เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เจ.เจ.มอลล์ จำกัด
ช่างศิลป์
งานตกแต่ง Display งานสัมนาต่าง ๆ เทศกาลต่างๆ ผลิตป้าย,ออกแบบกราฟฟิก,ผลิตงานพิมพ์และติดตั้งป้าย,อิงเจ๊ต/ตัดสติ๊กเกอร์,ด้วยโปรแกรม photoshop ได้ ออกแบบสื่อโฆษณา ,โบร์ชั่วร์ ,ออกแบบตกแต่งร้านค้าภายในห้างสรรพสินค้า ฯลฯ
19 เมษายน 2561
บริษัท เจ.เจ.มอลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : 13,000 ขึ้นไป
ช่างเทคนิค
- งานซ่อมบำรุงภายในห้างสรรพสินค้า เจ.เจ.มอลล์ เเละดูเเลความเรียบร้อยของระบบงานต่างๆในอาคาร - ควบคุม ดูเเล ระบบงานไฟฟ้า เเละบำรุงรักษาระบบแอร์ Chiller ทั้งระบบ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน - ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ ทำงานเป็นกะ (หมุนเวียนกันหยุด) - รอบการปฏิบัติงาน (06.00-15.00, 09.00-18.00, 12.00-21.00, 21.00-06.00 น. **ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ**
19 เมษายน 2561
บริษัท เจ.เจ.มอลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
ช่างเครื่องเสียง
- ติดตั้งและควบคุมดูแลระบบเสียง (Light & Sound) ภายในห้องสัมมนาจัดเลี้ยง ในงาน Event ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
19 เมษายน 2561
บริษัท เจ.เจ.มอลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
IT Support
- มีความรู้เกี่ยวกับ Windows series/linux - สามารถดูแลระบบ Network ภายในของบริษัทฯ ได้ - มีความรู้ด้าน Mail Server/Config switch 3com/Cisco - สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ได้ดี
19 เมษายน 2561
บริษัท เจ.เจ.มอลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : 15,000.00 บาทขึ้นไป
พ่อบ้าน - แม่บ้าน (ส่วนกลาง) ด่วน!!!!!!!!
- ดูเเล ทำความสะอาด (เก็บ-กวาด-เช็ดพื้น) ในบริเวณพื้นที่ๆได้รับมอบ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน - เวลาเข้างาน 8.00-17.00 น. เเละ 9.00-18.00 น. - ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์
19 เมษายน 2561
บริษัท เจ.เจ.มอลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   เงินเดือน : 420 บาท/วัน +เบี้ยขยัน 1,000 บาท/เดือน
แคชเชียร์ (ด่วนมาก!!)
- ประจำเคาร์เตอร์ชำระเงิน เก็บเงิน คิดราคาสินค้า ของห้างฯ เจ.เจ.มอลล์
19 เมษายน 2561
บริษัท เจ.เจ.มอลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   เงินเดือน : 9,750.00 บาทขึ้นไป + ค่านั่งเครื่อง + เบี้ยขยัน
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน (เชสเตอร์กริลล์) ประจำสาขาเจ.เจ.มอลล์ ด่วนน!!
- บริหารร้านอาหารเชสเตอร์กริลล์ สาขาห้างสรรพสินค้า เจ.เจ.มอลล์ - บริหารงานในร้านให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
19 เมษายน 2561
บริษัท เจ.เจ.มอลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : 15,000.00 บาทขึ้นไป / ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการลานจอด ด่วนมาก!!
- ปฏิบัติงานทั่วไปเกี่ยวกับงานเอกสาร - ตรวจสอบและประสานงานกับลูกค้าหน้างาน - ดูแลความเรียบร้อยภายในลานจอด ของ เจ.เจ.มอลล์ - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
19 เมษายน 2561
บริษัท เจ.เจ.มอลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   เงินเดือน : 10,000.00 บาทขึ้นไป + เบี้ยขยัน
พนักงานเชสเตอร์กริลล์ ประจำสาขาเจ.เจ.มอลล์**ด่วนมาก**
งานด้านการบริการต่าง ๆ ภายในร้านเชสเตอร์กริลล์
19 เมษายน 2561
บริษัท เจ.เจ.มอลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 3 ตำแหน่ง   เงินเดือน : 10,000 บาท ขึ้นไป + เบี้ยขยัน + โอที
พนักงานจัดเรียงสินค้า
- จัดเรียงสินค้าในซุปเปอร์มาเก็ต ของห้างเจ.เจ.มอลล์ - ให้คำแนะนำและตอบคำถามลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าได้ - ตรวจสอบและจัดทำรายงานสต๊อคสินค้า -สามารถทำงานเป็นกะ และเลิกงานเวลา 20.00 น.ได้
19 เมษายน 2561
บริษัท เจ.เจ.มอลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   เงินเดือน : 9,750 บาทขึ้นไป+เบี้ยขยัน
เจ้าหน้าที่บัญชี
- ลงบัญชีทั่วไปและแยกประเภท - ด้านภาษี ภ.พ. 30, ภ.ง.ด.1, 50, 51 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -ตรวจเอกสาร/ทำ statement -กระทบยอดรายรับ-รายจ่าย -ทำกระแสเงินสด -ปิดงบการเงิน - อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
