เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน กลุ่มบริษัทเกษม
พนักงานช่าง (คนไทย)
งานช่างติดตั้ง , ช่างไม้, ช่างเหล็ก, ช่างอลูมิเนียม, ช่างกระจก, ช่างประกอบ ประจำไซร์งาน (มีโอที)
18 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : ตามฝีมือ
ผู้จัดการเขตขาย (ชลบุรี)
- วิเคราะห์ และวางแผนปฏิบัติงานขาย และเพิ่มช่องทางการตลาด-การขาย - กำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการทีมขาย และลูกค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - บริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดต้นทุนเพิ่ม - พิจารณากลยุทธ์ส่วนแบ่งตลาด
18 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
บริหารการตลาด (กรุงเทพฯ)
จัดทำข้อมูล กิจกรรม และสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อสนับสนุนงานขาย
18 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่บริหารเขตขาย (ภูเก็ต)
- รับผิดชอบงานขายและการตลาดในภูเก็ตและใกล้เคียง ให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ดูแลลูกค้าเก่าและใหม่ ขยายส่วนแบ่งการขายและการตลาดในพื้นที่เขตขาย
18 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่บริหารเขตขาย (ชลบุรี)
- รับผิดชอบงานขายและการตลาดในชลบุรี และใกล้เคียง ให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ดูแลลูกค้าเก่าและใหม่ ขยายส่วนแบ่งการขายและการตลาดในพื้นที่เขตขาย
18 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ขายหน้าร้าน (สนญ)
1.เปิดบิลขายโดยประสานงานกับพนักงานขาย 2. ติดต่อประสานงานกับคลังสินค้าในการตรวจสอบ สต๊อกสินค้า 3.พิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการขาย 4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
18 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานขายหน้าร้าน (ชลบุรี)
- ต้อนรับและบริการลูกค้าที่มาติดต่อหรือซื้อสินค้าหน้าร้านและทางโทรศัพท์ - ตรวจเช็คและคำนวณขนาดของสินค้าที่เหมาะสมให้ลูกค้า - ออกบิลและรายงานในงานที่เกี่ยวข้องตามรอบเอกสาร - ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
18 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขายหน้าร้าน (ภูเก็ต / สำนักงานใหญ่)
- รับคำสั่งซื้อลูกค้าหน้าร้าน และทางโทรศัพท์ - จัดทำใบรับคำสั่งซื้อ และใบส่งมอบสินค้า (Invoice) - ติดตามลูกค้าเพื่อจำหน่ายสินค้าประจำวันพร้อมรายงานความเคลื่อนไหวของลูกค้าประจำสัปดาห์ - ประสานงานคลังสินค้าเพื่อจัดสินค้าให้ลูกค้าตามคำสั่งซื้อ - รายงานสรุปการขายสินค้าประจำวัน /สัปดาห์ / เดือน เสนอผู้บังคับบัญชา - ติดตามการค้างชำระเงินค่าสินค้าจากลูกค้า - สรุปยอดเงินจากการขายประจำวันนำส่งการเงิน - งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
18 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่บัญชี (สนญ)
แบ่งตามระดับความรู้ความสามารถ (ของแต่ละบุคคล) - คัดแยกเอกสาร ตรวจเช็คความถูกต้อง ก่อนบันทึกรายการ และออกรายงานทางบัญชีตามรอบงาน - ตรวจเช็คเอกสารและการบันทึกรายการ ออกรายงานภาษีซื้อ - ขาย และยื่นให้ทันตามรอบ - ติดตาม ตรวจเช็ค แก้ไข และให้คำปรึกษางานสาขา และออกรายงานที่เกี่ยวข้อง - รู้รักษามาตรฐานบัญชี ในงานต้นทุน ขายปลีก ขายส่ง บริการติดตั้ง และ/หรือ ปิดงบ อ่านงบ และวิเคราะห์พื้นฐานได้
18 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่การเงิน (สำนักงานใหญ่)
- ดำเนินงานระหว่างสำนักงานและสาขา ลงเยี่ยมสาขาตรวจเช็คการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายและรูปแบบที่สำนักงานกำหนด - จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน และรายงานความคืบหน้าในการตรวจติดตาม การทำงานของสาขาให้เกิดความเรียบร้อย
18 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่การเงิน (ภูเก็ต)
รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการเงิน ภายในของสาขาให้เป็นไปตามนโยบาย ตรวจนับเงินสด / เช็คให้ตรงกับรายงานการรับเงินเพื่อเก็บเข้าตู้นิรภัย
18 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานตัด-เจียรกระจก (ฝึกหัด)
- ตัดกระจก , เจียรขอบกระจก - ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
18 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานเจียรกระจก
ควบคุมปฏิบัติรับผิดชอบงานเจียร และแกะลายลายกระจก ตลอดทั้งดูแลเครื่องเจียร
18 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานพ่นทราย (ฝึกหัด)
- เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะในงานพ่นทราย - ผลิตผลงานกระจกโดยใช้ทักษะการพ่นทราย
18 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานคลังสินค้า (นครสวรรค์)
จัดสินค้าเข้าคลังสินค้า และลำเลียงสินค้าส่งลูกค้า
18 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานคลัง (เชียงราย )
จัดสินค้าเข้าคลังสินค้า รวมถึงจัดส่งสินค้า กระจก - อลูมิเนียม
18 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด เชียงราย
อัตรา : 2   เงินเดือน : รายวัน
จป.วิชาชีพ
งาน จป.ประจำไซร์งานติดตั้งกระจก และอลูมิเนียม
18 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วิศวกรโยธา (ประจำไซท์)
- อ่านแบบ ถอดแบบ ประเมินราคา และสั่งของเข้าหน้างานได้ - ควบคุมงานก่อสร้างสาขา รายงานความคืบหน้าของงาน สรุปผลงานส่งมอบ และเคลียร์ค่าแรง
18 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วิศวกรเขียนแบบ โยธา สถาปัตย์ (งานกระจก อลูมิเนียม)
- วางแผน และควบคุมตรวจเช็คการทำงานของทีมเขียนแบบให้สำเร็จตามเป้าหมาย - ติดต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้งานสำเร็จตามแผนที่กำหนด - ติดตามแก้ไขงานแบบ และประมาณราคาให้สอดรับกับแผนโครงการและทันกำหนด - พัฒนาทักษะตนเอง และทีมงาน ให้ทันเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในงานเขียนแบบ - จัดทำสรุปรายงานในงานที่เกี่ยวข้อง
18 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560