เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน กลุ่มบริษัทเกษม
โฟร์แมน ประจำสำนักงานใหญ่ / ชลบุรี / เชียงใหม่ / เชียงราย ภูเก็ต
ควบคุมการติดตั้งอลูมิเนียม ตามที่ได้รับหมอบหมาย วางแผนสั่งงานการปฏิบัติงานประจำวัน จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ให้ถูกต้องเหมาะสมกับหน้างาน จัดทำเอกสารในระบบตามระเบียบของบริษัท
25 พฤษภาคม 2561
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 15000 ขึ้นไป แล้วแต่ประสบการณ์
พนักงานตรวจสอบ ภายนอก และ ภายใน
ตรวจสอบการทำงานขององค์กร ตรวจสอบขั้นตอนการทำงานของพนักงาน ตรวจสอบในส่วนของ ตัวเลข เป็นทั้ง QC และ QA ในตัว
25 พฤษภาคม 2561
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ติดต่อประสานงานภายในองค์กร ติดตามลูกค้า สามารถใช้ word excel ได้ มีไหวพริบในการทำงาน
25 พฤษภาคม 2561
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานฝ่ายตรวจสอบ
สามารถวางแผนการตรวจสอบได้ มีความรู้ในกระบวนการตรวจสอบภายใน เขียนผลการตรวจสอบเบื้องต้น มีความรู้ด้านบัญชีพอสมควร
25 พฤษภาคม 2561
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 15000 ขึ้นไป แล้วแต่ประสบการณ์
หัวหน้าสำนักงาน (สาขาชลบุรี )
1 กำกับดูแลเงินทดรองจ่าย เงินสดย่อย ตรวจนับเงินสดย่อยคงเหลือประจำวันและเก็บรักษา 2 ตรวจนับเงินสด เงินโอน เช็คจากการเก็บเงินลูกหนี้เครดิตหรือขายหน้าร้านและนำเข้าบัญชีบริษัท 3 จัดทำ ภงด. 3 ,53 พร้อมทั้งนำส่งสรรพกรและกระทบยอดภาษีหัก ณ.ที่จ่ายกับภาษีแยกประเภท 4 จัดทำสรุปการดำเนินงานประจำเดือน 5. ประสานงานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับงานบริษัทฯ 6. สรรหาและคัดเลือกบุคลากรร่วมกับสำนักงานใหญ่ 7. อื่นๆตามที่กำหนด
25 พฤษภาคม 2561
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไปตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่บัญชี (ต้นทุน)
- คำนวณต้นทุน -เก็บข้อมูลวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง และค่าใช้จ่าย - งานรายงานต้นทุน และอื่น ๆ - จัดทำรายงานต้นทุนเปรียบเทียบรายเดือน จัดทำรายงานบัญชีต้นทุน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
25 พฤษภาคม 2561
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่บัญชี ( ต้นทุน )
มีความรู้ด้านบัญชีต้นทุน มีความสามารถ ในการนับสต๊อค มีความรู้ สต๊อคในการผลิต
25 พฤษภาคม 2561
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 17000 แล้วแต่ประสบการณ์
วิศวกรโยธา ด่วนๆ
สามารถเขียนแบบ CAD กองราคา BOQ ได้ คำนวณโครงสร้างได้ สามารถตรวจหน้างานได้
25 พฤษภาคม 2561
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18000 และแต่ประสบการณ์
พนักงานตัด-เจียรกระจก (ฝึกหัด)
- ตัดกระจก , เจียรขอบกระจก - ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
25 พฤษภาคม 2561
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานเจียรกระจก
ควบคุมปฏิบัติรับผิดชอบงานเจียร และแกะลายลายกระจก ตลอดทั้งดูแลเครื่องเจียร
25 พฤษภาคม 2561
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่บริหารการขาย ( ประจำสาขา โคราช ชลบุรี ภูเก็ต )
ดูแลลูกค้าเก่า และเปิดตลาดลูกค้าใหม่ จัดเก็บข้อมูล และเพิ่มช่องทางการขายและการตลาด งานอื่นๆในงานขายที่ได้รับมอบหมาย
25 พฤษภาคม 2561
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 13,000 - 20,000
วิศวกรเขียนแบบ โยธา สถาปัตย์ (งานกระจก อลูมิเนียม)
- วางแผน และควบคุมตรวจเช็คการทำงานของทีมเขียนแบบให้สำเร็จตามเป้าหมาย - ติดต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้งานสำเร็จตามแผนที่กำหนด - ติดตามแก้ไขงานแบบ และประมาณราคาให้สอดรับกับแผนโครงการและทันกำหนด - พัฒนาทักษะตนเอง และทีมงาน ให้ทันเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในงานเขียนแบบ - จัดทำสรุปรายงานในงานที่เกี่ยวข้อง
25 พฤษภาคม 2561
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
โฟร์แมนงานติดตั้ง (กระจก-อลูมิเนียม)
ควบคุมงานติดตั้ง กระจก อลูมิเนียมที่ Site งาน ติดตามความคืบหน้าของการทำงานใน Site ตรวจสอบคุณภาพและจำนวนงาน
25 พฤษภาคม 2561
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 8 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างติดตั้ง (คนไทย)
ช่างประกอบ หรือ ติดตั้งบานกระจกและอลูมิเนียม ในอาคาร
25 พฤษภาคม 2561
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 25 อัตรา   เงินเดือน : -
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
วิเคราะห์ วางแผน จัดการงานให้เป็นไปตามนโยบายบริหาร และมาตรฐานบัญชี ดูแล บริหารจัดการให้ทีมงานสามารถปฏฺบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พัฒนาทีมงานรายบุคคล ให้เติบโตมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ ประสานงานกับราชการ เอกชน สาขาในเครือ และอื่นๆ
25 พฤษภาคม 2561
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
- วางแผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทและหน่วยงาน - กำหนดวิธีการและปัจจัยอื่นในการตรวจสอบที่ส่งเสริมการพัฒนาระบบ - จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลที่ได้ เสนอแนวทางการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาระบบการทำงานเชิงกลยุทธ
25 พฤษภาคม 2561
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 - 23,000
เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อ จัดหา วัตถุดิบในกระบวนการผลิตและจำหน่าย ( 1 อัตรา ) จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุก่อสร้าง และติดตั้ง ( 1 อัตรา)
25 พฤษภาคม 2561
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 13,000 - 25,000
ช่างซ่อมบำรุง
ดูแลงานไฟฟ้า ประปา แอร์ ในอาคารหรือโรงงาน
25 พฤษภาคม 2561
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ทนายความ
ทนายความ ทวงถามบังคับคดี สามารถเดินทางไป ตจว ได้
25 พฤษภาคม 2561
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ธุรการประสานงานขาย (งานด้านเอกสารการขาย)
ดูแลเอกสารการขาย รับสายลูกค้่าที่โทรเข้า มา พร้อมบอกราคา และ โปรโมชั่น (ไม่ต้องหาลูกค้าใหม่) พิมพ์งานตามที่รับหมอบหมาย คล่องคอมพิวเตอร์ ใช้ Microsofe office ได้ ทั้งหมด
25 พฤษภาคม 2561
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 13000+แล้วแต่ประสบการณ์
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 26 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560