หางาน สมัครงาน > จังหวัด เชียงใหม่

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 - 03 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท โฟร์ ที. จำกัด
1. วางแผนและบริหารจัดการการเลี้ยงสุกร การให้น้ำและอาหาร การดูแลสุขภาพสุกร รวมถึงการจัดที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เพื่อให้สุกรมีน้ำหนักและคุณภาพตามมาตรฐานที่วางไว้ 2. ควบคุมดูแลการผลิตสุกรให้ได้ตามเป้าหมายแต่ละช่วง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โฟร์ ที. จำกัด
1.รับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 2.ออกแบบ ปรับปรุงพัฒนา และวิเคราะห์ระบบงานในงานวิศวกรรมที่รับผิดชอบ 3.ให้คำแนะนำทางด้านวิศวกรรมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา ระบบงานไฟฟ้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โฟร์ ที. จำกัด
1. ควบคุมดูแลงานด้านการสรรหาคัดเลือกพนักงานของบริษัท ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 2. ควบคุมและประสานงานด้านค่าจ้างพนักงาน 3. ควบคุมดูแลงานด้านการแรงงานสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมต่างๆ ของพนักงาน และงานด้าน ระเบียบข้อบังคับพนักงาน 4. ประสานงานและควบคุมดูแลงานด้านการฝึกอบรมภายในบริษัท 5.ขับเคลื่อนแผนงานโครงการด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โฟร์ ที. จำกัด
1.ควบคุมการดำเนินงานของระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การกำจัดของเสีย 2. ออกแบบ วิเคราะห์และควบคุมงานระบบโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่ผลิตจากพลังานชีวภาพ 3.จัดทำแผนงานติดตามการตรวจสอบ การวิเคราะห์ระบบการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4.ดูแลงบประมาณค่าใช้จ่ายงานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน 5.ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 6.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร ราชการ เอกชนและองค์กรภายนอกต่างๆ ในเรื่องเกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โฟร์ ที. จำกัด
1.วางแผนการผลิตสุกรให้ได้ตามเป้าหมายบริษัท 2.ควบคุมดูแลการผลิตสุกรแต่ละช่วงให้ได้ตามเป้าหมายทั้งปริมาณและคุณภาพที่กำหนด 3.ประสานงานด้านการจัดซื้อ จัดหาปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น เครื่องจักร วัตถุดิบ เพื่อให้การผลิตสุกรเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 4.ประสานงานกับฝ่ายขายเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฟอร์เบส จำกัด
-ขายสินค้าประเภทพลังงานความร้อน ( Boiler , Salar ) -ขายสินค้าประเภทเครื่องทำน้ำร้อน น้ำอุ่น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
Develop and planning for retail operations and management, which follows the AIS strategic directions of customer service management to improve customer experience, increase revenues, and utilize and develop human resources at cost efficiency
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
จำหน่าย sim card GSM advance โดยเดินทางไปกับรถตู้ของบริษัท ในเขตพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน (เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1. ติดตามและดูแลยอดขายจากช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ (airnet) เช่น partner, airnet agent ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2. ดูแล และให้คำปรึกษาการนำเสนอ, วางแผนงานขาย และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน  รวมถึงแสวงหาโอกาสในการเพิ่มลูกค้าใหม่ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ขาย sim card จดทะเบียนของ AIS ทั้งกลุ่มลูกค้านิติบุคคล (SME) และกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดา ขายเครื่องโทรศัพท์มือถือรวมถึงสินค้าต่างๆ ในเครือ Ais เช่น Air Card เป็นต้น เดินทางปฏิบัติงานกับทีม GSM Van ในพื้นที่ภาคเหนือ รายได้ดี เงินเดือน + ค่าทำงานในวันหยุด + Commission
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นาชากาแฟ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด
ขับรถส่งสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นาชากาแฟ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด
-วางแผนกลยุทธ์การตลาดประจำปีและแผนการจัดกิจกรรมทางการตลาด -จัดทำกิจกรรมที่ส่งเสริม Brand ของบริษัท -จัดการระบบสมาชิดเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและสร้างความจงรักภักดีของลูกค้าให้มีต่อบริษัท -จัดทำแผนการสื่อสารทางการตลาด วางแผนการเลือกใช้สื่อ แผนการออกสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ -ติดตามแนวโน้มและสภาวการณ์ของตลาดในปัจจุบันเพื่อพัฒนาแนวทางการทำตลาดและสร้างเทคนิคส่งเสริมการขายใหม่ๆให้กับสินค้าของบริษัท -รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และปรับกลยุทธ์ตามสถานการณ์ -ติดตามตรวจสอบและปรับปรุงโครงการส่งเสริมการตลาดของฝ่ายขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงเรียน รัชดาวิทยา
รายละเอียดงาน 1.เข้ามาช่วยในการดูแลเนื้อหาของนักเรียน ม.1-ม.6 2.ตรวจสอบเอกสารการเรียนการสอนใน ม.1-ม.6
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออสแทม กู๊ดส์ จำกัด
นำเสนอขายสินค้าอาหารสุนัข Buzz เกรดพรีเมี่ยม สูตรเนื้อไก่ขายสินค้าอาหารสุนัข Buzz เกรดพรีเมี่ยม สูตรเนื้อไก่ผลิตจากอเมริกา สูตรเนื้อแกะผลิตจากออสเตรเลียให้กับร้านค้าเพ็ทช็อพ คลินิก โรงพยาบาลสัตว์และฟาร์ม ในเขต กทม.(แยกเป็นรายเขต) บริษัทมีฐานลูกค้าเดิมให้+หาลูกค้าใหม่ มีค่า Incentive พิเศษ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เตก้า (ประเทศไทย) จำกัด
1. ดูแลงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ตามบ้านลูกค้าตามที่ได้รับแจ้งงาน 2. ดูแลงานติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ตามไซด์งาน 3. ให้คำแนะนำกับลูกค้าได้ ในเรื่องระบบไฟฟ้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สวนส้มธนาธร จำกัด
บริหารงานทางด้านระบบบัญชี ให้เป็นตามระบบและถูกต้องเป็นที่ปรึกษาทางด้านงานบัญชีและประสานงานกับผู้ตรวจสอบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พีซีเอ็น แอสฟัลต์ จำกัด
ควบคุมดุแลการบำรุงรักษา และการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พีซีเอ็น แอสฟัลต์ จำกัด
งานก่อสร้างถนน งานสาดทราย งานทั่วไปที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พีซีเอ็น แอสฟัลต์ จำกัด
ขับรถบรรทุกหิน ดิน ทราย บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างถนน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พีซีเอ็น แอสฟัลต์ จำกัด
ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรกลหนัก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 374 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 19 »


คุณรู้หรือไม่ ? : คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 - 03 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05
Google+