เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

เจ้าหน้าที่กราฟฟิค ดีไซน์ / Graphic Design (ประจำพระราม3 )
Working Hours • ปฏิบัติงาน วันจันทร์-วันศุกร์ 8.30 น. – 17.30 น. • วันเสาร์ที่ 1และเสาร์ที่4 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 8.30 น. -17.30 น. Job Description • วางแนวคิด กำหนดทิศทางและควบคุมธีมภาพรวมของงานกราฟฟิกทั้งหมดของแบรนด์ (Art Direction) • ออกแบบบรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิตอลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงานออกแบบเวปไซต์และ Social Media ต่างๆ เช่น Facebook, Twitter, Instagram และอื่นๆ • ออกแบบสื่อเพื่อใช้ภายในองค์กร (Brand Corporate Design) ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ (Printed Materials) เช่น นามบั
24 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
พนักงานขาย (Sale)ขายอุปกรณ์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า (ประจำพระราม 3)
• ทำหน้าที่รับสายที่ลูกค้าหรือโทรออก เพื่อนำเสนอและปิดการขายสินค้า • ทำหน้าที่รักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ • รับผิดชอบขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามที่กำหนด • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบสินค้า
24 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 5   เงินเดือน : งด.ประจำ + (เบี้ยขยัน 500,600,700) + Com
Sale Engineer/วิศวกรฝ่ายขาย (อุปกรณ์ ชิ้นส่วนไฟฟ้า)
กลุ่มลูกค้า • ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า(Electrical Designers) • ผู้รับเหมาไฟฟ้า (Electrical Contractors) • ผู้ติดตั้งระบบ (System Integrators) • ผู้จัดจำหน่ายรายย่อย (Sub-distributors) • ผู้สร้างแผงไฟฟ้า (Electrical Panel Builders) กลุ่มของสินค้า • อุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้า (Electrical Installation) • อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า (Electrical Control) • อุปกรณ์จำหน่ายไฟฟ้า (Power Distribution) • มิเตอร์ไฟฟ้า (Electrical Meters) • ศูนย์ควบคุมมอเตอร์ (Motor Control Center) Responsibilities: • รับผิดชอบขา
24 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : เงินประจำ + ค่าน้ำมัน + ค่าโทรศัพท์ + commission
Senior Admin sale (เจ้าหน้าที่ธุรการอาวุโสประจำแผนกขายและการตลาด) ประจำพระราม 3
• ปฏิบัติงาน วันจันทร์-วันศุกร์ 8.30 น. – 17.30 น. • และวันเสาร์ที่ 1และเสาร์ที่4 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 8.30 น. -17.30 น. การบริหารงานสนับสนุนงานขาย • กำหนดแผนงานธุรการ สนับสนุนงาน,ควบคุม,ติดตาม,ตรวจสอบเอกสารทางด้านงานขายของทีม ธุรการฝ่ายขาย • ประสานงานกับลูกค้าเกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้า • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร : แผนกบัญชี-การเงิน , แผนกจัดส่ง , แผนกคลังสินค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยอดขายตามที่กำหนดไว้ การบริหารงานเอกสาร • จัดทำสรุปรายงานต่างๆด้านการขายให้กับ ฝ่ายขาย,ฝ่าย
24 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : งด. (ตามปสก.) + ค่าคอมมิชชั่น
ด่วน!!! ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
1. ดูแลการจัดบัญชี-และการเงิน ทั้งระบบ 2. ปิดงบการเงิน และจัดทำรายละเอียดงบการเงิน รายเดือน 3. จัดทำงบประมาณ (Budgeting) รายปี และควบคุมให้เป็นไปตามงบประมาณที่วางไว้ 4. ประสานงานกับลูกค้าและ vendor ที่เกี่ยวข้อง ***ปฏิบัติงานเสาร์ที่1และเสาร์ที่ 4 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 17.30 น.***
24 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
Senior Accounting / (เจ้าหน้าทื่บัญชีอาวุโส) Rama 3
He/she will provide professional conduction in accounting and control. The candidate will be expected to supervise a team and lift up its standard as well. The main responsibilities of the position: • Supervise the month, quarter and year-end close procedures, including review of journal entries, account reconciliations and analysis of results • Support the external audit of the company’s financial statements, including preparation of audit schedules and responding to auditor questions and
24 กุมภาพันธ์ 2561
๊Urgent !! Accounting Officer
หน้าที่รับผิดชอบ • ทำหน้าที่ตรวจสอบเเละลงบัญชีซื้อ ขาย • ทำหน้าที่จัดทำระบบบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ • ทำหน้าที่จัดเตรียมทำจ่ายเช็ค เงินสดย่อย / ออกภาษี ณ ที่จ่าย / เตรียมเอกสารการชำระเงิน / ประสานงานกับธนาคาร • ดูแลวงเงินการค้า LC/TR / กระทบยอด statement / ชำระค่าภาษีนำเข้าผ่าน Internet • เช็ค statement / ติดต่อลูกค้ารับเช็ค วางบิล ตรวจสอบเครดิตลูกค้า / ประมาณการยอดขาย / ประสานงานฝ่ายขาย • จัดทำ Reportต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
24 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
ด่วนมาก!!! พนักงานขับรถผู้บริหาร (งด.+เบี้ยขยัน+โอที) **เริ่มงานทันที**
รายละเอียดงาน • ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร (ผู้บริหารชาวไทย) รวมถึงสมาชิกในครอบครัวผู้บริหาร ไปยังสถานที่ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย • ดูแลรักษารถยนต์ของผู้บริหารให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา เช่นดูแล ทำความสะอาดรถทั้งภายนอกและภายใน บำรุงรักษาและหมั่นตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์เบื้องต้น • ดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวก บริการและให้ความช่วยเหลือผู้บริหารตามความเหมาะสม • ดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา • ทำหน้าที่ในการขับการรถส่วนกลาง เป็นบางครั้ง (ตามที่ได้รับมอบหมาย) • อื่นๆ ต
24 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : เงินเดือนประจำ + เบี้ยขยัน (500,600,700) +ประกันอุ
เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อ จัดหา วัตถุดิบในกระบวนการผลิตและจำหน่าย ( 1 อัตรา ) จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุก่อสร้าง และติดตั้ง ( 1 อัตรา)
24 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 13,000 - 25,000
พนักงานขาย/ที่ปรึกษาความงาม สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 (รายได้รวมไม่ต่ำกว่า 25,000)
- ให้คำปรึกษากับลูกค้าเกี่ยวกับการลดน้ำหนัก ผิวพรรณและขายคอร์สความงาม - ให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ - รับผิดชอบงานขายและปิดการขายได้ - ออก Booth จัดกิจกรรมให้ลูกค้าสนใจมาใช้
24 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 3   เงินเดือน : 13000-15000 + คอมมิชชั่นสูง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2467 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 247 »


โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560