เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน แกรนด์โฮมมาร์ท
ผู้จัดการสาขา / Store Manager
1. ดูแลการบริหารงานภายในสาขา 2. วางแผนการขาย ให้ได้เป้าหมายตามที่องค์กรกำหนด 3. บริหารจัดการเรื่องการขาย การบริการ พนักงาน ให้เหมาะสม 4. รายงานยอดขาย พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุ และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
20 กรกฎาคม 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
Marketing Manager
1. กำหนดแผนดำเนินงาน และเป้าหมายของฝ่ายการตลาด ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 2. กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายการตลาด 3. บริหาร ควบคุม ติดตาม ดูแล ให้คำแนะนำ และรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของฝ่ายการตลาดให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนด ดังนี้ 3.1) งานด้านเมอร์แชนไดส์ (Merchandizing Display) 3.2) งานด้านโปรโมชั่นและลูกค้าสัมพันธ์ 3.3) งานด้านการสื่อสาร 3.4) งานด้านธุรการ
20 กรกฎาคม 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
ผู้จัดการแผนกบริหาร (ธุรการสำนักงาน) ประจำสาขาบางนา
- ดูแลงานบุคคล ธุรการสำนักงาน แม่บ้าน รปภ. อาคารสถานที่ - อำนวยความสะดวก และ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
20 กรกฎาคม 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าแผนกคลังสินค้าสาขา (รัตนาธิเบศร์)
1. ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่รับเข้าคลังสินค้าและการเบิกสินค้าออกจากคลังสินค้า ตามเอกสารการขอเบิก 2. จัดทำรายงานสรุปการรับ จ่าย สินค้า และสรุปยอดสินค้าคงคลังของสาขาประจำเดือน เพื่อนำเสนอผู้จัดการสาขา 3. ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่จัดเก็บในคลังสินค้าภายในสาขาอย่างเป็นหมวดหมู่ และสะดวกในการเคลื่อนย้าย 4. จัดเก็บสินค้าคงคลังให้มีปริมาณเหมาะสมกับพื้นที่จัดเก็บของสาขา และเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า 5. ดูแลสินค้าที่จัดเก็บในคลังสินค้าสาขาให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมจำหน่ายหรือนำส่งแก่ลู
20 กรกฎาคม 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าแผนกคลังสินค้าสาขา (รามอินทรา)
1. ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่รับเข้าคลังสินค้าและการเบิกสินค้าออกจากคลังสินค้า ตามเอกสารการขอเบิก 2. จัดทำรายงานสรุปการรับ จ่าย สินค้า และสรุปยอดสินค้าคงคลังของสาขาประจำเดือน เพื่อนำเสนอผู้จัดการสาขา 3. ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่จัดเก็บในคลังสินค้าภายในสาขาอย่างเป็นหมวดหมู่ และสะดวกในการเคลื่อนย้าย 4. จัดเก็บสินค้าคงคลังให้มีปริมาณเหมาะสมกับพื้นที่จัดเก็บของสาขา และเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า 5. ดูแลสินค้าที่จัดเก็บในคลังสินค้าสาขาให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมจำหน่ายหรือนำส่งแก่ลู
20 กรกฎาคม 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : มีนบุรี, คลองสามวา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าแผนกคลังสินค้าสาขา (บางนา / ศรีนครินทร์)
1. ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่รับเข้าคลังสินค้าและการเบิกสินค้าออกจากคลังสินค้า ตามเอกสารการขอเบิก 2. จัดทำรายงานสรุปการรับ จ่าย สินค้า และสรุปยอดสินค้าคงคลังของสาขาประจำเดือน เพื่อนำเสนอผู้จัดการสาขา 3. ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่จัดเก็บในคลังสินค้าภายในสาขาอย่างเป็นหมวดหมู่ และสะดวกในการเคลื่อนย้าย 4. จัดเก็บสินค้าคงคลังให้มีปริมาณเหมาะสมกับพื้นที่จัดเก็บของสาขา และเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า 5. ดูแลสินค้าที่จัดเก็บในคลังสินค้าสาขาให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมจำหน่ายหรือนำส่งแก่ลู
20 กรกฎาคม 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
โฟร์แมน
- ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามที่กำหนด - ถอดปริมาณการใช้วัสดุได้เพื่อกระทบกับผู้รับเหมา - ตรวจสอบการเบิกจ่ายงวดงานผู้รับเหมา - ให้คำแนะนำผู้รับเหมาในการแก้ไขปัญหาหน้างาน - ถอดแบบ-อ่านแบบ งานก่อสร้าง และ ตกแต่งภายในได้
20 กรกฎาคม 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
หัวหน้าแผนกสรรหาและว่าจ้าง (Recruitment Supervisor)
1. ดำเนินงานสรรหาบุคลากรทั้งระบบ 2. วางแผนงานสรรหาบุคลากรในเชิงรุก ในทุกช่องทาง หรือ วิธีการติดต่อถึงกลุ่มเป้าหมาย 3. นำเสนอและดูแลเครื่องมือหรือการทดสอบผู้สมัครงาน 4. การติดต่อกับสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานราชการในการจัด Campus Recruitment , Job Fair 5. นำเสนอแผนงาน รูปแบบการสรรหาที่ตรงกับความต้องการบริษัท 6. ดูแลโครงสร้างองค์กรและ JD ของแต่ละแผนก 7. บริหารทีมงานอย่างเป็นระบบ 8. จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรายสัปดาห์ / รายเดือน 9. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
