หางาน สมัครงาน > เขต จอมทอง บางขุนเทียน บางบอน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด
- เปิดบิลใบส่งของชั่วคราว - เปิดบิลใบกำกับภาษี - ตรวจสอบความถูกต้องของการเปิดบิล - ทำใบลดหนี้, ตัด CN - ประสานงานกับฝ่ายขาย ฝ่ายคลังสินค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เกียต้า ไดคาสติ้ง จำกัด
ลงบัญชีในสมุดรายวันรับ-จ่าย บันทึกบัญชีเจ้าหนี้ รวมถึงรับวางบิล, การจัดทำเอกสารเพื่อทำจ่ายในแต่ละเดือน, จ่ายเช็ค จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย เพื่อนำส่ง ภ.พ.30 จัดทำภ.ง.ด.1, 3, 53 จัดทำภ.ง.ด.90, 91, 50, 51 จัดทำเงินเดือน และเอกสารเพื่อนำส่งประกันสังคม กระทบยอดธนาคาร ปิดงบรายเดือน รายปี ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก **สามารถใช้โปรแกรม Express ได้คล่อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ**
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด
•Responsible for financial and accounting function such as authorization, and control of all transaction and handle day to day operation. •Responsible for cash flow management and credit management. •Monitor cash flow situation of companies (follow-up sales and collection and working capital of companies i.e. inventories, and A/P days of payments)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด
- รับผิดชอบดูแลงานบัญชีต้นทุน และสต็อกสินค้าภายในองค์กร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด
- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1 ,3 ,53) - จัดทำเอกสารด้านผู้รับเหมา เจ้าหนี้ผู้รับเหมาช่วง - บันทึกค่าใช้จ่ายและเคลมเงินสดย่อย CA - กระทบยอดบัญชีที่รับผิดชอบ (Reconcial) ภาษีเงินได้หัก ณ.ที่จ่าย 3,53 , เจ้าหนี้ผู้รับเหมาช่วง - คีย์เอกสาร, กระทบยอด บริษัทในเครือ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด
1 จัดทำตารางสุปการเบิกจ่ายของผู้รับเหมาทุกโครงการ 2 สรุปยอดเบิกเงินของผู้รับเหมา 3 จัดพิมพ์เช็ค 4 จ่ายเช็ค, โอนเงิน เจ้าหนี้ต่างๆ 5 ติดตามใบกำกับาษี, ใบเสร็จรับเงิน 6 ดึงหัก ณ ที่จ่าย ส่งรายการสรุปให้ฝ่ายบัญชี 7 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามเจอเนอร์รอลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ลงบันทึกใบรายงานการปฏิบัติงาน สรุปเวลาทำงานของพนักงานลง Excel สรุปต้นทุนการผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามเจอเนอร์รอลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
- บันทึกค่าใช้จ่าย,ภาษีซื้อ,ตั้งหนี้ ลงโปรแกรม BC - เปิดใบกำกับภาษี,ติดตามทวงหนี้ลูกค้าที่ครบกำหนด - บันทึกบัญชีใน รายวันซื้อ, รายวันรับ, รายวันจ่าย - จ่ายเช็ค ทุกวันที่ 10 และ 25(ช่วงบ่าย) - จัดทำทะเบียนคุมภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ) เพื่อทำ ภงด.3 , ภงด.53 ทุกวันที่ 1 - สรุปภาษีซื้อ – ขาย เพื่อทำ ภพ.30 ทุกวันที่ 5 - เช็คยอดบัญชี Statement เพื่อทำงบพิสูจน์ยอด ทุกต้นเดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยยูเนี่ยนกราฟฟิกส์ จำกัด
1. ลักษณะงานโดยรวม ( Job Purpose) - ออกใบกำกับภาษีขาย ใบลดหนี้ - วางบิล ลูกค้าในเครือ - สรุปยอดขาย ประจำวัน ประจำเดือน 2. หน้าที่รับผิดชอบ ( Key Responsibilities) 1. ออกใบกำกับภาษีขาย ใบลดหนี้ ประจำวัน 2. จัดทำเอกสารการวางบิลลูกค้าในเครือ ทุกวันจันทร์ 3. จัดทำรายงานยอดขายประจำเดือน 4. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยยูเนี่ยนกราฟฟิกส์ จำกัด
- จัดระบบปฏิบัติงานภายในแผนกบัญชีการเงิน ตลอดจนการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ให้สามารถปิดงบการเงินให้เสร็จทันตาม - ดูแลและตรวจสอบการทำงานด้านการทำบัญชีต้นทุนแยกตาม JOB - จัดหาแนวทาง การจัดวางระบบปฏิบัติงานภายในโรงงาน ให้สามารถจัดทำบัญชีต้นทุนแยกตาม JOB ได้ . หน้าที่รับผิดชอบ ( Key Responsibilities) 1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก ให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง และเสร็จตามเวลาที่กำหนด 2. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทอย่างถูกต้องและเหมาะสม และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานทั่วไป สร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่พนักงานในแผนก โดยเน้นความรับผิดชอบในหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ สุจริตและมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท ให้คำปรึกษา แนะนำ สอนงานและพัฒนาบุคลากรในแผนก เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการทำงานมากยิ่งขึ้น 3. ควบคุม และตรวจสอบ ข้อมูล JOB ต้นทุนการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 4. คำนวณต้นทุนการผลิต พร้อมจัดทำรายงานต้นทุนแยกตาม JOB และสรุปงบต้นทุนการผลิต ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 5.ร่วมตรวจนับ วัตถุดิบ สินค้าคงเหลือ ประจำเดือนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 6.จัดทำแผนและควบคุม การตรวจนับงานระหว่าทำปลายงวด 7. จัดทำรายงาน ต้นทุนการพิมพ์ จำนวนฉลาก ประจำเดือน เพื่อนำส่ง Corporate ให้ทันตามกำหนด 8. จัดทำรายงาน ต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ ประจำเดือนเพื่อนำเสนอแก่ผู้บริหารทราบ 9. ควบคุม และ ตรวจสอบการประมินราคาประจำวัน 10. จัดทำเอกสารประกอบการออดิท ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 11. จัดแบ่งงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสม 12. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 13. จัดเตรียมเอกสารและให้คำตอบสำหรับผู้สอบบัญชี และ ผู้ตรวจสอบภายใน 14. ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 15.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Landco Sport & Musical Co., Ltd.
