เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

พนักงานแคชเชียร์ สาขา Paragon
เช็คบิล ร้านอาหารผ่านระบบใช้เครื่องรูดการ์ดได้ดี - ปฎิบัติงานแคชเชียร์ร้านอาหาร - ทำรายการคิดเงินลูกค้าผ่านเครื่องคิดเงิน - ดูแลเงินทอนและสรุปยอดขายส่งผู้จัดการ
20 มกราคม 2561
บริษัท ทูดาริ เอฟบีซี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1   เงินเดือน : รายได้รวม 11,000 ขึ้นไป
เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร (ด่วนมาก)
- ลงประกาศและวิเคราห์สื่อการรับสมัครงานในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อออนไลน์ , อื่นๆ - ดูแลการสรรหาบุคลากรในสายงานบริหารและสายงานปฏิบัติการทั้งระบบ - สัมภาษณ์และจัดรับพนักงานในสายงานต่างๆ ให้ตรงตามสาระงานและทันต่อเวลา - จัดทำ Manpower Plan ,Manpower Report และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาบุคลากร - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
20 มกราคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ (ด่วนมาก)
- จัดทำ,รวบรวม,ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานโอนกรรมสิทธิ์ให้ถูกต้อง - ประสานงานกับลูกค้า,หน่วยงานภายในบริษัทฯ เพื่อเตรียมงานการโอน - รวบรวมและจัดส่งเอกสารที่ได้รับจากการโอนให้กับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด - ติดตามผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
20 มกราคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร ประจำโครงการพร้อมพงษ์ (ด่วนมาก)
- ประสานงานจัดทำเอกสาร / ตรวจดูเเลความเรียบร้อยในระบบอาคาร - ตรวจอาคารอย่างน้อยวันละสองครั้ง/ตรวจสอบประสิทธิภาพการให้บริการของผู้ให้บริการภายนอก - ตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่ส่วนกลาง/ติดตามแก้ไขข้อร้องเรียนของเจ้าของ/ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือเจ้าของร่วม/จัดทำรายงานเสนอผู้จัดการ - อื่นๆตามที่ผู้จัดการมอบหมาย
20 มกราคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี (ด่วนมาก)
1. วางบิลและรวบรวมทางรายรับ-รายจ่าย 2. บันทึกรายละเอียดของเงินรับ-รายจ่าย 3. จัดทำใบฝากเงินธนาคาร ทำเรื่องเบิกจ่ายเงิน 4. จัดทำรายงานสถานะเงินสดประจำวันจากรายการจ่ายเงินกับรายการรับเงินประจำวัน พร้อมนำเสนอผู้จัดการ 5. ตรวจสอบการเรียงลำดับเลขที่ของใบสำคัญจ่ายเช็คและความครบถ้วนของเอกสารที่ได้รับ จัดเตรียมเช็ค พร้อมทั้งบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่ายและรายการเช็คในทะเบียนคุมเช็ค 6. ตรวจสอบเช็คและใบสำคัญจ่ายเช็คกับใบเสร็จรับเงิน 7. จัดทำสรุปและตรวจนับเช็คคงเหลือ รายสรุปยอดประจำวัน
20 มกราคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท / ตามประสบการณ์
ผู้จัดการสาขา สยามสแคววัน
1.ดูแลบริหารการจัดการหน้าร้าน 2.ดูเเลยอดขาย 3.ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา 4.ดูแลพนักงาน 5.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
20 มกราคม 2561
บริษัท ฟู๊ด ซีเล็คชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15000-25000
บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป และบริษัทในเครือ เปิดรับสมัคร พนักงาน (จำนวนหลายอัตรา) รายได้ดี พร้อมสวัสดิการมากมาย ยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบุคคลทุกสาขา #ใกล้ที่สาขาไหน สมัครที่สาขานั้น# Tel.02-2691010,1017
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร อาทิเช่น - พนักงานแคชเชียร์ - พนักงานขาย/จัดเรียงสินค้า - พนักงานสต๊อก / คลังสินค้า - พนักงาน รปภ.(กลางวัน/กลางคืน) - พนักงานเก็บจาน/ล้างจาน - พนักงานตรวจรับสินค้า/เช็คสินค้า - พนักงานอาหารสด / อาหารทะเล - พนักงานขาย ผัก-ผลไม้ , อาหารแช่แข็ง - ช่างไฟฟ้า / ช่างแอร์ - พนักงาจราจร / แจกบัตรจอดรถ
20 มกราคม 2561
บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 10,800-14,000 บาท ไม่รวมOT ( โบนัส+เงินปรับประจำปี
พ.ขับรถยนต์ (รถตู้/รถกระบะ/รถ 6 ล้อ) เพศชาย วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 10,800-14,000 บาท พร้อมสวัสดิการมากมาย Tel.02-2691010 , 1017
- ขับรถตามใบแจ้งงานของหน่วยงานต่างๆ - ดูแลสภาพรถ เพื่อให้ใช้งานได้ตลอดเวลา - จัดทำ Report สรุปค่าใช้ทั้งเดือน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
20 มกราคม 2561
บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 10,800-14,000 บาท ไม่รวมOT ( โบนัส+เงินปรับประจำปี
พ.จัดเรียงสินค้า / จัดเรียงสินค้า เครื่องแก้ว,เครื่องครัว เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.6 ขึ้นไป รายได้ 13,300-14,000 บาท ประจำสาขา สยามพารากอน Tel.. 02-2691010,1017
ลักษณะงาน -ดูแลให้คำแนะนำและบริการลูกค้า -ดูแล ตรวจเช็คสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมขาย -ตรวจนับสินค้า ทำเรื่องเบิกสินค้า -ตรวจเช็คพนักงาน PC ในพื้นที่ขาย -ทำเอกสาร คีย์ข้อมูลต่างๆในแผนก -และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
20 มกราคม 2561
บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 13,300-14,000 บาท (OT+มีโบนัส+เงินปรับประจำปี)
Graphic Designer / Web Designer
- ออกแบบดีไซน์ งานสิ่งพิมพ์ แบนเนอร์ โปสเตอร์ แผ่นพับ - ออกแบบหน้าเว็บไซต์ , ทำ SEO
20 มกราคม 2561
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Edu First
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18,500-25,000 + โบนัส
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1394 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 140 »


คุณรู้หรือไม่ ?
การเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน และ การศึกษา คุณควรเขียนเรียงจาก ประสบการณ์การทำงาน และ วุฒิการศึกษา ล่าสุดเรียงลงไปจนถึง ต่ำสุด
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560