เข้าระบบผู้สมัครงาน
พนักงานทั่วไป ประจำสำนักงานใหญ่ ( ด่วน )
งานเซอร์วิส หรือ งานบริการ ล้างแผงโซล่าเซลล์ ให้กับลูกค้าทั้งในประกัน และนอกประกัน
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามข้อตกลง ตามความสามารถ และประสบการณ์
พนักงานขายทางโทรศัพท์ (Telesale ) ประจำสำนักงานใหญ่ ( ด่วน )
1. ประสานงานกับพนักงานขายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2. ดูแลลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ 3. ให้ข้อมูลสินค้า ข้อมูลผลิตภัณฑ์ รวมทั้งรายละเอียดของสินค้า และ ผลิตภัณฑ์ทั้งเก่าและใหม่ 4. ดูแลและตรวจสอบยอดขายในเขตที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมาย 5. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับมอบหมาย
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์ + ค่าคอมมิชชั่น
พนักงานขาย แผนกท่อสเตนเลส เขตต่างจังหวัด ประจำสำนักงานใหญ่ ( ด่วน )
เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการนำเสนอสินค้า บริการ ให้ข้อมูลสินค้า ข้อมูลผลิตภัณฑ์ รวมทั้งรายละเอียดของสินค้า ของผลิตภัณฑ์เก่าและใหม่ เพื่อทำการเสนอขายให้กับลูกค้าสถาบันต่างๆ หรือ บริษัทฯเอกชนทั่วไป รวมทั้งผู้ติดตั้งรายใหญ่ และ รายย่อย ติดตามประสานงาน และ จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับมอบหมาย
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามข้อตกลง ตามความสามารถ และประสบการณ์
พนักงานขาย แผนกอุปกรณ์อลูมิเนียม เขตต่างจังหวัด ประจำสำนักงานใหญ่ ( ด่วน )
เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการนำเสนอสินค้า บริการ ให้ข้อมูลสินค้า ข้อมูลผลิตภัณฑ์ รวมทั้งรายละเอียดของสินค้า ของผลิตภัณฑ์เก่าและใหม่ เพื่อทำการเสนอขายให้กับลูกค้าสถาบันต่างๆ หรือ บริษัทฯเอกชนทั่วไป รวมทั้งผู้ติดตั้งรายใหญ่ และ รายย่อย ติดตามประสานงาน และ จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับมอบหมาย
16 กรกฎาคม 2561
พนักงานขายชุดห้องน้ำ Shower Armstrong (งานโครงการ) สินค้า อุปกรณ์ ฟิตติ้ง กระจก บานเปลือย ประจำสำนักงานใหญ่ ( ด่วน )
พนักงานขายโครงการงานอุปกรณ์สำหรับ ชุดห้องน้ำ กระจกบานเลือย ฟิตติ้ง มือจับสแตนเลส รูปแบบต่าง ๆ และประสานงานกับลูกค้า เป็นตัวแทนของบริษัทในการนำเสนอสินค้าเพื่อทำการขายให้ลูกค้ากับสถาบัน และ บริษัทเอกชนทั่วไป รวมทั้งผู้ติดตั้งรายใหญ่ ติดตามประสานงานจัดทำเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : ด่วน   เงินเดือน : ตามตกลง ไม่รวมรายได้อื่น
พนักงานขาย แผนกอุปกรณ์อลูมิเนียม เขตกรุงเทพฯ ประจำสำนักงานใหญ่ ( ด่วน )
เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการนำเสนอสินค้า บริการ ให้ข้อมูลสินค้า ข้อมูลผลิตภัณฑ์ รวมทั้งรายละเอียดของสินค้า ของผลิตภัณฑ์เก่าและใหม่ เพื่อทำการเสนอขายให้กับลูกค้าสถาบันต่างๆ หรือ บริษัทฯเอกชนทั่วไป รวมทั้งผู้ติดตั้งรายใหญ่ และ รายย่อย ติดตามประสานงาน และ จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับมอบหมาย
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 3อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขับรถ และ เด็กติดรถส่งของ ประจำสำนักงานใหญ่ (ด่วน)
ขับรถส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ ต่างจังหวัด ตามเส้นทางขนส่งจากหัวหน้าแผนก ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : 310 / ตามตกลง
พนักงานขาย แผนกอุปกรณ์ตู้สวิทช์บอร์ด ตู้ไฟMDB ประจำสำนักงานใหญ่ ( ด่วน )
