หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัดบริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด
จัดฝึกอบรม ทำแผนการฝึกอบรม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด
ดำเนินงานด้านการแสงหาลูกค้า ขยายตลาด และผลักดันให้กลุ่มลูกค้าตลาด Tour Inbound เข้ามาใช้บริการที่คิงเพาเวอร์ ตาม Target ประจำปี โดยกำหนดแผนงาน และดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด
รักษาความปลอดภัยให้กับพนักงานและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ และทรัพย์สินของบริษัทฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด
ดูแล ควบคุม ดำเนินการควบคุมการเบิกจ่ายสินค้า และสินค้าในคลังสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด
1.ต้อนรับลูกค้าและบริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดทิศทางภายในร้านค้า และสถานที่ตั้งของร้านค้า 2.บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของขั้นตอนการซื้อสินค้า 3.บริการขาย แนะนำสินค้าใหม่ และการส่งเสริมการขายของแผนกและร้านค้าเพื่อผลักดันยอดขาย 4.บริการด้านภาษาต่างประเทศ ทั้งการพูด เขียน และเป็นผู้แปลภาษาตามที่ได้รับมอบหมาย 5.ให้ความช่วยเหลือ คำแนะนำ และเป็นตัวอย่างแก่พนักงานขายเกี่ยวกับการสื่อสารกับลูกค้า 6.บริการอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำเรื่องต่างๆแก่ลูกค้า หัวหน้าทัวร์ตลอดเวลาที่อยู่ในร้านค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด
เสนอขายสินค้า Duty Free และ Tax Free แนะนำให้ลูกค้า / นักท่องเที่ยวรู้จักและซื้อสินค้ามากขึ้น รวมทั้งทำหน้าที่ดูแลการขาย และตรวจเช็คสต๊อกสินค้า ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด
Respresent King Power in the Airport and Downtown outlets, provide advice on our newest products and promotions, encourage and asisst the customer in their purchase
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด
ให้การต้อนรับและบริการเครื่องดื่ม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด
ตรวจสอบสภาพและจำนวนสินค้าตามเอกสาร จัดแยก จัดเก็บสินค้าและดำเนินการด้านเอกสาร ดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ทำการจัดเบิกสินค้าตามเอกสาร รวมทั้งดำเนินการตรวจนับสต๊อกของสินค้าให้ถูกต้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด
หาสมาชิกที่มีคุณภาพให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสมาชิกและรายการส่งเสริมการขายต่างๆได้อย่างถูกต้องชัดเจน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด
ดำเนินงานด้านงานเอกสารของฝ่ายด้านการปฏิบัติการร้านค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด
ขับรถส่งสินค้าของคลังสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด
รับผิดชอบด้านงานวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายและงานการตลาดให้เป็นไปตามแผนงานและมีประสิทธิภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด
รับผิดชอบงานด้านการติดต่อประสานงาน ควบคุมดูแล จัดเก็บเอกสาร รายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และประสานงานภายในองค์กร งานด้านการพิมพ์เอกสาร การจัดตารางนัดหมาย การจัดเตรียมข้อมูลให้ผู้บริหาร ดูแลและนัดหมายการประชุมทั้งภายในและภายนอกองค์กร และการจัดทำรายงานการประชุม รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด
ให้การต้อนรับลูกค้าและส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าดูแลรักษาสินค้า และทรัพย์สินบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด
ลงทะเบียนลูกค้าที่เข้าใช้บริการที่ King Power Lounge ให้บริการข้อมูล ตอบคำถาม ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรสมาชิก รายการโปรโมชั่น เป็นต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด
สรรหาเครื่องดื่ม และของว่างใหม่ๆ มาให้บริการลูกค้าอยู่เสมอ เบิกซื้อสต๊อกเครื่องดื่ม และของว่างให้มีพร้อมบริการลูกค้าตลอดเวลา ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในการให้บริการเครื่งดื่มแก่ลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการที่ KPG Lounge
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด
ต้อนรับและให้บริการตามมาตรฐาน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เช่นการรับฝากสัมภาระ ประทับตราที่จอดรถ รถเข็นเด็ก และเปิดปิดประตูทางเข้า ออก รวมถึงการช่วยเหลือลูกค้าที่ซื้อสินค้าจำนวนมากๆนำฝากไว้ที่ขาออก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด
ดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับพนักงาน ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ และทรัพย์สินบริษัทฯ โดยควบคุมและตรวจสอบการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามนโยบายและกฎระเบียบบริษัทฯ พร้อมกับอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด
บริการชำระเงินและจ่ายใบเสร็จให้กับลูกค้า โดยประสานงานกับพนักงานขาย ตรวจสอบเงินสด-บัตรเครดิต รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่าง ๆ ที่ใช้ในการชำระสินค้าเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 28 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
คุณรู้หรือไม่ ? : คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+