาท/เดือน
Dtac Promoter ประจำร้านขายมือถือสาขา the mall นครราชสีมา รายได้เฉลี่ย 11,000-19,500 บาท/เดือน ด่วนมาก 1 อัตรา
***ปฎิบัติงานตาม Shop ร้านมือถือ ทั่วไป อาทิ Jay Mart, TG Fone, Samsung ฯลฯ ประจำสาขา - ให้บริการลูกค้า แนะนำ ซิมรายเดือน ซิมเติมเงิน, แนะนำโปรโมชั่น, เครื่องโทรศัพท์ และบริการเสริมต่างๆ ของดีแทค - ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วันต่อสัปดาห์ ทำงาน 09.30 - 21.00 น.
17 มีนาคม 2561
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 1   เงินเดือน : รายได้เฉลี่ย 12,500-19,500 บาท/เดือน
Dtac Promoter ประจำร้านขายมือถือสาขา เซ็นทรัล เชียงใหม่ รายได้เฉลี่ย 11,000-19,500 บาท/เดือน ด่วนมาก 1 อัตรา
***ปฎิบัติงานตาม Shop ร้านมือถือ ทั่วไป อาทิ Jay Mart, TG Fone, Samsung ฯลฯ ประจำสาขา - ให้บริการลูกค้า แนะนำ ซิมรายเดือน ซิมเติมเงิน, แนะนำโปรโมชั่น, เครื่องโทรศัพท์ และบริการเสริมต่างๆ ของดีแทค - ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วันต่อสัปดาห์
16 มีนาคม 2561
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 1   เงินเดือน : รายได้เฉลี่ย 12,500-19,500 บาท/เดือน
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสัมพันธ์ ทำงานที่ Dtac Service hall เซ็นทรัล ศาลายา ด่วนมาก 3 อัตรา สอบถามพี่เล็ก 0614120710
- ให้บริการลูกค้าประจำสาขา อาทิ เปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น รับชาระค่าบริการ เป็นต้น - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือโปรโมชั่นแก่ลูกค้า และเสนอขาย device, โปรโมชั่นและบริการเสริมต่างๆ - ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน (ตามเวลาห้างสรรพสินค้าในสาขาที่ทำงาน)
16 มีนาคม 2561
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : รายได้รวม 13,000 - 20,000 บาท/เดือนขึ้นไป
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสัมพันธ์ ประจำสาขา Shop dtac Hall ขอนแก่น ด่วนมาก 1 อัตรา สอบถามพี่เล็ก 0614120710
- ให้บริการลูกค้าประจำสาขา อาทิ เปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น รับชาระค่าบริการ เป็นต้น - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือโปรโมชั่นแก่ลูกค้า และเสนอขาย device, โปรโมชั่นและบริการเสริมต่างๆ - ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน (ตามเวลาห้างสรรพสินค้าในสาขาที่ทำงาน)
16 มีนาคม 2561
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
จังหวัด ขอนแก่น
อัตรา : 3   เงินเดือน : รายได้ตั้งแต่ 13,000 - 20,000 บาท/เดือน
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสัมพันธ์ ทำงานที่ Dtac Service hall เซ็นทรัล อุดร จำนวน 1 อัตรา ด่วนมาก สอบถามพี่เล็ก 0614120710
- ให้บริการลูกค้าใน Shop dtac Hall ประจำสาขา อาทิ เปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น รับชำระค่าบริการ เป็นต้น - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือโปรโมชั่นแก่ลูกค้า และเสนอขาย device,โปรโมชั่นและบริการเสริมต่างๆ - ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน (ตามเวลาห้างสรรพสินค้าในสาขาที่ทำงาน)
16 มีนาคม 2561
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
จังหวัด อุดรธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : รายได้เฉลี่ย 13,500 - 20,000 บาทขึ้นไป
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสัมพันธ์ ทำงานที่ Dtac Service hall ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 7 อัตรา ติดต่อพี่เล็ก 0614120710
- ให้บริการลูกค้าประจำสาขา อาทิ เปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น รับชาระค่าบริการ เป็นต้น - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือโปรโมชั่นแก่ลูกค้า และเสนอขาย device, โปรโมชั่นและบริการเสริมต่างๆ - ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน (ตามเวลาห้างสรรพสินค้าในสาขาที่ทำงาน)
16 มีนาคม 2561
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 7   เงินเดือน : รายได้เฉลี่ย 13,500 - 20,000 บาทขึ้นไป
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสัมพันธ์ ทำงานที่ Dtac Service hall เซ็นทรัลโคราช/เดอะมอลล์ โคราช จำนวน 4 อัตรา ด่วนมาก สอบถามพี่เล็ก 0614120710
- ให้บริการลูกค้าใน Shop dtac Hall ประจำสาขา อาทิ เปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น รับชำระค่าบริการ เป็นต้น - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือโปรโมชั่นแก่ลูกค้า และเสนอขาย device,โปรโมชั่นและบริการเสริมต่างๆ - ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน (ตามเวลาห้างสรรพสินค้าในสาขาที่ทำงาน)
16 มีนาคม 2561
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 4   เงินเดือน : รายได้เฉลี่ย 13,500 - 20,000 บาทขึ้นไป
พนักงานคีย์ข้อมูล (รายวัน) ทำงาน อาคารจัตุรัสจามจุรี(ดีแทค) วันละ 600 บาท ด่วนมาก 1 อัตรา
- คีย์งานตามที่ได้รับมอบหมาย เน้นการทำงานในคอมพิวเตอร์ เป็นกรอกข้อมูลผ่านระบบ และเชคความถูกต้องเมื่อข้อมูลขึ้นระบบแล้ว - บริการการจัดการงานเอกสารและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการ - ตรวจสอบเรื่องสื่อส่งเสริมการขายระหว่าง vendor กับ partner - ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ : 9.00-18.00 น. (นอกเวลาเป็นโอที) ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี(ดีแทค) ตรงข้ามวัดหัวลำโพง
16 มีนาคม 2561
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1   เงินเดือน : รายได้ 13,200 (ยังไม่รวมโอที) ขึ้นไป
Call center Outbound DTAC ประจำที่ อาคารจามจุรี รายได้เฉลี่ย 15,000-22,000 บาทขึ้นไป ด่วนมาก 10 อัตรา !!!
