หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7613   Fax : 0-2349-7614-15    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัดบริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด
- ดูแลเอกสารและบริหารการใช้อุปกรณ์ต่างๆทางด้านเทคนิค - เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ และพนักงานในส่วนที่ดูแล - จัดคิวงานให้กับวิศวกร และพนักงานติดตั้ง - จัดคิวรถและประสานงานการเดินทาง - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดูแลคิวการใช้งานอุปกรณ์ตามใบเบิก - สรุปการทำงานของแผนกในแต่ละเดือน - ตรวจเช็คสต็อกของภายในแผนก - คีย์ข้อมูลในระบบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด
รับผิดชอบงานบุคคล - สรรหาว่าจ้าง ประเมินผลการปฏิบัติงาน และ สวัสดิการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด
ถ่ายภาพเพื่อนำไปตัดต่อ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด
1.จัดทำเอกสารการเงิน ประกอบด้วย เอกสารการเบิกจ่ายส่วนของพนักงาน เช่น ตารางงาน ใบเบิก ฯ และเอกสารการจัดจ้างผู้รับเหมา เช่นเอกสารการจ่าย ฯ 2.รับเรื่องและแระสานงานส่งต่อข้อมูลต่างๆภายใน ประกอบด้วย การจองห้องประชุม ,จองรถตู้ ,ติดต่อขอข้อมูลจากส่วนกลางภายในบริษัทฯ 3.จัดทำเอกสารต่างๆที่เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับทีมขายและทีมผลิต 4.ดูแลความเรียบร้อยของสำนักงานให้เป็นระเบียบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด
1. ขับรถของบริษัทฯ ตามคิวที่ได้รับมอบหมาย 2. ขับรถด้วยความไม่ประมาท ปฏิบัติตามกฎจราจร ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของบริษัท และผู้อื่น 3. นำทีมงานไปส่งที่ site งาน และ/หรือบริษัทฯ อย่างปลอดภัย ตามกำหนดเวลา 4. นำอุปกรณ์ไปส่งตามคิวเพิ่มเติมที่ได้รับมอบหมาย 5. ตรวจเช็ค ดูแลรถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ดูแลความสะอาดทั้งภายนอก และ ภายในอย่างสม่ำเสมอ 6. จอดรถในที่ปลอดภัย ในที่อนุญาตให้จอด ไม่เสี่ยงต่อการถูกเฉี่ยวชน เกิดอุบัติเหตุ หรือ สูญหาย โจรกรรม 7. พร้อมที่จะปฏิบัติงานทันที เมื่อมีคิวเปลี่ยนแปลงเร่งด่วน 8. กรณีรถเกิดอุบัติเหตุ โทรแจ้งบริษัทประกันภัย และผู้บังคับบัญชา / ผู้มอบหมายงาน ให้ทราบทันที 9. ไม่ดื่มสุรา และของมึนเมา ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงไม่สูบบุหรี่ภายในรถยนต์ 10. มีใจบริการ / มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม / ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในบริษัท 11. มีหน้าที่รายงานต่อผู้บังคับบัญชา / ผู้มอบหมายงาน ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง หรือ กรณีเกิดปัญหาในการทำงาน 12. ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามนโยบายฯ / ระเบียบของบริษัทฯ หรือ ข้อตกลงร่วมกัน 13. แต่งกายสุภาพตามแบบที่บริษัทฯ กำหนด / พัฒนาบุคลิกภาพเหมาะสมกับการทำงาน / ให้ความร่วมมือที่จะพัฒนาตนเอง 14. เก็บรักษาความลับของบริษัทฯ 15. รับผิดชอบต่อหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา / บริษัทฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 5 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
คุณรู้หรือไม่ ? : การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมาก

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8.30-18.00  เสาร์ 9.00-16.00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 0-2349-7613    Fax : 0-2349-7614-15
Google+