เข้าระบบผู้สมัครงาน
พนักงานขายประจำ Counter Brand PLAYBOY เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ (ปากเกร็ด)
-จัดเรียงสินค้าให้เรียบร้อย -บริการลูกค้า แนะนำสินค้า เชิญชวนลูกค้า -บันทึกรายการขายสินค้า -ตรวจเช็คสต๊อกสินค้า -ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยภายในร้าน
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ล้ำยุค(มิลเลนเนี่ยม 2002) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1    เงินเดือน : 9,300 + คอมมิชชั่น + OT + ค่าดูแลสต๊อค
พนักงานขาย ประจำ Brand PLAYBOY ประจำ โรบินสัน ศรีสมาน
เสนอขายสินค้า และบริการลูกค้า จัดเรียงสินค้าในร้าน ดูแลสต๊อกสินค้าประจำเดือน สามารถทำงานตามเวลาห้างสรรพสินค้าได้ สามารถทำงานล่วงเวลาได้
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ล้ำยุค(มิลเลนเนี่ยม 2002) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,300 + คอมมิชชั่น + OT + ค่าดูแลสต๊อค
พนักงานขาย ประจำ Brand PLAYBOY ประจำ เซ็นทรัล ลาดพร้าว
เสนอขายสินค้า และบริการลูกค้า จัดเรียงสินค้าในร้าน ดูแลสต๊อกสินค้าประจำเดือน สามารถทำงานตามเวลาห้างสรรพสินค้าได้ สามารถทำงานล่วงเวลาได้
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ล้ำยุค(มิลเลนเนี่ยม 2002) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,300 + คอมมิชชั่น + OT + ค่าดูแลสต๊อค
พนักงานขาย ประจำ Brand PLAYBOY ประจำ เซ็นทรัล อีสต์วิลล์
เสนอขายสินค้า และบริการลูกค้า จัดเรียงสินค้าในร้าน ดูแลสต๊อกสินค้าประจำเดือน สามารถทำงานตามเวลาห้างสรรพสินค้าได้ สามารถทำงานล่วงเวลาได้
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ล้ำยุค(มิลเลนเนี่ยม 2002) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 9,300 + คอมมิชชั่น + OT + ค่าดูแลสต๊อค
พนักงานขาย ประจำ Brand PLAYBOY ประจำห้างสรรพสินค้า โรบินสัน รังสิต
เสนอขายสินค้า และบริการลูกค้า จัดเรียงสินค้าในร้าน ดูแลสต๊อกสินค้าประจำเดือน สามารถทำงานตามเวลาห้างสรรพสินค้าได้ สามารถทำงานล่วงเวลาได้
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ล้ำยุค(มิลเลนเนี่ยม 2002) จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,300
พนักงานขาย ประจำ Counter Brand PLAYBOY สาขา เซ็นทรัล บางนา
เสนอขายสินค้า และบริการลูกค้า จัดเรียงสินค้าในร้าน ดูแลสต๊อกสินค้าประจำเดือน สามารถทำงานตามเวลาห้างสรรพสินค้าได้ สามารถทำงานล่วงเวลาได้
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ล้ำยุค(มิลเลนเนี่ยม 2002) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 9,300 + คอมมิชชั่น + OT + ค่าดูแลสต๊อค
พนักงานขาย ประจำ Brand PLAYBOY หน่วยแทน เซ็นทรัลลาดพร้าว - เซ็นทรัลอีสต์วิลล์
เสนอขายสินค้า และบริการลูกค้า จัดเรียงสินค้าในร้าน ดูแลสต๊อกสินค้าประจำเดือน สามารถทำงานตามเวลาห้างสรรพสินค้าได้ สามารถทำงานล่วงเวลาได้
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ล้ำยุค(มิลเลนเนี่ยม 2002) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,300 + คอมมิชชั่น + OT + ค่าดูแลสต๊อค
พนักงานขายประจำ Counter Brand PLAYBOY โรบินสัน ศรีราชา
เสนอขายสินค้า และบริการลูกค้า จัดเรียงสินค้าในร้าน ดูแลสต๊อกสินค้าประจำเดือน
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ล้ำยุค(มิลเลนเนี่ยม 2002) จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,300 + คอมมิชชั่น + OT + ค่าดูแลสต๊อค
พนักงานขาย Event ประจำ Brand PLAYBOY (สามารถเดินทาง กทม-ตจว.ได้)
เสนอขายสินค้า และบริการลูกค้า จัดเรียงสินค้าในร้าน ดูแลสต๊อกสินค้าประจำเดือน สามารถทำงานตามเวลาห้างสรรพสินค้าได้ สามารถทำงานล่วงเวลาได้
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ล้ำยุค(มิลเลนเนี่ยม 2002) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 9,300 + คอมมิชชั่น + OT + ค่าดูแลสต๊อค
พนักงานขาย ประจำ Brand PLAYBOY หน่วยแทน โรบินสันรังสิต - โรบินสัน ศรีสมาน (ปากเกร็ด)
เสนอขายสินค้า และบริการลูกค้า จัดเรียงสินค้าในร้าน ดูแลสต๊อกสินค้าประจำเดือน สามารถทำงานตามเวลาห้างสรรพสินค้าได้ สามารถทำงานล่วงเวลาได้
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ล้ำยุค(มิลเลนเนี่ยม 2002) จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,300 + คอมมิชชั่น + OT + ค่าดูแลสต๊อค
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
