หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
1577 Home Shopping1577 Home Shopping
- หากลุ่มลูกค้าใหม่/รักษาฐานลูกค้าเดิม เพื่อนำเสนอสินค้ากลุ่มรถบรรทุก / อะไหล่รถบรรทุก ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย - ออกพื้นที่ดูแล Dealer ที่รับผิดชอบ - นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้กับกลุ่มลูกค้า / เทรนข้อมูลสินค้าให้กับ Dealer / PC - หาวิธีการ แนวทาง เพื่อวางแผนให้ได้ตามยอดขายที่กำหนดไว้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
1577 Home Shopping
- ทำหน้าที่แนะนำลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อนำเสนอขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมความสวยความงาม กระทะ Korea King (มีรายชื่อลูกค้ารายเดิมให้)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
1577 Home Shopping
โทรเสนอขายอาหารเสริมให้ักับลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
1577 Home Shopping
- ทำหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆกับลูกค้าทางโทรศัพท์เกี่ยวกับสินค้ากระทะKorea king ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมความสวยความงาม (มีรายชื่อลูกค้ารายเก่าให้) - แนะนำโปรโมชั่นต่างๆของสินค้าที่ลูกค้าต้องการทราบ - มีการสอนเทคนิคการพูดก่อนเริ่มงาน เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการทำงาน - ไม่ใช่งานขายประกัน ไม่ต้องลงทุน สนใจติดต่อ 061-402-0006 คุณลักขณา (เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
1577 Home Shopping
- ทำหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆกับลูกค้าทางโทรศัพท์เกี่ยวกับสินค้ากระทะKorea king ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมความสวยความงาม (มีรายชื่อลูกค้ารายเก่าให้) - แนะนำโปรโมชั่นต่างๆของสินค้าที่ลูกค้าต้องการทราบ - มีการสอนเทคนิคการพูดก่อนเริ่มงาน เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการทำงาน - ไม่ใช่งานขายประกัน ไม่ต้องลงทุน สนใจติดต่อ 061-402-0006 คุณลักขณา (เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
1577 Home Shopping
ดูแลทีม call center ประเมินยอดขายในแต่ละวัน พร้อมทั้งทำรายงานสรุปยอดขาย วิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการขาย และทำรายงานต่อหัวหน้างาน พร้อมเสนอ Solution และการพัฒนา รวบรวมและสรุปปัญหา รวมทั้งข้อตำหนิต่างๆ จากลูกค้า และทำรายงานต่อหัวหน้างาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
1577 Home Shopping
- โทรนำเสนอขายสินค้าของบริษัทให้กับลูกค้า (มีรายชื่อลูกค้าให้) - แนะนำลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นต่างๆแก่ลูกค้า - สินค้าเป็นประเภทสุขภาพ และความงาม - ทำงาน จันทร์-ศุกร์ (เสาร์เว้นเสาร์) - มีฐานเงินเดือน 14,000 + ค่าคอมมิชชั่นต่างหาก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
1577 Home Shopping
ตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานของทุกๆแผนก เพื่อลดข้อผิดพลาดและลดอัตราการร้องเรียน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสินค้า เช่น อย. มีความคิดสร้างสรรค์ ริเริ่ม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
1577 Home Shopping
- ให้บริการแนะนำผลิตภัณฑ์โปรโมชั่นต่างๆกับลูกกค้าทางโทรศัพท์ - สินค้าประเภทสุขภาพและความงาม - ไม่ใช่งานขายประกัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
1577 Home Shopping
- ตรวจนับปริมาณสินค้าเข้าออกให้ถูกต้องครบถ้วน - จัดเตรียมและเบิกหีบห่อ - จัดชุดสินค้าตามใบสั่งซื้อ - แพ็คสินค้าลงกล่องบรรจุ(สินค้าเป็นกลุ่มเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
1577 Home Shopping
กำหนดเป้าหมายยอดขายของแต่ละแบรนด์ และนำเสนอแผนกการโฆษณา เขียนบทความโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เช่น Script รายการ ประสานงานกับลูกค้า หรือ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปอัดรายการนอกสถานที่ เพื่อดูแลความถูกต้อง ครบถ้วน ของการนำเสนอ เพื่อดูแลความถูกต้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
