หางาน สมัครงาน > เขต จอมทอง บางขุนเทียน บางบอน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 - 03 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด
- วางบิล - รับเช็ค - เปิดใบกำกับภาษี - สรุปยอดขายประจำเดือน - สรุปยอดลูกหนี้ประจำเดือน - เช็คเอกสารสำเนาใบกำกับภาษี+ลดหนี้ - ออก Voucher รับชำระหนี้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
1. ประสานงานโอนกรรมสิทธิ์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 2. ติดตามการโอนกับลูกค้า ที่มีสถานะพร้อมโอน 3. จัดทำเอกสารใบสำคัญจ่ายของบริษัท ฯ 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ธนะมาศ โปรดักส์ จำกัด
1.รายงานภาษีซื้อ-ขาย 2.บันทึกรายรับ-จ่าย 3.ทำจ่ายเช็ค/หัก ณ ที่จ่าย/เงินสดย่อย 4.จัดรวบรวมเอกสารต่างๆให้กับสำนักงานบัญชี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จำกัด
ดูแลระบบบัญชีภายในบริษัทหรือสาขา และตรวจสอบภายใน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รวยโชคลาภ จำกัด
-ทำใบแจ้งหนี้ -ใบกำกับภาษีและออกเอกสารวางบิล -จัดทำรายการภาษีขายและรายงานที่เกี่ยวกับการซื้อขายสรุปนำส่งภาษีเงินประกันสังคม และงานอื่นๆตามที่รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
เค เอ็น ที กรุ๊ป การบัญชี
ทำงานด้านบัญชีภาษีโดยตรง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กานต์ชนกคลินิก
ดูแลเอกสารเกี่ยวกับบัญชีทั่วไป,บัญชีรับ - จ่าย รวมทั้งบัญชีเจ้าหนี้ - ลูกหนี้ และทำการตรวจสอบบิลต่างๆ ภายในองค์กร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อิมเมจ โลโก้ จำกัด
บริหารจัดการระบบบัญชีภายในบริษัทฯ ระบบการเงิน ระบบลูกหนี้ ระบบเจ้าหนี้ และการเบิกค่าใช้จ่าย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที.ที.เอช.นิตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
-
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที.ที.เอช.นิตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
-
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด
- จัดทำเอกสาร รับ - จ่าย - ตรวจสอบต้นทุนสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
เจ้าหน้าที่บัญชีธุรกรรมต่างประเทศ เจ้าหน้าที่การบัญชีธุรกรรมต่างประเทศจะรายงานโดยตรงต่อผู้จัดการแผนกบัญชีและจะรับผิดชอบงานด้านบันทึกบัญชีธุรกรรมต่างประเทศและประสานหน่วยงานภายนอก เช่น ธนาคาร ฝ่ายต่างประเทศ เป็นต้น รวมถึงการจัดทำเอกสารเพื่อทำธุรกรรมการโอนเงินระว่างประเทศ และติดตามเอกสารใบเสร็จรับเงินจากธนาคาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
- บันทึกตั้งหนี้, ตรวจสอบเอกสารด้านจ่าย - บันทึกจ่าย, ทำเช็คจ่าย - ปิดภาษีซื้อ-ขาย, ภพ30 - ปิดภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด 3,53,54,1,2 - งานรายละเอียดงบการเงิน บัญชีด้านเจ้าหนี้ - ดูแลบริหารด้านแผนกเจ้าหนี้ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
- ตรวจสอบการบันทึกบัญชีด้านการจ่ายเจ้าหนี้ ในประเทศและต่างประเทศ - การบันทึกค่าใช้จ่ายด้านนำเข้าและส่งออก, - ตรวจสอบการลงบัญชีในระบบ ERP - ตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบเบื้องต้น - หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจิดจรัส ซัพพลายส์ จำกัด
1. ตรวจเช็คบิลใบกำกับภาษีซื้อ 2. ตรวจเช็คเอกสารตั้งจ่ายเจ้าหนี้แต่ละรายทั้งในและต่างประเทศ 3. ทำสรุปภาษีแต่ละ ทั้งภาษี ภ.พ.30/ภ.ง.ด1/ภ.ง.ด3,53/ 4. ทำสรุปรายงานข้อมูลเอกสารยื่นประกันสังคมในแต่ละเดือน 5. คีย์ข้อมูลเกี่ยวกับรายจ่ายของบริษัทฯ ในระบบ CD 6. จ่ายเงิน-เช็ค และรับวางบิลในแต่ละรอบตามที่บริษัทฯกำหนด 7. ดูแลตรวจเช็คเอกสารเกี่ยวกับบัญชีทั้งหมดก่อนส่งให้สำนักงานบัญชี เพื่อปิดงบในแต่ละเดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โฟล-เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
คิดบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนสินค้าที่ผลิตในโรงงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับระบบต้นทุนการผลิต , กำหนดโครงสร้างระบบต้นทุนกับกระบวนการผลิต กำหนดวิธีคิดต้นทุน รวมถึงการบันทึกบัญชีต้นทุน, คำนวนต้นทุนการผลิตสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบสินค้านำเข้า, วิเคราะห์ต้นทุนวัตถุดิบ, วิเคราะห์ผลต่างของต้นทุนสินค้าสำเร็จรูปและผลต่างของราคาวัตถุดิบ, คำนวนจุดคุ้มทุน, ยื่นจดทะเบียนเครืองจักร, ปิดงบการเงินในแต่ละเดือน และสรุปผลรายงานต่อผู้บริหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โฟล-เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ทำเอกสารเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบัญชีต้นทุนการผลิต และมีพื้นฐานบัญชีด้านอื่นๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
เปิด INVOICE ใบกำกับภาษีให้ลูกค้า บันทึก รายการขายรายวัน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี จัดทำรายการภาษีซื้อ ภาษีขาย งานระบบบัญชีลูกหนี้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
งานทางด้านบัญชีต้นทุน สามารถปิดงบได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามวิคตอรี่ เคมิคอล จำกัด
บัญชีและการเงิน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 175 งาน

1 2 3 4 5 6 7 8 9
โปรดระวัง !! : การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 - 03 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05
Google+