หางาน สมัครงาน > จังหวัด กาญจนบุรี

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ESS Syntech Co., Ltd.
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์AutoID, บาร์โค้ด ต้องการพนักงานขายที่รักความก้าวหน้า มาร่วมงาน www.esssyntech.com
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
P.R. Recruitment and Business Management Co.,Ltd
รับเซลล์ขายสินค้า ประจำเขตพื้นที่ต่างๆ วิ่งเข้าร้านค้า เพื่อกระตุ้นยอดขายเเละดูเเลลูกค้า • ขายสินค้า ให้แก่ร้านค้าที่เข้าเยี่ยม • เข้าเยี่ยมร้านค้าและสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าของร้านค้า 20-25 ที่ต่อวันในพื้นที่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าของบริษัทมีวางพร้อมอยู่ในร้านค้า • จัดเรียงสินค้าให้ถูกต้องตามรูปแบบที่บริษัทกำหนดให้แก่ร้านค้า • แนะนำสินค้าใหม่และกิจกรรมส่งเสริมการขายให้แก่เจ้าของร้านค้า • บันทึกข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับสต็อคสินค้า, จำนวนสินค้าที่มีอยู่ในร้านค้า • จัดวางและรักษาดูแลตู้วางสินค้า • หาร้านค้าใหม่ๆเพิ่มเติม • ออกเยี่ยมร้านค้าโดยขับรถคนเดียว มีสินค้าอยู่ในรถและวางแผนการออกเยี่ยมและการนำสินค้าไปในแต่ละที่ด้วยตัวเอง (โดยปรึกษากับหัวหน้างานอาทิตย์ละครั้ง)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ตรวจสอบที่อยู่ลูกค้าและติดตามหนี้สินนอกสถานที่ เก็บบิล รับเช็คจากลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไวต้าฟู้ดแฟคทอรี่ (1989) จำกัด
ควบคุมดูแลการผลิตทั้งหมอ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไวต้าฟู้ดแฟคทอรี่ (1989) จำกัด
-กำหนดนโยบายบริหารด้านการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ -ควบคุมดูแลให้การดำเนินกิจกรรมด้านคุณภาพ การตรวจสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตลอดจนการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ -พิจารณาดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติและอนุมัติเอกสารวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ -อนุมัติการตรวจสอบวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑืสำเร็จรูป -อนุมัติแผนและผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด -อนุมัติผลการแก้ไขผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด -อนุมัติการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ -อนุมัติการประยุกต์ใช้กลวิธีทางสถิติ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไวต้าฟู้ดแฟคทอรี่ (1989) จำกัด
-ควบคุมเครื่องทำความเย็น เครื่องแช่แข็ง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไวต้าฟู้ดแฟคทอรี่ (1989) จำกัด
-ควบคุม จัดการในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและตรวจสอบสินค้าคืน -รายงานสรุปผลปฏิบัติงานให้แผนกที่เกี่ยวข้อง -ตรวจสอบสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ และดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐาน 4.ควบคุมดูแลเครื่องมือวัดให้เป็นไปตามมาตรฐาน-บริหารงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ 5.มีประสบการณ์ด้านธุรกิจอาหารแช่แข็งส่งออกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไวต้าฟู้ดแฟคทอรี่ (1989) จำกัด
บริหารงานด้านงานบุคคลและงานธุรการทั้งหมด บริหารงานตามนโยบายบริษัทเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไวต้าฟู้ดแฟคทอรี่ (1989) จำกัด
ควบคุมดูแลระบบกระบวนการผลิตทั้งหมดภายในโรงงาน ดำเนินงานตามนโยบายของบริษัทฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไวต้าฟู้ดแฟคทอรี่ (1989) จำกัด
ดูแล ปฏิบัติงานออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ พัฒนา วิเคราะห์รูปแบบสินค้าใหม่ของบริษัทฯ บริหารงานตามนโยบายของบริษัทฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไวต้าฟู้ดแฟคทอรี่ (1989) จำกัด
-บริหารระบบงานคลังสินค้า -ประสานงานกับฝ่ายคุณภาพ -บริหารและพัฒนาไลน์ฉลากและบรรจุภัณฑ์ -ดูแล ควบคุมคุณภาพอาหารบรรจุกระป๋อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไวต้าฟู้ดแฟคทอรี่ (1989) จำกัด
-บริหารงานด้านระบบการควบคุมคุณภาพสินค้า -ดูแลแก้ไขระบบการตรวจสอบคุณภาพให้มีประสิทธิภาพเสมอ -ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา -บริหารงานตามนโยบายของบริษัทฯ 5.มีประสบการด้านธุรกิจอาหารแช่แข็งส่งออกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไวต้าฟู้ดแฟคทอรี่ (1989) จำกัด
-ดูแลควบคุมการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ -พัฒนา วิเคราะห์รูปแบบสินค้าใหม่ของบริษัทฯ บริหารงานตามนโยบายของบริษัทฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไวต้าฟู้ดแฟคทอรี่ (1989) จำกัด
-ดูแลงานด้านระบบการควบคุมคุณภาพสินค้า -ดูแลแก้ไขระบบการตรวจสอบคุณภาพให้มีประสิทธิภาพเสมอ -ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา -บริหารงานตามนโยบายของบริษัทฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไวต้าฟู้ดแฟคทอรี่ (1989) จำกัด
-กำหนดนโยบายบริหารด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐาน -บริหารงานด้านควบคุมดูแลระบบเครื่องจักรภายในโรงงาน ให้มีความพร้อมในการผลิตอยู่เสมอ -ควบคุมดูแลให้การดำเนินกิจกรรมด้านการวางแผนและควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานวิศวกรรมการผลิต การซ่อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ -พิจารณาดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานและอนุมัติเอกสารวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษา ซ่อมเครื่องจักรและโครงสร้างพื้นฐานในการผลิต -อนุมัติแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร -บริหารงาน ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา -บริหารงานให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไวต้าฟู้ดแฟคทอรี่ (1989) จำกัด
-ดูแล ปฏิบัติงานออกแบบผลิตภัณฑ์ไหม่ -พัฒนาวิเคราะห์รูปแบบรูปแบบสินค้าใหม่ของบริษัท -ควบคุมคุณภาพสินค้า -บริหารงานตามนโยบายของบริษัทฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
รายละเอียดของงาน - ดูแลงานทางด้าน Warehouse/ Packing - ดูแลพนักงานประมาณ110-130 คน ให้ทำงานไปตามKPI(2-3กะแล้วแต่ฝ่าย โดยมีLine Leaderคุม) - ดูแลเรื่องCost, GMP, Safty และ ISO 9000 - วางแผนอัตรากำลังคน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย *** สมัครงานด้วยตัวเองที่ ฝ่ายสรรหาและคัดเลือกวันทำงานปกติ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 33 ถ.พญาไท ติดกับ BTS-สถานีพญาไท ทางออกที่ 1 หรือส่งเรซูเม่มาที่ sirirat.b@th.issworld.com ติดต่อสอบถามได้ที่ (ฝ่ายสรรหาและคัดเลือก)คุณศิริรัตน์ (คุณเอ๋) มือถือ 092-273-7761
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
เสนอขายผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
- ขับรถส่งสินค้า ตามเส้นทางที่หัวหน้างานกำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย จินเนบรา เทรดดิ้ง จำกัด
ทดลองในห้องปฏิบัติ ดูแลงานตรวจสอบคุณภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 110 งาน

1 2 3 4 5 6


โปรดระวัง !! : การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+