หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
เขียนแบบ ถอดแบบ งานโครงสร้าง งานโครงเหล็ก งานสถาปัตย์ งานก่อสร้าง และสาธารณูปโภค ฯลฯ สามารถใช้ AutoCad ได้ดี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
จัดทำโปรแกรมเพิ่ม และแก้ไขโปรแกรมระบบงาน JDE และอื่นๆ บนเครื่อง AS/400 และ โปรแกรม บนเครื่อง PC ทั้งแบบ APPlication หรือแบบ Web Application เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของแผนกต่างๆ ตามที่ USER ต้องการ รวมถึงช่วยในการสำรองข้อมูล และดูแล ระบบเครื่อง AS/400 Server หรือ Application Server ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
-ควบคุมงานติดตั้ง งานระบบ M&E -ออกแบบ และวางแผนงานด้าน M&E -ประเมินราคา งานระบบ M&E
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
-สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม -จัดทำแผนงานการฝึกอบรม -ปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมให้เป็นไปตาม พรบ.การพัฒนาฝึมือแรงงาน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ควบคุมงานก่อสร้าง ด้านแบบ ออกแบบงานสถาปัตย์ ประสานงานติดต่อกับเจ้าของงาน ผู้รับเหมา และทำงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ควบคุมบริหารงานด้านประเมินราคาการก่อสร้่าง รวมถึงการบริหารต้นทุน วัสดุอุปกรณ์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
บัญชีเจ้าหนี้ -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และบันทึกเอกสารเจ้าหนี้ -จัดเอกสารประกอบรายงานส่งแผนกการเงิน -ติดตามเอกสาร รับวางบิลจากเจ้าหนี้ บัญชีทั่วไป -บันทึกรายการบัญชีทั่วไป -ตรวจสอบและบันทึกรายการเงินสดย่อย -จัดทำรายการกระทบยอดและรายละเอียดประกอบงบการเงิน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน,ตามแผนงาน งานระบบ M&E วางแผนการใช้แรงงาน,วัสดุ ให้สอดคล้องกับแผนงาน งานระบบ M&E
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- Quality System Audit - Product & Process Inspection
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
งานปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับพนักงานที่ได้รับอุบัติเหตุจากการทำงานในโรงงาน และงานดูแลสุขภาพทั่วไปของพนักงานในบริษัทฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
หน้าที่รับผิดชอบ: รับผิดชอบในการร่วมกำหนดแผนกลยุทธ์ของงานบุคคล ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของธุรกิจ การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานด้านต่าง ๆ ในภาพรวม เช่น โครงสร้างองค์กร กระบวนการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร การบริหารความเสี่ยง ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร การพัฒนาที่ยั่งยืน ฯลฯ การบริหารเชิงสมรรถนะ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานการกำหนดตำแหน่งงาน การวิเคราะห์และประเมินค่างาน รวมถึงการสรรหาและพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะของตำแหน่ง , การออกแบบและบริหารผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ของหน่วยธุรกิจ , การสรรหาและวางแผนอัตรากำลัง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
General Role •Co-ordinate the development and implementation of the Company's Quality System, and monitor its effectiveness. •Co-ordinate development/updating of Company Procedures •Assist in the associated training of staff. Quality Assurance •Co-ordinate the initial development and subsequent maintenance of the Company's Quality Management System, including:- ◦Quality System Manual ◦Quality Assurance Procedures •Control the initial issue, and any subsequent updates, of the Quality Manual and QA Procedures. •Assist Project Manager in the preparation of Quality Plans for individual projects and, if required, for individual departments (e.g. Design / Steelworks). •Arrange for `QA/QC awareness' training for worksites and head departments. •Maintain a library of Project Quality Plans / Method Statements / Work Instructions / Inspection and Test Plans (ITP) developed for individual projects, including those for `Special Processes' and support worksite in preparation where necessary. •Provide support to QA/QC staff on individual projects. •Provide an independent functional reporting line for Quality Management staff. •Plan and direct audits of the Company's Quality System, and Project Quality Plans in particular. •Represent the Company when audited by Clients or Third Parties. •Assist as required with audits/assessments of suppliers / subcontractors. •Review audit reports / trends on non-conformances etc.; ensure system defects are resolved by the appropriate managers. •Arrange regular reviews of Quality System. •Prepare regular reports to Quality Management Representative on quality related matters.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
-จัดทำเช็คจ่ายผู้รับเหมา และ Suppliers โดยระบบ JDE -ตรวจสอบและจัดเก็บต้นฉบับใบกำกับภาษีหลังจากจ่ายเงิน -จัดเก็บเอกสารการจ่ายเงินและ Payment
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ขับรถให้ผู้บริหาร,ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ,สามารถแก้ไขสถานการได้เป็นอย่างดีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
เขียนโปรแกรม,ดูแลระบบภายในองค์กร ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
รับผิดชอบการสำรวจปริมาณ และราคาในส่วน Petrochemical/Oil/GAS
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
-ควบคุมงานติดตั้ง งานระบบ M&E -ออกแบบ และวางแผนงานด้าน M&E -ประเมินราคา งานระบบ M&E
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ควบคุมงานก่อสร้าง เป็นไปตามแผนการก่อสร้าง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ควบคุมงาน,ออกแบบสถาปัตย์ งานก่อสร้าง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ดูแลรักษา,ควบคุมเครื่องจักรแต่ละประเภทในหน่วยงานก่อสร้าง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


โปรดระวัง !! : บริษัทที่เรียกเก็บเงินค่าสมัครงาน ให้สันนิฐานเบื้อต้นได้เลยว่าไม่น่าไว้ใจ เมื่อพบเจอควรแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ของเราทราบโดยด่วน ที่เบอร์ 02-001-8800 , 02-349-7974 หรือ webmaster@jobth.com

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05
Google+