เข้าระบบผู้สมัครงาน
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวนมาก
1. ขับรถยนต์ให้ผู้บริหารและพนักงานบริษัท 2. สามารถเก็บเช็ค / รับวางบิลได้ 3. สามารถขับรถยนต์เพื่อติดป้ายของงานแสดงสินค้าตามสถานที่ต่างๆ 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
16 มกราคม 2561
ช่างศิลป์
1. ออกแบบในส่วนงานตกแต่ง 2. สร้างกลอ่ง อาร์คเวย์ 3. สร้างงานให้ตรงตามแบบและสร้างงานให้แล้วเสร็จตรงตามเวลาที่กำหนด 4. ดูแลและควบคุมการสร้างงาน 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
16 มกราคม 2561
เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ด่วน!!!!
1.สามารถบริหารจัดการ และ วางแผนการตลาด และ โซเชียลมีเดียได้ 2.มีความรู้ และ ความเข้าใจเรื่องการตลาดเป็นอย่างดี 3.มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการโฆษณาบน Facebook และ โซเชียลมีเดีบการตั้งค่าเมนู การปรับแต่งต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพถายใต้งบประมาณ 4.มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการแจ้งปัญหา และ วิเคาระห์สรุปผลแคมเปญ เพื่อนำมาแก้ไข และ ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 5.สามารถออกแบบแคมเปญออนไลน์ให้สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคคลทั่วไป และ กลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงได้ 6.สามารถใช้โซเชียลมี
16 มกราคม 2561
พนักงานขายพื้นที่แสดงสินค้า กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จำนวนมาก (ด่วน!!)
วางแผนการขาย ขายพื้นที่เช่า ให้กับกลุ่มลูกค้า *เฟอร์นิเจอร์ เพื่องาน Furniture Fair *อาหาร *จิวเวลลี่ *แฟชั่นส์ *ของตกแต่งบ้าน *สวน *สัตว์เลี้ยง *แบรด์ดังต่างๆ เช่น นาฬิกา กระเป๋า เพื่องาน Luxury *กลุ่มยานยนต์ เพื่องาน Super Car พื้นที่ คือ เมืองทอง ไบเทค และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ *สามารถออกต่างจังหวัดได้ เช่น ขอนแก่น เชียงใหม่ ดูแลลูกค้ากลุ่มเดิม และเพิ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ ออกพบลูกค้านอกพื้นที่ และติดต่อประสานงานกับลูกค้า จัดทำรายงาน และเอกสารเกี่ยวกับงานขาย พร้อมทั้งสรุปรายง
16 มกราคม 2561
บริษัท ยูเนี่ยน แพน เอ็กซิบิชั่นส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง+ค่าคอมมิชชั่นจำนวนมาก
เจ้าหนาที่ฝ่ายบุคคล ส่วนงานสรรหาและว่าจ้าง ด่วน!!!!!
1. สรรหาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนงาน 2. ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 3. ดูแลงานด้านประกันสังคม แจ้งเข้า-ออก 4. สรุปการขาด ลา มา สาย ของพนักงาน 5. จัดทำเงินเดือนพนักงานรายวัน - รายเดือนและค่าล่วงเวลส 6. มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานเบื้องต้น 7. ปฏิบัติงานด้านธุรการ และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 8. ฝึกอบรมพนักงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร 9. เพิ่มหรือหาช่องทางการสรรหาที่เหมาะสม เพื่อให้ได้บุคลลากรตามที่บริษัทต้องการ
16 มกราคม 2561
โฟร์แมน ด่วน!!!
