เข้าระบบผู้สมัครงาน
Officer - I Duty Free Representative (DFR) ประจำสาขาสดอนเมือง สัมภาษณ์ First และ Final วันที่18 เม.ย.61 สัมภาษณ์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ) สัมภาษณ์ 18 เม.ย. 61 สัมภาษณ์สำหรับสาขาดอนเมือง 18 เม.ย. 61
ดำเนินการ ขายสินค้าเก็บเงินจากลูกค้าและส่งมอบสินค้าได้อย่างถูกต้อง ทั้งการตรวจนับสินค้า และเบิกสินค้าให้เพียงพอกับการขาย รวบรวม Invoice ของตนเอง พร้อมสรุปยอดขายส่งผู้บังคับบัญชา อีกทั้งต้องดูแลร้านค้า/สินค้า อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมให้บริการตลอดเวลา
21 เมษายน 2561
Senior Officer - Duty Free Ambassador สัมภาษณ์ 17 - 25 เม.ย. 61 First & Final ในวันที่ 25 เม.ย.2561 เลย
จัดสรรกำลังสนับสนุนการขายเคลื่อนที่ตามร้านค้า/พื้นที่ที่มีลูกค้าหนาแน่น การต้อนรับตามมาตรฐานการบริการ อำนวยความสะดวกด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อผลักดันยอดขาย และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
21 เมษายน 2561
Officer I - Cashier ประจำสาขาสุวรรณภูมิ ดอนเมือง รางน้ำและศรีวารี สัมภาษณ์ทันที 19-24 มี.ค.61
-บริการรับชำระเงินค่าสินค้าจากลูกค้า คิดคำนวณแปลงค่าสกุลเงินต่างประเทศ -ตรวจสอบประเภทและเงื่อนไขของการชำระเงินค่าสินค้า เช่น เงินต่างประเทศ บัตรเครดิต คูปองแทนเงินสด -ดูแลรักษาเงินทอนให้ครบถ้วน ถูกต้อง -นำส่งเงินรายได้ที่จัดเก็บในแต่ละวันครบถ้วนถูกต้อง
21 เมษายน 2561
พนักงาน Part time Member ด่วน สัมภาษณ์ 23-27 เม.ย.61
รับผิดชอบในการให้ข้อมูลและรายการส่งเสริมให้กับลูกค้า Member ให้มีความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขของการใช้บัตรได้อย่างถูกต้อง
23 เมษายน 2561
เภสัชกรประจำสาขาศรีวารี(ลาดกระบัง54)
ดำเนินการให้บริการทางด้านเภสัชกรรม ให้คำแนะนำ การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ และส่งมอบยาให้กับลูกค้า รวมถึงดูแลรักษาเภสัชภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมให้บริการลูกค้าตลอดเวลา
21 เมษายน 2561
พนักงานรับรองลูกค้าพิเศษ Stellar สัมภาษณ์ 29-31 ม.ค.61
1.ต้อนรับลูกค้า 2.ให้ข้อมูลบริษัท พื้นที่ร้านค้า โปรโมชั่น และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องแก่ลูกค้า 3.รับเรื่องร้องเรียนและแก้ปัญหา 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
21 เมษายน 2561
Officer I - Cashier Admin ประจำสาขารางน้ำ,ดอนเมือง รางน้ำและศรีวารี สัมภาษณ์ 26-30 มี.ค.61
-เพื่อจัดทำรายงานการสรุปยอเงินรายได้จากการขายสินค้า โดยแยกประเภทรายละเอียดแต่ละสกุลเงิน บัตรเครดิต/เดบิตและคูปองแนเงินสด -จัดทำรายงาน การสรุปยอดขายประจำวัน
21 เมษายน 2561
Staff II - Driver (ประจำที่สาขาบางบ่อ , รางน้ำ และศรีวารี) สัมภาษณ์ 29-31 ม.ค.61
ดูแลรักษาสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รับ - ส่งพนักงานที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่และงานรับ - ส่งเอกสารประจำวัน
21 เมษายน 2561
Staff II-Store ประจำที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง
รับสินค้า จัดเก็บ นำส่งหน้าเคาน์เตอร์ โอนย้ายสินค้าระหว่างเคาน์เตอร์ สุ่มตรวจการจัดเก็บสินค้าอย่างสม่ำเสมอ
21 เมษายน 2561
Officer I - Lounge Attendant
ให้บริการของว่าง และเครื่องดื่มแก่สมาชิก ดูแล และรักษาความสะอาดของภาชนะ และพื้นที่บริการให้อยู่ในสภาพ พร้อมบริการลูกค้าตลอดเวลา รวมถึงการบันทึกรับ - เบิก และยอดใช้รายวันได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน
