เข้าระบบผู้สมัครงาน
Programmer .net, Mobile App (ประจำสำนักงานใหญ่วงเวียนใหญ่)
1. Web Programming , Web Design ,Mobile App ,Graphic & Designer เขียนและพัฒนาโปรแกรม HTML 5 , ASP.Net , CSS3 ,IONIC ,Photo Shop, illustrator, Flash AS3, C#, PHP, Dreamweaver , HTML , CSS, Agular, JavaScript 2. วิเคราะห์ พัฒนาออกแบบ มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างผลงานให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจที่ถูกกำหนดขึ้น และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และทดสอบ Mockup สามารถสร้าง Mobile App และสร้างผลงานใหม่ ๆ เพื่อให้เกิด Interactive Digital ขึ้นได้ Developer Team 2.1 สร้างประสบการณ์อันสุดประทับใจให้กับ
23 มีนาคม 2561
IT Implement (เพศชายเท่านั้น) ประจำที่สำนักงานใหญ่วงเวียนใหญ่
1. ประสานงานกับลูกค้า เก็บ requirement และรับปัญหาจากลูกค้า 2. ประสานงานกับทีมโปรแกรมเมอร์ในการพัฒนาระบบ 3. ทดสอบระบบโปรแกรม อาทิ เช่น Software Requirement Specification, Test Case & Test Script, User Manual, Issued Logs เป็นต้น 4. อบรมการใช้งานให้กับ User 5. จัดทำเอกสารคู่มือทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานด้านการออกแบบระบบ วันและเวลทำงาน 1. ทำงาน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น. หยุดเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วันตามกฎหมาย สิทธิลาหยุดงานต่างๆ อาทิ ลาพ
23 มีนาคม 2561
ธุรการบุคคล- สรรหาว่าจ้าง
1. สรรหาว่าจ้างพนักงานตามอัตรากำลังคนที่ได้รับมอบหมาย 2. KPI Call ไม่ต่ำกว่า 70 Call ต่อวัน 3. KPI ยอดนัดหมายมีผู้เข้ามาสมัครงานไม่ต่ำกว่า 5 คนต่อวัน - ทำงานวันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09.00 -18.00 น.หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จวันต่อวัน และ กรณีมีคำสั่งให้มาทำงานวันเสาร์ถือเป็นวันทำงานปกติ - สวัสดิการของบริษัทฯ : ปรับเงินผ่านทดลองงาน / ปรับเงินประจำปี / โบนัสประจำปี / ประกันสังคม / บัตรประกันอุบัติเหตุ / ของขวัญวันเกิด / ท่องเที่ยวประจำปี / สวัสดิการบ้านพักตากอากาศ หัวหิน-ชะอำ / ค่า Commissio
23 มีนาคม 2561
ช่างเทคนิค (สำนักงานใหญ่วงเวียนใหญ่ ซอยกรุงธนบุรี4) ด่วนมากๆๆ
มีความรู้ด้าน IT คอมพิวเตอร์ หรือมีความรู้ด้านช่าง สุขภาพ ร่ายกาย แข็งแรง อดทน ยกของ และยกเครื่องได้เป็นอย่างดี ขับรถยนต์ได้ทุกประเภทพร้อมใบขับขี้ ไม่มีประวัติยาเสพติด รายละเอียดของงาน มีดังนี้ 1.ประกอบ เชื่อมต่อ Hardware และบริการงานติดตั้ง ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.จัดเตรียมมือการอุปกรณ์ Inventory และ Stock ของ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 3.บำรุงรักษา เครื่องมือเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน 4.ประสานงานและติดตามทีมงาน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องเ
23 มีนาคม 2561
บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : เงินเดือนเริ่มต้นที่ 12,000 บาท
Business Analyst (BA) ประจำที่สำนักงานใหญ่วงเวียนใหญ่ ด่วน!!!
