หางาน สมัครงาน > เขต จอมทอง บางขุนเทียน บางบอน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท เจิดจรัส ซัพพลายส์ จำกัด
-เปิดบิลส่งสินค้าในระบบ CD -ตรวจเช็คข้อมูลในใบสั่งขายก่อนเปิดบิลส่งสินค้า -เปิดบิลส่งสินค้าในระบบ CD -เปิดบิลใบกำกับภาษีในระบบ CD -เปิด PO. สั่งซื้อสินค้าในระบบ CD -ตรวจเช็คลงบันทึกรับ-จ่าย สินค้าใน Stock Card -
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที.ที.เอช.นิตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
-
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที.ที.เอช.นิตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
-
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รอยัล อินเตอร์เทรด จำกัด
1. ดูแลรับผิดชอบงานบัญชี ทั้งบัญชีต้นทุน สต๊อคสินค้า ลูกหนี้และเจ้าหนี้ 2. จัดระบบบัญชีและสต๊อคด้วยโปรแกรม Express 3. ดูแลรับผิดชอบและบริหารจัดการทีมงาน 4. จัดทำสรุปและวิเคราะห์รายงานบัญชีต่างๆ 5. ปิดงบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยซีคอมพิทักษ์กิจ จำกัด
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านบัญชีลูกหนี้และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อิมเมจ โลโก้ จำกัด
บริหารจัดการระบบบัญชีภายในบริษัทฯ ระบบการเงิน ระบบลูกหนี้ ระบบเจ้าหนี้ และการเบิกค่าใช้จ่าย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอช.เอช.เค.อินเตอร์เทรด จำกัด
รับผิดชอบดูแล จัดทำ เกี่ยวกับ บัญชีต่างๆ และ งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอช.เอช.เค.อินเตอร์เทรด จำกัด
รับผิดชอบระบบบัญชีของบริษัทฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เพ็ญศรีชุน จำกัด
-คีย์ข้อมูลทางบัญชี โปรแกรม express -ประสานงานข้อมูลเอกสารและจัดตารางงาน -สรุปรายละเอียดการทำงานประจำวัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด
วางระบบงาน กำหนดหน้าที่และบริหารงานฝ่ายบัญชี เพื่อให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีเพื่อให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี กฏหมายภาษีอากร การควบคุมภายในองค์กรเพื่อให้เสียภาษีถูกต้อง ประสานงานทำงานอย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบเพื่อให้ องค์กรมีผลกำไรจากการดำเนินงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จีดีพี แฟชั่นสตรีท จำกัด
กำหนดนโยบายและวางแผนบัญชีการเงินและภาษีของบริษัท ให้เหมาะสมและเกิดสภาพคล่อง ควบคุมและตรวจ การรับ-จ่ายเงินบริษัท รายงานผลบัญชีและการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ บริหาร เงินหมุนเวียนโดยรวบรวมข้อมูลเงินเข้า- ออก ดำเนินการฝาก/ถอน วิเคราะห์สถานะทางการเงินของบริษัทหรือขอกู้เงินจากสถาบันทางการเงินต่าง ๆ เพื่อได้รับประโยชน์สูงสุดในการบริหารกิจการของบริษัท หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จีดีพี แฟชั่นสตรีท จำกัด
- ดูแลระบบบัญชีบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จีดีพี แฟชั่นสตรีท จำกัด
งานบัญชีลูกหนี้ - บริหาร ควบคุมดูแล การให้เครดิตกับลูกค้าแต่ละราย - บริหารการจัดเก็บหนี้สินในแต่ละช่องทางให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด - จัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์ต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูลแก่ฝ่ายบริหารในด้านลูกหนี้ - พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบกับการติดตามหนี้สินของบริษัท - ประสานงานฝ่ายขาย เพื่อสนับสนุนแนวทางการทำงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท งานบริหารจัดการบุคลากร - ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการแผนก และเจ้าหน้าที่ - บริหารจัดการเป้าหมายและแผนการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานของฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด
ปฏิบัติงานด้านบัญชีทั้งระบบ สามารถทำงบกระแสเงินสดประจำวันได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Landco Sport & Musical Co., Ltd.
Program Accpac ในการทำบัญชี ทำบัญชีเจ้าหนี้และประสานงานกับแผนกต่างๆ บันทึกซื้อ สมุดรายวันซื้อ ตั้งเจ้าหนี้ ทำภาษีซื้อ รับวางบิล นัดรับเช็ค ตัดบัญชีเจ้าหนี้ สมุดรายวันจ่าย บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ สมุดเช็คจ่าย เงินสดย่อย ตรวจเจ้าหนี้การค้า มีการสอนงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด
- บันทึกบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ - บันทึกเอกสารการจ่ายเงินเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ - จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในแต่ละเดือน - จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย - ตรวจและกระทบยอดเงินฝากธนาคาร - เก็บรายละเอียดประกอบงบการเงิน - ควบคุมดูแลทะเบียนทรัพย์สิน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด
ทำเอกสารด้านการเงิน ติดตามทวงถาม (ลูกค้าต่างประเทศ)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด
- จัดทำรายงานต้นทุนสินค้า ต้นทุนขาย ยอดสินค้าคงเหลือ - บันทึกสินค้า ตรวจเช็คสต็อกสินค้าคงเหลือระหว่าง Stock กับ บัญชี - จัดทำรายงานสินค้าเข้า - ออก - เปรียบเทียบต้นทุนประจำเดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กานต์ชนกคลินิก
1. วางแผนด้านบริหารจัดการเงิน,จัดทำรายงานการวิเคราห์ด้านบัญชีอย่างเป็นระบบ 2. ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบระบบบัญชี 3. จัดทำแผนงานทางด้านการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กานต์ชนกคลินิก
ดูแลเอกสารเกี่ยวกับบัญชีทั่วไป,บัญชีรับ - จ่าย รวมทั้งบัญชีเจ้าหนี้ - ลูกหนี้ และทำการตรวจสอบบิลต่างๆ ภายในองค์กร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 183 งาน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


คุณรู้หรือไม่ ? : ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+