เข้าระบบผู้สมัครงาน
พนักงานขับรถ 4 ล้อ
- ขับรถกระบะ 4 ล้อ เพื่อส่งอุปกรณ์ไปยังสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย - รู้และแนะนำเส้นทางหลักได้เป็นอย่างดี - ดูแลตรวจเช็ครถตามที่ได้รับมอบหมายและสามารถ
19 เมษายน 2561
บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างและตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- รับ-จ่ายอุปกรณ์ตามใบเบิก - จัดเก็บและดูแลสต๊อกอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ - ดูแลการโหลดอุปกรณ์เข้า-ออกจากคลังสินค้า - ออกเอกสารใบสูญหาย - รับใบแจ้งซ่อมจากแผนกต่างๆ - ฯลฯ
19 เมษายน 2561
บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างเทคนิค (ระบบภาพ, แสง, เสียง, เทคนิคพิเศษ)
- ออกแบบควบคุมการติดตั้งแสงไฟ ต่อระบบไฟเข้า Dimmer คำนวณกระแสไฟฟ้า ขนาดBreaker ขนาดสายไฟ ที่ต้องใช้ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบภาพ แสง เสียง ในสถานที่จัดงานต่าง ๆ เช่น งานเปิดตัวสินค้า งานประชุมสัมมนา คอนเสิร์ต - จัดเตรียม เบิก-คืนอุปกรณ์ - จัดเก็บอุปกรณ์ - ติดตั้งและรื้อถอนอุปกรณ์ตามสถานที่จัดงานต่าง ๆ เช่น ศูนย์ประชุม โรงแรม ห้างสรรพสินค้า - ดูแลและขนย้ายอุปกรณ์ให้ปลอดภัย - ตรวจเช็คความพร้อมของจุดติดตั้ง(พื้นที่+โครงสร้าง) ให้ปลอดภัยก่อนติดตั้ง - ติดตั้งและต่อระบบอย่างถูกต้องในเวลาที่กำ
19 เมษายน 2561
บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : ตามวุฒิและความสามารถ
ช่างเทคนิค (ระบบแสง)
ต่อระบบไฟเข้า Dimmer ตามแบบแสง (Lighting Plan) /คำนวณกระแสไฟฟ้า ขนาดBreaker ขนาดสายไฟ ที่ต้องใช้ ฯลฯ ในสถานที่จัดงานต่าง ๆ เช่น งานเปิดตัวสินค้า งานประชุมสัมมนา คอนเสิร์ต เป็นต้น
19 เมษายน 2561
บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : ตามความสามารถ
ช่างซ่อมบำรุง ( Engineering & Maintenance )
1.มีหน้าที่ซ่อม + สร้างอุปกรณ์แผนก Image และ Audio ทั้งที่เป็นอุปกรณ์หลักและอุปกรณ์ย่อยต่างๆ 2.มีหน้าที่ซ่อม + สร้างอุปกรณ์ LED,Control,อุปกรณ์ต่อพ่วง และสาย Link ต่างๆ
19 เมษายน 2561
ช่างเทคนิค (ระบบเสียง)
ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเสียงในสถานที่จัดงานต่าง ๆ เช่น งานเปิดตัวสินค้า งานประชุมสัมมนา คอนเสิร์ต เป็นต้น
19 เมษายน 2561
บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : ตามความสามารถ
ช่างเทคนิค (ระบบภาพ)
- ออกแบบควบคุมการติดตั้งแสงไฟ ต่อระบบไฟเข้า Dimmer คำนวณกระแสไฟฟ้า ขนาดBreaker ขนาดสายไฟ ที่ต้องใช้ ติดตั้งจอ LED LCE Plasma โปรเจคเตอร์ ในสถานที่จัดงานต่าง ๆ เช่น งานเปิดตัวสินค้า งานประชุมสัมมนา คอนเสิร์ต - จัดเตรียม เบิก-คืนอุปกรณ์ - จัดเก็บอุปกรณ์ - ติดตั้งและรื้อถอนอุปกรณ์ตามสถานที่จัดงานต่าง ๆ เช่น ศูนย์ประชุม โรงแรม ห้างสรรพสินค้า - ดูแลและขนย้ายอุปกรณ์ให้ปลอดภัย - เป็นผู้ช่วยในการต่อระบบ / ระบบไฟฟ้า การจัดการงานที่เกี่ยวข้อง - สแตนด์บายปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
19 เมษายน 2561
บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : 10000 - 25000
Project Management Officer
- รับความต้องการของลูกค้าจากฝ่ายขายหรือจากลูกค้าโดยตรง - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้า / การบริหารโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง การติดตั้ง ข้อควรระวังต่างๆ แก่ลูกค้าในเบื้องต้น - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้รายละเอียดข้อมูลที่จำเป็นในการให้บริการ โดยคำนึงถึงคุณภาพงาน งบประมาณ การส่งมอบงานตามกำหนดเวลา ความพึงพอใจของลูกค้า - บริหารจัดการทั้งก่อนและหลังงาน รวมถึงอำนวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือ แก้ปัญหา และกำกับดูแลงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย - จัดเตรียมข้อมูล และจัดเตรียม Presentation เพื่อไปพบลูกค้า - เป็
19 เมษายน 2561
บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ
Project Management Officer (ประจำบริษัท PM Center ในเครือ CMO Group)
