เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน Kitzcho international
Marketing Manager
ตำแหน่ง : Marketing Manager หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ดูแลงานหลักด้านการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด และกลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนการขาย และการนำไปปฏิบัติ 2. แก้ไขปัญหา ให้งานในฝ่ายบรรลุเป้าหมาย ควบคุมตรวจสอบการทำงานของพนักงานภายใต้การดูแล 3. วางแผนพัฒนากลยุทธ์และวิเคราะห์ทางการตลาด การส่งเสริมการขาย และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และนำเสนอแผนงานที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองค์กรต่อผู้บังคับบัญชา 4. สำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสภาพการ
24 พฤษภาคม 2561
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการฝ่ายขาย(Sales Manager)
Sales Manager หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. เป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีมกับพนักงานขาย 2. ร่วมกำหนดนโยบายการขายกับผู้บริหาร , กำหนดแผนการขายและเป้าหมายการขายระยะสั้น และ ระยะยาว 3. ควบคุมและกระตุ้นยอดขายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กทม. , ภูมิภาค , กลุ่มลูกค้าโครงการ และ Direct Sale 4. สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้ายอดขายโดยขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่าให้มียอดสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง 5. เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ทางด้านการขายและการตลาด 6. ติดต่อประสานงาน และสร้างสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและบริษัท
23 พฤษภาคม 2561
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Key Account -ด่วน
Key Account Department หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ติดต่อ ประสานงาน เจรจาต่อรองกับฝ่ายจัดซื้อ หรือลูกค้า Modern Trade ที่อยู่ในความรับผิดชอบ (GlobalHouse/DoHome/HomeWork/ไทวัสดุ) 2. ดูแลและจัดการกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นของลูกค้า Modern Trade Businesses และ Dealers (ตัวแทนจำหน่าย) ทั้งทางตรงและทางอ้อม 3. ดูแลการดำเนินกิจกรรมการตลาดและการส่งเสริมการขายตามแผนงานสำหรับลูกค้า เจรจาต่อรองเงื่อนไขทางธุรกิจ และรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับคู่ค้า 4. มีการวางแผนและนำเสนอแผนงานที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
24 พฤษภาคม 2561
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขับรถผู้บริหาร
หน้าที่รับผิดชอบหลัก 1. ขับรถให้ผู้บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมายงาน 2.ดูแลความสะอาดและบำรุงรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 3.ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน หยุดวันอาทิตย์
23 พฤษภาคม 2561
Kitzcho international
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้ช่วยงานกราฟฟิกดีไซน์(Graphic Designer)
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ออกแบบ , สร้างงานกราฟฟิกด้วยโปรแกรม Illustrator ,Photoshop ,Adobe Premiere,etc. 2. จัดการงานกราฟฟิค ให้เป็นตามแผนการทำงานของฝ่าย 3. ร่วมทีมสร้าง banner ,ออกแบบ และดูแล Website ,Facebook 4. ใช้ทักษะการทำ Graphic เพื่อสนับสนุนงานฝ่ายขาย
24 พฤษภาคม 2561
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20k+
เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย(Sales Co-operation)
รายละเอียดของงาน 1.ประสานงานที่เกี่ยวกับกับการขาย / Order/ สต๊อกสินค้า ที่เหมาะสม 2.คีย์ข้อมูลขาย สรุปส่ง และประสานงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับในแผนกให้ราบรื่น 3.มีประสบการณ์ด้านการประสานงานกับ ModernTrade จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
24 พฤษภาคม 2561
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล(HR Mgr.)
