เข้าระบบผู้สมัครงาน
Programmer .net, Mobile App (ประจำสำนักงานใหญ่วงเวียนใหญ่)
1. Web Programming , Web Design ,Mobile App ,Graphic & Designer เขียนและพัฒนาโปรแกรม HTML 5 , ASP.Net , CSS3 ,IONIC ,Photo Shop, illustrator, Flash AS3, C#, PHP, Dreamweaver , HTML , CSS, Agular, JavaScript 2. วิเคราะห์ พัฒนาออกแบบ มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างผลงานให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจที่ถูกกำหนดขึ้น และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และทดสอบ Mockup สามารถสร้าง Mobile App และสร้างผลงานใหม่ ๆ เพื่อให้เกิด Interactive Digital ขึ้นได้ Developer Team 2.1 สร้างประสบการณ์อันสุดประทับใจให้กับ
21 พฤษภาคม 2561
Admin (ธุรการเอกสาร)
1.เอกสารเสนอราคา -บริการสแกนเอกสาร -บริการระบบจัดเก็บเอกสาร -โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟแวร์ที่นอกเหนือจากบริการพื้นฐานของบริษัท -สินค้าใหม่ๆ เกี่ยวกับเครื่อง Digital Signage 2.เอกสารการประมูล -เตรียมเอกสารโครงการ -ข้อมูลด้านเทคนิค สำหรับโครงการ -ข้อมูลเจ้าหน้าที่ สำหรับปฏิบัติงานในโครงการ -ข้อมูลเฉพาะของแต่ละโครงการ 3.เอกสารโครงการนวัตกรรม -จัดทำโครงการในการยื่นขออนุมัติ -ประสานงานเจ้าหน้าที่ -จัดเตรียมเอกสารในการของการเบิกเงิน เช่น ใบสำคัญรับเงิน สัญญาจ้าง หน้าที่ของแต่ละหน้า
21 พฤษภาคม 2561
ช่างเทคนิค (สำนักงานใหญ่วงเวียนใหญ่ ซอยกรุงธนบุรี4) ด่วนมากๆๆ
มีความรู้ด้าน IT คอมพิวเตอร์ หรือมีความรู้ด้านช่าง สุขภาพ ร่ายกาย แข็งแรง อดทน ยกของ และยกเครื่องได้เป็นอย่างดี ขับรถยนต์ได้ทุกประเภทพร้อมใบขับขี้ ไม่มีประวัติยาเสพติด รายละเอียดของงาน มีดังนี้ 1.ประกอบ เชื่อมต่อ Hardware และบริการงานติดตั้ง ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.จัดเตรียมมือการอุปกรณ์ Inventory และ Stock ของ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 3.บำรุงรักษา เครื่องมือเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน 4.ประสานงานและติดตามทีมงาน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องเ
21 พฤษภาคม 2561
บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : เงินเดือนเริ่มต้นที่ 12,000 บาท
Business Analyst (BA) ประจำที่สำนักงานใหญ่วงเวียนใหญ่ ด่วน!!!
1.กำหนดขอบเขตของโครงการ, ประสานงานกับลูกค้าในการเก็บ requirement และรับแจ้งปัญหาจากลูกค้า 2.วิเคราะห์และออกแบบระบบ รวมถึงระเบียบขั้นตอนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 3.วางแผนงานตามระยะเวลาในการพัฒนาระบบ และติดตามงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 4.ประสานงานกับทีมโปรแกรมเมอร์ในการพัฒนาระบบ 5.วางแผนในการติดตั้งและทดสอบโปรแกรม รวมถึงโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ 6.จัดทำและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของระบบ เช่น Software Requirement Specification, Test Case & Test Script, User Manual, Issued
21 พฤษภาคม 2561
Social Marketing
1. มีประสบการณ์ด้าน Social Marketing 2. ประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ 3. ทำ SEO ได้ เขียน Content ได้ 4. ทำ Google Adwords ได้ 5. สามารถตกแต่ง Web เพิ่มเติมได้ 6. ประสานงานทาง Email และ Line ได้ 7. โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ทาง Facebook ได้ 8. รับผิดชอบด้านยอดขายทางอินเตอร์เน็ต 9. เป็น Admin page ที่ดี และมีไหวพริบ 10. ค้นหางานประมูลใน G Procurement 11. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน และปฏิบัติงานตามที่รับมอบหมายให้แล้วเสร็จตามข้อกำหนด วัน-เวลาทำงาน 1. ทำงานวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09
21 พฤษภาคม 2561
Messenger พนักงานรับ-ส่งเอกสาร และอุปกรณ์สำนักงาน