1577 Home Shopping
- รับสายเพื่อให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ผ่านทางโทรศัพท์ ( ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สุขภาพ ความงาม )
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
1577 Home Shopping
- ให้บริการแนะนำทางโทรศัพท์นำเสนอสินค้า และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท - แนะนำโปรโมชั่นต่างๆของสินค้าที่ลูกค้าต้องการทราบ - สินค้าประเภทสุขภาพและความงาม - ไม่ใช่งานขายประกัน - ฐานเงินเดือน 11,000 + ค่าเบี้ยเลี้ยง 1,000 บาท คอมมิชชั่นต่างหาก รายได้รวมคอมมิชชั่น 18,000-20,000 บาท ขึ้นไป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
1577 Home Shopping
- เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการนำเสนอขายสินค้า และบริการ แก่กลุ่มลูกค้าในคอนโดมิเนีย และหมู่บ้าน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล - จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ - ประชาสัมพันธ์บริการของบริษัท - ติดตาม ประสานงานภานในบริษัท เพื่อนำเสนอบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า - ติดตามการขายให้บรรลุเป้าหมายยอดขายที่กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
1577 Home Shopping
-รับสายและบริการให้คำปรึกษาแนะนำผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นต่างๆให้กับกลุ่มลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ พร้อมทั้งปิดการขาย และคีย์ข้อมูลเข้าระบบการสั่งซื้อ - ดูแแลและอัพเดทสินค้าเพิ่มเติมให้แก่ลูกค้า - รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากทางลูกค้าส่งให้กับหัวหน้างานเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเพื่อการบริการที่น่าพึงพอใจให้กับลูกค้า - เข้าอบรมเพื่อเตรียมและปรับปรุงข้อมูลสินค้าให้มีความถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ ** ติดต่อ คุณอ้อย 082-3597333
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
1577 Home Shopping
โทรศัพท์ไปให้คำแนะนำกับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นม S-26 รวมถึงการปฏิบัติตัวของคุณแม่และการให้นมลูก เวลาทำงาน จ. – ศ. เวลา 09.00 – 18.00 น. และ 10.00 – 19.00 น. ตามรอบงานที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
1577 Home Shopping
- ออกบูธกิจกรรมไปกับทีมตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า,บริษัท,หน่วยงานราชการ,ห้างร้านต่างๆ -บริการให้คำปรึกษาแนะนำผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นต่างๆให้กับกลุ่มลูกค้า พร้อมทั้งปิดการขาย - บริหารยอดขายของทีม ดูสต็อกสินค้าเบื้องต้น - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - สอบถามเพิ่มเติมโทร 082-339-0111 คุณเสฏฐวุฒิ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
1577 Home Shopping
- ออกบูธกิจกรรมไปกับทีมตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า,บริษัท,หน่วยงานราชการ,ห้างร้านต่างๆ -บริการให้คำปรึกษาแนะนำผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นต่างๆให้กับกลุ่มลูกค้า พร้อมทั้งปิดการขาย - บริหารยอดขายของทีม ดูสต็อกสินค้าเบื้องต้น - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
1577 Home Shopping
-ออกบูธกิจกรรมไปกับทีมตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า,บริษัท,หน่วยงานราชการ,ห้างร้านต่างๆ -บริการให้คำปรึกษาแนะนำผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นต่างๆให้กับกลุ่มลูกค้า พร้อมทั้งปิดการขาย - บริหารยอดขายของทีม ดูสต็อกสินค้าเบื้องต้น - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
1577 Home Shopping
- ขายกระทะ Korea King - เสนอขายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระทะ - ทำตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ธันวามคม 2559 - สะดวกทำงานวันไหนสามารถแจ้งได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 23 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76