เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายเงิน(Payment Voucher) ตรวจอบความถูกต้องของใบกำกับภาษ๊ พร้อมทั้งลงนามในนามของบริษัท สอบทานรายงานภาษีต่างๆ ในแต่ละเดือนเพื่อนำส่งสรรพากร ตรวจสอบรายงานเงินสดย่อย สอบทานงบการเงินในแต่ละเดือน และจัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพื่อเสนอต่อผู้บริหาลจัดเตรียมข้อมูลที่ตลาดหลักทรัพย์ต้องการในแต่ละไตรมาส ได้แก่รายงาน F 45, ชี้แจงผลการดำเนินงาน,Fs Com ตลอดจนนำส่งงบการเงินรายไตรมาส การทำงบประมาณ งบกระแสเงินสด จัดเตรียม ภ.ง.ด. 50 และ 51
18 มิถุนายน 2561
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลงและประสบการณ์
พนักงานบัญชี
จัดทำบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย และจัดทำแบบภาษีที่เกี่ยวข้องรวมทั้งรายละเอียด
18 มิถุนายน 2561
บัญชีเจ้าหนี้
1. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ 2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง 3. จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ 4. บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ 5. จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง 6. จัดทำใบแจ้งลดหนี้ เพื่อเสนอให้
18 มิถุนายน 2561
หัวหน้างานบัญชีและภาษีอากร
วางแผนงานด้านบัญชี รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งตรวจสอบดูแลงานบัญชี การเงิน ภาษีอากร ทั้งระบบ
18 มิถุนายน 2561
ธุรการบัญชี
1. ทำตัวเลขงานระหว่างทำ 2. ตรวจ PO. สั่งซื้อ 3. ทำทะเบียนทรัพย์สิน
18 มิถุนายน 2561
Denfah Printing
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 12,000-15,000 บาท
เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ AP*
1.) ใช้โปรแกรม Accpac ในการทำบัญชีเจ้าหนี้ 2.) มีความรู้เรื่อง Bank Reconcile 3.) จัดทำรายงานการซื้อในประเทศและต่างประเทศ 4.) มีความรู้ภาษี เป็นอย่างดีและสามารถปิดงบการเงินได้ 5.) ตรวจการลงบัญชี ตั้งหนี้ ตัดเจ้าหนี้  6.) ตรวจสอบ cb clearing ap clearing 7.) bank statement ตรวจสอบ cashflow 8.) ตรวจสอบลงบัญชี ค่าใช้จ่าย เงินสดย่อย จัดทำรายงานค่าใช้จ่าย Top Ten 9.) ใช้ Word กับ Excelได้ดี
18 มิถุนายน 2561
Landco Sport & Musical Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 - 18,000
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชีเจ้าหนี้
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชีเจ้าหนี้จะรายงานโดยตรงต่อผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินและจะรับผิดชอบงานด้านบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ดังต่อไปนี้ - ตรวจสอบงานเอกสารด้านการจ่าย (PV, เช็คจ่าย) - ตรวจสอบงานด้านการบันทึกตั้งหนี้ (PI) - กระทบยอด ภงด. 3, 53, 1, 2 ฯลฯ - ยื่นแบบนำส่งภงด 3, 53, 1, 2, ภพ.30 - สรปงานค่าใช้จ่าย วิเคราะห์เปรียบเทียบ เพิ่ม ลด - ตรวจสอบงานด้าน payroll ในการบันทึกบัญชี - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
18 มิถุนายน 2561
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามคุณสมบัติและประสบการณ์
หัวหน้าแผนกการเงิน-บัญชี
1.ร่วมกำหนดและพัฒนาระบบบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการของบริษัทฯ 2.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน 3.จัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไร ขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ ตลอดจนวิเคราะห์งบการเงินได้ 4.บริหารจัดทำข้อมูล การรับ-การจ่ายเงินได้ และตรวจสอบการใช้งบประมาณการต่างๆ ให้ถูกต้อง 5.ร่วมวางแผน ควบคุมดูแลงานต้นทุน ภาษีอากร และ ทรัพย์สิน 6.ร่วมพัฒนาระบบการทำงาน ความสามารถของบุคลากรในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ
18 มิถุนายน 2561
บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 159 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 16 »


โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560