หางาน สมัครงาน > เขต จอมทอง บางขุนเทียน บางบอน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด
1.ปฎิบัติงานด้านการบัญชี และวางระบบงานทางบัญชี 2.จัดสรรงานหน้าที่งานให้พนักงานบัญชีปฏิบัติงานเรียบร้อยและถูกต้อง 3.ตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน การเบิก-จ่ายเงิน 4.ตรวจบัญชี และบันทึกทางการเงินต่างๆ 5.ตรวจสอบความถูกต้องของการโอนรายการต่างๆ 6.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด
-จัดทำเอกสารทางบัญชี -จัดทำเอกสารทางภาษี -คีย์ข้อมูล เข้าระบบบัญชี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เหล็กสยามพาณิชย์ จำกัด
- ตรวจใบสั่งขาย , มัดจำรับ , ใบส่งของ , ใบรับคืน เพื่อเปิดใบรับเงินมัดจำ , ใบกำกับภาษีขาย , ใบลดหนี้ ในระบบบัญชี - เปิดใบรับวางบิลประจำวันแยกตามลูกค้า , จัดสายวางบิลและเก็บเงินลูกค้าที่ครบกำหนด - รับชำระประจำวัน , ผ่านเช็ครับ , บันทึกรายได้อื่นๆ , ตรวจภาษีขายประจำงวด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เหล็กสยามพาณิชย์ จำกัด
- ตรวจใบเบิกผลิต , รับผลิต และบันทึกในระบบบัญชี - คำนวณและบันทึกต้นทุนรับผลิตประจำวัน - ตรวจสินค้าคงเหลือในระบบบัญชีกับของจริง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เหล็กสยามพาณิชย์ จำกัด
- ตรวจใบสั่งซื้อ , มัดจำจ่าย , ใบแจ้งหนี้ , ใบกำกับภาษีซื้อ , ใบลดหนี้ และบันทึกข้อมูลในระบบบัญชี - รับวางบิล , ทำใบสำคัญจ่าย , ใบหัก ณ ที่จ่าย , เช็คจ่าย และบันทึกข้อมูลในระบบบัญชี - ผ่านเช็คจ่ายประจำวัน , บันทึกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ประจำวัน , ตรวจสอบ ภงด.3-53 , ภาษีซื้อประจำงวด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เหล็กสยามพาณิชย์ จำกัด
- แจ้งเข้า - ออกพนักงาน ในประกันสังคม - คำนวณ-กรอกแบบนำส่งประกันสังคม , ภงด.1 และบันทึกในระบบบัญชี - ตรวจสอบการลงบันทึกเวลาพนักงาน , เก็บข้อมูลขาด , ลา , มาสาย - ติดต่อกรมแรงงานและประกันสังคม - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โซเคน อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริหารจัดการและวางแผนงานบัญชีทั้งระบบ เพื่อเตรียมความเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุนและรายงานทางบัญชีต่างๆ รวมทั้งรายงานข้อมูลต่อผู้บริหาร ดูแลและควบคุมงานบัญชีทั้งระบบให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ตรวจสอบรายการสินทรัพย์ถาวร บัญชีทรัพย์สินและประเมินสภาพทรัพย์สิน ควบคุมและตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของบริษัท ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากร เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการที่เกียวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โฮม จัง กึม จำกัด
รับผิดชอบงานด้านบัญชีทั่วไป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ชิพเชพ ซี สโตร์ จำกัด
รับ-จ่ายเงินหน้าออฟฟิต จ่ายเงินให้กับพนักงานวิ่งงาน เคลียร์บิลคนวิ่งงาน จัดทำเอกสารส่งแผนกบัญชี เตรียมเอกสารไปรับของไปรษณีย์ จัดเตรียมเงินเพื่อโอนเงินหน้าเค้าเตอร์ โอนเงินออนไลน์ในประเทศ (Cash link) โอนเงินออนไลน์ต่างประเทศ (Trade link) **กรุงศรี + กสิกร** โอนเงินให้เจ้าหนี้ทุกวันศุกร์ หาเอกสาร (ตรวจกับ Report) โอนเงินให้เจ้าหนี้ทุกสิ้นเดือน หาเอกสาร (ตรวจกับ Report) ทำหัก ณ ที่จ่าย ทำรายการโอนเงินเข้าระบบBank บัตรเครดิต (หาเอกสารแนบจาก Report) ทำเช็ค ทำเบิกเงินสดย่อย จับคู่เอกสารตั้งหนี้ และแยกเก็บเข้าแฟ้ม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สกาย อินดัสตรี จำกัด
จัดทำด้านการเปิดบิลส่งของให้ลูกค้า และจัดทำเอกสารต่างๆในแผนกบัญชี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วรรธนามอเตอร์เวอร์ค จำกัด
ทำบัญชีทั่วไป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จงพรแมนชั่น จำกัด
- ปิดงบภายในประจำเดือนของบริษัท - วิเคราะห์รายการ เก็บรายละเอียด ทำแบบ ภงด 3,53 - จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ 30) ประจำเดือน - จัดทำค่าคอม PC ประจำเดือน - สรุปยอด กำไร-ขาดทุน งานบูธ - จัดวางบิล ทำตั้งเบิกค่าใช้จ่าย/ทำเช็คจ่าย - ตัดรับชำระ/กระทบยอด Statement ฯลฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เทพรักษ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
1.แผนกเช็คจ่าย 2.สรุป รายรับ-รายจ่าย ประจำวัน/เดือน 3.ลงบิลค่าใช้จ่ายบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เทพรักษ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
1. ตรวจสอบยอดเงินกับใบนำฝากและรายงานการรับเงิน 2. ตรวจสอบเอกสาร 3. ตรวจสอบอำนาจการเซ็นอนุมัติ 4. ติดตามเอกสารจากหน่วยงานภายในบริษัทฯ 5. รับงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ธนะมาศ โปรดักส์ จำกัด
1.รายงานภาษีซื้อ-ขาย 2.บันทึกรายรับ-จ่าย 3.ทำจ่ายเช็ค/หัก ณ ที่จ่าย/เงินสดย่อย 4.จัดรวบรวมเอกสารต่างๆให้กับสำนักงานบัญชี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอ.เอ.พี. พลัส จำกัด
- วางระบบบัญชี - ตรวจสอบระบบการทำงานของลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอ.เอ.พี. พลัส จำกัด
- จัดทำกระดาษทำการตรวจสอบ - ตรวจสอบรายการตามมาตรฐานการสอบบัญชี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอ.เอ.พี. พลัส จำกัด
บันทึกรายการบัญชี รับ จ่าย จัดทำแบบภ.ง.ด.1,3,53 ภ.พ.30
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กานต์ชนกคลินิก
ดูแลเอกสารเกี่ยวกับบัญชีทั่วไป,บัญชีรับ - จ่าย รวมทั้งบัญชีเจ้าหนี้ - ลูกหนี้ และทำการตรวจสอบบิลต่างๆ ภายในองค์กร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด
- ตรวจสอบบัญชีสต็อกสินค้าตามห้างสรรพสินค้า - ตรวจสอบเอกสารการตรวจนับสินค้าจาก Checker - จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจนับสต็อกสินค้าให้กับหัวหน้างาน - ตั้งสต๊อกสินค้า ตามสาขาต่างๆให้ถูกต้อง - คีย์จำนวนสินค้ารับ-จ่าย โอนสินค้าต่างๆให้ถูกต้อง - ติดต่อประสานงานกับ PC ถึงสินค้าตามห้างสรรพสินค้า - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 178 งาน

1 2 3 4 5 6 7 8 9
คุณรู้หรือไม่ ? : การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+