หางาน สมัครงาน > เขต จอมทอง บางขุนเทียน บางบอน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


Landco Sport & Musical Co., Ltd.
1.) ใช้ Program Accpac ในการทำบัญชี  2.) ตามเช็ค,วางบิล 3.) ตัดชำระลูกหนี้ 4.) สรุปลูกหนี้ค้างชำระประจำเดือน 5.) ทำใบวางบิล,ทำใบสำคัญรับเงิน 6.) ติดตามประสานงานฝ่ายขาย 7.) ทำรายงานเงินโอนต่างประเทศ 8.) ใช้ Word กับ Excelได้ดี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วรรธนามอเตอร์เวอร์ค จำกัด
ทำบัญชีทั่วไป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด
1. ตรวจสอบสอบความถูกต้องเอกสารในการทำจ่าย 2. ตรวจการคำนวณ,การอนุมัติการจ่ายต่างๆ 3. จัดทำใบสำคัญจ่าย 4. บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง 5. รับวางบิล-จ่ายเช็ค 6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจไอทีการบัญชี จำกัด
1.ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ ใบกำกับภาษีขาย 2.บันทึกบัญชี รายการขาย ซื้อ รับเงิน จ่ายเงินในโปรแกรมบัญชีได้ (ถ้าเป็น Autofight, formula จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 3.จัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย แบบภ.ง.ด.1, 3,53 4.ปรับปรุงรายการบัญชี เช่น ค่าเสื่อมราคา, ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย, ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ได้ 5.ปิดงบการเงิน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เบิกจ่าย/ตรวจสอบรายการเบิกจ่าย/
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สมอทองหาดใหญ่ จำกัด
ดูแลเกี่ยวกับงานด้านบัญชีทั้งหมด และสามารถปิดงบการเงินได้ รวมถึงใช้โปรแกรมBCS (บ้านเชียง) หรือ Business Plus
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบเนฟิท ชูส์ จำกัด
-บันทึกบัญชีสินค้าระหว่างทาง,ค่าใช้จ่ายในการนำเข้า -ตั้งหนี้เจ้าหนี้ต่างประเทศ -ตรวจสอบใบเบิก,BOM -จัดทำรายงานงบต้นทุนผลิต -งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เพย์ อิท ฟอร์เวิร์ด จำกัด
บริหารจัดการด้านบัญชี การเงิน ภาษี เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ดูแลความเรียบร้อยของสำนักงาน ตามนโยบายบริษัท สนับสนุนการทำงานของผู้จัดการ เช่น ตามรายงานความคืบหน้าของงานจากหน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบงานตามที่มอบหมาย ทำ payroll เงินเดือนพนักงานและช่วยประสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนพนักงานโดยรวม *งานส่วนบัญชี/การเงิน 70% งานส่วนบริหารสำนักงาน/อื่นๆ 30%*
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เพย์ อิท ฟอร์เวิร์ด จำกัด
วางแผนและจัดทำเอกสารทางบัญชี บันทึกโปรแกรม Smartbiz หรือ ระบบอื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย ติดต่อประสานงานฝ่ายบัญชี ธนาคาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางบิล รับเช็ค วางแผนงานแมสเซ็นเจอร์ ประสานงานธุรการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด
รับผิดชอบด้านบัญชีลูกหนี้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอ.เอ.พี. พลัส จำกัด
บันทึกรายการบัญชี รับ จ่าย จัดทำแบบภ.ง.ด.1,3,53 ภ.พ.30
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เฮอเบิล อินทิกริตี้ จำกัด
ดูและด้านบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของบริษัท คำนวนภาษี จัดทำเอกสาร ปิดดงบการเงิน ทำงบการเงินได้ สามารถแยกจำแนกประเภทบัญชีต่างๆ ได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บริลเลี่ยนเทค อิมเมจิ้ง รีซอร์ส จำกัด
ดูแลจัดทำและตรวจสอบเอกสารทางบัญชีด้านรับ-จ่าย เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องบันทึกบัญชี และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เพ็ญศรีชุน จำกัด
-คีย์ข้อมูลทางบัญชี โปรแกรม express -ประสานงานข้อมูลเอกสารและจัดตารางงาน -สรุปรายละเอียดการทำงานประจำวัน -ติดตามงานและวางแผนการทำงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด
-ติดตามทวงหนี้ -รับเช็ค -วางบิล -ตัดยอดบัญชี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด
• กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีการเงิน รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีและการเงิน ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ • ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทฯในแต่ละงวดให้ถูกต้องและเป็นไปตามแนวทางปฎิบัติ • ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ • ควบคุมและตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินของบริษัทฯ โดยตรวจสอบการออกใบเสร็จ การบันทึกบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย และรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง ตรงกัน • ควบคุมการจัดทำงบประมาณของบริษัทฯ และตรวจสอบการออกใบเสร็จ และเป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้ • ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ภูริชวัน จำกัด ( Billion Coffee )
ทำโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้ จบจากสาขาใดก็ได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บี.เอส.พี.เฟเวอร์กิ๊ฟ จำกัด
ลงบัญชี ตรวจสอบและรู้เรื่องงบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วิชยุตม์การค้า จำกัด
งานบัญชี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วรรธนา อินดัสเทรียล จำกัด
ควบคุมระบบบัญชี/การเงิน/สต๊อค ของบริษัท พัฒนาปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ สอนงาน และควบคุมพนักงานในแผนก ปิดงบและสรุปข้อมูลรายสัปดาห์/รายเดือนให้แก่ผู้บริหาร อื่นๆตามที่บริษัทมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 160 งาน

1 2 3 4 5 6 7 8
คุณรู้หรือไม่ ? : คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้างNet Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+