หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
1577 Home Shopping1577 Home Shopping
- ให้ข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ - ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย - ทำงานจันทร์ - ศุกร์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
1577 Home Shopping
ออกตามพื้นที่ต่างๆเพื่อจำหน่าย Sim Card แบบจดทะเบียนรายเดือน (Post-Paid) ของ AIS - จำหน่ายเครื่องโทรศัพท์+โปรโมชั่น ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ปฎิบัติงานเป็นทีม ทีมละ 5 ท่าน - มีรถตู้บริษัท รับ - ส่ง ระหว่างปฏิบัติงาน (รวมตัวกันที่ อาคาร intouch tower 1 ใกล้กับ BTS อารีย์ )
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
1577 Home Shopping
-ฐานเงินเดือน 9,000-12,000 ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น -ค่าคอมมิชชั่นคิดตั้งแต่บาทแรก -O.T. 450฿/วัน ปฏิบัติงานที่:อาคาร Q.House เพลินจิต (ติดBTS.เพลินจิต ออกช่องประตู 4)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
1577 Home Shopping
- ตรวจนับปริมาณสินค้าเข้าออกให้ถูกต้องครบถ้วน - จัดเตรียมและเบิกหีบห่อ - จัดชุดสินค้าตามใบสั่งซื้อ - แพ็คสินค้าลงกล่องบรรจุ (สินค้าเป็นกลุ่มเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
1577 Home Shopping
ดูแลทีม call center ประเมินยอดขายในแต่ละวัน พร้อมทั้งทำรายงานสรุปยอดขาย วิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการขาย และทำรายงานต่อหัวหน้างาน พร้อมเสนอ Solution และการพัฒนา รวบรวมและสรุปปัญหา รวมทั้งข้อตำหนิต่างๆ จากลูกค้า และทำรายงานต่อหัวหน้างาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
1577 Home Shopping
- โทรนำเสนอขายสินค้าของบริษัทให้กับลูกค้า (มีรายชื่อลูกค้าให้) - แนะนำลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นต่างๆแก่ลูกค้า - สินค้าเป็นประเภทสุขภาพ และความงาม - ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00 น. - มีฐานเงินเดือน 12,000-14,000 +ค่าคอมมิชชั่นต่างหาก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
1577 Home Shopping
- ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการและวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของพนักงาน Call Center เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้บริการ - ฟัง ตรวจสอบ วิเคราะห์ และบันทึกการทำงานของพนักงาน Call Center - ให้ Feed Back ที่ถูกต้องแก่ Call Center เพื่อวัดคุณภาพการให้บริการของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - จัดทำ Report ส่งให้ผู้บริหารเพื่อพิจารณาปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป - บันทึกข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของลูกค้าและนำเสนอ เพื่อปรับปรุงการทำงาน/การให้บริการที่ดีขึ้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
1577 Home Shopping
ตัอต่อรายการ ใส่ Effect ตกแต่งภาพ ใส่กราฟฟิกต่างๆ ทำโปสเตอร์และสื่อต่างๆได้ดี ถ่ายภาพและใช้กล้อง DSLR ได้เป็นอย่างดี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
1577 Home Shopping
ดูแลทีม call center ประเมินยอดขายในแต่ละวัน พร้อมทั้งทำรายงานสรุปยอดขาย วิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการขาย และทำรายงานต่อหัวหน้างาน พร้อมเสนอ Solution และการพัฒนา รวบรวมและสรุปปัญหา รวมทั้งข้อตำหนิต่างๆ จากลูกค้า และทำรายงานต่อหัวหน้างาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
1577 Home Shopping
- ให้บริการแนะนำผลิตภัณฑ์โปรโมชั่นต่างๆกับลูกกค้าทางโทรศัพท์ - สินค้าประเภทสุขภาพและความงาม - ไม่ใช่งานขายประกัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
1577 Home Shopping
-ประสานงานกับ Supplier ในการหาสินค้าใหม่ๆเข้ามาจำหน่าย -ประสานงานกับฝ่ายการตลาด ในเรื่อง ราคา,การจัดโปรโมชั่นการตลาด,Packaging -ติดต่อประสานงานภายนอก/ในองค์กร -จัดทำรายงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
1577 Home Shopping