1.) PO , บัญชี stockและต้นทุน 2.) ประสานงานกับฝ่ายคลังสินค้า เป็นผู้นำในการเช็ค stock และ ทำราคาต้นทุน 3.) ทำบัญชีใน Program Accpac 4.) เคยมีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ 5.) ใช้ Word กับ Excelได้ดี 6.) ทำรายงานStockต่างๆเสนอผู้บริหารได้ 7.) มีความรับผิดชอบ และประสานงานได้ดี 8.) มีทักษะในการเจรจาต่อรอง , วางแผนการสั่งซื้อ 9.) ประสานงานการส่งคืนสินค้า-เปลี่ยนสินค้า-ซ่อมสินค้า กับ Supplier
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด
- ควบคุมการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชี ให้เป็นไปตามระบบบัญชีที่วางไว้ - ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี เพื่อการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน - ตรวจสอบแบบการนำยื่นภาษี ถูกต้อง ตรงเวลา - ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง - มอบหมายงาน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ตรวจสอบอนุมัติเอกสารงานบัญชี - ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญการตั้งเจ้าหนี้ ใบสำคัญการตั้งลูกหนี้ และใบสำคัญปรับปรุงทั่วไป - ตรวจสอบการคำนวณภาษีทุกประเภทและความเรียบร้อยของแบบการนำส่งภาษีให้ถูกต้องและทันเวลา - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด
ตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะฝ่ายบัญชีให้เป็นไปตาม ระบบการควบคุมภายในของบริษัท , วางแผนระบบการควบคุมภายในที่สำคัญเพื่อป้องกันการทุจริต มีประสบการณ์ผ่านระบบ ERP
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รวยโชคลาภ จำกัด
- ทำรายรับรายจ่าย - สรุปงานต่างๆของฝ่ายบัญชี - สรุปค่าคอมมิชชั่น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด
-ติดตามทวงหนี้ -รับเช็ค -วางบิล -ตัดยอดบัญชี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แพนสยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
- บริหารงานด้านบัญชีทั้งระบบ - ตรวจสอบอนุมัติเอกสารงานบัญชี - ควบคุมตรวจสอบการปิดงบการเงิน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รอยัล อินเตอร์เทรด จำกัด
1. ดูแลรับผิดชอบงานบัญชี ทั้งบัญชีต้นทุน ลูกหนี้และเจ้าหนี้ 2. จัดระบบบัญชีด้วยโปรแกรม Express 3. ดูแลรับผิดชอบและบริหารงานบัญชีและการเงิน 4. จัดทำสรุปและวิเคราะห์รายงานบัญชีต่างๆ 5. ปิดงบ 6. และงานอื่นๆที่ได้รับ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พี เค ออโต้โมบิล จำกัด
-ออกใบกำกับภาษี,วางบิล,รับเช็ค,จ่ายเช็ค,รับวางบิล -กำไรขาดทุนภายใน(มีโปรแกรมสำเร็จรูป) -ควบคุมSTOCK -รวบรวมเอกสาร ภาษีซื้อ,ขาย และอื่นๆ(ส่งสำนักงานบัญชี)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอ.เอ.พี. พลัส จำกัด
- วางระบบบัญชี - ตรวจสอบระบบการทำงานของลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอ.เอ.พี. พลัส จำกัด
- จัดทำกระดาษทำการตรวจสอบ - ตรวจสอบรายการตามมาตรฐานการสอบบัญชี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 172 งาน

1 2 3 4 5 6 7 8 9
โปรดระวัง !! : คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+