หางาน สมัครงาน > เขต พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

รับสมัครธุรการประจำอพาร์ทเม้นท์ มีที่พัก เงินเดือน 12000-25000 สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่น-อังกฤษ-จีนได้ หรือมีความสนใจที่จะฝึกภาษาเป็นอย่างมาก
1.ตำแหน่งธุรการประจำอพาร์ทเม้นต์ (เพศหญิงเท่านั้น) ระดับพนักงานทั่วไป-ระดับหัวหน้า ต้องการผู้ที่มีความยืดหยุ่น และชอบลักษณะงาน 4 อย่าง คือ - งานด้านการบริการ - งานด้านเอกสาร - งานด้านการวิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนา - ด้านการฝึกฝนภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น 2.ตำแหน่งโอเปอร์เรเตอร์ Operator (เพศหญิงเท่านั้น) สามารถทำงานเป็นกะได้ ***พนักงานทุกตำแหน่งต้องผ่านการทำแบบทดสอบและสอบสัมภาษณ์ก่อนเข้าทำงาน ดังนั้น ให้เผื่อเวลาเข้ามาทำแบบทดสอบและสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย 2 ชม.***
27 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท ชัยนำวัฒน์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 12,000 - 25,000
รับสมัครงานตำแหน่งช่างซ่อมบำรุงประจำอพาร์ทเม้นท์ มีที่พัก เงินเดือน 12000-25000 บาท/เดือน
ลักษณะงานประจำ งานไฟฟ้า งานประปา งานแอร์ งานโทรศัพท์ และอิเลคโทรนิค งานไม้ งานทาสี พ่นสี พ่นอ่าง และทาสีอื่นๆ งานเฟอร์นิเจอร์ งานปูน ก่อ ฉาบ โป้ว คุณสมบัติ - เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี - ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา - ไม่ต้องมีประสบการณ์ มีความรับผิดชอบ..ขยัน ซื่อสัตย์.. - ถ้าปูกระเบื้องเป็นจะพิจารณาเป็นพิเศษ ถ้าต้องการสมัครงานทางอีเมล์ กรุณาแนบไฟล์ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการทำงาน เงินเดือนที่ต้องการ เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ ทุกตำแหน่ง รายได้ดีมีที่พัก ทำงานที่ราชปรารภหรือลา
27 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท ชัยนำวัฒน์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 12,000-25,000
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง After Sale Service Manager
- ดูแลการให้บริการก่อนได้ผู้บริหารโครงการ - จัดระเบียบความเรียบร้อยภายในโครงการ - จัดทำระเบียบด้านมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยของโครงการ - เก็บค่าบริการสาธารณะโครงการที่ครบกำหนด - ติดตามและสรุปเรื่องร้องเรียนหลังโอน - จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจลูกค้า
27 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง Safety Specialist
- ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางและแผนงานโครงการ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการด้านความปลอดภัย - ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยงในการทำงาน - ตรวจวัดประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบการ - ฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย จัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน - วิเคราะห์ นำเสนอแนวทางการป้องกันด้าน Safety
27 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง Land Acquisition Manager
• วางแผนการปฏิบัติงานของทีมงานให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงาน • เจรจาต่อรองราคาที่ดินกับเจ้าของที่ดิน ควบคุมติดตามการสรรหารที่ดินของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด • ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้ข้อมูลที่ดินแต่ละแปลงมีการส่งผ่านอย่างต่อเนื่อง • ติดตามแผนความต้องการที่ดินจากแต่ละ SBU • รวบรวมและจัดทำแผนรายปีเพื่อวางแผนสำหรับการสรรหา
27 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง Construction Management Executive
- วางแผนบริหารการจัดการก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับแผนภาพรวมของ SBU และมูลค่าโครงการที่สามารถรับผิดชอบได้สำเร็จ - ตรวจสอบความคืบหน้าของงานก่อสร้างรวมทั้งให้ความเห็นข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน - บริหารจัดการ การใช้งบประมาณโครงการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ - วิเคราะห์ต้นทุนโครงการ และวางแผนการใช้งบประมาณล่วงหน้า เพื่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องวางแผนทางการเงินได้แม่นยำ - พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการก่อสร้าง
27 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน) ตำแหน่ง Land Acquisition Specialist
- ตรวจสอบสภาพที่ดินเป้าหมาย - ตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับที่ดินแต่ละทำเล - ตรวจสอบเอกสารสิทธิของที่ดิน และภาระผูกพันของที่ดิน - เจรจาต่อรองและแก้ไขปัญหางานสรรหาที่ดิน - ประสานงานเพื่อทำสัญญาและโอนกรรมสิทธิ์ - จัดทำฐานข้อมูลที่ดินให้ถูกต้องครบถ้วน
27 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง Consumer Insight Specialist
Responsibilities • ดำเนินการวิจัยทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ และการส่งเสริมการขาย o จัดทำ Research Brief เพื่อระบุวัตถุประสงค์ ขอบเขต ประโยชน์ที่จะได้รับจากงานวิจัยรวมทั้งจัดทำงบประมาณ o ควบคุมและประสานงานติดตามการทำงานกับ Research Agency o วิเคราะห์ผลการศึกษาและเชื่อมโยงความต่อเนื่องของงานวิจัยต่างๆ • บริหารจัดการฐานข้อมูลด้านงานวิจัย • รวบรวมผลการประเมินความพึงพอใจลูกค้า (CS) • จัดทำข้อมูลการวิจัย Brand Performance Tracking (Brand Measurement)
27 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง Electrical Foreman
- ควบคุมงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า และประปาให้เป็นไปตามแผนงาน - วางแผนการทำงานและตรวจสอบคุณภาพงานของผู้รับเหมา - ดูแลให้ลูกค้ามีไฟฟ้าและประปาใช้อย่างเพียงพอก่อนขอมิเตอร์ - ควบคุมและดำเนินการให้สภาพแวดล้อมภายในโครงการเป็นระเบียบเรียบร้อย - ทำงาน 6 วัน
27 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง Production Scheduling Supervisor
• ควบคุมและร่วมจัดทำแผนโครงการจัดทำแผนงาน ทั้ง Annual Plan , Material Plan , Construction Plan ,งบลงทุนประจำปี • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานขาย การตลาด แผนการโอนบ้าน เพื่อการจัดทำแผนงานได้อย่างเหมาะสม • ตรวจสอบแผนในการสั่งวัสดุก่อสร้างเปรียบเทียบกับแผนงานการก่อสร้าง (Activity release and MRP run) ให้มีความสอดคล้องกัน • ติดตามประสานงานและแก้ปัญหาวัสดุในกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน
27 กุมภาพันธ์ 2560
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2215 งาน

« 1 ... 11 12 13 14 15 ... 222 »


คุณรู้หรือไม่ ?
การเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน และ การศึกษา คุณควรเขียนเรียงจาก ประสบการณ์การทำงาน และ วุฒิการศึกษา ล่าสุดเรียงลงไปจนถึง ต่ำสุด
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560