หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
• ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาเพื่อให้เกิดคุณภาพและมาตรฐาน • ควบคุมงานซ่อมให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ • วางแผนงานซ่อมโครงการในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบ • ประสานงานเพื่อเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเหมา • ควบคุมและดำเนินงานให้สภาพแวดล้อมภายในโครงการเป็นระเบียบเรียบร้อย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- วางแผนการผลิตตามกำลังการผลิตและความต้องการของงานติดตั้ง - จัดเตรียมและวางกำลังคนตามแผนงานให้เพียงพอ - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามกำหนดเวลา - ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตใหม่เพื่อเพิ่มคุณภาพของชิ้นงาน - ควบคุมการใช้วัสดุ และค่าแรงไม่ให้เกินต้นทุนมาตรฐาน - ตรวจสอบควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยที่กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
• ควบคุมและร่วมจัดทำแผนโครงการจัดทำแผนงาน ทั้ง Annual Plan , Material Plan , Construction Plan ,งบลงทุนประจำปี • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานขาย การตลาด แผนการโอนบ้าน เพื่อการจัดทำแผนงานได้อย่างเหมาะสม • ตรวจสอบแผนในการสั่งวัสดุก่อสร้างเปรียบเทียบกับแผนงานการก่อสร้าง (Activity release and MRP run) ให้มีความสอดคล้องกัน • ติดตามประสานงานและแก้ปัญหาวัสดุในกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- วางแผนการขนส่งให้ทันตามแผนการขนส่ง - จัดเตรียมกำลังคน, Rack และรถบรรทุก ให้เพียงพอต่อการผลิตและขนส่ง - ควบคุมให้สภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย - ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการแก้ไขปัญหาในการจัดส่ง - ปรับปรุงและนำระบบไอทีมาใช้ เพื่อให้ทำงานได้รวดเร็วและลดข้อผิดพลาด - ควบคุมต้นทุนการขนส่ง precast ให้เป็นไปตามต้นทุนมาตรฐานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
• วิเคราะห์ผลการสำรวจตลาดในภาพรวม • กำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด กลุ่มเป้าหมาย แนวคิดโครงการ แนวคิดผลิตภัณฑ์ และ Product Mix • รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของการใช้งบประมาณ • ปรับกลยุทธ์การตลาดให้ทันกับการแข่งขันและรายการส่งเสริมการขาย • กำหนดราคาขายรายแปลงและ Suggestion Price รายแปลงให้สอดคล้องกับ Project Value
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
• บริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม, งานวิศวกรรมโยธา ให้สอดคล้องกับ Business Plan • พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคนิคการก่อสร้างใหม่ ๆ (New Project Concept) • บริหารผู้เชี่ยวชาญภายนอกโครงการ หรือที่ปรึกษาด้านต่างๆ • ให้คำปรึกษา แก้ปัญหางานก่อสร้าง และ งานออกแบบก่อสร้าง • บริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร ให้สามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- ควบคุมการประสานงานและเตรียมข้อมูลเพื่อการก่อสร้างและการขาย - ควบคุมและตรวจสอบความเรียบร้อยของงานภูมิสถาปัตย์ รวมถึงงานตกแต่ง และอุปกรณ์ในสำนักงานขาย ให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดอยู่เสมอ - ประสานงาน และจัดการควบคุมดูแลการขอสินเชื่อของลูกค้า - จัดการควบคุมการตรวจรับดอนกรรมสิทธิ์ของลูกค้า - ประสานงาน จัดการ การจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด - งานบริการลูกค้าทั้งก่อนซื้อและหลังซื้อ และหลังอยู่อาศัย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
Job Purpose ช่วยลูกค้าด้านการขาย การซื้อ การเช่าทรัพย์สิน ทำนักประชุมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายระหว่างการเจารจาต่อรองพร้อมทั้งให้ข้อมูลเรื่องสินเชื่อการบำรุงรักษา การซ่อมบำรุงและการประเมินราคา ส่งเสริมการขายทรัพย์สินด้วยการลงโฆษณา Responsibilities - ให้ข้อมูลลูกค้าด้านการขาย การซื้อและการเช่าทรัพย์สิน - ดำเนินการประสานงานนายหน้าในการซื้อ ขาย เช่า ให้กับลูกค้า - ให้ข้อมูลเรื่องสินเชื่อ ประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อพิจารณาวงเงินสินเชื่อและราคาขาย - ลงโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขาย ประสานงานและปิดการขาย - แก้ไขข้อขัดแย้งและข้อร้องเรียน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
Job Purpose ดำเนินการวางแผนและร่วมออกแบบตกแต่งภายในตามแผนที่กำหนดและสอดคล้องกับแผนด้านต่างๆ ในงานออกแบบโครงการ รวมทั้งดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดจ้างผู้รับเหมา Responsibilities • ดำเนินการวางแผนการปฎิบัติงานด้านออกแบบตกแต่งภายในแก่ทีมงาน - จัดทำแปลนให้ได้ตามรูปแบบและทันเวลาที่กำหนด - จัดทำแบบเฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ตกแต่งภายในต่างๆ - ดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งภายในที่ทันสมัย - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดจ้างผู้รับเหมา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
Job Purpose วางแผนพัฒนาคู่ค้าทั้งระบบเพื่อเสนอบริการ ให้มีจำนวนคู่ค้าเพียงพอเพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือก ออกแบบหลักเกณฑ์การให้คะแนน ค้นหาคู่ค้าที่มีศักยภาพ สัมภาษณ์คู่ค้าและประเมิน Responsibilities - ค้นหาข้อมูลคู่ค้า บันทึกลงระบบ แยกประเภท - รวบรวมข้อมูลคู่ค้าและนำเสนอให้ลูกค้าได้เลือกในแต่ละประเภท - ออกแบบหลักเกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของคู่ค้าที่ให้บริการในแต่ละประเภท - ติดต่อประสานกับคู่ค้าเพื่อแจ้งนำเสนอเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก - ศึกษาและทำความเข้าใจกับคู่ค้าเรื่องข้อตกลงด้านระดับการบริการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 2 แสดงหน้าละ 20 งานNet Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+