หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกาศรับสมัครงาน Kitzcho international
Marketing officer-ด่วน
    หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ 1.เจรจาและประสานงานกับ Merchandi Moderntrade 2.จัดทำข้อมูลต่างๆที่ต้องทำระหว่าง Moderntrade กับ บริษัท 3.ประสานงานกิจกรรมโปรโมชั่นต่างๆกับห้าง 4.มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี 5.หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
24 กรกฎาคม 2560
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18k-20k
พนักงานคอมพิวเตอร์
   หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 1.สามารถดูแลโปรแกรมขั้นพื้นฐาน 2.ดูแลซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และแก้ไขงานต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3.สามารถเดินทางไปดูแลคอมพิวเตอร์ตามสาขาได้
25 กรกฎาคม 2560
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่การตลาด(Marketing officer)
    หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ 1.เจรจาและประสานงานกับ Merchandi Moderntrade 2.จัดทำข้อมูลต่างๆที่ต้องทำระหว่าง Moderntrade กับ บริษัท 3.ประสานงานกิจกรรมโปรโมชั่นต่างๆกับห้าง 4.หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย ดูแลโปรโมชั่นส่งเสริมการขายตลอดจนการติดต่อประสานงานด้านส่งเสริมการขาย วิเคาะห์ วางแผน กำหนดกลยุทธ์ การตลาดของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์พร้อมกำหนดทิศทางการตลาดและวางแผนกลยุทธ์ระยะสั้นระยะยาว
25 กรกฎาคม 2560
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Assistant Marketing Mgr.
   Assistant Marketing Mgr หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ประสานงานและรับนโยบายทางการตลาด เช่น การวางแผน การจัดโปรโมชั่น การหาโอกาสทางการตลาด เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า 2. เก็บรวบรวมข้อมูลคู่แข่งขัน มองหาโอกาสทางการตลาด และเสนอแนวทางในการปรับตัวทางธุรกิจ 3. สามารถในการวิเคราะห์ตัวเลขยอดขาย ช่วยสนับสนุนการขายได้ 4. ดูแลการดำเนินกิจกรรมการตลาดและการส่งเสริมการขายตามแผนงานสำหรับลูกค้า เจรจาต่อรองเงื่อนไขทางธุรกิจ และรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับคู่ค้า 5. สามารถร่วมทำงานเป็นทีมวิเคราะห์ตัวเล
25 กรกฎาคม 2560
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้ช่วยแผนกคอมพิวเตอร์/ Software&Information System
   หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ดูแลระบบโปรแกรมสำเร็จรูป ระบบ ERP 2. ดูแลระบบ Software และ Hardware 3. วางแผนการติดตั้งและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 4. จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยในเครือข่ายตามนโยบายของบริษัท 5. ดูแล บำรุงรักษาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย 6. แก้ปัญหา การสำรองข้อมูล การกู้คืนระบบ คุณสมบัติ : 1. เพศชายอายุ 30 ปี ขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขาวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. มีประสบการณ์ด้านการ SET UP และ ควบคุม บริหารระบบเครือข่าย 5 ปี ขึ้
25 กรกฎาคม 2560
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่บริหารระบบสารสนเทศ(IT Software)
   ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารระบบสารสนเทศ รายละเอียดงาน 1.ดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์ 1.1 สามารถให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาด้านระบบงานคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานต่างๆในบริษัท 1.2 ดูแลระบบงานคอมฯให้สามารถใช้งานได้ปกติ 1.3 ประสานงานกับผู้ใช้งานภายในและหน่วยงานภายนอกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน 2. งานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 2.1 ศึกษาระบบการทำงานของผู้ใช้งาน เพื่อนำมาพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ให้ตรงกับผู้ใช้งาน 2.2 ศึกษาเทคโนโลยีและระบบงานคอมฯใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงให้กับบริษัทฯ
25 กรกฎาคม 2560
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Key Account Manager-ด่วน
   Key Account Department หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ติดต่อ ประสานงาน เจรจาต่อรองกับฝ่ายจัดซื้อ หรือลูกค้า Modern Trade ที่อยู่ในความรับผิดชอบ (GlobalHouse/DoHome/HomeWork/ไทวัสดุ) 2. ดูแลและจัดการกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นของลูกค้า Modern Trade Businesses และ Dealers (ตัวแทนจำหน่าย) ทั้งทางตรงและทางอ้อม 3. ดูแลการดำเนินกิจกรรมการตลาดและการส่งเสริมการขายตามแผนงานสำหรับลูกค้า เจรจาต่อรองเงื่อนไขทางธุรกิจ และรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับคู่ค้า 4. มีการวางแผนและนำเสนอแผนงานที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
25 กรกฎาคม 2560
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Marketing Communications
   รายละเอียดของงาน 1.วางแผนกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด(IMC) ทั้ง Online /Offline 2.สร้างความสัมพันธ์ผ่านช่องทางการตลาดแนวใหม่ Social Media Marketing 3.พัฒนาและกำหนดแผนการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า 4.ดูแล E-COMMERCE เป้าหมายของงาน 1. จัดทำ สื่อโปรโมชั่นและแคมเปญการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ของสินค้า ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 2. วิเคราะห์และประเมินผลจากการทำการตลาด online และOffline 3.บริหารงานประชาสัมพันธ์และสื่อต่างๆ 4.เข้าใจลักษณะและความต้องการของลูกค้าที่มีต่อ Brand รวมถึงสามารถวิเคราะห์ จ
24 กรกฎาคม 2560
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Sales Manager(urgency!)
   Sales Manager หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. เป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีมกับพนักงานขาย 2. ร่วมกำหนดนโยบายการขายกับผู้บริหาร , กำหนดแผนการขายและเป้าหมายการขายระยะสั้น และ ระยะยาว 3. ควบคุมและกระตุ้นยอดขายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กทม. , ภูมิภาค , กลุ่มลูกค้าโครงการ และ Direct Sale 4. สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้ายอดขายโดยขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่าให้มียอดสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง 5. เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ทางด้านการขายและการตลาด 6. ติดต่อประสานงาน และสร้างสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและบริษัท
25 กรกฎาคม 2560
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินส่วนกลาง
   หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 1. จัดทำงบการเงินรวม งบกระแสเงินสดรวมของกลุ่มบริษัท 2. จัดทำงบประมาณ ประมาณการงบการเงินของกลุ่มบริษัท 3. จัดทำ/ ตรวจตราการลงบัญชีต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย 4. ดูแลและควบคุมงานบัญชีทั้งหมดให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 5. ตรวจสอบการปิดงานบัญชี และกระทบยอดบัญชีต่างๆ และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น 6. ปฏิบัติตามงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
25 กรกฎาคม 2560
Kitzcho international
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามความสามารถ
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2 3

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560