หางาน สมัครงาน > เขต จอมทอง บางขุนเทียน บางบอน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


Asia Green Energy Public Co., Ltd.
1. เปิดใบกำกับภาษี, รับเช็ค, วางบิล, แจ้งหนี้ค่าขนส่ง, ประสานงานกับลูกค้า, ฝ่ายขนส่ง, ฝ่ายขาย 2. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เว็ลธ์ เวิร์คคิง มารีน จำกัด
จัดทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี (ด้านเจ้าหนี้ ) สามารถใช้โปรแกรม express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ เปิดบิลใบกำกับภาษี คีย์เงินสดย่อยรายวัน อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เวิร์คโค่พลัส จำกัด
-ดูแล และจัดทำบัญชีได้ทั้งระบบ -จัดทำและจัดเก็บเอกสารด้านงานบัญชีต่างๆ -จัดทำบัญชีราคาต้นทุนงาน -จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย (ภพ.30) -จัดทำรายงาน และเอกสารการหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด 3,53 -จัดทำเอกสารวางบิล และเปิดใบกับภาษี -จัดทำบัญชี ลูกหนี้ - เจ้าหนี้ -จัดทำรายงานของสินค้าคงเหลือทุกเดือน ประสานกับทางจัดซื้อ -จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายทั้งหมดตามหลักการบัญชี -ดูแลเงินสดย่อย -จัดทำรายงาน และงบการเงินต่างๆ -สามารถปิดงบบัญชีได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จำกัด
ดูแลงานในระบบบัญชี ตัดยอด ติดตามหนี้กับทางลูกค้า ดำเนินการเรื่องการเงินของบริษัท ภาษี เปิดบิล ตัดสต๊อก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Landco Sport & Musical Co., Ltd.
1.) ใช้ Program Accpac ในการทำบัญชี  2.) ตามเช็ค,วางบิล 3.) ตัดชำระลูกหนี้ 4.) สรุปลูกหนี้ค้างชำระประจำเดือน 5.) ทำใบวางบิล,ทำใบสำคัญรับเงิน 6.) ติดตามประสานงานฝ่ายขาย 7.) ทำรายงานเงินโอนต่างประเทศ 8.) ใช้ Word กับ Excelได้ดี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Landco Sport & Musical Co., Ltd.
1.) PO , บัญชี stockและต้นทุน 2.) ประสานงานกับฝ่ายคลังสินค้า เป็นผู้นำในการเช็ค stock และ ทำราคาต้นทุน 3.) ทำบัญชีใน Program Accpac 4.) เคยมีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ 5.) ใช้ Word กับ Excelได้ดี 6.) ทำรายงานStockต่างๆเสนอผู้บริหารได้ 7.) มีความรับผิดชอบ และประสานงานได้ดี 8.) มีทักษะในการเจรจาต่อรอง , วางแผนการสั่งซื้อ 9.) ประสานงานการส่งคืนสินค้า-เปลี่ยนสินค้า-ซ่อมสินค้า กับ Supplier
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด
1. จัดทำงบการเงิน งบกระแสเงินสดรายเดือน รายปี 2. สามารถวิเคราะห์ งบการเงินได้เป็นอย่างดี 3. สามารถจัดทำบัญชีต้นทุนได้ 4. ตรวจเช็ดและจัดทำบัญชีเจ้าหนี้ – ลูกหนี้ของบริษัท 5. ปฏิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์ ( จันทร์ – เสาร์)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด
1. ดูแลงานด้านบัญชีลูกหนี้การค้า 2. ตรวจสอบเอกสารการขาย และจัดทำใบลดหนี้อย่างครบถ้วน 3. ติดตามการรับชำระเงินลูกค้าให้ครบถ้วน ตามกำหนดการชำระเงิน 4. จัดทำรายงานสรุปการรับเงิน และตรวจสอบยอดเงินในบัญชีธนาคาร 5. ปฏิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์ ( จันทร์ – เสาร์ 8.00 – 17.00 น. )
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด
- จัดทำเอกสาร รับ - จ่าย - ตรวจสอบต้นทุนสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด
- ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานในแผนกบัญชีให้เป็นไปตามระบบ - ตรวจสอบเอกสารในส่วนงานบัญชี - ตรวจสอบลูกหนี้ เจ้าหนี้ - คำนวณต้นทุน - ปิดงบการเงิน - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบการเงินจะรายงานตรงต่อผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ - วางแผนและปรับปรุงกระบวนการจัดทำต้นทุน - จัดทำงบต้นทุน และวิเคราะห์เปรียบเทียบ - วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงิน (Ration) - วิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณ - วิเคราะห์เปรียบเทียบราคาขายและกำไรขั้นต้น - วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี - งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย ผู้ที่สนใจได้รับเชิญให้ส่งจดหมายสมัครงานของเขาเองกับประวัติเต็มระบุเงินเดือนปัจจุบันและที่คาดหวังส่งอีเมล์มาที่ : recruitment@agecoal.com เว็บไซต์: www.agecoal.com