19 เมษายน 2561
บริษัท เจ.เจ.มอลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 17,000 ขึ้นไป + เบี้ยขยัน
เจ้าหน้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์***ด่วน***
ดูแลลูกค้าที่มาติดต่อเช่าพื้นที่ขายสินค้า, ดูแล ให้คำปรึกษาเรื่องการเช่าพื้นขายสินค้า, รับโทรศัพท์ ให้ข้อมูลการเช่าพื้นที่ และงานอืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ
19 เมษายน 2561
บริษัท เจ.เจ.มอลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 บาทขึ้นไป + เบี้ยขยัน
เจ้าหน้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์***ด่วน***
-อัพเดทข่าวสารของ บริษัท ทั้งภายในและภายนอกเป็น บริษัท พีอาร์ วางแผนกิจกรรมและกิจกรรมของบริษัท - สร้างเนื้อหาออนไลน์และสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ผ่านโซเชียลมีเดีย - สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับ บริษัท ในฐานะทูตแบรนด์ - งานของ บริษัท เป็นเจ้าภาพสำหรับผลิตภัณฑ์และโปรไฟล์ของ บริษัท ในปัจจุบัน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
19 เมษายน 2561
บริษัท เจ.เจ.มอลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 17,000 -22,000
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำซุปเปอร์)** ด่วนมาก**
- ดูเเลเรื่องเอกสารเกี่ยวกับร้านค้า เอกสารจัดซื้อ - ดูเเลประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ - เวลาเข้างาน 10.00-19.00น.
19 เมษายน 2561
บริษัท เจ.เจ.มอลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 13,000 บาท
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติการลานจอด) **ด่วนมาก**
- ดูเเลเรื่องเอกสาร เเละประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดูเเลประสานงานต่ออายุบัตรจอดรถพนักงาน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ - เวลาเข้างาน 09.00-21.00น.
19 เมษายน 2561
บริษัท เจ.เจ.มอลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 13,000
Sales (ด่วนมาก)
-หาลูกค้ารายใหม่ ดูแลรับผิดชอบยอดขายให้ตรงตามเป้าหมายบริษัทฯกำหนด -ขายงานจัดเลี้ยงห้องสัมมนาต่างๆ -สรุปยอดขายทุกสิ้นเดือน
19 เมษายน 2561
บริษัท เจ.เจ.มอลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 5   เงินเดือน : ไม่ตำกว่า 20,000 บาท/เดือน
หัวหน้าแผนกศิลป์
งานตกแต่ง Display งานสัมนาต่าง ๆ เทศกาลต่างๆ ผลิตป้าย,ออกแบบกราฟฟิก,ผลิตงานพิมพ์และติดตั้งป้าย,อิงเจ็ต/ตัดสติ๊กเกอร์,ด้วยโปรแกรม Photoshop ได้ ออกแบบสื่อโฆษณา ,โบร์ชัวร์ ,ออกแบบตกแต่งร้านค้าภายในห้างสรรพสินค้า ฯลฯ
19 เมษายน 2561
บริษัท เจ.เจ.มอลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000 ขึ้นไป
พนักงานขับรถส่งอาหาร (ร้านเชสเตอร์กริลล์) ประจำสาขาเจ.เจ.มอลล์
-ขับรถส่งอาหารในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล -งานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
19 เมษายน 2561
บริษัท เจ.เจ.มอลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10,000 ขึ้นไป +เบี้ยขยัน+โอที+ค่าเที่ยว
Chip supervisor
- บริหารร้านอาหารเชสเตอร์กริลล์ สาขาห้างสรรพสินค้า เจ.เจ.มอลล์ - บริหารงานในร้านให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
19 เมษายน 2561
บริษัท เจ.เจ.มอลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12,000.00 บาทขึ้นไป / ตามประสบการณ์
พนักงาน Part Time ทำงานเฉพาะ (วันเสาร์ -วันอาทิตย์)
1.แม่บ้าน(ฟู้ดส์คอร์ท) หน้าที่รับผิดชอบ :เก็บจาน ชาม ช้อน ส้อม ที่ลูกค้าใช้เเล้ว เพื่อส่งต่อให้ส่วนของงานล้าง เเละดูเเลทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ บริเวณศูนย์อาหารให้สะอาดเรียบร้อย น่าใช้บริการ 2.พนักงานลานจอดรถจักรยานยนต์ หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลความเรียบร้อยภายในลานจอดรถจักรยานยนต์ 3.แคชเชียร์และผู้ช่วยแคชเชียร์ (ลานจอดรถจักรยายนยนต์) หน้าที่รับผิดชอบ : เก็บเงินรถจักรยายนต์ที่มาใช้บริการห้าง เจ.เจ.มอลล์ (จตุจักร) 4.พนักงานบริการ(ประจำร้าน เชสเตอร์กริลล์) หน้าที่รับผิดชอบ:ดูแลบริการและเสริฟอาหาร
19 เมษายน 2561
บริษัท เจ.เจ.มอลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 10   เงินเดือน : 325-400/วัน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 22 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560