หางาน สมัครงาน > เขต จอมทอง บางขุนเทียน บางบอน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- จัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อเสนอร่างผู้บริหาร - จัดทำ Cash Flow - จัดทำข้อมูลเพื่อขอสินเชื่อโครงการต่อสถาบันการเงิน - ประสานงานกับสถาบันการเงิน - ติดต่อประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซิกมากราฟฟิคส์ จำกัด
ตั้งหนี้,วางบิล,เปิดใบเสร็จ,ทำเช็คจ่าย, สรุป ภงด.3,53,ปิดภาษีซื้อ-ขาย ตรวจสอบเอกสารการลงบัญชี อื่นๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
- ดูแล ควบคุม ตรวจสอบระบบบัญชีแผนกลูกหนี้ทั้งระบบ - ตรวจสอบใบกำกับภาษี, เอกสารชุดวางบิล, ชุดรับชำระตรวจสอบเอกสารชุดแจ้งหนี้ค่าขนส่ง, รายได้จากการขนถ่ายแยก BOI / NONBOI - ตรวจสอบเอกสารเรียกเก็บเงินค่าสินค้าจากธนาคารกรณีเป็น DL/C - ตรวจสอบเอกสารด้าน Export - งานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด
ตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะฝ่ายบัญชีให้เป็นไปตาม ระบบการควบคุมภายในของบริษัท , วางแผนระบบการควบคุมภายในที่สำคัญเพื่อป้องกันการทุจริต มีประสบการณ์ผ่านระบบ ERP
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออริก้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ควบคุมดูแลภาพรวมบัญชี, จัดซื้อ และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออริก้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ทำจ่ายชำระเจ้าหนี้, supplier, อื่น ๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วรรธนามอเตอร์เวอร์ค จำกัด
ทำบัญชีทั่วไป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จำกัด
ดูแลงานในระบบบัญชี ตัดยอด ติดตามหนี้กับทางลูกค้า ดำเนินการเรื่องการเงินของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วาไรตี้ อินเตอร์พลาส จำกัด
1.สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
ทำเอกสารทางด้านบัญชี การเงิน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บริลเลี่ยนเทค อิมเมจิ้ง รีซอร์ส จำกัด
ดูรับผิดชอบงานด้านบัญชีและบันทึกข้อมูลทางบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูป และหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บริลเลี่ยนเทค อิมเมจิ้ง รีซอร์ส จำกัด
ดูแลตรวจสอบเอกสารทางบัญชีด้านรับ-จ่าย เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องบันทึกบัญชี และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีบีทอยส์ (ไทยแลนด์)
ติดต่อประสานงานกับห้างสรรพสินค้า ทั้งเปิดบิลใบกำกับภาษี วางบิล รับชำระหนี้ ตลอดจนจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องประสานงานโดยตรงกับพนักงานฝ่ายตรวจสอบและบรรจุภัณฑ์สินค้าของบริษัท และตรวจเช็คงานก่อนจัดส่งให้กับลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีบีทอยส์ (ไทยแลนด์)
ทำบัญชี ทั้งด้านบัญชีเจ้าหนี้ และบัญชีลูกหนี้ ออกใบกำกับภาษีได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็นที ไอซ์โปร จำกัด
1.บันทึกเอกสารตั้งหนี้จากใบกำกับภาษีขาย 2.การวางบิลลูกหนี้ตามเงื่อนไขลูกค้าแต่ละราย 3.จัดทำเอกสารใบสำคัญรับโดยตรวจสอบกับเอกสารประกอบให้ถูกต้อง 4.ลงบันทึกบัญชีรายรับประจำวัน ให้ถูกต้องตามระบบบัญชี 5.จัดทำสต๊อคการ์ดบัญชีชุดสรรพากรใบเบิกวัตถุดิบและรายงานสินค้าคงเหลือ 6.จัดทำใบนำฝากเช็คหรือเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร 7.จัดทำรายงานภาษีขาย 8.กระทบยอดเงินฝากธนาคาร 9.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็นที ไอซ์โปร จำกัด
1.จัดทำรายงานภาษีซื้อและภพ.30 2.จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.1/3/53 3.บันทึกค่าใช้จ่าย 4.จัดทำใบสำคัญจ่าย 5.ออกภาษีหัก ณ ที่จ่าย 6.ปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่ายประจำเดือน 7.รับวางบิลและกำหนดวันรับเช็ค 8.จ่ายชำระหนี้และตัดชำระหนี้ 9.กระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อผ่านเช็ค
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อมตะ โมลด์ แอนด์ ดาย ทูลส์ จำกัด
ทำงานบัญชีต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วรรณธนกร เทรดดิ้ง จำกัด
ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินลูกค้า/ตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บเอกสาร / ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วรรณธนกร เทรดดิ้ง จำกัด
บัญชี การเงิน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบตเตอร์ ซินดิเคท จำกัด
ดูแลเรืองบัญชีและธุรการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 165 งาน

1 2 3 4 5 6 7 8 9
คุณรู้หรือไม่ ? : การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมาก

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+