หางาน สมัครงาน > จังหวัด เชียงใหม่

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท รถไฟฟ้า(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ออกตั๋ว-แลกบัตร เก็บเงินค่าเช่ารถจักรยาน/รถกอล์ฟ ให้บริการรถเช่า และรับรถคืนแก่ผู้เข้าชมสวนสัตว์ ดูแลและบำรุงรักษารถ พร้อมประสานงานกับบริษัทฯ ให้บริการตามกำหนดเวลา สวนสัตว์เปิดให้บริการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แมนเทค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด
1.แนะนำและขายสินค้ามือถือ Smart Phone Samsung ให้กับลูกค้า 2.ดูแล Display ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 3.จัดทำเอกสารยอดขายประจำเดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แมนเทค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด
1.แนะนำและขายสินค้ามือถือ Smart Phone Samsung ให้กับลูกค้า 2.ดูแล Display ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 3.จัดทำเอกสารยอดขายประจำเดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แมนเทค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด
ขาย แนะนำสินค้า กล้องดิจิตอล Samsung ให้กับลูกค้า ประจำที่ สยามทีวี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Lannaran Realestate Co.,Ltd.
ควบคุมและตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชี รับ-จ่าย ควบคุมการจัดทำและเสนอรายงานบัญชี ตรวจสอบรายงานภาษี จัดทำประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนเป็นการล่วงหน้า ควบคุมการบันทึกบัญชีและการผ่านรายการบัญชีเพื่อจัดทำรายงานประกอบงบการเงิน ตรวจสอบรายการค้างรับ-ค้างจ่าย ควบคุมการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน จัดทำงบการเงิน และวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น ทั้งงบภายในและงบสรรพากร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Lannaran Realestate Co.,Ltd.
ทำอาหาร ร้านเปิดตั้งแต่ 11โมงเช้า-4ทุ่ม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Lannaran Realestate Co.,Ltd.
ดูแลงานบัญชี และเอกสารด้านเจ้าหนี้ และการจ่ายเงิน/ลูกหนี้ และการรับเงิน จัดทำรายงานการขายประจำเดือน สรุปรายงานทางภาษี และนำส่งสรรพากร ลงบัญชีและบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ พร้อมทำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Lannaran Realestate Co.,Ltd.
เป็นเลขานุการของผู้บริหาร ดูแลงานที่ทางผู้บริหารมอบหมายให้ ประสานงานและติดตามงานที่ได้รับมอบหมายทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ จัดทำเอกสาร เก็บข้อมูล รวบรวม ตรวจสอบและสรุปงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการนำเสนอต่อผู้บริหาร ตลอดจนควบคุมดูแล ตรวจสอบ จัดเก็บเอกสาระสำคัญต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Lannaran Realestate Co.,Ltd.
สอนภาษาอังกฤษเด็กจีน10ขวบตัวต่อตัวทั้งด้านทักษะการพูด อ่าน เชียน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถสอบเข้าโรงเรียนนานาชาติได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Lannaran Realestate Co.,Ltd.
มีความสามารในการบริหารงานขาย และวางแผนงานขาย งานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และโปรโมชั่นต่างๆ ควบคุมการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายในโรงแรมให้ดำเนินไปตามเป้าหมาย และนโยบายที่โรงแรมกำหนดไว้ รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ ภายในโรงแรมให้สามารถดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสอดคล้องกัน สามารถกำหนดเป้าหมาย วางแผนการดำเนินงาน มอบหมายงาน และปรับปรุงการปฏิบัติงานได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
ดูแลความสะอาด บำรุงรักษาต้นไม้ หรือสวน ที่อยู่ในบริเวณโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
ดูแลงานส่วนกลาง เช่น ไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ ระบบดับเพลิง สระว่ายน้ำ ให้อยู่ในสภาพปกติ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จำกัด
-ดูแลงานธุรการในสำนักงาน -ดูแลความเรียบร้อยของสำนักงาน -ประสานงานทั้งในและนอกองค์กร -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โฟร์ ที. จำกัด
1. ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามโครงสร้างอัตรากำลังพลของบริษัท 2. สัมภาษณ์และคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในเบื้องต้น และประสานงานร่วมกับผู้จัดการสายงานเพื่อทำการคัดเลือกรอบสุดท้าย 3.จัดทำเครื่องมือคัดเลือกในการสรรหาบุคลากร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ดูแลงานออกแบบ, เขียนแบบ , และออกแบบในช่วงขั้นตอนการพัฒนาแบบของโครงการที่ได้รับมอบหมาย ให้ตรงตาม Concept และตรงตามแผนกำหนดการ • ร่วมวางแผน กำหนดทิศทางการออกแบบและตกแต่งบ้านเดี่ยว, คอนโด, ทาวน์เฮ้าส์ • อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เฟิสท์ดรัก จำกัด
1.ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพและความงาม 2.ขายยาในร้าน 3.บริหารจัดการสินค้าในร้าน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เฟิสท์ดรัก จำกัด
จัดทำตรวจสอบรายรับ ลูกหนี้บัตรเครดิต และลูกหนี้อื่นๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เฟิสท์ดรัก จำกัด
1.วิเคราะห์สภาพการแข่งขันการขาย กำหนดทิศทางการขาย วางแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว จัดทำดครงการรองรับแผนงาน การจัดทีมงานของฝ่ายขาย วางแผนส่งเสริมการขายร่วมกับการตลาด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เฟิสท์ดรัก จำกัด
1.วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและคู่แข่งขัน 2.ทำแผนการตลาดและกำหนดการใช้สื่อทางการตลาด 3.จัดทำแคมเปญการตลาด ดูแลการโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อต่างๆ 4.สนับสนุนข้อมูลสำหรับฝ่ายขายในการดำเนินกิจกรรมการขายฝ่ายการตลาด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เฟิสท์ดรัก จำกัด
1.จัดทำแผนและงบประมาณการฝึกอบรม 2.จัดทำหลักสูตร เนื้อหา ขอบเขต โครงการ และงบประมาณการฝึกอบรม 3.เป็นวิทยากรเตรียมการและจัดฝึกอบรมตามแผนงาน 4.ประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม/โครงการ และสรุปค่าใช้จ่าย 5.เก็บรักษา แก้ไข และปรับปรุงข้อมูลการพัฒนาบุคคลให้เป็นปัจจุบัน 6.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกองค์กรทั้งภาครัฐบาลและเอกชน 7.เป็นวิทยากรและเป็นสื่อในการจัดหาวิทยากรในการฝึกอบรม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 334 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »


โปรดระวัง !! : คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+