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล(HR Mgr.) หน้าที่ความรับผิดชอบ : ดูภาพรวม HRM& HRD 1. วางแผนจัดการ ปรับปรุงโครงสร้างผังองค์กร 2. สรรหาจัดจ้างบุคลากร 3. จัดทำโครงสร้างเงินเดือน ค่าตอบแทน ภาษีและ ระบบ Payroll 4. วางแผนการฝึกอบรมพัฒนา ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพบุคลากร 5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน, การประเมินค่างานของแต่ละตำแหน่ง 6. งานธุรการจัดวางระบบและดูแลสวัสดิการ 7. มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน, แรงงานสัมพันธ์ 8. อื่นๆที่เกี่ยวข้องงานHR
24 พฤษภาคม 2561
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : 38k+ หรือตามตกลง
เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. รับเอกสาร(ใบรับของ)จากคลังรับของ ตรวจสอบการรับของและเอกสารการรับสินค้า / การบันทึกในระบบ 2. ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อติดตาม / ควบคุมและจัดเก็บให้ครบถ้วน 3. แยกเอกสารรับ 1 ชุด ส่งให้ฝ่ายการเงิน เพื่อรอจ่ายตามกำหนด 4. กระทบรายงานภาษีซื้อ และจัดทำสรุปรายงานภาษีซื้อเพื่อส่งให้บัญชีทั่วไปเพื่อสรุปยื่นภาษีประจำงวด 5. กระทบยอดเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้รายตัวของการเงิน 6. ตรวจสอบค่าน้ำมันที่ใช้บัตรเทียบ statement ที่ธนาคารเรียกเก็บ สรุปยอดจ่ายให้การเงิน 7. จัดเก็บเอกสารด้าน
24 พฤษภาคม 2561
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12k-15k
พนักงานคลังสินค้าจัดส่ง(คลังสินค้าพุทธมณฑลสาย4)
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.ดูแลการจัดเรียงและจัดเก็บคลังสินค้า ให้ เป็น การเข้าก่อน -ออกก่อน FIFO 2. รับ -จ่ายสินค้า 3.จัดเตรียมสินค้าก่อนส่ง 4..เช็คสต๊อกและตรวจนับสต๊อก กับบัญชี
24 พฤษภาคม 2561
Kitzcho international
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Sales-Interior design เขตภาคเหนือ-เชียงใหม่-สันทราย(ด่วน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ลงแบบแปลน เขียนแบบ ครัว(ประเภทเฟอร์นิเจอร์ครัว)ให้ลูกค้า 2. ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดวางสินค้าและการออกแบบชุดครัวให้เหมาะสมกับพื้นที่ของลูกค้า 3. **นำเสนอสินค้าและปิดการขายได้** 4. หากมีความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบจัดวางห้องครัวได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ : 1. ไม่จำกัดเพศ 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์ , Interior , การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3. มีความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้ 4. สามารถใช้คอ
23 พฤษภาคม 2561
Kitzcho international
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : หลายอัตรา++   เงินเดือน : 11,000++
Sales Interior design(เขตภาคอิสาน-อุดรธานี-ด่วน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ลงแบบแปลน เขียนแบบ ครัว(ประเภทเฟอร์นิเจอร์ครัว)ให้ลูกค้า 2. ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดวางสินค้าและการออกแบบชุดครัวให้เหมาะสมกับพื้นที่ของลูกค้า 3. **นำเสนอสินค้าและปิดการขายได้** 4. หากมีความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบจัดวางห้องครัวได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ : 1. ไม่จำกัดเพศ 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์ , Interior , การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3. มีความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้ 4. สามารถใช้คอ
23 พฤษภาคม 2561
Kitzcho international
จังหวัด อุดรธานี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 12,000++
Sales Interior design(เขตภาคกลาง-สระบุรี-ระยอง-ลพบุรี-ราชบุรี-ด่วน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ลงแบบแปลน เขียนแบบ ครัว(ประเภทเฟอร์นิเจอร์ครัว)ให้ลูกค้า 2. ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดวางสินค้าและการออกแบบชุดครัวให้เหมาะสมกับพื้นที่ของลูกค้า 3. **นำเสนอสินค้าและปิดการขายได้** 4. หากมีความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบจัดวางห้องครัวได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ : 1. ไม่จำกัดเพศ 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์ , Interior , การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3. มีความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้ 4. สามารถใช้คอ
23 พฤษภาคม 2561
Kitzcho international
จังหวัด ระยอง
อัตรา : จำนวนหลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
Sales Interior design(เขตภาคใต้-ภูเก็ต-ประจวบฯ-เกาะสมุย-ชุมพร-ด่วน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ลงแบบแปลน เขียนแบบ ครัว(ประเภทเฟอร์นิเจอร์ครัว)ให้ลูกค้า 2. ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดวางสินค้าและการออกแบบชุดครัวให้เหมาะสมกับพื้นที่ของลูกค้า 3. **นำเสนอสินค้าและปิดการขายได้** 4. หากมีความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบจัดวางห้องครัวได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ : 1. ไม่จำกัดเพศ 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์ , Interior , การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3. มีความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้ 4. สามารถใช้คอ
23 พฤษภาคม 2561
Kitzcho international
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 12,000++
พนักงานแนะนำสินค้า-ออกแบบ(PC)ภาคเหนือ-เชียงใหม่(ด่วน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้า 2. ส่งเสริมการขายสินค้าตามเป้าการขาย 3. **นำเสนอสินค้าและปิดการขายได้** 4. หากมีความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบจัดวางห้องครัวได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ : 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 - 30 ปี 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาการตลาดจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 3. มีบุคลิกดี รักงานบริการ มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ 4. กระตือรือร้น อดทนกับสภาวะความกดดันได้ดี 5. มีประสบการณ์งานแนะนำสินค้า จะได้รับพิจารณาเป็นพ
