หางาน สมัครงาน > จังหวัด ระยอง

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


โรงแรม ระยองซิตี้
ทำหน้าที่ผสมเครื่องดื่มต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้า ที่เข้ามาใช้บริการในห้องอาหารของโรงแรม ทำความสะอาด จัดเตรียมและจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือ, เครื่องใช้ ตลอดจนดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี จัดเตรียมส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องดื่มผสม และจัดเตรียมอาหารตามรายการที่นำเสนอลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงแรม ระยองซิตี้
ดูแลงานระบบด้านอาคารสูง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงแรม ระยองซิตี้
ทำความสะอาดภายในห้องพักของโรงแรม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงแรม ระยองซิตี้
บริการนวดไทย, เ้ท้า, น้ำมัน ให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในโรงแรม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
-นำเสนอขายเครื่องถ่ายเอกสาร ( Multi Function Digital Printing ) ยี่ห้อ Konica Minola มีทั้งจำหน่ายและให้เช่า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)
-ตรวจสอบเอกสารประกอบบันทึกบัญชีและบันทึกบัญชี -จัดทำภาษีประจำเดือน เช่น ภงด.1,3,53, ภพ.30 เพื่อนำส่งสรรพากรตามกำหนด -มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านบัญชีและภาษีอากรเป็นอย่างดี -งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)
-ปิดงบการเงิน และรายงานทางการเงินต่อผู้บังคับบัญชา -มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีภาษีอากรเป็นอย่างดีและสามารถติดต่อเจรจากับเจ้าหน้าที่สรรพากรได้ -ติดต่อเจรจากับผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชีประจำปี -วิเคราะห์งบการเงิน , งบต้นทุนการผลิต และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา -กำกับดูแลงานบัญชี,ภาษีทั้งหมด -สามารถวางระบบบัญชีอุตสาหกรรมได้ -สามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ถ้าพูดสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)
1.ดำเนินงานและควบงาน ด้านการสรรหาและว่าจ้าง 2.ดำเนินงานและควบงาน ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ 3.ดำเนินงานและควบงาน ด้านแรงงานสัมพันธ์ 4.ดำเนินงานและควบงาน ด้านฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 5.ดำเนินงานและควบงาน ด้านพัฒนาองค์กร 6.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
เสม็ดวิลล่า รีสอร์ท
เป็นหัวหน้าควบคุมระบบครัวทั้งหมดของทางรีสอร์ท คุมทีมงานประมาณ 12-14 คน ออกแบบเมนูสเปเชียลใหม่ๆทุกเดือน คุมมาตรฐานรสชาติและปริมาณอาหาร คุมของเข้าจากตลาด คุมความสะอาดของครัว จัดตารางกะเวลาการทำงานของพนักงานทุกเดือน ประเมินการทำงานและปรับปรุงแก้ไขการทำงานของพนักงาน บุคลิกเป็นครูสอนทีมงานเรื่องรสชาติอาหารและความรู้เรื่องโภชนาการได้ ต้องร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับ restaurant manager และต้องช่วยประกอบอาหารไทยและยุโรปในเวลาคั้บขันหรือในเวลาจำนวนพนักงานไม่เพียงพอ ลูกค้าของรีสอร์ททั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ตะวันออก ซีซี ทีวี จำกัด
ทำ PO PR ทำเช็ค ประสานงาน
 ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฮิวแมน อลิอันซ์ จำกัด
- งานเอกสารการขนส่ง - จัดเก็บข้อมูลการขนส่ง - ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง - โต้ตอบ Email เป็นภาษาอังกฤษ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ศิริ แอร์ ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส
ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และติดตั้งระบบไฟฟ้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออโตเมชั่น เซอร์วิส จำกัด
ตรวจเช็คเครื่องมือวัดทั้งในสำนักงานและหน้าไซต์งาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
สอนระดับปริญญาตรี 1.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.สาขาการบัญชี 3.สาขาการจัดการ 4.สาขานิติศาสตร์ 5.สาขารัฐศาสตร์ 6.ภาษาอังฤษ 7. สถิติ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
สอนนักศึกษาปริญญาตรีรายวิชาภาษาอังกฤษ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและพิจารณาสินไหมรถยนต์ (Adjustor) มีหน้าที่พิจารณาและตรวจสอบรายงานที่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุเป็นผุ้จัดทำ เพื่อจะจ่ายค่าสินไหมให้กับลูกค้า รวมถึงการเจรจาค่าสินไหม ติดตามคดี 2. เจ้าหน้าที่ประเมินราคา (Estimator) มีหน้าที่ในการตรวจสอบอะไหล่รถยนต์และประเมินราคาในการซ่อม และคุมราคาการซ่อมรถยนต์ รวมถึงเจรจาเรื่องค่าซ่อมและอะไหล่รถยนต์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ซัพพลาย เซอร์วิส(ไทยแลนด์)จำกัด
รวบรวมยอดการผลิต ดูแลแผนงานการส่งสินค้าให้ลูกค้าประจำวัน ติดต่อประสานงานการส่งสินค้ากับลูกค้า สรุปยอดส่งสินค้าประจำเดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก.ถาวรวิศวโยธา 2544
1.คีย์ข้อมูล ซื้อ-ขาย ประจำวัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
อัญชลี ฟรุ๊ต โปรดักส์
ซื้อของ. เดินเอกสาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
อัญชลี ฟรุ๊ต โปรดักส์
ควบคุมแก้ปัญหาทั่วไป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 595 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 30 »
คุณรู้หรือไม่ ? : การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมาก

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+