ประสานงานกับฝ่ายขาย (AS / AE) อย่างใกล้ชิดเพื่อรับมอบความต้องการของลูกค้า โดยสามารถให้คําแนะนําแก่ลูกค้าด้านโปรดักชั่นเบื้องต้นเพื่อการออกแบบงาน หรือ จัดการงานที่เกี่ยวข้อง และทําหน้าที่ประสานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้รายละเอียดข้อมูลที่จําเป็นในการให้บริการ โดยคํานึงถึงคุณภาพงาน งบประมาณ การส่งมอบงานตามกําหนดเวลา ความพึงพอใจของลูกค้า บริหารจัดการทั้งก่อน-หลังงาน รวมถึงอํานวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือ แก้ปัญหา และกํากับดูแลงานให้สําเร็จตามเป้าหมาย
19 เมษายน 2561
บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นกับประสบการณ์
Safety Auditor
ตรวจสอบความปลอดภัยเกี่ยวกับงานโครงสร้าง ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน ระบบป้องกันอัคคีภัย และการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งหมด
19 เมษายน 2561
Engineer
1.รับบรีฟ รายละเอียดงานจากฝ่ายขาย/ลูกค้า สามารถให้คำแนะนำและตอบโจทย์ที่ลูกค้าต้องการได้ 2.ดูสถานที่เพื่อวางแผนการติดตั้ง แจ้งข้อจำกัดและเสนอแนวทางแก้ไข 3.ออกแบบงานงานที่ได้รับมอบหมาย และวางแผนการติดตั้งตามมาตราฐานของบริษัทฯ 4.ออกแบบ Diagram และ Spec อุปกรณ์กรณีที่ต้องใช้เทคนิคพิเศษ 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
19 เมษายน 2561
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Purchasing Officer)
• ดูแล รับผิดชอบงานเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านราคา โปรโมชั่น และการติดต่อกับ Supplier • ติดต่อประสานงานกับ Supplier ในการจัดซื้อสินค้า • ประสาน งานระหว่างหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกการตลาด, แผนก Supply Chain, แผนกบัญชี, คลังสินค้า ฯลฯ และระหว่างหน่วยงานกับ Supplier เพื่อให้สามารถบริหารงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
19 เมษายน 2561
บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ
Secretary to Managing Director (ประจำบริษัท Momentum S ในเครือ CMO Group)
To provide secretarial and administrative functions for Executive including arranging internal / external appointments, meeting, travel and handing reservation as requested to ensure that Executive works smoothly and managing all personal matters and personal financial for Executive
19 เมษายน 2561
บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ๊Up to Company Structure
Accounting Officer (เจ้าหน้าที่บัญชี) / Senior Accounting Officer CMO
1. วิเคราะห์และบันทึก รายการบัญชีด้านการจ่ายต่าง ๆ 2. บันทึกรายการค้างจ่ายต่างๆ ประจำเดือน 3. บันทึกรายการ ปรับปรุงรายการจ่ายล่วงหน้า เป็นค่าใช้จ่าย 4. บันทึกและจัดเก็บทะเบียนทรัพย์สิน 5. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน ด้านงบดุล 6. จัดทำรายงานวิเคราะห์ อายุ ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
19 เมษายน 2561
Warehouse Supervisor
รับผิดชอบการบริหารจัดการคลังสินค้าให้มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามบัญชีสินค้าของบริษัทฯ ดูแลให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ได้รับการจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพ นำออกใช้งานได้สะดวก และ ตรวจสอบได้ง่าย รวมถึงวางแผนบุคลากรในแผนกอย่างเหมาะสมกับภาระงาน พัฒนาให้พนักงานมีความรู้ สามารถจัดการงานตามหน้าที่ โดยคำนึงถึงการประสานประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ
19 เมษายน 2561
Account Executive (Event Supply) - ประจำ บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด
• รับผิดชอบการขาย/ดูแลยอดขาย และรับผิดชอบให้ลูกค้าทำตามเงื่อนไขการชำระเงินของบริษัทฯ • ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับฝ่ายต่างๆเพื่อให้รายละเอียดและข้อมูลที่จำเป็นในการให้บริการ เพื่อส่งมอบงานตามกำหนดเวลา
19 เมษายน 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560