- นำเสนอขายแพ๊คเก็จของดีแทคให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ - ทำงานจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น. ที่อาคารจามจุรี (MRT สามย่าน) ตรงข้ามวัดหัวลำโพง
16 มีนาคม 2561
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 10   เงินเดือน : รายได้ 11,000 - 22,000 บาทขึ้นไป
เซลส์หน่วยรถ บัตรเติมเงิน-ซิม (ใช้รถยนต์ส่วนตัว) พื้นที่จ.มหาสารคาม จำนวน 1 อัตรา สอบถามพี่เล็ก 0614120710
- วางแผนการขาย ดูแลลูกค้าเก่าและติดต่อหาลูกค้าใหม่ เพื่อเสนอขายสินค้าของบริษัท - ติดต่อประสานงานระหว่าง ลูกค้าและบริษัท - ร่วมเสนอแนวทางในการนำเสนองาน พร้อมดูแลแก้ไขปัญหาให้กับทางบริษัท - สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทลูกค้า
16 มีนาคม 2561
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
จังหวัด มหาสารคาม
อัตรา : 1   เงินเดือน : รายได้รวม 16,000 - 18,000 บาท/เดือน
Admin (ตรวจสอบข้อมูล) ทำงานที่อาคารจามจุรี (ติด MRTสามย่าน/ตรงข้ามวัดหัวลำโพง) รายได้ 15,000/เดือน ด่วนมาก 3 อัตรา สอบถามพี่เล็ก 0614120710
- ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าในระบบ เช่น ชื่อ ที่อยู่ และไฟล์เอกสารต่างๆ - กรณีข้อมูลลูกค้าไม่ตรงตามเอกสาร ให้แก้ไขในระบบให้ครบถ้วน - สรุปรายงานการทำงานประจำวัน - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ และ วันเสาร์ (บังคับ 3 เสาร์) เวลา 08.30 - 17.30 น. - ทำงานที่อาคารจามจุรีสแคร์ (ติด MRTสามย่าน/ตรงข้ามวัดหัวลำโพง)
16 มีนาคม 2561
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 2   เงินเดือน : รายได้รวม 15,000 - 16,900 บาท/เดือน
SMEs Direct Sale ใช้รถยนต์ส่วนตัว พื้นที่เขตกรุงเทพ ด่วนมาก 5 อัตรา ติดต่อ คุณเล็ก 0614120710
-วางแผนการขาย ติดต่อหาลูกค้าใหม่ เช่น ลูกค้า SMEs ลูกค้าบริษัทเอกชนต่างๆ หรือหน่วยงานราชการ เพื่อเสนอขายสินค้าของบริษัท -ติดต่อประสานงานระหว่าง ลูกค้าของบริษัท -ร่วมเสนอแนวทางในการนำเสนองาน พร้อมดูแลแก้ไขปัญหาให้กับทางบริษัท -สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทลูกค้า -ทำงานจันทร์-ศุกร์ 08.30 – 17.30 น. (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
16 มีนาคม 2561
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 5   เงินเดือน : รายได้เฉลี่ย 15,000-24,500 บาท
บัญชี (Collection Reconcile) ประจำที่อาคารจามจุรี เงินเดือน 18,000 (จันทร์-ศุกร์) ด่วนมาก 1 อัตรา ติดต่อพี่เล็ก 0614120710
- รวบรวมเงินสดเพื่อขายอุปกรณ์การเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์และบันทึกลงในระบบ ERP - ติดตามยอดและกระทบยอดเงินสด - จัดเตรียมเอกสารที่ได้รับและเอกสารงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ - ปิดบัญชีสิ้นเดือนและรายงานให้ทีมงานที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น. ที่อาจารจามจุรีสแควร์ (จัตุรัสจามจุรี) ติด MRT สามย่าน (ตรงข้ามวัดหัวลำโพง)
16 มีนาคม 2561
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 - 18,000 (ตามวุฒิและประสบการณ์)
Admin Support ทำงานที่อาคารจามจุรี (ติด MRTสามย่าน/ตรงข้ามวัดหัวลำโพง) รายได้ 16,000/เดือน(จ-ศ.) ด่วนมาก 1 อัตรา สอบถามพี่เล็ก 0614120710
- จัดทำข้อมูลการขาย - จัดเตรียมอุปกรณ์ เพื่อ Support งานขาย - รวบรวมเก็บข้อมูลงานขาย - ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น. ที่ อาคารจามจุรีสแควร์ (จัตุรัสจามจุรี) ตรงข้ามวัดหัวลำโพง/MRT สามย่าน
16 มีนาคม 2561
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1   เงินเดือน : เงินเดือน 15,000 บาท/เดือน + ค่าโทรศัพท์ 1,000 บาท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 397 งาน

« 1 ... 16 17 18 19 20 »

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560