หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัดบริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
-ให้คำปรึกษาและแนะนำสินค้าแก่ลูกค้าที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถาม -ออกพบลูกค้าอาทิตย์ละ 1 ครั้งหรือแล้วแต่งานที่ต่อเนื่อง -ใช้รถยนต์ของบริษัท ไม่จำเป็นต้องมีรถยนต์ -มีการสอนเทคนิคของสินค้าและวิธีนำเสนอให้ก่อนปฏิบัติจริง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
-มีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์และระบบไฟฟ้า -คอยให้คำปรึกษาและอธิบายลักษณะการทำงานของอุปกรณ์และสินค้าของบริษัท -ศึกษาทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แนะนำฝ่ายขายเพื่อนำเสนอขายกับลูกค้า -ศึกษาวิเคราะห์ เทียบเคียงกับผลิตภัณฑ์ในตลาด วางแผนเพื่อนำผลิตภัณฑ์ออกตลาด -ทำงานเป็นทีม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
ประสานงานกับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา , ทำใบเสนอราคา , เปิดบิลและสั่งของให้ลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
งานระบบบัญชี จัดทำและบันทึกบัญชีด้านรับ-จ่าย งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
- แปลเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
ฝึกอบรมความรู้ด้านเทคนิคให้กับลูกค้า จัดทำสื่อ และอุปกรณ์การสอน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
ซ่อมแซม/บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ แอร์ ในอาคารสำนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
ขับรถส่งสินค้า วางบิล เก็บเงินของบริษัทฯ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
ดูแลการเบิกจ่าย,ตรวจรับสินค้า,ตรวจเช็คสต๊อกสินค้า ดูแลด้านสต๊อกสินค้าและจัดสินค้าตาม Invoice ตรวจสอบสินค้าให้ตรงกับใบจัดสินค้าก่อนส่งไปยังลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
1.งานสรรหาบุคลากร 2.ประกันสังคม 3.ดูแลเรื่องสวัสดิการพนักงาน 4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
รับผิดชอบงานเลขานุการผู้บริหาร ประสานงานหน่วยงานต่างๆ จัดทำบันทึกสรุปรายงาน ต้อนรับผู้มาติดต่อ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
1.ออกแบบสื่อโฆษณา สิ่งพิมพ์ เว็บไซท์ แอนิเมชั่น บูทงานแสดงสินค้า และ Advertising materials ต่าง ๆ ซิลก์สกรีน สติกเกอร์ ป้าย งานช่างศิลป์ต่าง ๆ รวมถึงคู่มือสินค้า 2.ประสานงานกับโรงพิมพ์ และเอเจนซี่ 3.ประสานงานกับแผนกการตลาดและแผนกขาย ในการทำสื่อโฆษณาต่าง ๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
ให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค วางแผน ควบคุม แก้ไขปัญหางานบริการหลังการขาย ประสานงาน ตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากลูกค้า งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
ให้คำปรึกษาและแนะนำสินค้าแก่ลูกค้า ออกพบลูกค้า สอนเทคนิคการใช้งานและนำเสนอผลิตภัณฑ์ ให้บริการลูกค้าด้านต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและควบคุม เดินสายระบบ ออกแบบวงจรไฟฟ้า ดูแลอุปกรณ์ในงานระบบไฟฟ้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการ ทั้งในด้านคุณภาพ ราคา คัดเลือกผู้ขาย เจรจาต่อรองราคาสินค้า ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
รับผิดชอบงานด้านการตลาด ออกพบลูกค้า ให้คำแนะนำและนำเสนอผลิตภัณฑ์ วางแผนงานการตลาดเพิ่มลูกค้ารายใหม่ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
รับผิดชอบงานจัดทำข้อมูลระบบคลังสินค้า ตรวจนับ-ตรวจสอบสภาพสินค้าเข้า-ออก ควบคุมปริมาณและคุณภาพของสินค้า ประสานงานและติดตามการเคลมสินค้า NCR เอกสารการเปิดบิลขายสินค้า ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
รับผิดชอบงานธุรการ-บัญชี บันทึกรายการเบิกค่าใช้จ่ายในสำนักงาน ติดต่อประสานงาน งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
รับผิดชอบงานวางแผน ควบคุมและบริหารงานคลังสินค้า ควบคุมปริมาณและคุณภาพของสินค้าที่รับจากผู้ขาย ปรับปรุงแก้ไขดำเนินงานด้านจัดซื้อและคลังสินค้า ติดตามประเมินผลให้คำแนะนำแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


คุณรู้หรือไม่ ? : ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+