หางาน สมัครงาน > เขต ปทุมวัน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


Slim Up Center
วางแผนด้านบัญชี วางแผนด้านการเงิน วางแผนด้านต้นทุน ดูแลทีมงานให้ดำเนินงานตามเป้าหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Slim Up Center
ดูแลความสะอาดภายในสาขา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Slim Up Center
- แนะนำผลิตภัณฑ์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม - เชียร์ขายคอร์สและผลิตภัณท์ ทรีตเม้นต์ต่างๆของบริษัท - และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Slim Up Center
-บริการทำทรีเมนต์ผิวหน้า -บริษัทมีการฝึกอบรมพร้อมเบี้ยงเลียงให้ก่อนเริ่มงานจริง -มีที่พักให้ระหว่างการอบรม 9,000+เบี้ยขยัน+ประมาณค่ามือ-ค่าแนะนำผลิตภัณฑ์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Slim Up Center
ห้บริการลูกค้าที่มาซื้อสินค้าและใช้บริการที่ร้านวัตสัน - จัดเรียงสินค้า / เช็คสต็อกสินค้า / เปลี่ยนโปรโมชั่นสินค้าภายในร้าน - เข้าเครื่องแคชเชียร์ - ดูแลความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ขาย - แนะนำสินค้าที่อยู่ภายในร้าน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Slim Up Center
- ตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานภายในสาขาทั้งหมด - สามารถสื่อสารและถ่ายทอดการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานในสาขาได้ - มีความมั่นใจและเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งหมดอย่างถ่องแท้ตั้งแต่ต้นจนจบ - มีมนุษยสัมพันธ์ดี - ดำเนินการหรือให้คำแนะนำให้พนักงานในสาขาปฏิบัติงานตามมาตราฐานการทำงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Slim Up Center
- เชียร์ขายเวชสำอางค์แบรนด์ The Skin Doctor
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Slim Up Center
- ทำแลบ - ทำผลรายงานแลบ - ใช้เครื่องมือที่อยู่ในความรับผิดชอบ - ออกงาน Work Shop - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1. Chef de Partie (หัวหน้ากุ๊ก) -ประกอบอาหารประเภทอาหารไทยสำหรับขายภายในศูนย์อาหาร -ควบคุมมาตรฐานการผลิตอาหารรวมถึงต้นทุนการผลิต -วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ ประสานงานกับร้านค้า -ควบคุมดูแลความเรียบร้อยภายในครัว ความสะอาดให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด -ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมสำหรับใช้งาน -ดูแลควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัท -จัดทำรายงานประจำวัน , ประจำเดือนเสนอผู้บริหาร #คุณสมบัติ -เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป -วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป -มีประสบการด้านการประกอบอาหาร 4 ปีขึ้นไป -สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ -มีภาวะผู้นำ รักงานบริการ 2.Commis I (กุ๊ก) -ประกอบอาหารประเภทอาหารไทยสำหรับขายภายในศูนย์อาหาร -วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ ประสานงานกับร้านค้า -ดูแลคุณภาพอาหารเรื่องรสชาดและปริมาณ -ควบคุมดูแลความเรียบร้อยภายในครัว ความสะอาดให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด -ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมสำหรับใช้งาน #คุณสมบัติ -เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป -วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป -มีประสบการด้านการประกอบอาหาร 2 ปีขึ้นไป -สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ -รักงานบริการ 3. Cook Helper (ผู้ช่วยกุ๊ก) -จัดเตรียมวัตถุดิบ เช่น หั่น ล้าง เพื่อใช้สำหรับประกอบอาหาร -ควบคุมดูแลความสะอาด -ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมสำหรับใช้งาน #คุณสมบัติ -เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป -วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป -หากมีประสบการณ์ด้านการประกอบอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ -สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ -รักงานบริการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ผู้ที่สนใจสามารถมาสมัครและสัมภาษณ์ ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2559 นี้ เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องฝ่ายบุคคล ชั้น 1 ศูนย์ฯสิริกิติ์ เอกสารที่ต้องนำมาด้วยในวันสัมภาษณ์ 1) รูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป 2) สำเนาบัตรประชาชน 3) สำเนาทะเบียนบ้าน 4) สำเนาผลการศึกษา หรือ Transcript ฉบับปัจจุบัน 5) สำเนาเอกสารทางทหาร(ถ้ามี) ตำแหน่งงานที่เปิดรับ 1.Commis (กุ๊ก) - ประกอบอาหารสำหรับขายภายในศูนย์อาหาร - ควบคุมคุณภาพอาหารให้เป็นไปตามที่กำหนด - ควบคุมดูแลความเรียบร้อยภายในครัว ความสะอาดให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมสำหรับใช้งาน #คุณสมบัติ - เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป - มีประสบการด้านการประกอบอาหาร 2 ปีขึ้นไป - สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ 2. พนักงานขายอาหาร -จัดเตรียม ตัก ขายอาหาร - ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมสำหรับใช้งาน #คุณสมบัติ - เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป - สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ 3. แคชเชียร์ - รับแลกบัตรเงินสด(Cash Card)ที่ใช้ภายในศูนย์อาหาร - ดูแลรับผิดชอบในการทำบัญชีรายรับ รายจ่าย รวมทั้งบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ - ตรวจสอบยอดเงิน นำเงินเข้าฝากกับธนาคาร #คุณสมบัติ - เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป - สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ 4.พนักงานขายเครื่องดื่ม - ให้บริการขายเครื่องดื่มแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์อาหาร - จัดเตรียมเครื่องดื่มประเภทต่างๆให้เพียงพอต่อการบริการ - ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาดของอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆให้พร้อมสำหรับให้บริการ #คุณสมบัติ - เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป - สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ 5. พนักงานทำความสะอาด - ทำความสะอาดอุปกรณ์ ภาชนะใส่อาหารและเครื่องดื่ม - เก็บ เคลียร์ อุปกรณ์ ภาชนะต่างๆ บนโต๊ะอาหารเมื่อลูกค้าใช้บริการเสร็จ - ทำความสะอาดจุดต่างๆให้มีความสะอาดเรียบร้อยตามมาตรฐาน #คุณสมบัติ - เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป - ทำงานเป็นกะได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1475 งาน

« 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 148 »


โปรดระวัง !!
การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน
Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76