งานขาย กลุ่มสินค้ากุญแจตู้สวิทช์บอร์ด ตู้คอนโทรลไฟฟ้า ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายตลาดใหม่เพิ่ม ต้องการบุคลากร มาช่วยบริหารแผนก มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่ ต้องมีความรับผิด ชอบ และรักความก้าวหน้า
16 กรกฎาคม 2561
พนักงานขาย โครงการ ร้านค้าอุปกรณ์อลูมิเนียม ฉากกั้นห้องน้ำ ประจำสำนักงานใหญ่ ( ด่วน )
งานขายตู้อาบน้ำ ฉากกั้นห้องน้ำ อุปกรณ์เกี่ยวกับห้องน้ำ วิ่งงานตามโครงการต่าง ๆ และตามร้าค้าอุปกรณ์อลูมิเนียม ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายตลาดใหม่เพิ่ม ต้องการบุคลากร มาช่วยบริหารแผนก มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่ ต้องมีความรับผิด ชอบ และรักความก้าวหน้า
16 กรกฎาคม 2561
พนักงานขาย แผนกรีเวท มุ้งลวดอลูมิเนียม เขตต่างจังหวัด ประจำสำนักงานใหญ่ ( ด่วน )
เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการนำเสนอสินค้า บริการ ให้ข้อมูลสินค้า ข้อมูลผลิตภัณฑ์ รวมทั้งรายละเอียดของสินค้า ของผลิตภัณฑ์เก่าและใหม่ เพื่อทำการเสนอขายให้กับลูกค้าสถาบันต่างๆ หรือ บริษัทฯเอกชนทั่วไป รวมทั้งผู้ติดตั้งรายใหญ่ และ รายย่อย ติดตามประสานงาน และ จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับมอบหมาย
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วิศวกรไฟฟ้า ประจำสำนักงานใหญ่ ( ด่วน )
วางแผน , ควบคุมงานในแผนกให้ได้ตามแผนงาน และเป็นไปตามเป้าหมาย - ควบคุมการปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามแต่ตกลง
QC/QA *****ด่วน
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์/ยอดงานในกระบวนการผลิต สรุปรายงานส่งผู้บังคับบัญชา และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2 ( ด่วน )   เงินเดือน : ตามแต่ตกลง
คนติดรถส่งของมีโอทีรายได้ดี ***ด่วนมาก(จำนวนมาก)
จัดสินค้า เรียงสินค้า ยกสินค้า ติดรถส่งของไปกับคนขับรถ
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้ช่วยช่างงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์โรงงาน ( ด่วน)
ซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์โรงงาน และงานอื่นๆ ตามแต่จะได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2 ( ด่วน )   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานแผนกสโตร์***ด่วน
รับผิดชอบตรวจรับวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ภายในโรงงาน ดูแลการเบิก- จ่ายสินค้า ให้กับแผนกต่างๆ บันทึกการรับ - จ่าย วัตถุดิบ และอุปกรณ์ ตรวจสอบเช็ค stock สินค้า และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1-2   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานจัดของแผนกสโตร์
จัดสินค้าเข้าคลัง และจัดสินค้าขึ้นรถส่งของ
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : ตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำ/ตามตกลง
วิศวกรเขียนแบบ
เขียนแบบงานอุปกรณ์อลูมิเนียม
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ธุรการ การผลิตและงานทั่วไป (ด่วน )
จัดทำเอกสาร เกี่ยวกับแผนกผลิตทั้งหมดในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ,งานเอกสารทั่วไป และเอกสารเกี่ยวกับการ PM เครื่องจักร จัดทำรายการเก็บข้อมูลการผลิตในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้อง งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 ( ด่วน )   เงินเดือน : ตามแต่ตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 23 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560