หางาน สมัครงาน > เขต จอมทอง บางขุนเทียน บางบอน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


Executive Marketing Services Co.,ltd. ( EMS )
ดูแลงานบัญชีของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Sahachaikijkarnpim Co., Ltd.
ดูแลงานบัญชีทั่วไปตั้งแต่ออกใบกำกับภาษี ใบส่งของ วางบิล สรุปยอดขาย สรุปการชำระหนี้ ฯลฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Sahachaikijkarnpim Co., Ltd.
ลงรายวันซื้อขาย, แยกบิล, ทำวางบิลลูกค้า, ตามเก็บเงินลูกค้า, เขียน Pay in เข้าแบงค์, เช็กบิลลูกค้า, ตรวจสอบราคาบิลซื้อ, ทำภาษีมูลค่าเพิ่ม, รวบรวมบิลซื้อขายส่งสำนักงานบัญชี, ตรวจสอบเงินสำรองจ่าย, สั่งซื้อของจากซัพพลายเออร์, คำนวณเงินกองทุนทดแทน, ทำประกันสังคม/เงินเดือน/ค่าน้ำ/ค่าไฟ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จีดีพี แฟชั่นสตรีท จำกัด
กำหนดนโยบายและวางแผนบัญชีการเงินและภาษีของบริษัท ให้เหมาะสมและเกิดสภาพคล่อง ควบคุมและตรวจ การรับ-จ่ายเงินบริษัท รายงานผลบัญชีและการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ บริหาร เงินหมุนเวียนโดยรวบรวมข้อมูลเงินเข้า- ออก ดำเนินการฝาก/ถอน วิเคราะห์สถานะทางการเงินของบริษัทหรือขอกู้เงินจากสถาบันทางการเงินต่าง ๆ เพื่อได้รับประโยชน์สูงสุดในการบริหารกิจการของบริษัท หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จีดีพี แฟชั่นสตรีท จำกัด
- ดูแลระบบบัญชีบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จีดีพี แฟชั่นสตรีท จำกัด
งานบัญชีลูกหนี้ - บริหาร ควบคุมดูแล การให้เครดิตกับลูกค้าแต่ละราย - บริหารการจัดเก็บหนี้สินในแต่ละช่องทางให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด - จัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์ต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูลแก่ฝ่ายบริหารในด้านลูกหนี้ - พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบกับการติดตามหนี้สินของบริษัท - ประสานงานฝ่ายขาย เพื่อสนับสนุนแนวทางการทำงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท งานบริหารจัดการบุคลากร - ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการแผนก และเจ้าหน้าที่ - บริหารจัดการเป้าหมายและแผนการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานของฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รอยัล อินเตอร์เทรด จำกัด
1. ดูแลรับผิดชอบงานบัญชี ทั้งบัญชีต้นทุน สต๊อคสินค้า ลูกหนี้และเจ้าหนี้ 2. จัดระบบบัญชีและสต๊อคด้วยโปรแกรม Express 3. ดูแลรับผิดชอบและบริหารจัดการทีมงาน 4. จัดทำสรุปและวิเคราะห์รายงานบัญชีต่างๆ 5. ปิดงบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กานต์ชนกคลินิก
ดูแลเอกสารเกี่ยวกับบัญชีทั่วไป,บัญชีรับ - จ่าย รวมทั้งบัญชีเจ้าหนี้ - ลูกหนี้ และทำการตรวจสอบบิลต่างๆ ภายในองค์กร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด
- จัดทำเอกสารงานทางด้านการเงิน เช่น เอกสารรายรับ-รายจ่ายของบริษัทฯ - จัดทำเอกสารการวางบิล และติดตามการชำระหนี้ของลูกหนี้ - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำเอกสารลูกค้าหรือเอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจิดจรัส ซัพพลายส์ จำกัด
-เปิดบิลใบกำกับภาษี -เปิด PO. -ตรวจเช็ครายงานขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Landco Sport & Musical Co., Ltd.
ใช้ Program Accpac ในการทำบัญชี ตามเช็ค,วางบิล ตัดชำระลูกหนี้ สรุปลูกหนี้ค้างชำระประจำเดือน ทำใบวางบิล,ทำใบสำคัญรับเงิน ติดตามประสานงานฝ่ายขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที.ที.เอช.นิตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
-
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที.ที.เอช.นิตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
-
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
- งานบริหารการเงิน ติดต่อธนาคาร, PN, TR - ทำเช็คจ่าย รับเช็ค งานภาษีอากร - จัดทำข้อมูลทางการเงิน , Cash flow, โอนเงิน , กระทบยอดธนาคารได้ - ดูแลรับผิดชอบสินทรัพย์ถาวรชองบริษัท บันทึกบัญชี คิดค่าเสื่อมราคา จัดทำรายงาน - บันทึกบัญชีและ จัดทำรายงานค่าเช่ารถ leasing