- ดูแลงานบัญชีและเอกสารด้านเจ้าหนี้และการจ่ายเงิน / ลูกหนี้และการรับเงิน - จัดทำรายงานการขายประจำเดือน - สรุปรายงานทางภาษี และนำส่งสรรพากร - ลงบัญชีและบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ พร้อมทำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย - ปิดบัญชีด้านการจ่ายเงินคืนลูกค้า (Sale Report) ตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อนำส่งสำนักงานบัญชี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
1577 Home Shopping
-ดำเนินการการเงิน-การบัญชี ,การจัดงาน ด้านรับวางบิล,จ่ายเช็ค,ตั้งหนี้, จัดการด้านเงินสดย่อย,การเงิน Advance, -ติดต่อประสานงานเอกสารใบเสร็จรับเงิน,ประสานงานเรื่องการเงินกับ Supplyersพร้อม Update ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง -ดูแลและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และบันทึกข้อมูลทางด้านบัญชี -ดูแลรับผิดชอบงาน ควบคุมดูแลลูกทีมบัญชี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
1577 Home Shopping
•เสนอบริการของบริษัท ให้กับลูกค้าที่เป็นเจ้าของสินค้าเครื่องสำอางค์และเพื่อสุขภาพ (B2B) •สร้างแผนที่มีประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมาย •จัดทำรายงานรายสัปดาห์และรายเดือน •วิเคราะห์รายงานและการสร้างแผนพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย •รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า •จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์เช่นการสำรวจที่มีคุณภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
1577 Home Shopping
- ตรวจนับปริมาณสินค้าเข้าออกให้ถูกต้องครบถ้วน - จัดเตรียมและเบิกหีบห่อ - จัดชุดสินค้าตามใบสั่งซื้อ - แพ็คสินค้าลงกล่องบรรจุ(สินค้าเป็นกลุ่มเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
1577 Home Shopping
1.งานทะเบียนประวัติ บันทึก ข้อมูลพนักงานใหม่ บันทึกประวัติการลงโทษ จัดทำรายงานสรุปสถิติการเคลื่อนไหว ของพนักงาน สรุปพนักงานครบกำหนดทดลองงาน 2.งานบันทึกเวลาทำงาน ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการทำงาน, การทำล่วงเวลา ของพนักงาน 3. งานคำนวณและจ่ายค่าจ้าง - คำนวณข้อมูลในระบบ ตรวจสอบรายงานเกี่ยวกับค่าจ้าง - จัดทำรายงานสรุปการจ่ายเงินเดือน - จัดเตรียมข้อมูลนำส่งธนาคาร - จัดเตรียมรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา 4. งานจัดทำรายงาน (ที่เกี่ยวข้องกับเงินได้พนักงาน) - จัดทำรายงานเกี่ยวกับประกันสังคม - จัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษี 5.งานประเมินผลและปรับค่าจ้าง - เตรียมข้อมูลให้พนักงานประเมินผลประจำปี และติดตามประเมินผลจากทุกหน่วยงาน 6. งานอื่น ๆ - ให้คำแนะนำ และการฝึกอบรมสอนงานพนักงานในการจัดทำระบบลงเวลา เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท และรับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
1577 Home Shopping
กำหนดเป้าหมายยอดขายของแต่ละแบรนด์ และนำเสนอแผนกการโฆษณา เขียนบทความโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เช่น Script รายการ ประสานงานกับลูกค้า หรือ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปอัดรายการนอกสถานที่ เพื่อดูแลความถูกต้อง ครบถ้วน ของการนำเสนอ เพื่อดูแลความถูกต้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
1577 Home Shopping
- บริการลูกค้าประกันภัยรถยนต์ - เดินทางพบลูกค้าประกันภัย ณ จุดเกิดเหตุ - บริการด้านภาคสนามเป็นหลัก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
1577 Home Shopping
• จัดกิจกรรมฝึกอบรม-สัมมนา • ประสานงานกับบุคคลภายใน ลูกค้าและบุคคลภายนอกองค์กร • ดูแล-จัดการงานทุกๆด้านที่เกี่ยวข้องในระหว่างจัดงานอบรมสัมมนา • จัดเตรียมตารางกิจกรรม Training Agenda และเอกสารที่เกี่ยวสข้อง •เก็บข้อมูลการฝึกอบรม ข้อมูลการประเมินผลและจัดทำรายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
1577 Home Shopping
- ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ผ่านทางโทรศัพท์ ( ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สุขภาพ ความงาม )
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 29 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


คุณรู้หรือไม่ ? : คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05
Google+