เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน กลุ่มบริษัทเกษม
ผู้จัดการเขตขาย (สาขาชลบุรี)
- วิเคราะห์ และวางแผนปฏิบัติงานขาย และเพิ่มช่องทางการตลาด-การขาย - กำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการทีมขาย และลูกค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - บริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดต้นทุนเพิ่ม - พิจารณากลยุทธ์ส่วนแบ่งตลาด
17 มกราคม 2561
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่การตลาด (กรุงเทพฯ)
จัดทำข้อมูล กิจกรรม และสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อสนับสนุนงานขาย
17 มกราคม 2561
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (ภูเก็ต)
- รับผิดชอบงานขายและการตลาดในภูเก็ตและใกล้เคียง ให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ดูแลลูกค้าเก่าและใหม่ ขยายส่วนแบ่งการขายและการตลาดในพื้นที่เขตขาย
17 มกราคม 2561
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขายหน้าร้าน (ชลบุรี)
ประจำที่หน้าร้าน ให้การดูแลต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ คอยประสานงานให้ข้อมูลระหว่างลูกค้า และหน่วยงานภายในบริษัท ดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่ต้อนรับลูกค้า
17 มกราคม 2561
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ขายหน้าร้าน (สนญ)
1.เปิดบิลขายโดยประสานงานกับพนักงานขาย 2. ติดต่อประสานงานกับคลังสินค้าในการตรวจสอบ สต๊อกสินค้า 3.พิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการขาย 4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
17 มกราคม 2561
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (ชลบุรี)
ดูแลลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่ และบริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
17 มกราคม 2561
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขายหน้าร้าน (ภูเก็ต)
- รับคำสั่งซื้อลูกค้าหน้าร้าน และทางโทรศัพท์ - จัดทำใบรับคำสั่งซื้อ และใบส่งมอบสินค้า (Invoice) - ติดตามลูกค้าเพื่อจำหน่ายสินค้าประจำวันพร้อมรายงานความเคลื่อนไหวของลูกค้าประจำสัปดาห์ - ประสานงานคลังสินค้าเพื่อจัดสินค้าให้ลูกค้าตามคำสั่งซื้อ - รายงานสรุปการขายสินค้าประจำวัน /สัปดาห์ / เดือน เสนอผู้บังคับบัญชา - ติดตามการค้างชำระเงินค่าสินค้าจากลูกค้า - สรุปยอดเงินจากการขายประจำวันนำส่งการเงิน - งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
17 มกราคม 2561
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่บัญชี (สนญ)
แบ่งตามระดับความรู้ความสามารถ (ของแต่ละบุคคล) - คัดแยกเอกสาร ตรวจเช็คความถูกต้อง ก่อนบันทึกรายการ และออกรายงานทางบัญชีตามรอบงาน - ตรวจเช็คเอกสารและการบันทึกรายการ ออกรายงานภาษีซื้อ - ขาย และยื่นให้ทันตามรอบ - ติดตาม ตรวจเช็ค แก้ไข และให้คำปรึกษางานสาขา และออกรายงานที่เกี่ยวข้อง - รู้รักษามาตรฐานบัญชี ในงานต้นทุน ขายปลีก ขายส่ง บริการติดตั้ง และ/หรือ ปิดงบ อ่านงบ และวิเคราะห์พื้นฐานได้
17 มกราคม 2561
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่การเงิน (สำนักงานใหญ่)
ตรวจเช็คงานสาขา และติดตามลูกหนี้การค้า
17 มกราคม 2561
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่การเงิน (ภูเก็ต)
รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการเงิน ภายในของสาขาให้เป็นไปตามนโยบาย ตรวจนับเงินสด / เช็คให้ตรงกับรายงานการรับเงินเพื่อเก็บเข้าตู้นิรภัย
17 มกราคม 2561
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานตัด-เจียรกระจก (ฝึกหัด)
- ตัดกระจก , เจียรขอบกระจก - ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
17 มกราคม 2561
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานเจียรกระจก
ควบคุมปฏิบัติรับผิดชอบงานเจียร และแกะลายลายกระจก ตลอดทั้งดูแลเครื่องเจียร
17 มกราคม 2561
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่บริหารการขาย
ดูแลลูกค้าเก่า และเปิดตลาดลูกค้าใหม่ จัดเก็บข้อมูล และเพิ่มช่องทางการขายและการตลาด งานอื่นๆในงานขายที่ได้รับมอบหมาย
17 มกราคม 2561
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 13,000 - 20,000
พนักงานคลังสินค้า (ชลบุรี)
จัดสินค้าเข้าคลังสินค้า และลำเลียงสินค้าส่งลูกค้า
17 มกราคม 2561
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานคลัง (เชียงราย )
จัดสินค้าเข้าคลังสินค้า รวมถึงจัดส่งสินค้า กระจก - อลูมิเนียม
17 มกราคม 2561
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด เชียงราย
อัตรา : 2   เงินเดือน : รายวัน
จป.วิชาชีพ (สนง./ ไซท์)
งาน จป.ประจำไซร์งานติดตั้งกระจก และอลูมิเนียม และ งาน จป.ภายในโรงงาน
17 มกราคม 2561
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วิศวกรเขียนแบบ โยธา สถาปัตย์ (งานกระจก อลูมิเนียม)
- วางแผน และควบคุมตรวจเช็คการทำงานของทีมเขียนแบบให้สำเร็จตามเป้าหมาย - ติดต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้งานสำเร็จตามแผนที่กำหนด - ติดตามแก้ไขงานแบบ และประมาณราคาให้สอดรับกับแผนโครงการและทันกำหนด - พัฒนาทักษะตนเอง และทีมงาน ให้ทันเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในงานเขียนแบบ - จัดทำสรุปรายงานในงานที่เกี่ยวข้อง
17 มกราคม 2561
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (อลูมิเนียม-กระจก)
- จัดทำ Shop Drawing ด้วยโปรแกรม Auto CAD หรือ Revit - ติดตามแก้ไขงานแบบ และประมาณราคาให้สอดรับกับแผนโครงการและกำหนดการ - พัฒนาทักษะความรู และติดตามเทคโนโลยีในงานเขียนแบบ-ประมาณราคา - ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายใน เพื่อให้งานสำเร็จ
17 มกราคม 2561
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
โฟร์แมนงานติดตั้ง (กระจก-อลูมิเนียม)
ควบคุมงานติดตั้ง กระจก อลูมิเนียมที่ Site งาน ติดตามความคืบหน้าของการทำงานใน Site ตรวจสอบคุณภาพและจำนวนงาน
17 มกราคม 2561
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 8 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560