1. วิ่งรับ-ส่งเอกสาร / อุปกรณ์สำนักงาน / วางบิล-รับเช็ค 2. รับผิดชอบงานได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จตามกำหนด 3. ต้องมีรถจักรยานยนต์ พร้อมมีใบขับขี่ เป็นของตนเอง และต้องใบขับขี่รถยนต์และสามารถขับรถยนต์ได้อย่างคล่องแคล่วทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์กระปุก 4. สามารถทำตามที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี เช่น เป็นช่างทั่วไป อาทิ ช่างคอมพิวเตอร์ ช่างประกอบ จะพิจารณาเป็นพิเศษทันที ค่าแทนพิเศษ : - ค่าโทรศัพท์ เดือนละ 300 บาท - ค่าเสื่อมรถ เดือนละ 2,500 บาท - ค่าน้ำมันรถ เดือนละ 2,000 บาท วันและเวลทำ
21 พฤษภาคม 2561
บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 2   เงินเดือน : 9,500- 10,500 บาทยังไม่รวมค่าตอบแทนพิเศษ
Graphic Designer (ประจำสำนักงานใหญ่วงเวียนใหญ่)
1.ออกแบบดีไซน์ โบรชัวร์หรือภาพต่างๆ ตาม REQ 2.ออกแบบภาพประกอบ Mockup ให้ทีมขายเพื่อนำไป Presentation กับลูกค้า 3.ดูแลประสานงานกับลูกค้าเมื่อติดปัญหาเกี่ยวกับด้าน Graphic 4.ทำงานประสานงานกับโปรแกรมเมอร์ ทีมงานขาย และผู้บริหาร 5.ดูแลอัพเดทข้อมูลเว็บไซค์ของทางบริษัท 6.ดูแลลูกค้าและประสานงานกับทีมงานต่างๆของบริษัท เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 7.แจ้งผลการปฎิบัติงานประจำวันทุกวัน 8.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายและจะต้องส่งให้ทันเวลาที่ได้กำหนดไว้ วันและเวลทำงาน 1. ทำงาน วันจันทร์ ถึ
21 พฤษภาคม 2561
แม่บ้าน รับด่วน!!! (ประจำคอนโด)
1. เพศ หญิง อายุ ตั้งแต่ 30 - ไม่เกิน 45 ปี ร่างกายแข็งแรง 2. ทำงานเต็มเวลา Full Time ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน เวลา 08.00 -17.00 น. 3. เงินเดือนเริ่มต้นที่ 9,500 บาท 4. บุคลิกดี สุภาพ อ่อนน้อม ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน อำนวยความสะดวกผู้บริหารได้เป็นอย่างดี 5. ทำงานได้ทุกตึก 6. ทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยภายในคอนโด
21 พฤษภาคม 2561
HRM (ผู้หญิงเท่านั้น)
1. ออกใบสั่งงาน ใบแจ้งขอกำลังคน ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. จัดทำประกาศ หนังสือแจ้ง หนังสือเวียน เอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย 3. แจกจ่าย ใบลาหยุดงาน ใบบันทึกเวลา เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบ วิเคราะห์ พิจารณาเงื่อนไขการลาหยุดงานของพนักงานก่อนนำส่งผู้บริหารอนุมัติ 4. ตรวจสอบชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาและค่าบริการติดตั้งตามระยะการเดินทางของทีมช่าง (อ้างอิงตามประกาศบริษัทฯ) 5. ดูแล วางแผนทีมช่างติดตั้ง 6. ติดตามงานพนักงาน SLA , KPI และติดตามการส่งรายงานประจำวันของพนักงาน 7. ประสานงานฝ่ายขาย ,
21 พฤษภาคม 2561
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (เพศหญิงเท่านั้น)
1. สรรหาและคัดเลือกพนักงานแต่ละตำแหน่งตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ทดสอบผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่งงาน 3. สัมภาษณ์และปฐมนิเทศพนักงาน 4. จัดเตรียมเอกสารและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. สรุปรายงานอัตรากำลังคน รายงานการสรรหา หรือรายงานปัญหา เพื่อติดตามการแก้ไข และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 6. การโทร Call / การนัดหมายผู้สมัครงาน / การสรรหาพนักงานตามเป้าหมายที่กำหนดตาม KPI วันและเวลทำงาน 1. ทำงาน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์) หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วันตามกฎหมาย
21 พฤษภาคม 2561
เจ้าหน้าที่ประสานงาน ( เพศหญิงเท่านั้น ด่วนๆๆๆๆ )
1.ลงเว็บอัพเดทขายสินค้าของ K&O 2.อัพเดทเว็บที่พักของ K&O 3.ประสานงานตอบเมล์ลูกค้า 4.เช็คเตรียมห้องก่อนลูกค้าเข้าพัก 5.ตรวจห้องหลังลูกค้าเช็คเอ้า 6.ประสานงานอีเว้นท์แล้วแต่จะ assign 7.สามารถทำงานที่บ้าน(ตามประกาศบริษัท ) เข้ามาเวลาที่ลูกค้าจะเข้าประสานงานทางไลน์ ( แต่ต้องรายงานผล ) 8.ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน เวลา 09.00 - 18.00 น. 9.สามรถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
21 พฤษภาคม 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 11 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560