หางาน สมัครงาน > เขต บางเขน สายไหม

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
Job Description 1. Brand Management Sale Marketing Positioning 2. Response for Sale Figure 3. Promotion Brand to be known 4. Budgeting Management 5. Co-ordinate with Principle of each brand
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
1.จัดฝึกอบรมตามแผนงานขายของทางส่วนงาน 2.จัดกิจกรรมโปรโมชั่นต่างๆของส่วนงาน 3.วางแผนอบรมตัวสินค้าอย่างสม่ำเสมอ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
- จัดหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ - คัดเลือกสินค้าและผลิตภัณฑ์จากในประเทศและต่างประเทศ - ทดสอบผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ให้มีรูปลักษณ์สวยงามตรงคอนเซ็ปสินค้า - ทำเรื่องยื่นขออนุญาติจากหน่วยงานราชการ เช่น อย.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
-ควบคุมและผลักดันทีมขายให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนด -ประสานงานกับลูกค้า ภายใน / ภายนอก -นำเสนอการตลาดที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร -ควบคุมค่าใช้จ่าย ภายใต้นโยบายของบริษัทฯ -บริหาร Stock สินค้า ณ จุดขาย -ควบคุมดูแลทีมขาย -ตรวจสอบสรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำวันทุกเดือนเพื่อใช้ควบคุมในการปฏิบัติงาน -ตรวจสอบตารางการปฏิบัติงานรายเดือนของพนักงานขาย ออกบูธของทางบริษัท เพื่อนำเสนอขายสินค้าของทางบริษัท ต้องสามารถเดินทางได้ทั่วประเทศ บริษัทออกค่าที่พักเเละค่าเดินทางให้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office,ได้ ทำงานบัญชีได้เบื้องต้น และงานเอกสารอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก. เจริญดีไซน์ คอนสตรัคชั่น
จัดการงานด้านบัญชี และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ออกเอกสารใบกำกับภาษีและเงินสดแล้วแต่กรณ ลงบันทึกค่าใช้จ่ายและจัดแยกประเภทเอกสาร ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายและประสานงานภายในองค์กร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก. เจริญดีไซน์ คอนสตรัคชั่น
ออกแบบภายในตามคอนเซ็ปท์ที่ลูกค้าต้องการ เขียนแบบภายใน Autocad จัดทำแบบนำเสนอภาพ 3D Perspective เลือกและจัดหาวัสดุตัวอย่าง พร้อมนำเสนอประกอบแบบให้กับลูกค้า ทำงานเป็นทีมและบริหารงานด้วยตนเองได้ รวมทั้งทำงานให้อยู่ในกำหนดระยะเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานแบบ Modern Classic และ Retro ได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก. เจริญดีไซน์ คอนสตรัคชั่น
จัดหาจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง จัดหาจัดจ้าง ผู้รับเหมา เข้าดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย เจรจาต่อรองในเรื่องราคา และเงื่อนไขอื่นๆ กับร้านค้า ติดต่อประสานกับร้านค้า เพื่อขอรายละเอียดสินค้า ใบเสนอราคา และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ติดต่อประสานภายในองค์กร และไซด์งานต่างๆ จัดทำใบสั่งซื้อสินค้า ใบจ้างงาน และติดตามการส่งมอบงาน ให้ตรงตามกำหนดการณ์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
- หา Supplier/สินค้า - จัดทำเอกสาร และรายงานต่างๆ - ประสานงานกับ Direct sell
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
-รวบรวมยอด จากช่องทางเพื่อใช้ในการทำแผนการสั่งซื้อสินค้า -ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากช่องทางเพื่อใช้ในการออกแผนการสั่งซื้อสินค้า -เตรียมข้อมูลสินค้าเพื่อกระจายสินค้าตามสาขาภูมิภาค -ดูแลการโอนย้ายสต็อกสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
- วางแผนงานการตลาด - จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย - ควบคุมระบบงานการตลาดลูกค้าที่รับผิดชอบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
-ปิดงบการเงินความถูกต้องครบถ้วนของบริษัทในเครืออินโดไชน่าทั้งหมด -ทำงบกระแสเงินสดและ Consolidate ของบริษัทในเครืออินโดไชน่าทั้งหมด ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา -บริหารผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดประสิทธิภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
- สามารถวิเคราะห์ทำความเข้าใจและอธิบายงบการเงอนนตลาดทนและนักลงทุน - สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น - สามารถใช้กลยุทธิ์ทางการลงทุนหาแหล่งเงินทุนและวิเคราะห์กระดานหุ้นอธิบายความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นได้ - กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
ตรวจสอบกล้องวงจรปิด ตรวจพฤติกรรมของพนักงาน สามารถทำงานเอกสารและประสานงานได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
-ติตต่อประสานงานกับลูกค้า -ติดตามการเคลมสินค้า -อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
- ขับรถส่งสินค้า 6 ล้อ - ดูแลให้สินค้าไปถึงที่หมายตามเวลา -ต้องมีใบขับขี่ประเภท 2 -ชำนาญเส้นทางในเขตกรุงเทพและปริมณฑลดี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิราเคิล บิวตี้ สปา จำกัด
1.ประสานงาน suppiler 2.วางแผนการจัดกิจกรรม 3.ติดต่อสื่อโฆษณา และประสานงาน กับห้างสรรพสินค้า 4.ทำแผนการตลาดประจำเดือน 5.ทำงานตามได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิราเคิล บิวตี้ สปา จำกัด
ทำทรีทเม้นท์ให้ลูกค้า ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิราเคิล บิวตี้ สปา จำกัด
ทำสปาทำทรีทเม้นท์ให้กับลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิราเคิล บิวตี้ สปา จำกัด
เป็นเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางด้านความงาม แนะนำคลอสความงามให้กับลูกค้า ติดต่อหรือติดตามลูกค้าเข้ามาใช้บริการ ออกพื้นที่เพื่อประจำบูทเพื่อค้นหากลุ่มเป้าหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 931 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 47 »


โปรดระวัง !! : การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+