- จัดการเตรียมอุปกรณ์การก่อสร้าง พร้อมทั้งดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์ ทั้งก่อน และหลังนำอุปกรณ์ไปใช้ - ควบคุมงานตกแต่าง และงานก่อสร้างให้ตรงตามแบบ - ควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด - ติดต่อประสานงานด้านการก่อสร้างกับช่างเทคนิคฝ่ายอื่นๆ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
16 มกราคม 2561
รับสมัครช่างประจำสำนักงาน / ช่างเทคนิค
ดูแลสาธารณูปโภคระบบต่าง ๆ ภายในอาคารสำนักงาน เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบสื่อสาร
16 มกราคม 2561
จนท.ฝ่ายสร้างงานEvent (สร้างซุ้มหน้างาน (arch way)
ดูแลการสร้างงาน ตามแบบที่ดีไซเนอร์ออกแบบมา ตรวจงาน สร้างงาน ให้ตรงตามเวลากำหนด(สร้างกล่อง อาร์ตเวย์หน้างานต่างๆ)
16 มกราคม 2561
ธุรการฝ่ายขาย
1. จัดทำเอกสาร Daily Report ส่งผู้บังคับบัญชาทุกวัน 2. จัดส่งแคตตาล็อคให้กับลูกค้า 3. จัดเก็บนามบัตรลูกค้าในงานแสดงสินค้าต่างๆ 4. จัดทำเอกสารตามที่ได้รับมอบมาย คีย์ข้อมูล และเก็บเอกสารงานขาย 5. รวบรวมข้อมูลของฝ่ายขายพร้อมทั้งรายงานสรุปทุกเดือน
16 มกราคม 2561
รับสมัครพนักงานบัญชี (ด้านรับ)
1. ตรวจสอบเอกสารประกอบการเซ็นต์สัญญาของลูกค้าให้ครบถ้วน และถูกต้อง 2. ทำใบวางบิล / ใบแจ้งหนี้ 3. บันทึกข้อมูลรายละเอียดตามสัญญา / บันทึกฐานข้อมูลลูกค้า 4. บันทึกบัญชีการรับชำระหนี้ 5. สรุปยอดลูกหนี้คงค้าง 6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
17 มกราคม 2561
พนักงานบัญชี (ด้านจ่าย)
1. ตรวจสอบ และควบคุมความถูกต้องของเอกสารที่ทำการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ทั่วไป 2. ลงบันทึกรายจ่ายในระบบ Express 3. จัดทำรายงานหักภาษี ณ ที่จ่าย ภงด. 3 และ ภงด.53 4. จัดทำเอกสารเบิกจ่าย พร้อมทั้งทำใบสำคัญจ่าย 5. ติดตามเอกสารเบิกจ่าย ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน และจัดเก็บเอกสารการทำจ่าย 6. จัดทำรายงานเพื่อควบคุมรายจ่ายที่ได้ทำการจ่ายไปแล้ว 7. รับวางบิลจากเจ้าหนี้ 8. จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้ 9. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
17 มกราคม 2561
เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการจัดแสดงสินค้า (Project Manager)
1. ประสานงานระหว่างบริษัท กับพื้นที่แสดงสินค้าที่บริษัทจัดงาน อาทิ ศูนย์ประชุมต่างๆ 2. ควบคุม ดูแล และจัดเตรียมกำลังพล ด้านการจัดสร้างพื้นที่แสดงสินค้า 3. ควบคุมการก่อสร้างพื้นที่แสดงสินค้าให้เสร็จทันภายในเวลาที่กำหนด 4. ดูแลเรื่องความปลอดภัย และตรวจสอบความเรียบร้อยระหว่างการจัดแสดงสินค้า 5. ดูแลจัดเก็บอุปกรณ์ก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการจัดแสดงสินค้าทั้งก่อน และหลังการจัดงาน 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
16 มกราคม 2561
รับสมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยโฟร์แมน
1. ทำการจัดเตรียมอุปกรณ์การก่อสร้าง พร้อมทั้งดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์ ทั้งก่อน และหลังนำอุปกรณ์ไปใช้ 2. ปฏิบัติและดำเนินงานตกแต่ง และงานโครงสร้างบูธให้ตรงตามแบบ 3. ปฏิบัติและดำเนินงานก่อสร้างให้เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
16 มกราคม 2561
ช่าง (รายวัน)
1. รับผิดชอบงานผลิต ซ่อม สร้าง ประกอบชิ้นงาน ติดตั้งงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
16 มกราคม 2561
แม่บ้าน
1. ดูแลรักษาความสะอาด บริเวณภายใน - ภายนอก ของอาคารสำนักงาน 2. ทำความสะอาดห้องผู้บริหาร, ห้องประชุม, ห้องน้ำ และส่วนกลางทั้งหมด 3. จัดเตรียมอาหารสำหรับผู้บริหาร 4. จัดเตรียมเครื่องดื่ม ให้กับแขกผู้มาติดต่อ หรือลูกค้า 5. แจ้งเบิก - ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงาน อาทิเช่น น้ำดื่ม กาแฟ กระดาษทิชชู่ อุปกรณ์น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ 6. ช่วยเหลืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
16 มกราคม 2561
Sound Engineer
1. ติดตั้งงานระบบแสง สี เสียง 2. งาน mix เสียง 3. ควบคุมงานระบบ Sound Engineer ทั้งระบบ 4. ควบคุมการดำเนินงานให้สำเร็จจนจบงาน 5. ดูแลและเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนและหลังใช้งาน 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
17 มกราคม 2561
ช่างภาพ และตัดต่อ
1. บันทึกภาพและตัดต่องานภาพ 2. ลงงานใน Youtube 3. write แผ่น dvd เสร็จตามจำนวนที่กำหนด 4. ควบคุมการดำเนินงานให้สำเร็จจนจบงาน 5. ดูแลและเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อน และหลังใช้งาน 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
16 มกราคม 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 17 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560