เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน Frametek Window and Door Co., Ltd.
Foreman Supervisor (งานอลูมิเนียมและกระจก) ด่วน!!!
- บริหารจัดการโครงการ ติดตั้งงานกระจกอลูมิเนียม และควบคุมต้นทุน - Clear แบบ และ spec. โครงการ - ควบคุมงานติดตั้งให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ - ส่งมอบงานตามแผนงาน
25 พฤษภาคม 2561
Frametek Window and Door Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 30,000-45,000++ ขึ้นไป (ตามคุณสมบัติ)
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- จัดซื้อ จัดสรร จัดหา จัดจ้าง วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ทั้งในและ ต่างประเทศ - ควบคุมสต็อควัตถุดิบ และวัสดุสิ้นเปลือง - ควบคุม vendor ส่งมอบงาน และจัดส่งสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนด - จัดทำระบบเอกสาร ISO ให้เป็นไปตามข้อกำหนด
25 พฤษภาคม 2561
Frametek Window and Door Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 17,000-25,000++ ขึ้นไป (ตามคุณสมบัติ)
โฟร์แมนโครงการ (งานติดตั้ง กระจก อลูมิเนียม)
- วางแผนควบคุม การติดตั้งอลูมิเนียมกระจก curtain wall & facade, cladding - ประสานงานโครงการ - ส่งมอบงานให้เป็นไปตามแผน
25 พฤษภาคม 2561
Frametek Window and Door Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 17,000-30,000++ บาท ขึ้นไป (ตามคุณสมบัติ)
ผู้จัดการแผนกควบคุมโครงการ (งาน Facade กระจก อลูมิเนียม)
- บริหารจัดการแผนกควบคุมโครงการ วางแผน/ดูแล/จัดสรรบุคลากร งานติดตั้งกระจก อลูมิเนียม Facade ทั้งระบบ - ดูแล Technical analize งานอลูมิเนียม กระจก ระบบ Curtain Wall, Facade , Cladding และ Canopy - ประสานงาน วิเคราะห์ แก้ปัญหา - วางแผนการส่งมอบงาน - ควบคุมต้นทุนโครงการ
25 พฤษภาคม 2561
Frametek Window and Door Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 50,000++ ขึ้นไป (ตามคุณสมบัติ)
เจ้าหน้าที่วางแผนและควบคุมการผลิต
- วางแผนวัตถุดิบ กำลังคน และแผนงานการจัดส่ง และติดตั้งงานอลูมิเนียมและกระจก สำหรับโครงการ - ถอดแบบโครงการ และวางแผนควบคุมการผลิต ให้เป็นไปตามแผนงาน
25 พฤษภาคม 2561
Frametek Window and Door Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 - 25,000++ ขึ้นไป (ตามคุณสมบัติ)
บัญชี-การเงิน
- งานบัญชีเจ้าหนี้ - ลูกหนี้ - งานบัญชีการเงิน - งานบัญชีต้นทุน - รายงาน weekly / monthly
25 พฤษภาคม 2561
Frametek Window and Door Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 - 25,000++ ขึ้นไป (ตามคุณสมบัติ)
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ งาน Facade (กระจก อลูมิเนียม cladding)
- เขียนแบบงานอลูมิเนียมและกระจก Facade, curtain wall, glass wall, cladding,... - วิเคราะห์แบบ และทำ shop drawing, cutting list, clear แบบ, ออกแบบ die - จัดทำ spec. โครงการ
25 พฤษภาคม 2561
Frametek Window and Door Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 20,000 - 45,000++ ขึ้นไป (ตามคุณสมบัติ)
หัวหน้างานธุรการและบุคคล
- ดูแลงานระบบ HR ทั้งระบบ HRD, HRM - ดูแลงานระบบ Payroll - ดูแลงาน Admin ทั้งระบบ - ดูแลงาน Recruitment
25 พฤษภาคม 2561
Frametek Window and Door Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 32,000++ บาทขึ้นไป (ตามคุณสมบัติ)
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
- วางแผน และบริหารจัดการ ด้านความปลอดภัยในการทำงานโครงการอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย - ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฏหมายความปลอดภัย - ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก,งานราชการ - จัดทำเอกสาร และทำระบบ ISO 9001:2008
25 พฤษภาคม 2561
Frametek Window and Door Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 20,000 - 35,000++ ขึ้นไป (ตามคุณสมบัติ)
ผู้จัดการโครงการ (สามัญวิศวกร โยธา)
-บริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรมโยธา -ตรวจสอบแบบแปลนและรายละเอียด รายการคำนวนทางวิศวกรรมโยธา -วางแผน/ดูแล/จัดสรรบุคลากร งานติดตั้งกระจก อลูมิเนียม Facade ทั้งระบบ -ดูแล Technical analize งานอลูมิเนียม กระจก ระบบ Curtain Wall, Facade , Cladding และ Canopy
25 พฤษภาคม 2561
Frametek Window and Door Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 40,000 - 70,000++ บาท ขึ้นไป (ตามคุณสมบัติ)
ช่างซ่อมบำรุง เครื่องจักรกลโรงงาน Technician
-ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และระบบสาธารณูปโภคในโรงงาน -ควบคุมการใช้เครื่องจักร (ประเภทงาน CNC) -สามารถแนะนำการใช้เครื่องจักรกับ user ได้
25 พฤษภาคม 2561
Frametek Window and Door Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 12,000-25,000++ (ตามคุณสมบัติ)
พนักงานประจำเครื่อง CNC (งานอลูมิเนียม)
-ควบคุมและ operate เครื่อง CNC เครื่องจักรกลในการผลิต -ดูแลเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานเสมอ
25 พฤษภาคม 2561
Frametek Window and Door Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 12,000 - 25,000++ (ตามคุณสมบัติ)
หัวหน้าส่วนงานเขียนแบบและออกแบบผลิตภัณฑ์ (งานกระจก อลูมิเนียม)
- บริหารจัดการส่วนงาน ผลักดันทีมงานให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย - เขียนแบบงาน Facade อลูมิเนียมและกระจก curtain wall, glass wall, cladding, ทำ shop drawing, cutting list, clear แบบ, ออกแบบ die -จัดทำ spec. โครงการ
25 พฤษภาคม 2561
Frametek Window and Door Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 30,000 - 50,000 ตามประสบการณ์
Technical Sales Manager / Asst. Technical Sales Manager
-เป็นผู้นำทีมงานของผู้เชี่ยวชาญด้านการขายทางเทคนิค -ให้คำแนะนำทางด้านเทคนิคแก่ลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ -ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประมาณราคา/เสนอราคา สำหรับลูกค้าใหม่จากมุมมองทางเทคนิค มีความรู้ด้าน unities curtain wall และ facade
25 พฤษภาคม 2561
Frametek Window and Door Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : negotiable พิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ
พนักงานควบคุมคุณภาพการผลิต (QC โรงงาน)
- ตรวจสอบการตัดประกอบระหว่างผลิตงานอลูมิเนียมและกระจก - ทำรายงานการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ - ติดตามผลการดำเนินการกับผลิตภัณ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องโดยบันทึกลงในใบ NCR พร้อมลงนามปิดสรุป
25 พฤษภาคม 2561
Frametek Window and Door Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 10,000 - 17,000++ (ตามประสบการณ์)
พนักงานคลังวัสดุ
- รับเข้า สินค้าวัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องมือ ฯลฯ เป็นไปตามใบสั่งซื้อ (PO) และตามข้อกำหนด - ตรวจสอบรายการสินค้า คุณภาพ จำนวน ให้ถูกต้องเป็นไปตามใบสั่งซื้อ และข้อกำหนด - เบิกจ่าย สินค้า วัตถุดิบ เพื่อขาย และใช้ในการผลิต - บันทึกเอกสารรับเข้า จ่ายออก ประจำวัน - ควบคุม stock สินค้าและวัตถุดิบ ให้ถูกต้อง - ตรวจนับ stock สินค้าและวัตถุดิบประจำเดือน - ควบคุมพื้นที่จัดเก็บสินค้าวัตถุดิบ ให้เพียงพอ เป็นระบบระเบียบ สะอาด - ทำงานในสโตร์โรงงาน
25 พฤษภาคม 2561
Frametek Window and Door Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 12,000 - 25,000++ (ตามคุณสมบัติ)
พนักงานขับรถขนส่ง 6 ล้อ
ขับรถจัดส่งสินค้าตามไซท์งานของบริษัท (กรุงเทพ-ปริมณฑล-ชลบุรี) ดูแลรักษารถยนต์ ช่วยงานอื่นๆ ในโรงงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย
25 พฤษภาคม 2561
Frametek Window and Door Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 10,000 ขึ้นไป (หรือตามประสบการณ์)
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเทคนิค
- วางแผน,ควบคุมดูแลจัดการด้านความปลอดภัยภายในหน่วยงาน - ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฏหมายความปลอดภัย - ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก,งานราชการ - จัดทำเอกสาร และทำระบบ ISO 9001:2008
25 พฤษภาคม 2561
Frametek Window and Door Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 15,000-25,000.- หรือตามประสบการณ์และความสามารถ
จัดซื้อต่างประเทศ
- จัดซื้อ จัดสรร จัดหา จัดจ้าง วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ทั้งในและ ต่างประเทศ - ควบคุมสต็อควัตถุดิบ และวัสดุสิ้นเปลือง - ควบคุม vendor ส่งมอบงาน และจัดส่งสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนด - จัดทำระบบเอกสาร ISO ให้เป็นไปตามข้อกำหนด
25 พฤษภาคม 2561
Frametek Window and Door Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 17,000-25,000++ ขึ้นไป (ตามคุณสมบัติ)
หัวหน้าฝ่ายจัดส่ง
วางแผนการลำเรียงสินค้าขึ้นรถ 6 ล้อ วางแผนการจัดส่งสินค้า
25 พฤษภาคม 2561
Frametek Window and Door Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25,000 ขึ้นไป
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560