23 พฤษภาคม 2561
Kitzcho international
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : 9000++ (มีคอมมิชชั่น)
พนักงานแนะนำสินค้า(PC)(เขตภาคกลาง-สมุทรปราการ-ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี-ด่วน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้า 2. ส่งเสริมการขายสินค้าตามเป้าการขาย 3. **นำเสนอสินค้าและปิดการขายได้** 4. หากมีความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบจัดวางห้องครัวได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ : 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 - 30 ปี 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาการตลาดจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 3. มีบุคลิกดี รักงานบริการ มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ 4. กระตือรือร้น อดทนกับสภาวะความกดดันได้ดี 5. มีประสบการณ์งานแนะนำสินค้า จะได้รับพิจารณาเป็นพ
23 พฤษภาคม 2561
Kitzcho international
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 9000++ (มีคอมมิชชั่น)
พนักงานแนะนำสินค้า(PC)เขตภาคใต้-ภูเก็ต-ประจวบฯ-เกาะสมุย-ชุมพร(ด่วน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้า 2. ส่งเสริมการขายสินค้าตามเป้าการขาย 3. **นำเสนอสินค้าและปิดการขายได้** 4. หากมีความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบจัดวางห้องครัวได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ : 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 - 30 ปี 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาการตลาดจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 3. มีบุคลิกดี รักงานบริการ มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ 4. กระตือรือร้น อดทนกับสภาวะความกดดันได้ดี 5. มีประสบการณ์งานแนะนำสินค้า จะได้รับพิจารณาเป็นพ
23 พฤษภาคม 2561
Kitzcho international
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : 9000++ (มีคอมมิชชั่น)
Sales Interior design(เขตภาคกลาง-สมุทรสงคราม-เพชรบุรี)
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ลงแบบแปลน เขียนแบบ ครัว(ประเภทเฟอร์นิเจอร์ครัว)ให้ลูกค้า 2. ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดวางสินค้าและการออกแบบชุดครัวให้เหมาะสมกับพื้นที่ของลูกค้า 3. **นำเสนอสินค้าและปิดการขายได้** 4. หากมีความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบจัดวางห้องครัวได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ : 1. ไม่จำกัดเพศ 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์ , Interior , การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3. มีความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์งานออกแบบและการเสนอขาย เฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้
23 พฤษภาคม 2561
Kitzcho international
จังหวัด สมุทรสงคราม
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 12k++
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(บ.บุญวู้ด จำกัดในเครือ KITZCHO)
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(บ.บุญวู้ด จำกัดในเครือ KITZCHO) หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. จัดซื้ออุปกรณ์ในสายการ maintenance/อะไหล่โรงงาน /Hardware 2. จัดซื้อไม้ยางพาราดิบและรู้จัก Supplierที่เกี่ยวกับไม้ 3.จัดทำเอกสารและดำเนินการสั่งซื้อสินค้าได้เป็นระบบ 4.มีประสบการณ์ด้าน logistic &supply chain จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 5.จัดซื้ออุปกรณ์พื้นฐานสำนักงานตามรอบของระบบ
24 พฤษภาคม 2561
Kitzcho international
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30K+
วิศวกรอุตสาหการ-Industrial-Engineer(ระดับปฏิบัติการ โรงงานสนามบินน้ำ นนทบุรี)
: บริษัท บุญวู้ด จำกัด : เป็นบริษัทในเครือของ KITZCHO ซึ่งเป็นโรงงานผลิต จำหน่าย และส่งออกไม้บอร์ดยางพาราสำเร็จรูป ไม้ยางพาราอัดประสานแบบฟิงเกอร์จ๊อยท์ บอร์ดไม้ยางพารา ฝีมือประณีตได้มาตรฐาน และเป็นผู้ส่งวัตถุดิบหลักเพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้กับชุดครัวแบรนด์ "KITZCHO" เราต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่มุ่งมั่นทำงานที่ท้าทาย เพื่อมารองรับการขยายตัวของบริษัทที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง >>>>>วิศวกรอุตสาหการ-Industrial-Engineer(ระดับปฏิบัติการ) 1 ตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ :
23 พฤษภาคม 2561
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ
วิศวกรไฟฟ้า(ป.ตรี) ปฏิบัติงานโรงงานสนามบินน้ำ นนทบุรี
: บริษัท บุญวู้ด จำกัด : เป็นบริษัทในเครือของ KITZCHO ซึ่งเป็นโรงงานผลิต จำหน่าย และส่งออกไม้บอร์ดยางพาราสำเร็จรูป ไม้ยางพาราอัดประสานแบบฟิงเกอร์จ๊อยท์ บอร์ดไม้ยางพารา ฝีมือประณีตได้มาตรฐาน และเป็นผู้ส่งวัตถุดิบหลักเพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้กับชุดครัวแบรนด์ "KITZCHO" เราต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่มุ่งมั่นทำงานที่ท้าทาย เพื่อมารองรับการขยายตัวของบริษัทที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง >>>>>วิศวกรไฟฟ้า(ป.ตรี) ปฏิบัติงานโรงงานสนามบินน้ำ นนทบุรี หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. วิเคราะห
23 พฤษภาคม 2561
Kitzcho international
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามความสามารถ
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 24 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560