หางาน สมัครงาน > เขต จอมทอง บางขุนเทียน บางบอน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท รอยัล อินเตอร์เทรด จำกัด
1. รับผิดชอบการตรวจรับสินค้า , วัสดุ , อุปกรณ์ 2. ดูแลการเบิกจ่ายของให้กับแผนกต่าง ๆ 3. บันทึกการ รับ -จ่าย สินค้า , วัสดุอุปกรณ์ 4. จัดระบบการจัดเก็บสินค้า , วัสดุ และอุปกรณ์ ให้เป็นหมวดหมู่ พร้อมเช็คสต๊อกสินค้าคงเหลือ 5. จัดทำรายงานประจำเดือน หรือปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รอยัล อินเตอร์เทรด จำกัด
1. ดูแลรับผิดชอบงานบัญชี ทั้งบัญชีต้นทุน สต๊อคสินค้า ลูกหนี้และเจ้าหนี้ 2. จัดระบบบัญชีและสต๊อคด้วยโปรแกรม Express 3. ดูแลรับผิดชอบและบริหารจัดการทีมงาน 4. จัดทำสรุปและวิเคราะห์รายงานบัญชีต่างๆ 5. ปิดงบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
เจ้าหน้าที่อาวุโสบัญชีเจ้าหนี้จะรายงานโดยตรงต่อผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงินมีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ - ทำหน้าที่เกี่ยวกับดูแลการทำสต๊อกสินค้า - ทำหน้าที่เกี่ยวกับดูแลสต๊อกน้ำมัน - ทำหน้าที่เกี่ยวกับการนำเข้าและโยกสต๊อกถ่านหิน - ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารรับสินค้าเข้าจากสาขา รวมถึงการนำเข้า/โยกสต๊อก - สรุปรายละเอียดประกอบงบบัญชี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
- ติดตามเอกสารใบสั่งสินค้า - ตรวจสอบความครบถ้วนของใบส่งสินค้า - เปิดใบกำกับภาษี - จัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้วางบิล - จัดเรียงใบส่งสินค้าชั่วคราว - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
- ตรวจสอบการบันทึกบัญชีด้านการจ่ายเจ้าหนี้ ในประเทศและต่างประเทศ - การบันทึกค่าใช้จ่ายด้านนำเข้าและส่งออก, - ตรวจสอบการลงบัญชีในระบบ ERP - ตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบเบื้องต้น - หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
- บันทึกตั้งหนี้, ตรวจสอบเอกสารด้านจ่าย - บันทึกจ่าย, ทำเช็คจ่าย - ปิดภาษีซื้อ-ขาย, ภพ30 - ปิดภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด 3,53,54,1,2 - งานรายละเอียดงบการเงิน บัญชีด้านเจ้าหนี้ - ดูแลบริหารด้านแผนกเจ้าหนี้ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจิดจรัส ซัพพลายส์ จำกัด
1. ตรวจเช็คบิลใบกำกับภาษีซื้อ 2. ตรวจเช็คเอกสารตั้งจ่ายเจ้าหนี้แต่ละรายทั้งในและต่างประเทศ 3. ทำสรุปภาษีแต่ละ ทั้งภาษี ภ.พ.30/ภ.ง.ด1/ภ.ง.ด3,53/ 4. ทำสรุปรายงานข้อมูลเอกสารยื่นประกันสังคมในแต่ละเดือน 5. คีย์ข้อมูลเกี่ยวกับรายจ่ายของบริษัทฯ ในระบบ CD 6. จ่ายเงิน-เช็ค และรับวางบิลในแต่ละรอบตามที่บริษัทฯกำหนด 7. ดูแลตรวจเช็คเอกสารเกี่ยวกับบัญชีทั้งหมดก่อนส่งให้สำนักงานบัญชี เพื่อปิดงบในแต่ละเดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจิดจรัส ซัพพลายส์ จำกัด
-เปิดบิลส่งสินค้าในระบบ CD -ตรวจเช็คข้อมูลในใบสั่งขายก่อนเปิดบิลส่งสินค้า -เปิดบิลส่งสินค้าในระบบ CD -เปิดบิลใบกำกับภาษีในระบบ CD -เปิด PO. สั่งซื้อสินค้าในระบบ CD -ตรวจเช็คลงบันทึกรับ-จ่าย สินค้าใน Stock Card
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด
- จัดทำเอกสาร รับ - จ่าย - ตรวจสอบต้นทุนสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กานต์ชนกคลินิก
1. วางแผนด้านบริหารจัดการเงิน,จัดทำรายงานการวิเคราห์ด้านบัญชีอย่างเป็นระบบ 2. ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบระบบบัญชี 3. จัดทำแผนงานทางด้านการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กานต์ชนกคลินิก
ดูแลเอกสารเกี่ยวกับบัญชีทั่วไป,บัญชีรับ - จ่าย รวมทั้งบัญชีเจ้าหนี้ - ลูกหนี้ และทำการตรวจสอบบิลต่างๆ ภายในองค์กร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จำกัด
งานบัญชี/การเงิน/ลูกหนี้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
เค เอ็น ที กรุ๊ป การบัญชี
ทำงานด้านบัญชีภาษีโดยตรง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มาวิน อินเตอร์เทรด จำกัด
บันทึกบัญชีรับจ่ายเงินสดย่อย จัดทำใบสำคัญรับจ่าย ดูแลสต๊อคสินค้า บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมสำเร็จรูป(CD Organize) ออกใบกำกับภาษีซี้อ-ขาย ควบคุมการติดตามการวางบิล-การชำเงินของลูกค้า รับวางบิล ทำจ่ายเช็คและอื่นเกี่ยวกับเจ้าหนี้ ตรวจสอบเอกสารและจำนวนการนำเงินเข้าธนาคาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
เปิด INVOICE ใบกำกับภาษีให้ลูกค้า บันทึก รายการขายรายวัน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี จัดทำรายการภาษีซื้อ ภาษีขาย งานระบบบัญชีลูกหนี้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
งานทางด้านบัญชีต้นทุน สามารถปิดงบได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จำกัด
ดูแลงานในระบบบัญชี ตัดยอด ติดตามหนี้กับทางลูกค้า ดำเนินการเรื่องการเงินของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จำกัด
ดูแลระบบบัญชีภายในบริษัทหรือสาขา และตรวจสอบภายใน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Executive Marketing Services Co.,ltd. ( EMS )
ดูแลงานบัญชีของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด
1. จัดทำเอกสารในงานด้านบัญชีที่ได้รับมอบหมาย 2. จัำดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย 3. จัดเก็บเอกสารหรือรายงานต่างๆเข้าแฟ้มงาน เพื่อสะดวกในการค้นหา 4. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 177 งาน

1 2 3 4 5 6 7 8 9


คุณรู้หรือไม่ ? : การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+