เข้าระบบผู้สมัครงาน
พนักงานบัญชีลูกหนี้
ติดตามหนี้ของบริษัท จัดทำเอกสารเกี่ยวกับหนี้บริษัท
23 มิถุนายน 2561
วิศวกรโครงการ (ควบคุมงานก่อสร้าง)
-บริหารงานจัดการควบคุมงานก่อสร้าง -ควบคุมงบประมาณ -ประสานงานกับหน่วยงานในองค์กรและบริษัทในเครือ -ดูแลให้คำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้รับเหมา
23 มิถุนายน 2561
เจ้าหน้าที่บัญชี / AR AP Accountant
-ควบคุมดูแลบันทึกและตรวจสอบความถูกต้อง การรับ-จ่าย ของบริษัท -จัดทำ ภงด.3,53 -ทำภาษีมูลค่าเพื่ม -กระทบยอดธนาคาร -สินทรัพย์ปิดงบกำไรขาดทุนเบื้องต้น
23 มิถุนายน 2561
Project Engineer
-บริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท -ควบคุมโครงการให้เป็นไปตามความพึงพอใจของลูกค้า
23 มิถุนายน 2561
ช่างซ่อมบำรุง
-ดูแลรักษา -ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักรต่างๆ ในส่วนโรงงาน
23 มิถุนายน 2561
บริษัท อาร์ค่อนไทพ์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12,000-16,000 หรือตามตกลง
Project Manager
-บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท -บริหารงานให้เสร็จตามกำหนดงานเวลาของโครงการ -ควบคุมต้นทุนและงบประประมาณของโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
23 มิถุนายน 2561
Forman
-ปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนคุณภาพโครงการ -ศึกษาแบบก่อสร้างและควบคุม หัวหน้า คนงาน และผู้รับเหมาช่วงจนงานแล้วเสร็จตามมาตราฐานที่บริษัทกำหนดไว้ -เป็นผู้ช่วยในการตรวจสอบและควบคุมภาพของวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง -เป็นผู้ช่วยในการตวรจสอบ วัดปริมาณงานของผู้รับเหมาและคนงาน -ตรวจสอบความถูกต้องของงานก่อสร้าง ร่วมกับวิศวกร เพื่อขออนุมัติขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ จากผู้ควบคุมดูแลงาน
23 มิถุนายน 2561
Draftsman/เขียนแบบ
-เขียนและออกแบบประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม -สามารถใช้โปรแกรม AutoCad และ 3D/2D ได้เป็นอย่างดี -สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ -สามารถออกแบบงานก่อสร้างได้
23 มิถุนายน 2561
บริษัท อาร์ค่อนไทพ์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 14,000-16,000 ขึ้นไป
พนักงานขาย/Sales Representative
-นำเสนอขายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์วัสดุก่อสร้างและสามารถปิดการขายได้ -วางสเปคสินค้า กับหน่วยงายราชการและเอกชน -ประชาสัมพันธ์และให้บริการลูกค้า
22 มิถุนายน 2561
บริษัท อาร์ค่อนไทพ์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 6   เงินเดือน : 15,000-20,000 ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น หรือเงินรายได้พิเศษต่างๆ
ประสานงานราชการ
-สามารถติดต่อประสานระหว่างบริษัทกับหน่วยงานราชการได้เป็นอย่างดี -สามารถทำหนังสือติดต่อราชการได้ -มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีความอ่อนน้อมถ่อมตน -สุขุมรอบคอบ ใจเย็น
23 มิถุนายน 2561
Sales Supervisor /หัวหน้าฝ่ายขาย
-สามารถวางแผนงานด้านการขายและการตลาดได้ -สามารถวิเคาระห์การตลาดได้เป็นอย่างดี -นำเสนองานของบริษัท -ดูแลให้คำปรึกษากับทีมขายได้เป็นอย่างดี
22 มิถุนายน 2561
บริษัท อาร์ค่อนไทพ์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 20000-25000 บาทไม่รวม ค่าคอมมิชชั่นหรือรายได้พิเศษ
จัดซื้อ ในประเทศ/จัดซื้อ ต่างประเทศ
-ติดต่อผู้ขายประเภทวัสดุก่อสร้าง -คัดเลือกผู้ขายที่ดีที่สุด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ -ติดตามรายการสินค้า -กำหนดการส่งสินค้าของผู้ขายในทันเวลา -หาแหล่งผลิตภัณฑ์มานำเสนอ
23 มิถุนายน 2561
บริษัท อาร์ค่อนไทพ์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ออกแบบงานวิจัยและพัฒนา R&D
-พัฒนาและริเริ่มผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของบริษัทและของลูกค้า -ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของสินค้าและวัตถุดิบ -สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มิถุนายน 2561
บริษัท อาร์ค่อนไทพ์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 17,500-25,000
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
-รับผิดชอบงานด้านคลังวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป ทีผลิตจากโรงงาน -ควบคุมการเบิกจ่ายสินค้าให้ตรงตามสต๊อก
23 มิถุนายน 2561
บริษัท อาร์ค่อนไทพ์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,000-12,000
เจ้าหน้าที่ขายโครงการ
-ดูแลรับผิดชอบการขายโครงการบ้านจัดสรรและสามารถปิดการขายได้ตามยอดในแต่ละเดือนได้ -ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงการ
23 มิถุนายน 2561
วิศวกรออกแบบและประเมินราคา
-ออกแบบและประเมินราคา -ตรวจสอบความถูกต้องของหน้างาน -ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบ
23 มิถุนายน 2561
บริษัท อาร์ค่อนไทพ์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานฝ่ายผลิต (จำนวนมาก)
1.นำงานเข้าเครื่อง / นำงานออกเครื่อง 2.วัดงานด้วยเครื่องมือ อย่างง่าย 3.ตรวจสอบงานด้วยสายตา 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มิถุนายน 2561
บริษัท อาร์ค่อนไทพ์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : ไม่ระบุ   เงินเดือน : 9,000 บาทขึ้นไป
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ /QC
-จัดทำมาตราฐานตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ งานระหว่างทำ และสินค้าสำเร็จรูป -ตรวจสอบและควบคุมภาพวัตถุดิบ งานระหว่าทำ สินค้าสำเร็จรูป ให้ได้ตามมาตรฐานของบริษัท -สรุปข้อมูลสถิติ การตรวจสอบ เพื่อวิเคาระห์แนวทางในการแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำขึ้นอีก -พัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมภาพงานให้มีประสิทธิภาพ -ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชา
23 มิถุนายน 2561
บริษัท อาร์ค่อนไทพ์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 9,500-12,000
พนักงานติดรถส่งสินค้า (ด่วนมาก)
- งานประจำ - เดินทางไปกลับรถส่งสินค้าของบริษัทฯ - มีค่าเที่ยวให้ - ขึ้นสินค้า มี OT
23 มิถุนายน 2561
บริษัท อาร์ค่อนไทพ์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 5   เงินเดือน : 9,000 บาท ขึ้นไป
ช่างติดตั้งประตู หน้าต่างอลูมิเนียม (ด่วนมาก)
ติดตั้งประตู หน้าต่างอลูมิเนียม ตามโครงการบ้านจัดสรร ทั้งบ้านเดี่ยวและ ทาวน์เฮ้าส์ ที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ
23 มิถุนายน 2561
บริษัท อาร์ค่อนไทพ์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : 0
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560