เข้าระบบผู้สมัครงาน
พนักงานขาย ท่อสแตนเลส ภาคเหนือ/ใต้/อีสาน/ตะวันออก (ประจำออฟฟิศ 69)
ติดต่อขายสินค้า วางบิล เก็บเช็ค ออกตลาดพบลูกค้าตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ และหาลูกค้ารายใหม่ๆ
18 มกราคม 2561
พนักงานขายอุปกรณ์อลูมิเนียม เขตกรุงเทพ และ ต่างจังหวัด
ดูแลลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ รับผิดชอบยอดขายในเขตที่รับผิดชอบ จัดทำเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
18 มกราคม 2561
บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง+เบี้ยเลี้ยง+ค่าน้ำมันรถ(รายได้30,000บาท)
พนักงานขาย แผนกอุปกรณ์ตู้สวิทช์บอร์ด ตู้ไฟ MDB
งานขาย กลุ่มสินค้ากุญแจตู้สวิทช์บอร์ด ตู้คอนโทรลไฟฟ้า ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายตลาดใหม่เพิ่ม ต้องการบุคลากร มาช่วยบริหารแผนก มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่ ต้องมีความรับผิด ชอบ และรักความก้าวหน้า
18 มกราคม 2561
พนักงานขาย อุปกรณ์ UPVC , อุปกรณ์มุ้งจีบ
งานขาย กลุ่มสินค้า UPVC , มุ้งจีบ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายตลาดใหม่เพิ่ม ต้องการบุคลากร มาช่วยบริหารแผนก มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่ ต้องมีความรับผิด ชอบ และรักความก้าวหน้า
18 มกราคม 2561
บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง ไม่รวมรายได้อื่น
พนักงานขาย โครงการ และร้านค้าอุปกรณ์อลูมิเนียม ฉากกั้นห้องน้ำ
งานขายตู้อาบน้ำ ฉากกั้นห้องน้ำ อุปกรณ์เกี่ยวกับห้องน้ำ วิ่งงานตามโครงการต่าง ๆ และตามร้าค้าอุปกรณ์อลูมิเนียม ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายตลาดใหม่เพิ่ม ต้องการบุคลากร มาช่วยบริหารแผนก มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่ ต้องมีความรับผิด ชอบ และรักความก้าวหน้า
18 มกราคม 2561
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายอุปกรณ์โซล่าเซลล์
ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงานทดแทน ,อุปกรณ์จับยึด,แผงโซล่าเซลล์,อินเวอร์เตอร์,สายไฟและอื่นๆ เงินเดือน+ค่าสึกหรอรถยนต์+คอมมิชั่น+ค่าน้ำมัน+อื่นๆ
18 มกราคม 2561
วิศวกรไฟฟ้า
วางแผน, ควบคุมงานในแผนกให้ได้ตามแผนงาน และเป็นไปตามเป้าหมาย - ควบคุมการปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
18 มกราคม 2561
บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามแต่ตกลง
QC/QA *****ด่วน
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์/ยอดงานในกระบวนการผลิต สรุปรายงานส่งผู้บังคับบัญชา และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
18 มกราคม 2561
บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2 ( ด่วน )   เงินเดือน : ตามแต่ตกลง
คนติดรถส่งของมีโอทีรายได้ดี ***ด่วนมาก(จำนวนมาก)
จัดสินค้า เรียงสินค้า ยกสินค้า ติดรถส่งของไปกับคนขับรถ
18 มกราคม 2561
บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้ช่วยช่างงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์โรงงาน ( ด่วน)
ซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์โรงงาน และงานอื่นๆ ตามแต่จะได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
18 มกราคม 2561
บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2 ( ด่วน )   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานแผนกสโตร์***ด่วน
รับผิดชอบตรวจรับวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ภายในโรงงาน ดูแลการเบิก- จ่ายสินค้า ให้กับแผนกต่างๆ บันทึกการรับ - จ่าย วัตถุดิบ และอุปกรณ์ ตรวจสอบเช็ค stock สินค้า และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
18 มกราคม 2561
บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1-2   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานจัดของแผนกสโตร์
จัดสินค้าเข้าคลัง และจัดสินค้าขึ้นรถส่งของ
18 มกราคม 2561
บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : ตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำ/ตามตกลง
วิศวกรเขียนแบบ
เขียนแบบงานอุปกรณ์อลูมิเนียม
18 มกราคม 2561
บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ธุรการ การผลิตและงานทั่วไป (ด่วน )
จัดทำเอกสาร เกี่ยวกับแผนกผลิตทั้งหมดในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ,งานเอกสารทั่วไป และเอกสารเกี่ยวกับการ PM เครื่องจักร จัดทำรายการเก็บข้อมูลการผลิตในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้อง งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
18 มกราคม 2561
บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 ( ด่วน )   เงินเดือน : ตามแต่ตกลง
หัวหน้างาน/ผู้ช่วยหัวหน้างานด้านการผลิต ( ด่วน )
รับผิดชอบดูแลการผลิตสินค้าของบริษัทฯที่ได้รับมอบหมาย ( แยกตามประเภทสินค้าตามความรับผิดชอบ ) ติดตามผลการผลิตให้สอดคล้องกับการวางแผนการผลิตและ ได้คุณภาพตามมารตราฐาน
18 มกราคม 2561
บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : ตามแต่ตกลง
พนักงานจัดซื้อและ เก็บข้อมูลการผลิต ประจำโรงงานมหาชัย ( ด่วน )
การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ เจรจาต่อรองกับผู้ขาย ในด้านราคา คุณลักษณะของสินค้าที่เหมาะสม - ดูแลจัดซื้ออุปกรณ์และตรวจเช็คส่วนที่ต้องจัดซื้อจัดซ่อมและประสานงานภายในบริษัท
18 มกราคม 2561
บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามแต่ตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560