หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
วิเคราะห์หาจุดที่ต้องพัฒนา ออกแบบกระบวนการ ปรับปรุงกระบวนการ Supply Chain ในเรื่อง Efficiency, Performance, Risk/Opportunity โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า Supply Chain ของบริษัทได้มีการวางแผนและสอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจ Responsibilities •ออกแบบ กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน Supply Chain Performance และ Supply Chain Plan •ออกแบบการรวบรวมข้อมูลด้าน Demand และ Supply รวมถึง แผนการส่งมอบ แผนการผลิต •ออกแบบรูปแบบการรายงานเพื่อรองรับกระบวนการวิเคราะห์ด้าน Supply Chain อื่นๆ •กำหนด Area of Improvement ภายใน Supply Chain และวางแผนในการปรับปรุงเชิงกระบวนการ •ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของผลจากการวิเคราะห์และผลการปรับปรุง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าตั้งแต่ Lead – Transfer และหาแนวทางในการช่วยเหลือลูกค้าแต่ละกลุ่ม บริหารจัดการข้อมูลลูกค้าทั้งหมด เพื่อทำการวิเคราะห์แนวทางการเสนอขาย และแก้ไขปัญหาลูกค้า -วิเคราะห์ขอมูล ความต้องการและปัญหาลูกค้า เพื่อหาสินค้าที่ตรงตามเงื่อนไขเป็นทางเลือกลูกค้า -ประสานงานส่งต่อลูกค้าให้ฝ่ายขายโครงการเสนอขายสินค้าตามนัดหมาย -จัดทำรายงานติดตามลูกค้า และผลการดำเนินการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
-ควบคุมงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า และประปาให้เป็นไปตามแผนงาน -วางแผนการทำงานและตรวจสอบคุณภาพงานของผู้รับเหมา -ดูแลให้ลูกค้ามีไฟฟ้าและประปาใช้อย่างเพียงพอก่อนขอมิเตอร์ -ควบคุมและดำเนินการให้สภาพแวดล้อมภายในโครงการเป็นระเบียบเรียบร้อย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
ควบคุมและพัฒนาประสิทธิภาพงานด้านการตลาด -ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคจากแหล่งต่างๆ -ร่วมกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ หาช่องทาง และจัดกิจกรรมทางการตลาด ควบคุมและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้สื่อ -วิเคราะห์ประสิทธิภาพสื่อที่ใช้ กำหนดช่องทางที่เหมาะสม -ตรวจสอบสภาพโครงการบ้านตัวอย่างสำนักงานขายรวมถึงสื่อโฆษณาในโครงการ ดำเนินการสำรวจและวางแผนทางการตลาด -วิเคราะห์สภาพแวดล้อมโครงการเทียบกับคู่แข่งในพื้นที่ และจัดทำสรุปวิเคราะห์ -ร่วมกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและการขาย พร้อมวางแผนการขาย -ควบคุมการใช้งบประมาณให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
-ปฎิบัติงานด้านสนับสนุนหน่วยงาน ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในภายนอกบริษัทฯ -จัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมายให้เกิดความถูกต้อง -รับเรื่องร้องเรียนจากหน่วยงานอื่นเพื่อประสานงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ -ปฎิบัติงานด้านธุรการเอกสาร , จัดทำบันทึกสรุปค่าใช้จ่ายหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย -ประสานจัดทำใบเบิก-จ่ายต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
-จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าทุกช่องทาง เพื่อสร้างยอดขายให้ได้ตามแผนที่วางไว้ -วางแผนงานการตลาดและกำหนดกลยุทธ์การขายให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้า B2B, Broker, Investor และ International Agent -จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ไปยังลูกค้าในบริษัทเป้าหมาย เช่น การโฆษณาทาง Network ของบริษัท การออกบูธแนะนำสินค้า เป็นต้น -วางแผนการขายและวิเคราะห์สต็อกสินค้าแต่ละประเภทของบริษัท ร่วมกับ SBU ต่างๆ -เพิ่มจำนวน ดูแล และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าธุรกิจทุกช่องทาง -ติดตามช่วยเหลือลูกค้า เพื่อให้ได้สินค้าตรงตามความต้องการ โดยการ Cross Sales, Up Sales และ Down Sales
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
-จัดทำแผนโครงการร่วมกับ PE, PM ในการวิเคราะห์และจัดทำแผนการก่อสร้างจัดทำตาราง Tracking Transfer เพื่อตรวจสอบติดตามความก้าวหน้าของโครงการ -ควบคุมการใช้งบประมาณโครงการตรวจสอบ (Monitor) การใช้งบประมาณต่างๆของโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย -จัดทำแผนความต้องการและแผนการปล่อยวัสดุ (Release Material)สำหรับโครงการเพื่อให้เกิดความเพียงพอ -จัดทำ STO และประสานงานกับโรงงาน Precast สำหรับวัสดุเพื่อการก่อสร้าง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
-ร่วมจัดทำแผนโครงการและวิเคราะห์ปัญหา จัดทำแผนงาน ทั้ง Annual Plan , Material Plan , Construction Plan -ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานขาย การตลาด แผนการโอนบ้าน เพื่อการจัดทำแผนงานได้อย่าง เหมาะสมและสอดคล้องต่อกัน -ตรวจสอบแผนในการสั่งวัสดุก่อสร้างเปรียบเทียบกับแผนงานการก่อสร้าง (Activity release and MRP run) ให้มีความ สอดคล้องกัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 28 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 2 แสดงหน้าละ 20 งานNet Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+