เข้าระบบผู้สมัครงาน
เจ้าหน้าที่แม่บ้าน,พ่อบ้าน,เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(รพ.จุฬารัตน์3อินเตอร์) (รพ.จุฬารัตน์ ระยอง)
เจ้าหน้าที่แม่บ้าน รับผิดชอบดูแลทำความสะอาดพื้นที่ในความรับผิดชอบให้สะอาด เรียบร้อย เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลงานความปลอดภัยในอาคารและนอกอาคาร อำนวยความสะดวกต่างๆและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่พ่อบ้าน ดูแลความสะอาดภายในอาคาร กวาดลานจอดรถ จัดเก็บและแยกขยะ
19 มิถุนายน 2561
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 9,XXX-10,XXX บาทขึ้นไป
เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วย (รับสมัครที่จุฬารัตน์ 3) , (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ)
ตรวจสอบรวบรวมเอกสารการคิดเงินอย่างถูกต้อง แจ้งค่าใช้จ่ายแก้ผู้มาใช้บริการ รับชำระเงิน พร้อมจัดพิมพ์ใบเสร็จและใบแจ้งหนี้
19 มิถุนายน 2561
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
นักกิจกรรมบำบัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกิจกรรมบำบัด โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อในการช่วยรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและผู้รับบริการที่มีความบกพร่องหรือความพิการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ พฤติกรรมหรือการเรียนรู้ในกลุ่มโรคทางระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก น้ำร้อนลวก และไฟไหม้ ระบบหัวใจและหลอดเลือด อาชีวเวชศาสตร์ การฝึกกลืน การฟื้นฟูกิจกรรมของมือและแขนที่อ่อนแรง เด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการหรือการเรียนรู้ ผู้ป่วยจิตเวช ผู้สูงอายุ ฯลฯ การส่งเสริมให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆในช
19 มิถุนายน 2561
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 6   เงินเดือน : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
เลขานุการผู้อำนวยการ
ทำการนัดหมายและจัดตารางนัดหมายให้ผู้บังคับบัญชา เตรียมการนัดหมายให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงกำหนดการนัดหมายล่วงหน้า ติดต่อสอบถามงานทางโทรศัพท์หรือทางอินเตอร์เน็ต บันทึกงานจากผู้บังคับบัญชา ร่างจดหมายโต้ตอบทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่องค์กรใช้เป็นประจำ ดูแลรับผิดชอบ จัดแฟ้มเอกสาร จัดการประชุม เตรียมเอกสารการประชุมของผู้บังคับบัญชา การจัดทำรายงานการประชุม จัดการดูแลเอกสารที่เป็นส่วนตัวและที่สำคัญแก่ผู้บังคับบัญชา เจราโต้ตอบและการนัดหมายธุรกิจ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานของผู
19 มิถุนายน 2561
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 26 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560