หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
- แก้ไขปัญหา Hardware,Software,Network - ซ่อมคอมพิวเตอร์,Printer
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ตรวจแก้ไขต้นฉบับ ดูแลกระบวนการผลิต ประสานงานนักเขียน นักแปล โรงพิมพ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและร่วมกิจกรรมสนับสนุนงานขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
-พัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แผนการสอน -จัดทำ Worksheet และเอกสารประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติม -ทำหน้าที่วิทยากรในการจัดฝึกอบรมครู และแนะนำหนังสือเรียน -ตรวจติดตาม ตรวจเยี่ยม นิเทศ การเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ -ประสานงานกับสำนักพิมพ์ต่างประเทศ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง -ให้คำแนะนำกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการพัฒนาการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
-จัดเตรียมการเรียนการสอนในหลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ เช่น ตัวอย่างในการอธิบาย คำถามนำเข้าสู่บทเรียน ลำดับการสอน Worksheet แบบฝึกหัดเพิ่มเติมต่างๆ เฉลย และแนวคำตอบต่างๆ -จัดทำ Worksheet และเอกสารประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อทำให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในหลักสูตร FAN Math มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น -ตรวจทานความถูกต้องของหนังสือเรียน และสื่อการเรียนการสอนต่างๆ ของหลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math -ทำหน้าที่เป็นทีมวิทยากรในการจัดฝึกอบรมครู ให้ครูเข้าใจวิธีการสอนของหลักสูตร FAN Math ซึ่งเป็นหลักสูตรคณิตศาสตร์สิงคโปร์ ดีมากขึ้น -ตรวจติดตาม ตรวจเยี่ยม นิเทศ การเรียนการสอนในหลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math ตลอดจนให้คำแนะนำกับครูผู้สอนเพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น -ประสานงานกับสำนักพิมพ์ต่างประเทศ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง -ให้คำแนะนำกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการพัฒนาการการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
เขียนบทความ ทดลองโครงสร้าง เพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ประสานงานกับลูกค้า, คีย์ข้อมูล จัดเก็บข้อมูล,วางบิล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
จัดทำ Invoice ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ติดตามหนี้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ติดต่อประสานงาน จัดงานเอกสาร บริหารจัดการสินค้าและจัดการตลาด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ทำจ่ายค่าสินค้า SBC
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
รับคืนสินค้าและนับสต็อกร้านค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
1.ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานต่างๆ 2.ดูแล Time Attendance 3.คิดค่าแรงพนักงานรายวัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ตรวจสอบความละเอียดของบิล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
คัดสรรหนังสือใหม่,สั่งซื้อหนังสือจากสำนักพิมพ์ ประสานงาน แก้ไขปัญหาให้สำนักพิมพ์และสาขา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ขับรถส่งหนังสือในกรุงเทพ๐และปริมณฑล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ดูแลความเรียบร้อยถูกต้องภายในศูนย์กระจายสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ประสานงานโครงการ ดูแลสต๊อก ทำข้อมูลยอดขาย ประสานงานกับสาขา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ประสานงานด้านการขายโฆษณา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ติดต่อจำหน่ายสถาบันการศึกษา, ร้านหนังสือ, สื่อต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ติดต่อประสานงาน เอกสาร จัดทำข้อมูล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
สร้างสรรค์งานสปอร์ตโฆษณา เขียนสคริป ควบคุมการถ่ายทำและตัดต่อ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


คุณรู้หรือไม่ ? : การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+