20 กรกฎาคม 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการแผนกพัฒนาบุคลากร ( HRD )
- ประสบการณ์ในงานฝึกอบรม เขียนแผนงาน จัดทำหลักสูตร และเป็นวิทยากรเองได้ด้วยไม่ต่ำกว่า 5 ปี - หากมีประสบการณ์ด้าน KPI / e-Learning จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
20 กรกฎาคม 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่ (งามวงศ์วาน)
- สำรวจพื้นที่ ที่กำลังจะมีโครงการก่อสร้าง ทุกขนาด เช่น อพาร์ทเม้นท์ , คอนโด , หมู่บ้าน , ตึกแถว ฯ - จัดทำรายงานการสำรวจพื้นที่ ให้ sale เข้าไปติดต่อ - ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของฝ่ายขาย
20 กรกฎาคม 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : 10,000-12,000 (ไม่รวมค่าน้ำมัน)
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เปิดรับหลายแผนก : - งานธุรการ จัดทำ จัดเก็บ เอกสาร-ข้อมูล - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก - จัดทำรายงานข้อมูลต่างๆ ตามที่กำหนด - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
20 กรกฎาคม 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Programmer (งามวงศ์วาน)
- ออกแบบพัฒนาระบบ-แอพพลิเคชั่น ของบริษัท - วิเคราะห์และประเมินความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - จัดทำแผนการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุมงานพัฒนาที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ และเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด อย่างมีคุณภาพ - ประสานงานกับผู้ใช้แอพพลิเคชั่น เพื่อทำเอกสารการพัฒนาระบบ - แก้ไขปัญหาของแอพพลิเคชั่น ที่พบระหว่างการใช้งาน - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
20 กรกฎาคม 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
IT Support (ประจำสาขารัตนาธิเบศร์)
-ดูแลระบบ คอมพิวเตอร์ Hardware/software และระบบ Network ให้กับ User -แก้ไขปัญหาการใช้งานให้กับ User -รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
20 กรกฎาคม 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (LP)
1. ดูแลและรักษาผลประโยชน์ในด้านการป้องกันการสูญเสียและสูญหาย 2. ดูแลด้านความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินและลูกค้า 3. ดูแลและป้องกันอัคคีภัย ความปลอดภัยในการทำงาน กฏระเบียบฯ 4. ร่วมเป็นคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ในสถานประกอบการ
20 กรกฎาคม 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : มีนบุรี, คลองสามวา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 12,000 - 15,000
พนักงานขาย ประจำโชว์รูม สาขาบางนา
แนะนำ ดูแล ให้คำปรึกษากับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ เพื่อสร้างยอดขายให้กับสาขา
20 กรกฎาคม 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : 11,000++
Sale Executive
1.ออกสำรวจตลาด เพื่อหาลูกค้ารายใหม่ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายเก่า 2.นำเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท พร้อมปิดการขาย 3.ประสานงานกับทุกหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง 4.ตรวจสอบการชำระเงินของลูกค้า ติดตาม และสรุปรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 5.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
20 กรกฎาคม 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง+คอมมิชชั่น+ค่าน้ำมัน
Secretary to Asst. Managing Director
- ใช้ MS Office ในการจัดทำข้อมูล รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (โดยเฉพาะในโปรแกรม Excel ขั้นสูง) - รายงานการประชุม - ดูแลคิว-ตารางการบริหารงาน - ออกนอกสถานที่ในบางโอกาส - สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (แปลเอกสาร / ติดต่อทางอีเมล์)
20 กรกฎาคม 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (งามวงศ์วาน)
จัดหา,สั่งซื้อ,เจรจา กับ Supplier เปิด po สรุปงาน รวบรวมข้อมูลการซื้อส่งทุกเดือนได้
20 กรกฎาคม 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 - 20,000
Sale Designer (ออกแบบชุดครัว) ประจำสาขาบางนา
- ออกแบบตกแต่งภายใน เช่น ห้องน้ำ ห้องครัว - นำเสนอลูกค้า และ ปิดการขายได้
20 กรกฎาคม 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 16000+incentive
ช่างซ่อมบำรุง ( รัตนาธิเบศร์ )
เปิดรับระดับหัวหน้าแผนก 1 อัตรา / เจ้าหน้าที่ 2 อัตรา -ดำเนินงานซ่อมแซมและบำรุงรักษา งานระบบสาธารณูปโภคต่างๆ -ดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ และมีประสิทธิภาพตลอดเวลา -จัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ในส่วนที่รับผิดชอบให้สะอาดและปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน และ ผู้มาใช้บริการ -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
20 กรกฎาคม 2561
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 29 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560