หางาน สมัครงาน > จังหวัด ปทุมธานี

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท เอส ที อาร์ เฟอร์นิชิ่ง จำกัด
- ขับรถรับ-ส่งพนักงานประจำไซด์งานต่างๆ - ขับรถส่งวัสดุ อุปกรณ์ และเฟอร์นิเจอร์ - ขับรถส่งเอกสาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
- ติดตั้งอินเตอร์เน็ต 3 BB - ติดตั้งงานเดินสายโทรศัพท์ , สาย LAN , Computer , Internet และติดตั้ง Router **สอบถามข้อมูล ติดต่อคุณ ประภาพร โทร 035-950-084 หรือ คุณภัทริยา โทร 02-100-2194
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไตร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
- ขับรถให้ผู้บริหาร ไปสถานที่ต่างๆ - บำรุงดูแล รักษารถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ช่วยขับรถส่วนกลาง และงานอื่นที่มอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็นซีซี เฮลธ์แคร์ จำกัด
1.ขับรถเอ็กซเรย์ออกหน่วยตรวจสุขภาพ (เป็นรถบัสชั้นเดียว) 2. ขับรถยนต์/กระบะ/รถตู้ รับ-ส่งพนักงาน/เอกสาร ตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ดูแลรักษา/ทำความสะอาดรถยนต์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เรโน เทค จำกัด
ตรวจนับสินค้า จัดสินค้าให้ลูกค้า ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เพชรอุดม เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
1.วางแผนกิจกรรมการทำงานของโครงการให้ได้มีคุณภาพตามกระบวนการมาตรฐาน 2.จัดเตรียมเอกสารและยื่นเสนอเอกสารที่จำเป็นต่อลูกค้า 3.ตรวจตรา ถ่ายภาพและรายงานความก้าวหน้าของงานประจำวัน 4.ตรวจสอบว่าการทำงานนั้นได้รับการตรวจอย่างถูกต้องและชัดเจนเพื่อให้ได้งานทีมีคุณภาพ 5.ตรวจสอบ รับของวัสดุอุปกรณ์ที่มาส่งยังโครงการว่าถูกต้องครบถ้วน 6.ตรวจสอบแบบโครงสร้างกับแบบสถาปัตย์และแบบอื่นๆ เพื่อป้องกันกับปัญหาความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นกับหน้างาน 7.ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง, รายงานการประชุมและอื่นๆ ที่จะถูกแจ้งและส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8.รับผิดชอบโครงการก่อสร้าง อาคารโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารทั่วไปรวมทั้งระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เพชรอุดม เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
1.ควบคุมการเบิกจ่าย การขออนุมัติ การขอซื้อวัสดุ เครื่องมือสำหรับของหน่วยงานก่อสร้าง 2.ควบคุมดูแลการจัดเก็บสต๊อกเครื่องมือ เครื่องใช้ 3.ควบคุมดูแลงานด้านความปลอดภัยตรวจสอบและรายงานสถานะของงบประมาณ 4.ควบคุมดูแลช่างและคนงานงานของโครงการ 5.ควบคุมงานก่อสร้างประเภท โรงงานอุตสาหกรรม, ถนน, อาคารทั่วไป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เพชรอุดม เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
1.งานธุรการทั่วไปในโครงการก่อสร้าง งานบัญชีเบื้องต้น ติดต่อประสานงาน 2.ดูแลเรื่องระบบ Stock 3.ดูแลให้ความช่วยเหลือในหน้าที่ประจำวันต่างๆ เช่น แฟกซ์, จดหมาย, อีเมล์, การเตรียมเอกสาร, พิมพ์ดีดและการแปลเอกสาร 4.ดูแลเรื่องประกันสังคม 5.ดูแลประสานงานระหว่างพนักงานในองค์กร 6.ดูแลเรื่องสวัสดิการของพนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ คอนสตรัคชั่น แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ควบคุมการทำงานภายในสโตร์ ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ปทุมธานี เฟนซ์ เฮ้าส์ จำกัด
ควบคุมดูแลจดบันทึกประเภท และจำนวนสินค้า การรับ การเก็บ การจัดการตรวจสอบสินค้า หรือวัตถุดิบตามระบบการควบคุมสินค้าที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน ฯลฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ปทุมธานี เฟนซ์ เฮ้าส์ จำกัด
ดูแลรับผิดชอบงานด้านบัญชีของบริษัท บันทึก รวบรวม จัดเก็บเอกสาร ตรวจสอบเอกสารบัญชี รวมถึงสามารถปิดงบได้ถูกต้องครบถ้วน และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ปทุมธานี เฟนซ์ เฮ้าส์ จำกัด
วางแผนการใช้วัสดุอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า/ทำงบประมาณ รวมถึงควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าของโครงการ ,ควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการทำงาน และมีความปลอดภัย ฯลฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ปทุมธานี เฟนซ์ เฮ้าส์ จำกัด
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาหน้างานอย่างเหมาะสม และเพื่อให้งานเสร็จทันเวลาที่กำหนด, ควบคุมการใช้วัสดุในการก่อสร้างของผู้รับเหมาะให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม, ตรวจสอบความถูกต้อง และรายงานความก้าวหน้าของงานที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ปทุมธานี เฟนซ์ เฮ้าส์ จำกัด
วางแผนการใช้วัสดุอุปกรณ์/ทำงบประมาณ, ควบคุมงานก่อสร้างรวมถึงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หน้างานได้ ,ควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการทำงาน และมีความปลอดภัย ฯลฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ปทุมธานี เฟนซ์ เฮ้าส์ จำกัด
ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ, จัดการงานด้านเอกสาร, อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ปทุมธานี เฟนซ์ เฮ้าส์ จำกัด
ถอดแบบ-ประมาณราคาตามแบบให้ถูกต้อง จัดทำเอกสารเสนอราคา ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ปทุมธานี เฟนซ์ เฮ้าส์ จำกัด
ควบคุมดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การบริหารจัดการบุคคลประจำ โครงการ การบริหารจัดการในงาน งบประมาณค่าใช้จ่าย รวมถึงวัสดุอุปกรณ์และแรงงานที่ต้องใช้ในโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ฯลฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ปทุมธานี เฟนซ์ เฮ้าส์ จำกัด
จัดการงานด้านขนส่ง-เอกสารเกี่ยวกับงานด้านขนส่ง, การเบิกจ่าย/เติมน้ำมัน บันทึกข้อมูลการจัดส่งสินค้า ฯลฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็มเค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
ขับรถมอเตอร์ไซด์ส่งอาหารตามบ้าน ตามออร์เดอร์ของลูกค้า รายละเอียดอื่นๆ :: * ค่าเที่ยวละ 23 บาท/เที่ยว * ทริป * ค่าโทรศัพท์ * ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ * กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ * โบนัสปีละ 2 ครั้ง * เบี้ยขยัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ล๊อกแมท อินทิเกรชั่น จำกัด
-ขับรถเพื่อส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้า ระแวก ปทุมธานี - อยุธยา -ขนส่งผลิตภัณฑ์บริษัท จำพวก เหล็กเส้น อลูมิเนียม เป็นต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 180 งาน

1 2 3 4 5 6 7 8 9


โปรดระวัง !! : การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+