หางาน สมัครงาน > เขต จอมทอง บางขุนเทียน บางบอน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท ทาโจ (ประเทศไทย) จำกัด
- ดูแลบัญชีด้านรายจ่าย - ดูแลบัญชีเงินสดย่อย - ดูแลระบบเจ้าหนี้ - รับเช็ค - วางบิล - ดูแลกระทบยอดเงินฝากธนาคาร - จัดทำรายละเอียดประกอบงบ - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ภาษีซื้อ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด
- มีประสบการณ์บัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ - ดูแลบัญชีด้าน AR,AP - จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในแต่ละเดือน - จัดทำรายงานประจำเดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที.ที.เอช.นิตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
-
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที.ที.เอช.นิตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
-
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Landco Sport & Musical Co., Ltd.
1.) ใช้ Program Accpac ในการทำบัญชี  2.) ตามเช็ค,วางบิล 3.) ตัดชำระลูกหนี้ 4.) สรุปลูกหนี้ค้างชำระประจำเดือน 5.) ทำใบวางบิล,ทำใบสำคัญรับเงิน 6.) ติดตามประสานงานฝ่ายขาย 7.) ทำรายงานเงินโอนต่างประเทศ 8.) ใช้ Word กับ Excelได้ดี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จำกัด
ดูแลงานในระบบบัญชี ตัดยอด ติดตามหนี้กับทางลูกค้า ดำเนินการเรื่องการเงินของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด
-จัดทำเอกสารทางบัญชี -จัดทำเอกสารทางภาษี -คีย์ข้อมูล เข้าระบบบัญชี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เหล็กสยามพาณิชย์ จำกัด
- ตรวจใบสั่งซื้อ , มัดจำจ่าย , ใบแจ้งหนี้ , ใบกำกับภาษีซื้อ , ใบลดหนี้ และบันทึกข้อมูลในระบบบัญชี - รับวางบิล , ทำใบสำคัญจ่าย , ใบหัก ณ ที่จ่าย , เช็คจ่าย และบันทึกข้อมูลในระบบบัญชี - ผ่านเช็คจ่ายประจำวัน , บันทึกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ประจำวัน , ตรวจสอบ ภงด.3-53 , ภาษีซื้อประจำงวด - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เหล็กสยามพาณิชย์ จำกัด
- ตรวจใบสั่งขาย , มัดจำรับ , ใบส่งของ , ใบรับคืน เพื่อเปิดใบรับเงินมัดจำ , ใบกำกับภาษีขาย , ใบลดหนี้ ในระบบบัญชี - เปิดใบรับวางบิลประจำวันแยกตามลูกค้า , จัดสายวางบิลและเก็บเงินลูกค้าที่ครบกำหนด - รับชำระประจำวัน , ผ่านเช็ครับ , บันทึกรายได้อื่นๆ , ตรวจภาษีขายประจำงวด - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เหล็กสยามพาณิชย์ จำกัด
- ตรวจใบเบิกผลิต , รับผลิต และบันทึกในระบบบัญชี - คำนวณและบันทึกต้นทุนรับผลิตประจำวัน - ตรวจสินค้าคงเหลือในระบบบัญชีกับของจริง - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เหล็กสยามพาณิชย์ จำกัด
- แจ้งเข้า - ออกพนักงาน ในประกันสังคม - คำนวณ-กรอกแบบนำส่งประกันสังคม , ภงด.1 และบันทึกในระบบบัญชี - ตรวจสอบการลงบันทึกเวลาพนักงาน , เก็บข้อมูลขาด , ลา , มาสาย - ติดต่อกรมแรงงานและประกันสังคม - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ธนะมาศ โปรดักส์ จำกัด
รับผิดชอบในการจัดการบัญชีรายรับและรายจ่าย ยื่นภาษี คีย์ข้อมูล และจัดทำรายงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายเพื่อนำส่งฝ่ายบริหาร
 ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอบีซี เอ็กซ์ซิม แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด
พนักงานบัญชี จัดทำเอกสารวางบิล, ใบเสร็จรับเงิน, ประสานงานกับแผนกอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอสพีอาร์ ฟู๊ด อินดัสทรี จำกัด
1.จัดทำเอกสารการรับ-จ่าย 2.รับวางบิล-จ่ายเช็ค และเอกสารทางการเงิน 3.จัดทำภาษี ภงด.3 , 53 ภพ.30 4.จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กานต์ชนกคลินิก
ดูแลเอกสารเกี่ยวกับบัญชีทั่วไป,บัญชีรับ - จ่าย รวมทั้งบัญชีเจ้าหนี้ - ลูกหนี้ และทำการตรวจสอบบิลต่างๆ ภายในองค์กร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด
- ตรวจสอบบัญชีสต็อกสินค้าตามห้างสรรพสินค้า - ตรวจสอบเอกสารการตรวจนับสินค้าจาก Checker - จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจนับสต็อกสินค้าให้กับหัวหน้างาน - ตั้งสต๊อกสินค้า ตามสาขาต่างๆให้ถูกต้อง - คีย์จำนวนสินค้ารับ-จ่าย โอนสินค้าต่างๆให้ถูกต้อง - ติดต่อประสานงานกับ PC ถึงสินค้าตามห้างสรรพสินค้า - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด
- เปิดบิลใบส่งของชั่วคราว - เปิดบิลใบกำกับภาษี - ตรวจสอบความถูกต้องของการเปิดบิล - ทำใบลดหนี้, ตัด CN - ประสานงานกับฝ่ายขาย ฝ่ายคลังสินค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด
- ดูแลรับผิดชอบงานด้านบัญเจ้าหนี้/ลูกหนี้ - วางแผนงานด้านบัญชี รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางการทำงานของบริษัท - ตรวจสอบเอกสารงานทางดานการเงิน เช่น เอกสารรายรับ-รายจ่ายของบริษัทฯ - ตรวจสอบเอกสารการวางบิล และติดตามการชำระหนี้ของลูกหนี้ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สถิรดา จำกัด
ลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทำงานวันจันทร์-เสาร์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โซเคน อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริหารจัดการและวางแผนงานบัญชีทั้งระบบ เพื่อเตรียมความเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุนและรายงานทางบัญชีต่างๆ รวมทั้งรายงานข้อมูลต่อผู้บริหาร ดูแลและควบคุมงานบัญชีทั้งระบบให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ตรวจสอบรายการสินทรัพย์ถาวร บัญชีทรัพย์สินและประเมินสภาพทรัพย์สิน ควบคุมและตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของบริษัท ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากร เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการที่เกียวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 183 งาน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
โปรดระวัง !! : บริษัทที่เรียกเก็บเงินค่าสมัครงาน ให้สันนิฐานเบื้อต้นได้เลยว่าไม่น่าไว้ใจ เมื่อพบเจอควรแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ของเราทราบโดยด่วน ที่เบอร์ 02-001-8800 , 02-349-7974 หรือ webmaster@jobth.com

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+