1.ดำเนินการงานสรรหาว่าจ้างและคัดเลือกพนักงานตามใบร้องขอ แต่ละตำแหน่งงานที่ได้รับมอหมาย 2.ดำเนินการสรรหาพนักงานตามช่องทางที่ได้รับอนุมัติแล้ว 2.ดำเนินการจัดทำสัญญาว่างจ้างพนักงานที่ผ่านการสัมภาษณ์งานและตกลงรับเข้าทำงานแล้ว 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ตามช่องทางการสรรหาที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 4.อบรมรายละเอียดเกี่ยวกับรายได้และสวัสดิการพนักงานเบื้องต้นก่อนเริ่มงาน 5.จัดทำสรุปรายงานผลการสรรหาว่าจ้างพนักงานประจำเดือน เสนอต่อผู้จัดการฝายทรัพยากรบุคคล
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ล้ำยุค(มิลเลนเนี่ยม 2002) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่บุคคล (Time attendence)
- ตรวจสอบเวลาการทำงาน ขาด ลา มาสาย ของพนักงาน - ติดตามรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเวลาในการปฎิบัติงาน - จัดทำรายงานการทำงาน ประจำวัน /เดือน / ปี - บันทึกสรุปข้อมูลสถิติการมาทำงาน - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ - อื่น ๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ล้ำยุค(มิลเลนเนี่ยม 2002) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
หัวหน้าส่วนงานสรรหาและฝึกอบรม
1.ดูแลงาน การสรรหาว่าจ้างและคัดเลือกพนักงานทั้งระบบ (กลุ่ม สำนักงาน,พนักงานขายหน้าร้าน,พนักงานพาร์ทไทม์) 2.วางแผนอัตรากำลังคน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละหน่วยงาน 3.วางแผนการสรรหาบุคลากรให้ทันตามความต้องการและเป้าหมายองค์กร 4.จัดทำสัญญาว่าจ้างและปฐมนิเทศพนักงานเบื้องต้นก่อนเข้าทำงาน 5.กำกับ-ควบคุม-ดูแล-ติดตาม การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้สำเร็จตามเป้าหมายองค์กร 6.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายนอก เพื่อหาช่องทางการสรรหาว่าจ้างพนักงาน เช่น กรมจัดหางาน,สถาบันการศึกษา,Website,
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ล้ำยุค(มิลเลนเนี่ยม 2002) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
พนักงานขาย ประจำ Brand PLAYBOY ประจำห้างสรรพสินค้า The Mall ท่าพระ
เสนอขายสินค้า และบริการลูกค้า จัดเรียงสินค้าในร้าน ดูแลสต๊อกสินค้าประจำเดือน สามารถทำงานตามเวลาห้างสรรพสินค้าได้ สามารถทำงานล่วงเวลาได้
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ล้ำยุค(มิลเลนเนี่ยม 2002) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา    เงินเดือน : 9,300 + คอมมิชชั่น + OT + ค่าดูแลสต๊อค
พนักงานแม่บ้าน ประจำออฟฟิศ ซอย (ลาดพร้าว 88)
- ทำความสะอาดบริเวณที่ได้รับมอบหมาย เช่น กวาด ถูพื้น ดูดฝุ่นช่วยจัดเก็บโต๊ะ เก้าอี้ ช่วยขนเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดอาหารให้นาย - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
20 กุมภาพันธ์ 2561
พนักงานขาย ประจำ Counter Brand PLAYBOY ประจำห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล หาดใหญ่
เสนอขายสินค้า และบริการลูกค้า จัดเรียงสินค้าในร้าน ดูแลสต๊อกสินค้าประจำเดือน สามารถทำงานตามเวลาห้างสรรพสินค้าได้ สามารถทำงานล่วงเวลาได้
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ล้ำยุค(มิลเลนเนี่ยม 2002) จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,300+คอมมิชชั่น + OT + ค่าดูแลสต๊อค
ผู้จัดการร้านประจำ Shop Brand PLAYBOY สาขา เดอะมอลล์โคราช
- บริหารจัดการ และดูแลควบคุม PC ภายในร้าน - บริหารการขาย กระตุ้นยอดขาย - สามารถทำรายงานยอดขาย และรายงานอื่นๆ
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ล้ำยุค(มิลเลนเนี่ยม 2002) จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
ผู้จัดการร้านประจำ Shop Brand PLAYBOY สาขาเซ็นทรัลอุดรธานี
- บริหารจัดการ และดูแลควบคุม PC ภายในร้าน - บริหารการขาย กระตุ้นยอดขาย - สามารถทำรายงานยอดขาย และรายงานอื่นๆ
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ล้ำยุค(มิลเลนเนี่ยม 2002) จำกัด
จังหวัด อุดรธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการร้านประจำ Shop Brand PLAYBOY สาขา OUTLET มหาชัย (สมุทรสาคร)
- บริหารจัดการ และดูแลควบคุม PC ภายในร้าน - บริหารการขาย กระตุ้นยอดขาย - สามารถทำรายงานยอดขาย และรายงานอื่นๆ
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ล้ำยุค(มิลเลนเนี่ยม 2002) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
ผู้จัดการร้าน ประจำ Brand Playboy สาขา OUTLET สีลม
เสนอขายสินค้า และบริการลูกค้า จัดเรียงสินค้าในร้าน ดูแลสต๊อกสินค้าประจำเดือน สามารถทำงานตามเวลาห้างสรรพสินค้าได้ สามารถทำงานล่วงเวลาได้
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ล้ำยุค(มิลเลนเนี่ยม 2002) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,300+ค่าเดินทาง+คอมมิชชั่น + OT + ค่าดูแลสต๊อค
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 50 งาน

1 2 3

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560