เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ประสานงานขาย ด่วน
> โปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง และระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ของศูบริษัท > ทักษะในการวิเคราะห์โอกาส และทางแก้ไข > ทักษะการคิดแก้ปัญหา ตัวชี้วัดผลงาน 1.กำหนดกระบวนการในการจัดทำเอกสารทางการขาย และระบบการจัดเก็บข้อมูล เพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายขาย 2.ควบคุมดูแลและตรวจสอบข้อมูลนำเข้าเกี่ยวกับยอดขาย และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.ตรวจสอบ และติดตามกระบวนการผลิดและการส่งมอบผลิตภัณฑ์เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า 4.ตรวจสอบรายงานการขายและส่งให้ฝ่ายบริหารพิจารณา
25 พฤษภาคม 2561
บริษัท สมุทรสาคร เอส.ดี.โอ(49) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 3    เงินเดือน : 12000-15000
พนักงานขับรถ 6 ล้อ ส่งเป็ปซี่พื้นที่สมุทรสาคร (ด่วน )
ขับรถส่งสินค้า PEPSI ตามร้านค้า ที่พนักงานขายจดออเดอร์มา ทำงาน จ-ส วิ่งในจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ( แม่กลอง )
25 พฤษภาคม 2561
บริษัท สมุทรสาคร เอส.ดี.โอ(49) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 3   เงินเดือน : 15000 ขึ้นไป
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชี ลูกหนี้ รับด่วน
1.จัดการข้อมูลการเก็บเงินจากลูกหนี้ของบริษัท, ตัดรับชำระในระบบ AR 2.นำใบโอนเงิน,นำส่งเช็คธนาคาร และเงินโอนจากลูกหนี้ผ่านธนาคาร นำส่งให้พนักงานการเงิน พร้อมกับรายงานการรับเงินและเช็คธนาคาร 3.วางบิลร้านค้า, ช่วยประสานงานระหว่างลูกค้า, พนักงานประสานงานขาย และพนักงานขาย เพื่อให้เก็บเงินลูกค้าได้ 4.จัดทำบัญชีลูกหนี้ ของบริษัท เพื่อให้ทราบยอดคงเหลือ 5.วางระบบ, มอบหมาย, ควบคุม พนักงานเก็บเงิน เพื่อให้การเก็บเงินเป็นไปตามที่กำหนด 6.ติดตามทวงถาม, แก้ปัญหา ให้ลูกหนี้จ่ายเงินตามที่ได้ตกลงกันไว้ 7.ส
25 พฤษภาคม 2561
บริษัท สมุทรสาคร เอส.ดี.โอ(49) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : 20000 ขึ้นไป
Sale Supervisor
ดูแลรับผิดชอบงานฝ่ายขายที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย เขตพื้นที่การขายปริมณฑลและตะวันตก(จ.นนทบุรี,จ.สมุทรสาคร,จ.สมุทรสงคราม,จ.นครปฐม,จ.ราชบุรี,จ.กาญจนบุรี,จ.สุพรรณบุรี,จ.เพชรบุรี,จ.ประจวบคีรีขันธ์) ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ 1. ตั้งเป้าการขาย และวางแผนเพื่อให้บรรลุยอดขาย การกระจาย และการจัดเรียงในเขตพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ วางแผนการใช้โปรโมชั่น และกลยุทธในการเสนอขายสินค้าหรือโปรแกรมใหม่ ๆ ในตลาด 2. ออกพบปะลูกค้า และทำการวางแผนธุรกิจร่วมกับลูกค้า หรือร้านค้ารายใหญ่ ทั้งรายเดือน และประจำปี 3. พัฒนา
25 พฤษภาคม 2561
บริษัท สมุทรสาคร เอส.ดี.โอ(49) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 25000 บาทขึ้นไป
หัวหน้าคลังสินค้า รับด่วน (สมุทรสาคร)
- ดูแลระบบขนส่ง สินค้าประเภทอุปโภคบริโภค - บริหารการจัดการสินค้าส่งออก ควบคุมงานด้านคลัง
25 พฤษภาคม 2561
บริษัท สมุทรสาคร เอส.ดี.โอ(49) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : 18000 ขึ้นไป
หัวหน้าจัดส่งสินค้า ด่วน ดูแลเรื่องจัดส่ง รถขนส่ง
ดูแลด้านขนส่ง/ด้านจัดส่งสินค้า/จัดงานให้กับขนส่ง
25 พฤษภาคม 2561
บริษัท สมุทรสาคร เอส.ดี.โอ(49) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : 18000 ขึ้นไป
พนักงานคลังสินค้า/พนักงานขับโฟลิฟท์ รับด่วน
1.จัดสินค้า ขึ้นรถขนส่งจัดตามสต็อค ( 310+20ผ่านโปรปรับ 20 ) ไม่รวมโอที 2.ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 3.มีความอดทนสูง ขยันขันแข็ง 4.รักษาทรัพย์สินบริษัท ได้ 5.สามรถทำงานตามที่มอบหมายให้สำเร็จและบรรลุตามเป้าหมาย
25 พฤษภาคม 2561
บริษัท สมุทรสาคร เอส.ดี.โอ(49) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : รายวัน 350 บาทไม่รวมโอที
IT Support & Programmer
1.ดูแลและแก้ไข ระบบ SQL, Ms-SQL, Server Network , LAN network 2.พัฒนางานตามความต้องการของลูกค้าด้วยโปรแกรม Ms.Access หรือ VB VB.NET 3.จัดทำและปรับปรุง Website ของบริษัท 4.วางแผนและเตรียมความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และระบบต่างๆ
25 พฤษภาคม 2561
บริษัท สมุทรสาคร เอส.ดี.โอ(49) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 15000 ขึ้นไป
เจ้าหน้าที่บัญชี GL ( รับสมัครด่วน )
1. จัดทำเอกสารทางด้านบัญชีต่างๆ 2. จัดทำเอกสารทางด้านภาษี 3. ทำเอกสารใบวางบิล 4. ทบันทึกรายการบัญชีในระบบ 5.ทำการบันทึกและปรับปรุงบัญชีแยกประเภททั่วไปใน Module GL 6. จัดทำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย รายงานภาษีซื้อและภาษีขายของแต่ละงวด พร้อมทำแบบภาษี เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร 7. การบันทึกรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ และการคำนวณค่าเสื่อมราคา 8. จัดทำหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย เพื่อหักค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการ 9. Re
25 พฤษภาคม 2561
บริษัท สมุทรสาคร เอส.ดี.โอ(49) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 20000 ขึ้นไป
พนักงานขายเคมีภัณฑ์
- ขายเคมีที่เป็นวัตถุดิบในการผลิต พลาสติก สี และ กาว ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ทำงานจันทร์-ศุกร์ เข้า office ทุกวัน ทำงานที่พุทธมณฑลสาย 4
25 พฤษภาคม 2561
บริษัท มัลติเพิลพลัส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 17,000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1654 งาน

« 1 ... 3 4 5 6 7 ... 166 »


คุณรู้หรือไม่ ?
การเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน และ การศึกษา คุณควรเขียนเรียงจาก ประสบการณ์การทำงาน และ วุฒิการศึกษา ล่าสุดเรียงลงไปจนถึง ต่ำสุด
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560