หางาน สมัครงาน > จังหวัด ระยอง

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
ตรวจเช็คแอร์,ซ่อมแอร์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
international clinic koh samet
ทำงานเป็นเลขานุการ ร่างเอกสาร ติดต่อราชการ ทำงาน Excel , Words บัญชี
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ติดตามดูแลลูกค้าใหม่ และลูกค้าเก่าให้มีความประทับใจทั้งในบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท - สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า - เสนอ แนะนำ ให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถาม /ข้อสงสัย และให้ข้อมูลกับลูกค้าของบริษัทได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง - สามารถกระตุ้นการใช้งานผลิตภัณฑ์ และสร้างยอดขายตามเป้าที่บริษัทกำหนด - รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าทีม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AP (Thailand) Public Company Limited
• วางแผนและกำกับดูแลการปฏิบัติงานก่อสร้างตั้งแต่ต้นจนจบโครงการให้เกิดความสอดคล้องด้านเวลา และงบประมาณ • ควบคุมดูแลความเรียบร้อย อำนวยความสะดวก และประสานงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และจัดกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการ • บริหารคุณภาพงานก่อสร้างและสภาพแวดล้อมโครงการ เพื่อพร้อมส่งต่องานดูแลส่วนกลางและซ่อมห้องชุด • กำกับการใช้งบประมาณดำเนินการในภาพรวม เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับซัพพลายเออร์หลักต่าง ๆ เป็นต้น • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ดูแลงานMornitor ระบบกล้องวงจรปิด CCTV ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซ่อมบำรุง และงานบริการหลังการขาย ให้กับลูกค้าในพื้นที่จังหวัด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- แนะนำขายสินค้ากล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพ - บริการหลังการขายให้แก่ลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- เสนอขายกล้องและอุปกรณืถ่ายภาพ -บริการหลังการขายให้แก่ลูค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงแรม ระยองซิตี้
1. ปฏิบัติการตกแต่งสถานที่ จัดวางโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์เครื่องใช้บนโต๊ะให้บริการให้สะอาด สวยงาม พร้อมใช้งาน 2. ปฏิบัติการต้อนรับลูกค้า รับออร์เดอร์จากลูกค้า แนะนำอาหารและโปรโมชั่นต่าง ๆ 3. ปฏิบัติการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม รอรับบริการจากลูกค้า 4. ปฏิบัติการเคลียร์ภาชนะที่ลูกค้าทานหมดและเช็ดโต๊ะและอุปกรณ์ให้สะอาด 5. ปฏิบัติการทำความสะอาดห้องอาหาร และจัดห้องอาหารให้พร้อมใช้งาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กว้าง เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด
นำเสนอขายข้าวสารตราฉัตร ในเขตจังหวัดระยอง, จันทบุรี พื้นที่การทำงานจะถูกมอบหมายอย่างชัดเจน เข้าพบดูแลลูกค้า หาลูกค้าใหม่ตามที่จัดพื้นที่ไว้ให้ ฐานเงินเดือน+ค่าน้ำมัน+ค่าCommission
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
1.กำหนดแผนการผลิต ประจำวัน ประจำสัปดาห์ และมอบหมายให้ดำเนินการผลิต 2.ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 3.ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรผลิตเบื้องต้น ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 4.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.ควบคุมดูแล การจัดเตรียมวัตถุดิบ และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการผลิตให้พร้อม 6.ทำรายงานผลผลิตประจำวัน ประจำสัปดาห์ เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
สามารถติดตั้ง ซ่อมบำรุง เปลี่ยนถ่ายสินค้าและอะไหล่สินค้า สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
ดูแลพนักงานให้รับ เก็บ จ่าย ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง ตรวจสอบสต๊อกสินค้าและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสถานะ ปริมาณสินค้าคงคลังปัจจุบัน จัดสรรพื้นที่การจัดเก็บสินค้าควบคุมการเคลือนย้ายสินค้าตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย พัฒนาวิธีการบริหารคลังสินค้า กำหนดกฏระเบียบความปลอดภัยในการบริหารคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า ประสานงานกับหน่วยงานขาย จัดซื้อเพื่อรับทราบยอดจัดส่ง นำมาจัดทำวางแผนการจัดส่งตามความต้องการของลูกค้าอย่างถูกต้องตรงเวลา ควบคุมดูแลพนักงานในหน่วยงานให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประเมินวิเคราะห์ต้นทุนการบริหารจัดการ นำเสนอต่อผู้บริหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Adecco New Petchburi Recruitment Ltd.
- ดูแลความเรียบร้อยของOperation หน้าร้าน - ตรวจเช็ค Display - ช่วยกระตุ้นยอดขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
MAA Group
1.ทดสอบวิเคราะห์หาสาเหตุเมื่อสินค้ามีปัญหา 2.พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ออกสูตรสินค้าใหม่ๆ 3.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
MAA Group
หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ 1.ดูแลและซ่อมบำรุงรักษา เครื่องจักรและอุปกรณ์ ต่างๆในโรงงาน 2.นำเสนอแนวคิด ตามหลักวิศวกรรมและแผนงานพร้อมลงมือปฎิบัติทำร่วมกับทีมภายใน 3.ช่วยพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขงานและช่วยสรรหาช่างนอกเพื่อทำโปรเจคต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงแรม ระยองซิตี้
- ซัก รีดผ้า ด้วยเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ **เงินเดือนตามประสบการณ์ มีประสบกาณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ**
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อีปิค คอมพิวเตอร์ จำกัด
จัดทำเอกสาร เรียบเรียง จัดเก็บ บันทึกข้อมูล ติดต่อประสานงานระหว่างฝ่ายหรือบุคคลภายนอก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
- ดูแลเรื่องการชงกาแฟ, ตอนรับลูกค้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับร้านกาแฟ - ให้บริการเครื่องดื่ม, ดูแลบริหารจัดการร้าน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - สามารถทำงานเป็นกะได้ - ชอบในงานด้านบริการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มัทซึอิ อีสเทิร์น (ประเทศไทย) จำกัด
ควบุคมเครื่องฉีดพลาสติก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มัทซึอิ อีสเทิร์น (ประเทศไทย) จำกัด
วางแผนและควบคุมงานเครื่องฉีดพลาสติก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 462 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 24 »
คุณรู้หรือไม่ ? : ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+