เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ผู้จัดการแผนกขายและการตลาด- E-commerce ประจำสำนักงานใหญ่
1.กำหนดกลยุทธ์การขายและการตลาด E-commerce 2.การสร้าง Campaign และช่องทางการแจกจ่าย Campaign ให้ลูกค้า และกำหนดกลุ่มลูกค้าต่างๆ ที่จะได้รับ E-mail Campaign 3.ตรวจสอบการตอบรับของแต่ละช่องทาง/ประเภทลูกค้า เพื่อที่จะทำให้การโฆษณาเป็นที่รู้จักและยอดขายเพิ่มมากที่สุด 4.สร้างกิจกรรมต่างๆ ใน Facebook เพื่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์ต่างๆ 5.ดูแลการขาย การจ่ายสินค้า และการให้บริการลูกค้า ตั้งแต่ความเร็วในการจ่ายสินค้าไปจนถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับทีมงาน 6.แก้ปัญหากรณีที่ลูกค้าร้องเรียนในช่องทาง On
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Marketing Director
• Develop marketing strategies to all channel which are store, wholesales and website to promote company products and improving sales performance to achieve company target within a given marketing expense • implement marketing activity to suit marketing trend in the near future • able to build a team, design effective and measurable working process while reduce complexity and increase speed of work and communication • build brand awareness and traffic to store over Thailand by using any offli
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 Position   เงินเดือน : Negotiable Salary
Purchasing Officer (Consumer goods)
• Monitor and coordinate deliveries of consumer goods between suppliers to ensure that all items are delivered on-time • Hit the target by effectively manage purchase orders and sales • Source, select and negotiate with suppliers on purchase order term conditions follow to company policy • Review inventories and orders as required • Develop and implement sales promotions • Co-ordinate with all concerned parties in term of purchasing activities
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2 Position   เงินเดือน : Negotiable Salary
เจ้าหน้าที่บัญชีรายได้ ประจำสำนักงานใหญ่ ** ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ **
1.บันทึกและจัดทำเอกสารเพื่อเก็บเงิน รายได้ค่าป้ายและรายได้สนับสนุน ต่างๆ พร้อมติดตามเอกสารการยืนยันจากซัพพลายเออร์ 2.บันทึกและจัดทำเอกสารเพื่อเก็บเงิน รายได้ค่าเช่า ตามสัญญาเช่า กับผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำทะเบียนเพื่อควบคุมการจ่าย 3.จัดทำรายงานสรุปการเก็บค่าเช่าและรายได้อื่นๆ 4. จัดทำรายงานประจำเดือน เพื่อนำส่งแผนกการเงิน
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่บัญชีรายได้ ประจำสำนักงานใหญ่ ** ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ **
1.บันทึกและจัดทำเอกสารเพื่อเก็บเงิน รายได้ค่าป้ายและรายได้สนับสนุน ต่างๆ พร้อมติดตามเอกสารการยืนยันจากซัพพลายเออร์ 2.บันทึกและจัดทำเอกสารเพื่อเก็บเงิน รายได้ค่าเช่า ตามสัญญาเช่า กับผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำทะเบียนเพื่อควบคุมการจ่าย 3.จัดทำรายงานสรุปการเก็บค่าเช่าและรายได้อื่นๆ 4. จัดทำรายงานประจำเดือน เพื่อนำส่งแผนกการเงิน
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำสำนักงานใหญ่
1.ประสานงานกับสถาบันการเงิน / หน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับการขอสินเชื่อ หนังสือค้ำประกัน การTrade Finance อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.จัดทำประมาณการจ่ายเงินประจำวัน, ประจำสัปดาห์, ประจำเดือน, ประจำปี 3.จัดเตรียมข้อมูล เพื่อ นำเสนอผู้บริหาร ในการอนุมัติ โอนเงินระหว่างธนาคาร ตามนโยบายของบริษัทฯ 4.ดำเนินการยืนยันยอดเงินคงเหลือ ภาระหนี้ และวงเงินคงเหลือกับธนาคารต่างๆ ที่บริษัททำธุรกรรมทางการเงิน 5.จัดทำรายงานประจำเดือน และกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
หัวหน้าแผนกงบประมาณและศูนย์ข้อมูล ( Budget and Information Suppervisor)
1.จัดทำงบประมาณประจำปี และ งบประมาณล่วงหน้า 3 ปี รวมถึงการปรับประมาณประจำรายไตรมาส ประจำปี 2.เปรียบเทียบงบประมาณกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และสรุปผลให้ผู้บริหารทราบ 3.จัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แผนกต่างๆ ได้วิเคราะห์และทราบถึงผลการดำเนินงาน 4.จัดทำรายงานเปรียบเทียบหรือข้อมูลตามที่ผู้บริหารกำหนด รายงานประจำวัน รายงานประจำเดือน ประจำไตรมาส
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่บริหารการจัดเรียงสินค้า( Planogram)**ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่**
1.จัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ ยอดขาย พื้นที่ขาย ข้อมูลตลาด คู่แข่งและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการทำ Assortment review, Planogram และ Category Layout 2.ออกแบบและวาด Planogram และ Category Layout 3.ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดเรียงสินค้าที่สาขา 4.ให้คำแนะนำกับทางฝ่ายจัดซื้อได้ ในการนำสินค้าเข้า หรือยกเลิกสินค้าออกจาก Planogram 5.ทำ Planogram ส่งให้สาขาในกรณีเปิดสาขา , Renovate สาขา และการอัพเดท Planogram ส่งให้สาขาตามตารางงานที่กำหนด
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์การทำงาน
ผู้จัดการฝ่าย E-commerce ประจำสำนักงานใหญ่
1.ดูแลบริหารจัดการงานฝ่าย E-commerce ของบริษัทเพื่อผลักดันและสร้างยอดขายที่บริษัทกำหนดไว้ 2.บริหารจัดการทีมงานฝ่าย E-commerce ให้สามารถปฏิบัติ KPI ตามที่กำหนดไว้ 3.ดูแลการขาย การจ่ายสินค้า และการให้บริการลูกค้า ตั้งแต่ความเร็วในการจ่ายสินค้าไปจนถึงการแก้ใขปัญหาต่าง ที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบ E-commerce 4.ดูแลสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ Online และจัดทำ campaign ให้เป็นที่รู้จัก เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับทางบริษัท
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้ช่วยนักวิจัย (ด้านภาษาต่างประเทศ)
-ศึกษาหาข้อมูล / รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ -ติดต่อประสานงาน ภายในและนอกหน่วยงาน ทั้งในภาครัฐและเอกชน -เขียน และ แปลภาษา
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ไอเซิร์ฟ เอเชีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2327 งาน

« 1 ... 9 10 11 12 13 ... 233 »


โปรดระวัง !!
คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560