21 เมษายน 2561
Staff II - Warehouse Issue
รับสินค้าจากแผนก จัดเก็บสินค้า และตรวจเช็ค พร้อมทำการบรรจุสินค้าเพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่ขอเบิก
21 เมษายน 2561
Officer I - Member Counter
เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านสมาชิกบัตร คิงเพาเวอร์ และการแลกรับสินค้าสมนาคุณจากรายการขายต่าง ๆ รวมถึงการให้ข้อมูลสิทธิประโยชน์ของบัตรและรายการส่งเสริมการขายสำหรับสมาชิก
21 เมษายน 2561
Officer I - Guest Relation
ลงทะเบียนการเข้าใช้บริการ ตอบคำถาม และให้คำแนะนำเรื่องบัตรสมาชิก สิทธิประโยชน์ รายการส่งเสริมการขาย และข้อมูลอื่น ๆ รวมทั้งการจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
21 เมษายน 2561
Officer I - Maintenance(ช่างซ่อมบำรุง) ประจำสนามบินดอนเมือง
ปฏิบัติการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันและเชิงพยากรณ์ตามแผนงานที่หัวหน้างานกำหนด แก้ไขปัญหางานซ่อมบำรุงฉุกเฉิน ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าตามที่ได้รับมอบหมาย รายงานผลการปฏิบัติงานหรือเหตฉุกเฉิน
21 เมษายน 2561
Secretary
งานโต้ตอบจดหมาย, การจัดประชุม, การประสานงาน และการต้อนรับ, การจัดการงานเอกสาร, การอำนวยความสะดวก และสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้บังคับบัญชา, งานอื่นๆ ตามกิจกรรม
21 เมษายน 2561
Senior - Officer - Consultant สัมภาษณ์ 29-31ม.ค.61
ควบคุมการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีสภาพสมบูรณ์ ตรวจสอบประตูทางออกขึ้นเครื่องของลูกค้า และข้อมูลการสินค้าและโอนย้ายสินค้าเพื่อเตรียมส่งมอบให้แก่ลูกค้า ตรวจสอบการแก้ไขข้อมูลของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งใน เอกสาร ก.ศ.ก. 61 และในรับให้ถูกต้อง สอนงานและให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวกับสินค้าและบริการ
21 เมษายน 2561
Officer I - Waiter, Waitress (พนักงานบริการ)ประจำสาขาศรีวารี(ลาดกระบัง54)
ให้บริการลูกค้าอย่างเสมอภาคตามนโยบายและมาตรฐานการบริการที่กำหนดเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ดูแลความสะอาดอุปกรณ์ เครวมถึงการใช้งานอุปกรณ์ต่างอย่างระมัดระวังเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายรื่องมือเครื่องใช้ รวมถึงพื้นที่บริการให้พร้อมสำหรับการขายอยู่เสมอ
21 เมษายน 2561
Officer I - Customer Service สัมภาษณ์ 23-27 เม.ย.61
ส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าได้อย่างครบถ้วน และมีสภาพสมบูรณ์ ตรวจสอบประตูทางออกขึ้นเครื่องของลูกค้า และข้อมูลการจัดเก็บสินค้าและโอนย้ายสินค้า เพื่อเตรียมส่งมอบให้แก่ลูกค้าที่เคาร์เตอร์ที่ใกล้ประตูทางออกขึ้นเครื่องมากที่สุด ตรวจเช็ค แก้ไขข้อมูลของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเอกสาร ก.ศ.ก. 61 และระบบให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลจริงของลูกค้า
23 เมษายน 2561
Officer I - Shop Administration (เจ้าหน้าที่ธุรการ)สัมภาษณ์ทันที26-30 มี.ค.61
รับแจ้งปัญหางานระบบขัดข้องของผู้ประกอบการร้านค้า รวมถึงพื้นที่สำนักงานของกลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์ และประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข, จัดทำข้อมูล/รายงานการซ่อมบำรุงต่างๆ, จัดทำเอกสารการขอเข้าทำงาน Preventive Maintenance ภายในพื้นที่ร้านค้าและพื้นที่
21 เมษายน 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 29 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560