1.กำหนดขอบเขตของโครงการ, ประสานงานกับลูกค้าในการเก็บ requirement และรับแจ้งปัญหาจากลูกค้า 2.วิเคราะห์และออกแบบระบบ รวมถึงระเบียบขั้นตอนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 3.วางแผนงานตามระยะเวลาในการพัฒนาระบบ และติดตามงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 4.ประสานงานกับทีมโปรแกรมเมอร์ในการพัฒนาระบบ 5.วางแผนในการติดตั้งและทดสอบโปรแกรม รวมถึงโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ 6.จัดทำและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของระบบ เช่น Software Requirement Specification, Test Case & Test Script, User Manual, Issued
23 มีนาคม 2561
เจ้าหน้าทีปฏิบัติการข้อมูล (Policy prodess ) ซมโป๊ะ สวนลุมพินี ด่วนที่สุด
- คัดแยกเอกสาร - สแกนเอกสาร - คีย์ข้อมูลเอกสาร - ตรวจสอบเอกสาร QC 100% - จัดเรียงเอกสาร -อ่านภาษาอังกฤษและพิมพ์ภาษาอังกฤษได้
23 มีนาคม 2561
Social Marketing
1. มีประสบการณ์ด้าน Social Marketing 2. ประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ 3. ทำ SEO ได้ เขียน Content ได้ 4. ทำ Google Adwords ได้ 5. สามารถตกแต่ง Web เพิ่มเติมได้ 6. ประสานงานทาง Email และ Line ได้ 7. โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ทาง Facebook ได้ 8. รับผิดชอบด้านยอดขายทางอินเตอร์เน็ต 9. เป็น Admin page ที่ดี และมีไหวพริบ 10. ค้นหางานประมูลใน G Procurement 11. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน และปฏิบัติงานตามที่รับมอบหมายให้แล้วเสร็จตามข้อกำหนด วัน-เวลาทำงาน 1. ทำงานวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09
23 มีนาคม 2561
ธุรการ จัดซื้อ
1. ค้นหา ตรวจสอบ Supplier เปรียบเทียบราคา พร้อมลงบันทึกจัดทำรายงานเพื่ิอนำเสนอผู้บังคับบัญชา และกรรมการบริษัท ฯ อนุมัติ 2. วิเคราะห์/ขั้นตอนการสั่งซื้อและการตรวจรับสินค้า วันและเวลาทำงาน 1. ทำงาน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น. หยุดเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วันตามกฎหมาย สิทธิลาหยุดงานต่างๆ อาทิ ลาพักร้อน / ลากิจ 2. ตำแหน่ง Programmer สามารถทำงานได้ 2 วันใน 1 สัปดาห์ สวัสดิการ : การปรับเงินหลังผ่านทดลองงาน / การปรับเงินประจำปี / โบนัสประจำปี / บัตรประกันอ
23 มีนาคม 2561
Admin ( เพศหญิง ด่วนๆๆ )
1.ประสานงานกับแผนกต่างๆ 2.ทำเอกสารใบวางบิล ใบเสร็จ เอกสารทั่วไป เงินเบิก 3.จัดทำเอกสารและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
23 มีนาคม 2561
Stock Shipping ( ผู้หญิงเท่านั้น ด่วนมากๆ)
1.ตรวจเช็คสินค้า 2.บรรจุสินค้าเพื่อจัดส่งให้ลูกค้า 3.ทำรายการขายสินค้าในเว็บออนไลน์ 4.บันทึกข้อมูลสินค้าในเว็บออนไลน์ 5.สามารถตกแต่งภาพได้ วันและเวลาทำงาน 1. ทำงาน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น. หยุดเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วันตามกฎหมาย สิทธิลาหยุดงานต่างๆ อาทิ ลาพักร้อน / ลากิจ 2. ตำแหน่ง Programmer สามารถทำงานได้ 2 วันใน 1 สัปดาห์ สวัสดิการ : การปรับเงินหลังผ่านทดลองงาน / การปรับเงินประจำปี / โบนัสประจำปี / บัตรประกันอุบัติเหตุ / บัตรประกันสุขภาพ
23 มีนาคม 2561
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานควบคุมรถโฟล์คลิฟท์ (ชายเท่านั้น)
- ขับรถยกของเคลื่อนย้ายสินค้าตามใบสั่งงาน - รายงานกรณีรถยกเสียหายใช้งานไม่ได้ - รายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน วันและเวลาทำงาน 1. ทำงาน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 07.30-16.30 น. หยุดเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วันตามกฎหมาย สิทธิลาหยุดงานต่างๆ อาทิ ลาพักร้อน / ลากิจ สวัสดิการ : การปรับเงินประจำปี / โบนัสประจำปี / บัตรประกันอุบัติเหตุ / บัตรประกันสุขภาพ / การท่องเที่ยวประจำปี / สวัสดิการบ้านตากอากาศ / ของขวัญวันเกิด / ชุดยูนิฟอร์ม / เงินช่วยเหลืออื่นๆ /
23 มีนาคม 2561
บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 3   เงินเดือน : รายได้ต่อเดือนโดยประมาณ 16000 บาท
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านคลังพัสดุ (ชายเท่านั้น)
- ยกพัสดุขึ้น-ลง. - จัดเรียงสินค้า - ตรวจสอบนับพัสดุ วันและเวลาทำงาน 1. ทำงาน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 07.30-16.30 น. หยุดเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วันตามกฎหมาย สิทธิลาหยุดงานต่างๆ อาทิ ลาพักร้อน / ลากิจ สวัสดิการ : การปรับเงินประจำปี / โบนัสประจำปี / บัตรประกันอุบัติเหตุ / บัตรประกันสุขภาพ / การท่องเที่ยวประจำปี / สวัสดิการบ้านตากอากาศ / ของขวัญวันเกิด / ชุดยูนิฟอร์ม / เงินช่วยเหลืออื่นๆ /
23 มีนาคม 2561
บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 7   เงินเดือน : รายได้ต่อเดือนโดยประมาณ 13000 บาท
DCS ประสานงานภายนอก
1.ดูแลเอกสารของโครงการที่ได้รับมอบหมาย 2.จัดทำเอกสาร 3.ประสานงานกับลูกค้าภายนอก 4.งานที่ได้รับมอบหมาย วันและเวลทำงาน 1. ทำงาน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ หยุดวันเสาร์/วันอาทิตย์ และวันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วันตามกฎหมาย สิทธิลาหยุดงานต่างๆ อาทิ ลาพักร้อน / ลากิจ 2. เวลาเข้างาน 09.00 - 18.00 น. สวัสดิการ : การปรับเงินหลังผ่านทดลองงาน / การปรับเงินประจำปี / โบนัสประจำปี / บัตรประกันอุบัติเหตุ / บัตรประกันสุขภาพ / การท่องเที่ยวประจำปี / ของขวัญวันเกิด / สวัสดิการอาหารกลางวันฟรี 3 วันต่
23 มีนาคม 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 14 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560