หางาน สมัครงาน > เขต พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เตรียม Shop Drawing งานต่าง ๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้างเพื่อตัดเหล็ก บันทึกรายงานประจำวัน รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง ประสานงานกับเจ้าของงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนการดำเนินการก่อสร้างประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ควบคุมระบบเอกสาร เข้าออก ประมาณราคาและควบคุมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง คำนวณปริมาณงานเพื่อสั้งวัสดุ ทำหนังสือขออนุมัติเทคอนกรีต ทำหนังสือขออนุมัติวัสดุ เคลียร์เเบบงานระบบเเละงานสถาปัตยกรรม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1. รวบรวม,ตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บเอกสารประกอบสัญญา (ข้อกำหนด,รายละเอียดและรายการประกอบแบบก่อสร้าง) 2. ศึกษารายละเอียดวัสดุและอุปกรณ์ รายการประกอบแบบ ขอบเขรการทำงานตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามสัญญาว่าจ้างและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 3. ตรวจสอบและจัดทำแบบก่อสร้างงานโครงสร้าง สถาปัตย์ งานระบบให้มีความสอดคล้องกันและต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานจริง 4. บันทึก แก้ไขแบบก่อสร้าง งานโครงสร้างและสถาปัตย์และต้องได้รับการอนุมัติก่อนนำไปใช้งานให้ทันตามแผนงานและทำแบบก่อสร้างจริง( Asbuit Drawing) 5. ควบคุมระบบเอกสารที่ได้รับการอนุมัติและปรับให้ทันสมัยและแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบก่อนสั่งวัสดุและใช้ในการก่อสร้าง 6. ตรวจสอบรายละเอียด ข้อกำหนด เปรียบเทียบราคาของวัสดุอุปกรณ์และทำรายการยื่นอนุมัติให้ทันตามแผนการใช้ งาน 7. คำนวณปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลงและจำนวนเงินเพิ่ม-ลด และเบิกเงินร่วมกันกับงวดเงินที่ตั้งไว้ในแต่ละเดือนและบันทึกผลกระทบระยะเวลาโครงการและสัญญาก่อสร้าง 8. สรุปรายการงานเปลี่ยนแปลงพร้อมราคาและระยะเวลาก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น 9. สรุปค่าใช้จ่ายจริงเทียบกับงบประมาณและประมาณค่าใช้จ่ายต่อไปจนงานโครงการเสร็จ ขออนุมัติวิธีการทำงาน การใช้วัสดุในโครงการและมาตรฐานวิธีการทดสอบและเก็บบันทึก 10. จัดทำรายงานประจำสัปดาห์และประจำเดือนของโครงการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
รายละเอียดของงาน : • กำหนดนโยบายในเรื่องของการบริหารงานโครงการต่างๆ • ควบคุมดูแลงานบริหารงานโครงการและซ่อมบำรุงเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล, และวิศวกรรมไฟฟ้า • วางแผนควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท • ให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำต่างๆ • ปฏิบัติงานวันจันทร์ – เสาร์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1. สรรหาพนักงานตามการขออนุมัติ อัตรากำลัง 2. ลงประกาศงาน ตามช่องทางการสรรหา ต่างๆ 3. อับเดต ข้อมูลตามช่องทางการรับสมัครงาน เพื่อให้เป็นปัจจุบันอยู่ เสมอ 4. รวบรวมใบขออัตรากำลังคำขอของแผนกต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการสรรหา 5. รวบรวมใบสมัคร เพื่อวิเคราะห์ /คัดเลือก 6. ดำเนินการการขออนุมัติจ้างงาน ตามขั้นตอนการอนุมัติจ้างงาน 7. รายงานผลกาปฏิบัติงานประจำวัน/ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน 8. ติดต่อหน่วยงานราชการ ในการสรรหาประกาศรับสมัครงานและคัดรายชื่อ 9. ออกบู๊ท รับสมัครงานตามหน่วยงาน เอกชน รัฐบาล และสถานศึกษา 10. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- การวิเคราะห์และวางแผนกำหนดนโยบายกิจกรรมส่งเสริมการตลาด - การกำหนดเป้าหมายการตลาดประจำปี - การสำรวจ / วิเคราะห์และผลักดันแผนการตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ - การวางแผนกลยุทธ์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและออก Promotion - การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการตลาดและสื่อสารกับลูกค้า - การเจาะตลาดเพื่อหาลูกค้าใหม่ / กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อเพิ่มยอดขาย - การรักษาฐานลูกค้าเก่าให้เกิดความภักดีต่อบริษัทฯ - การกำหนดเป้าหมายขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ - การออกบู๊ท งานอีเว้นท์ แนะนำสินค้าตามสถานที่ต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
วางแผนการขาย (Sale Planning) รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ (Sale Promotion Planning) โดยตั้งต้นจากกลยุทธ์การขาย (Sale strategy) ที่บริษัทวางไว้ บริหารและจัดการทีมขายเพื่อบรรลุยอดขายตามเป้าหมาย ควบคุมดูแลทีม ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดใว้ แก้ไขปัญหา ตัดสินใจ วิเคราะห์ปัญหา ให้การสนับสนุนทีมขาย เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น สอนงาน สังเกตการณ์ ติดตามดูแล ให้ข้อมูลป้อนกลับกับทีมขาย เพื่อให้ทีมเกิดการพัฒนา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หาช่องทางในการทำการตลาดให้บริษัทเป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น วางกลยุทธทางการตลาดที่สร้างสรรค์ แปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ลูกค้าสนใจเข้ามาใช้บริการมากยิ่งขึ้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ออกแบบและเขียนแบบอาคารประเภท ทาวน์เฮาส์, อาคารพาณิชย์ และบ้านพักอาศัย - ถอดแบบสถาปัตยกรรมเพื่อใช้ในการก่อสร้างได้จริง - ทำ 3D Rendering โดยใช้โปรแกรม 3DMax, Autocad และ Sketch-up ได้ดี - ร่วมออกแบบและพัฒนาโครงการของบริษัท - ทำงาน จ-ส เวลา09:00-18:00 น.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1.สามารถปฎิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้ 2.สามารถสื่อสารประสานงานได้ตามที่ผู้บริหารมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. มีประสบการณ์ด้านการติดต่อประสานงานมาก่อนอย่างน้อย 1 ปี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ประเมินราคาจากแบบ พิมเขียว ประเมินราคาจากแบบ 3D Perspective ถอดแบบและทำรายการวัสดุ รวบรวม,ตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บเอกสารประกอบสัญญา (ข้อกำหนด,รายละเอียดและรายการประกอบแบบก่อสร้าง/ตกแต่ง)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2162 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 217 »


โปรดระวัง !!
คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้
Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76