เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

เจ้าหน้าที่สโตร์ ( ปฎิบัติงานบางนาตราด 38 )
- ดูแลรับผิดชอบการสั่งซื้อสินค้าวัตถุดิบทั้งหมด - ดูแลรับผิดชอบสต็อกสินค้าที่มีอยู่ให้ตรงตามความเป็นจริง - สรุปรายงานสต็อกทุกสิ้นเดือนให้ฝ่าที่เกี่ยวข้อง - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
18 พฤศจิกายน 2560
หัวหน้าทีมบริหารงานขายประกันวินาศภัยทางโทรศัพท์ (ประจำสำนักงานบางนา)
- ควบคุม ดูแล ทีมงานต่ออายุประกันภัยทางโทรศัพท์เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย รวมทั้งงานจัดเก็บเบี้ยประกันภัย - เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของทีม และแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น - ประสานงานกับบริษัทประกันภัยในการดำเนินงานต่าง ๆ - จัดทำรายงานสรุปต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์การทำงานให้กับทีม
18 พฤศจิกายน 2560
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
Sale Staff (ประจำ Shop bun สาขา Big.C อ่อนนุช)
1. ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ 2. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายให้กับลูกค้า 3. รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่องค์กรกำหนดไว้ 4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานในแต่ละวัน 6. เข้าร่วมกิจกรรมของทางบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท บัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,300-12,000
Beauty Therapist (บางกะปิ )
ทำทรีตเม้นท์ให้กับผู้มาใช้บริการ
18 พฤศจิกายน 2560
รมย์รวินท์คลินิก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : หลาย   เงินเดือน : 9000+
เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบคุณภาพ / Quality Control Officer (QC) ด่วน!!
1.ตรวจสอบวัตถุดิบที่รับเข้า โดยตรวจสอบวัตถุดิบที่รับเข้าจริงกับเอกสารส่งวัตถุดิบ และควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบด้วยเอกสารควบคุมคุณภาพ (Data Sheet) 2.ตรวจสอบสินค้าระหว่างผลิตด้วยคู่มือปฏิบัติงาน (WI) 3.บันทึกผลการตรวจสอบสินค้า โดยทำเครื่องหมายติดป้ายและแยกเก็บตามพื้นที่กำหนดอย่างชัดเจน 4.ตรวจสอบสินค้าพร้อมซิม โดยเปรียบเทียบข้อมูลกับเอกสารของลูกค้า 5.ควบคุมสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด โดยจัดการทำลายหรือนำกลับไปทำใหม่แล้วตรวจซ้ำ 6.ตรวจสอบเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบให้ใช้ได้อย่างถูกต้อง
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 13,000 - 18,000 บาท
เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย / After Sales Service Officer ด่วน!!!
1.เสนอราคาค่าบริการติดตั้งย้ายคัน 2.เสนอราคางานซ่อมลูกค้านอกประกัน 3.เสนอราคาอะไหล่ Option 4.เสนอราคางานซ่อม ช่างอยู่หน้างาน 5.เสนอราคาลงโปรแกรม 6.เสนอราคาซ่อมลูกค้าฟลีทใหญ่
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12,000 - 18,000 บาท
เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (อาวุโส) / Senior Electronic Design Engineer ด่วน!!!
1.งานด้านวางแผนออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ -ร่วมประชุมหารือวางแผนการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับแผนก Hardware , Software , Sale เช่น แผนการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า 2.งานด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ -จัดทำเอกสารข้อมูลบการออกแบบข้อกำหนดต่างๆ -ประสานงาน,จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ -งานออกแบบผลิตภัณฑ์ ตามวิธีการและข้อตกลงการประชุม 3.งานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์หลักและผลิตภัณฑ์เสริม -รับฟังเฝ้าติดตามปัญหาและประสานงานให้คำปรึกษาในการเตรียมแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับผ
18 พฤศจิกายน 2560
ผู้จัดการแผนก Helpdesk Support / Helpdesk Support Manager ด่วน!!!
1.กำกับควบคุมดูแลแผนก Call Center (Helpdesk Support) ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯกำหนด 2.กำกับ ควบคุม ดูแล การรับเรื่องงานติดตั้ง งานแจ้งซ่อม และการรับแจ้งอื่นๆจากลูกค้าให้ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และทันต่อความต้องการของลูกค้า 3.วิเคราะห์ข้อร้องเรียนจากลูกค้าภายใน และภายนอก และนำเสนอการแก้ไข วิธีป้องกัน ต่อผู้บริหารระดับสูง 4.จัดทำรายงานการปฏิบัติของแผนก Call Center (Helpdesk Support) และแจ้งปัญหาการทำงานต่อผู้อำนวยการฝ่ายบริการ 5.จัดทำรายงานประสิทธิภาพก
18 พฤศจิกายน 2560
ผู้จัดการฝ่ายบริการและปฏิบัติการ ด้านงาน IT / Service & Operation Manager ด่วน!!!
1. วิเคราะห์ปัญหางานบริการ 2. ปลูกจิตสำนึก ให้พนักงานสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ด้านงานบริการ 3. ตรวจสอบ และกำกับดูแลการทำงานของฝ่ายบริการ 4. สรรหา พนักงานบริการและปฏิบัติการ 5. วางเป้าหมายการสำรวจความพึงพอใจรายไตรมาส 6. ควบคุม กำกับ ค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณหรือน้อยกว่า 7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
18 พฤศจิกายน 2560
เจ้าหน้าที่วิศวกรระบบ / System Engineer ด่วนมาก!!!
1.ตั้งค่าการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตและเครือข่าย 2.ตั้งค่าการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Domain Server) 3.จัดสารรและตั้งค่าการใช้งานโทรศัพท์ (IP Phone) 4.ติดตั้งระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน 5.แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยการควบคุมระยะไกล 6.แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 7.หน้าที่อื่น เป็นคณะทำงานในกิจกรรมต่างๆ
18 พฤศจิกายน 2560
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1389 งาน

« 1 ... 11 12 13 14 15 ... 139 »


คุณรู้หรือไม่ ?
ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560