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
- วางแผนและปรับปรุงกระบวนการจัดทำต้นทุน - จัดทำงบต้นทุน และวิเคราะห์เปรียบเทียบ - วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงิน (Ration) - วิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณ - วิเคราะห์เปรียบเทียบราคาขายและกำไรขั้นต้น - วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Denfah Printing
ทำบัญชี (ปิดงบภายใน-ภายนอก)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด
• กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีการเงิน รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีและการเงิน ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ • ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทฯในแต่ละงวดให้ถูกต้องและเป็นไปตามแนวทางปฎิบัติ • ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ • ควบคุมและตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินของบริษัทฯ โดยตรวจสอบการออกใบเสร็จ การบันทึกบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย และรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง ตรงกัน • ควบคุมการจัดทำงบประมาณของบริษัทฯ และตรวจสอบการออกใบเสร็จ และเป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้ • ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด
-จัดทำรายงานสรุปใบส่งของรายงานสำนักงานใหญ่ -ควบคุมดูแลการจ่ายเงินสดย่อยเงินทดรองจ่ายของโครงการ -หน้าที่ในการรับวางบิลของผู้รับเหมาช่วงพร้อมจ่ายค่ารับเหมาช่วง ฯลฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด
- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1 ,3 ,53) - จัดทำเอกสารด้านผู้รับเหมา เจ้าหนี้ผู้รับเหมาช่วง - บันทึกค่าใช้จ่ายและเคลมเงินสดย่อย CA - กระทบยอดบัญชีที่รับผิดชอบ (Reconcial) ภาษีเงินได้หัก ณ.ที่จ่าย 3,53 , เจ้าหนี้ผู้รับเหมาช่วง - คีย์เอกสาร, กระทบยอด บริษัทในเครือ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด
1 จัดทำตารางสรุปการเบิกจ่ายของผู้รับเหมาทุกโครงการ 2 สรุปยอดเบิกเงินของผู้รับเหมา 3 จัดพิมพ์เช็ค 4 จ่ายเช็ค, โอนเงิน เจ้าหนี้ต่างๆ 5 ติดตามใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน 6 ดึงหัก ณ ที่จ่าย ส่งรายการสรุปให้ฝ่ายบัญชี 7 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ภูริชวัน จำกัด ( Billion Coffee )
ทำโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้ จบจากสาขาใดก็ได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็น.เค.เฟอร์นิคลาส จำกัด
1. ตำแหน่งธุรการบัญชี 1 ตำแหน่ง คีย์ข้อมูล รับ-จ่าย. ประมวลผลสรุปยอดขาย. ทำเอกสารรับจ่าย เช็ค. ดูแลรายละเอียดลูกหนี้ เจ้าหนี้ 2. ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ ประสานงานลูกค้า. ดูแลข้อมูลลูกค้าและบริษัท. ติดต่อประสานงานเอกสารการขาย /. เสนอราคา. /. จัดรายการโปรโมชั่น มีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษสำหรับติดต่อลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
รายละเอียดงาน : 1. ตรวจสอบเอกสารรับ-จ่าย 2. บันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Express 3. จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3,53 4. ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย 5. จัดทำงบประจำเดือนและรายปี 6. เช็คสต๊อกสินค้า **หากสามารถปิดงบการเงินได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ** สวัสดิการเพิ่มเติม 1. โบนัสประจำปี 2. ประกันสังคม 3. เครื่องแบบพนักงาน 4. การฝึกอบรมและสัมมนา 5. เงินช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน 6. พนักงานดีเด่น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 171 งาน

1 2 3 4 5 6 7 8 9
คุณรู้หรือไม่ ? : ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+