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
ความรับผิดชอบ: • ดูแลงานด้านบัญชีและการเงินทั้งระบบ รวมถึงอำนาจการอนุมัติ และการควบคุมภายในของรายการต่าง ๆ • ดูแลงานบริหารการเงินและการให้สินเชื่อ • กำกับและดูแลสถานะการเงิน เงินหมุนเวียน ติดตามการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ การจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ต่าง ๆ • จัดให้มีกระแสเงินหมุนเวียนที่เหมาะสม ทั้งจากการจัดหาเงิน และจากการลงทุนและการดำเนินงานให้สอดคล้องกัน • นำเสนอรายงานทางการเงิน งบประมาณและประมาณการผลการดำเนินงาน แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ • มอบหมายงานให้ กำกับดูแล กำหนดลักษณะงานและบริหารจัดการและสรรหาเจ้าหน้าที่และผู้ใต้บังคับบัญชาในฝ่ายงานบัญชีการเงิน เพื่อสนับสนุนงานของกิจกรรมบริษัท • จัดให้มีรายงานเพื่อการบริหารตามกำหนดเวลา • กำกับและดูแลสินทรัพย์บริษัทที่ฝ่าย/ส่วนงานต่าง ๆ ใช้งานอยู่ ให้มีการบำรุงรักษาและทำประกันภัยที่เหมาะสม • จัดให้มีการบันทึกรายการบัญชีที่ถูกต้อง และครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกฎหมายและภาษี • ปิดบัญชีรายเดือน รายไตรมาส และรายปี ตามกำหนดเวลา โดยถูกต้องและครบถ้วน • วิเคราะห์รายการผิดปกติหรือรายการที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ • กำกับดูแลให้มีการบันทึกต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของทุกส่วนงานที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเหมาะสม • จัดทำข้อมูลทางบัญชีและการเงินสำหรับรายงานประจำปี การประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในทุกหน่วยงาน และหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สถาบันการเงิน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีของบริษัท กรมสรรพากร • รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย • คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
1. ตัด Code Billing ค่าขนส่ง เข้า-ออก รอบวางบิลเดือนละสองครั้ง 2. จัดทำใบสรุปค่าขนส่งเพื่อเสนออนุมัติจ่าย 3. บันทึกตั้งหนี้ ค่าขนส่งเข้าออก โยกสล๊อต 4. ทำเช็คค่าขนส่งเข้าออก โยกสล๊อตของแต่ละรอบการวางบิล 5. ตรวจรายงานค่าโยกย้ายถ่านหิน พร้อมเสนออนุมัติจ่าย 6. ทำเช็คจ่ายค่าโยกย้ายถ่านหิน 7. สรุปรายละเอียดประกอบงบ ค่าขนส่งเข้าออก ค้างจ่ายประจำแต่ละเดือน 8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
เจ้าหน้าที่บัญชีจะรายงานตรงต่อผู้จัดการแผนกบัญชีและจะรับผิดชอบงานบัญชีของบริษัทและจะรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ - บันทึกบัญชีในระบบ Navision, จัดทำใบสำคัญจ่าย, รับวางบิล - บันทึกปรับปรุงรายการบัญชีต่าง ๆ, จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน -จัดทำรายงาน ภงด 3, 53 และเตรียมจ่ายภายในเวลาที่กำหนด -จัดทำรายงาน ภพ 30 รและเตรียมจ่ายภายในเวลาที่กำหนด -ดูแลรับผิดชอบสินทรัพย์ถาวรชองบริษัท บันทึกบัญชี คิดค่าเสื่อมราคา จัดทำรายงาน -บันทึกบัญชีและ จัดทำรายงานค่าเช่ารถ leasing - ประสานงานต่าง ๆและงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
- ตรวจสอบการบันทึกบัญชีด้านการจ่ายเจ้าหนี้ ในประเทศและต่างประเทศ - การบันทึกค่าใช้จ่ายด้านนำเข้าและส่งออก, - ตรวจสอบการลงบัญชีในระบบ ERP - ตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบเบื้องต้น - หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านบัญชี GL จะรายงานตรงต่อผู้จัดการแผนกบัญชีและจะรับผิดชอบงานบัญชีของบริษัทและจะรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ - บันทึกบัญชีด้าน GL - ตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงิน - ปิดงบการเงิน - มีความรู้ด้านภาษี - ประสานงานต่าง ๆและงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด
ปฏิบัติงานด้านบัญชีทั้งระบบ สามารถทำงบกระแสเงินสดประจำวันได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 170 งาน

1 2 3 4 5 6 7 8 9


โปรดระวัง !! : การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+