หางาน สมัครงาน > จังหวัด ปทุมธานี

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตรวจสอบประวัติลูกค้า บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ ติดตามเร่งรัดหนี้สินเบื้องต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เพชรอุดม เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ 2.ควบคุม กำกับ ดูแลพนักงานปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยฯของบริษัทโดยเคร่งครัดและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มาตราฐานที่บริษัท กำหนด 3.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย และประเมินความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดมาตราการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 4.รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำงานรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างทุก 3 เดือน 5.แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดภัยจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน 6.จัดทำรายงานต่างๆด้วนความปลอดภัยฯให้ผุ้บังคับบัญชาทุก 1 เดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เพชรอุดม เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
1.วางแผนกิจกรรมการทำงานของโครงการให้ได้มีคุณภาพตามกระบวนการมาตรฐาน 2.จัดเตรียมเอกสารและยื่นเสนอเอกสารที่จำเป็นต่อลูกค้า 3.ตรวจตรา ถ่ายภาพและรายงานความก้าวหน้าของงานประจำวัน 4.ตรวจสอบว่าการทำงานนั้นได้รับการตรวจอย่างถูกต้องและชัดเจนเพื่อให้ได้งานทีมีคุณภาพ 5.ตรวจสอบ รับของวัสดุอุปกรณ์ที่มาส่งยังโครงการว่าถูกต้องครบถ้วน 6.ตรวจสอบแบบโครงสร้างกับแบบสถาปัตย์และแบบอื่นๆ เพื่อป้องกันกับปัญหาความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นกับหน้างาน 7.ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง, รายงานการประชุมและอื่นๆ ที่จะถูกแจ้งและส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8.รับผิดชอบโครงการก่อสร้าง อาคารโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารทั่วไปรวมทั้งระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เพชรอุดม เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
1.ออกแบบและสามารถจัดทำรายการคำนวณทางด้านไฟฟ้า 2.จัดเตรียมเอกสารและยื่นเสนอเอกสารที่จำเป็นต่อลูกค้า 3.ตรวจตรา ถ่ายภาพและรายงานความก้าวหน้าของงานประจำวัน 4.ตรวจสอบว่าการทำงานนั้นได้รับการตรวจอย่างถูกต้องและชัดเจนเพื่อให้ได้งานทีมีคุณภาพ 5.ตรวจสอบแบบโครงสร้างกับแบบสถาปัตย์และแบบงานระบบไฟฟ้า เพื่อป้องกันกับปัญหาความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นกับหน้างาน 6.จัดทำ Cost Budget และ BOQ ในงานไฟฟ้าเพื่อการประมาณราคาและถอดแบบได้ 7.รับผิดชอบระบบไฟฟ้าโครงการก่อสร้าง อาคารโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารทั่วไปรวมทั้งระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไตร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
- บำรุงดูแล รักษารถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ช่วยขับรถส่วนกลาง และงานอื่นที่มอบหมาย - รู้เส้นทางต่างจังหวัดเป็นอย่างดี - มีใบขับขี่ประเภท 2
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สงวนยางยนต์ชุมพร จำกัด
ขับรถวิ่งส่งยางรถยนต์ ตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่ง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอดี้เชพ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
- ดูแลงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ โทรศัพท์ ทั้งในสำนักงานใหญ่และสาขาต่างๆ - ทำรายงานสรุปการซ่อมส่ง - ดูแลหน้างาน เวลาก่อสร้างสาขา ปรับปรุงสาขา ปิดสาขา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ศูนย์การค้ามาบุญครอง ปทุมธานี
ขายสินค้า อุปโภค บริโภค สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐ เฮลท์แคร์ พลัส
1.ตรวจสอบสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 2.ซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่ ของสินค้า 3.ให้บริการจัดส่งสินค้าและซ่อมบำรุง 4.ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
M Bike Motor Sales Co. Ltd.
- ให้บริการลูกค้าในการซ่อมบำรุงรถยนต์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด
1.ดำเนินการขนส่งสินค้าให้ลูกค้าตามแผนส่งของที่กำหนด 2.นำกระบะบรรจุที่ผ่านการใช้งานแล้วที่ลูกค้ากลับ 3.ดำเนินการส่ง-รับ พนักงานมาทำงานและเพื่อไปทำงานที่บริษัทลูกค้า 4.ดูแลรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Power Vision Co., Ltd.
ขับรถรับ-ส่งพนักงานกรณีออกไปพบลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Besttech International Pro Advance
ขับรถรับส่ง งานให้กับลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
VCARGO.CO.LTD
รับส่งสินค้า จากคลังเมก้าโฮมรังสิต ไปส่งตามสาขาและสถานที่ต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เฟรนด์ชิพ ลิสซิ่ง จำกัด
ติดต่อประสานงาน นำเสนอ หาลูกค้าเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มยอดขายด้านรถเช่าระยะสั้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดูเชิร์ท ดอท เน็ต จำกัด
ขับรถส่งสินค้าประเภทเสื้อผ้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดูเชิร์ท ดอท เน็ต จำกัด
• ค้นหาลูกค้าใหม่ และดูแลลูกค้าเก่าพร้อมเพิ่มยอดขาย • ประชุมและเสนองานของบริษัทให้กับลูกค้า • รับข้อมูลความต้องการของลูกค้าและนำเสนอการขายอย่างเหมาะสม • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง • ขยายฐานลูกค้าและโอกาสในการเติบโตในตลาด • จัดทำข้อสนอ, ใบเสนอราคา, สัญญา, และเอกสารต่างๆตามเงื่อนไขของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและทันเวลา • ประสานงานกับฝ่าย Production / Supplier เพื่อให้งานออกมาตามที่ลูกค้าต้องการ • ติดตามกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนสมบูรณ์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สหวัฒน์ อลูมิเนียม จำกัด
1. ตรวจสอบ จัดของขึ้นรถ 2. ขับรถจัดส่งสินค้า 3. ลงสินค้าที่ร้านดีลเลอร์ 4. เข้าร่วมการประชุมของบริษัท 5. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของทางบริษัท
 ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สหวัฒน์ อลูมิเนียม จำกัด
1. ตรวจสอบ จัดของขึ้นรถ 2. ขับรถจัดส่งสินค้า 3. ลงสินค้าที่ร้านดีลเลอร์ 4. เข้าร่วมการประชุมของบริษัท 5. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของทางบริษัท
 ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
-
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 178 งาน

1 2 3 4 5 6 7 8 9
คุณรู้หรือไม่ ? : ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+