เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
รายละเอียดงาน/ หน้าที่และความรับผิดชอบ : - Update log-in,User name,Passwordเมื่อมีคนเข้า-ออกกับฝ่ายIT - Update ตำแหน่งงานใน Website - สร้างแหล่งสรรหาที่ตรงตามความต้องการของบริษัทฯมีการติดต่อกับRecruitment Center ในการหาผู้สมัครให้ตรงตามตำแหน่งงาน และความต้องการของบริษัท - การทำแบบทดสอบต้องเหมาะสม (ไม่ยากหรือง่ายเกินไป)และคัดเลือกได้แม่นยำ - การสัมภาษณ์งานตามตำแหน่งงานอย่างมีรูปแบบมาตรฐาน - จัดทำ Organization Chart ให้Updateเสมอ - มีการ Updateเอกสาร Job Description ที่เขียนใน ISO - ท
24 กุมภาพันธ์ 2561
เจ้าหน้าที่เทคนิคการพิมพ์(R&D)(ด่วนมาก)
พัฒนางานใหม่/งานแก้ไข ตรวจสอบงานพิมพ์ รายละเอียดการพิมพ์ เทคนิค 1. เป็นที่ปรึกษา และเป็นผู้แก้ไขปัญหาด้านเทคนิค ความรู้ต่างๆ ให้แก่แผนกควบคุมคุณภาพ และส่วนโรงงาน 2. สรุปสถานภาพเกี่ยวกับคุณภาพของงาน /ปัญหาที่พบ /ข้อเสนอแนะ (ร่วมกับแผนกควบคุมคุณภาพ) 3. เก็บบันทึกปัญหา และวิธีการแก้ไขเพื่อเป็นประวัติ / Trainning (ร่วมกับแผนกควบคุมคุณภาพ) 4. ติดต่อประสานงานกับแผนกควบคุมคุณภาพ ผู้แทนขายของผู้ผลิต ในกรณีวัตถุดิบมีปัญหา เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา 5. สรุปปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแผนกเสนอ ผจก.โรงงาน
24 กุมภาพันธ์ 2561
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน((ด่วนมาก))
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Duties and Responsibility): 1.สอบทานความถูกต้องในงานของลูกทีม 2.จัดทำงบต้นทุนผลิตและต้นทุนสินค้าที่ขาย 3.จัดทำรายงานวิเคราะห์ต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน 4.ควบคุมและบริหารทีมในการตรวจนับสินค้าคงเหลือ 5. รับผิดชอบงานด้านบัญชีต้นทุนการผลิตสินค้า
24 กุมภาพันธ์ 2561
เจ้าหน้าที่ขายฟิล์ม
ดูแลการขาย ติดต่อลูกค้า ประสานงานขาย มีความรู้และทราบคุณสมบัติพลาสติกแต่ละชนิด รวมถึงสามารถให้คำแนะนำทางด้านเทคนิคแก่ลูกค้า รายละเอียดงานดังนี้ 1. ขายงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ (Quality of Sevice) สร้างความประทับใจแก่ลูกค้าโดยเสมอภาค โดยจะคำนึงถึงความ สัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า ต้นทุนของบริษัท และความสามารถในการตอบสนองของบริษัท 3. ติดตาม และแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 4. ติดตามดูแลงาน ประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ แ
24 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง+คอมมิชั่น+ค่าน้ำมันรถ+ค่าโทรศัพท์
เจ้าหน้าที่บุคคล(ฝึกอบรม)
-จัดทำแผนฝึกอบรม และดำเนินการจัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผน - การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรมให้เป็นไปตาม KPI - การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมและติดต่อประสานงานให้เกิดประสิทธิภาพของการฝึกอบรมและการพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง - กำหนดและแนะนำหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสมและสามารถที่จะฝึกพนักงานภายในและภายนอกได้ ดูงบประมาณของหลักสูตรแต่ละหลักสูตร - จัดเก็บติดตามผล และประวัติการฝึกอบรมบันทึกที่เกี่ยวข้อง - จัดทำรายงานการฝึกอบรมเพื่อส่งไปยังกรมพัฒนาฝือมือแรงงาน - ปฏิบัติงานด้านฝึกอบรม
24 กุมภาพันธ์ 2561
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องภายในองค์กร ขอบเขตงาน: 1.ทำการตรวจสอบระบบงาน เช่น ระบบบัญชี ระบบเอกสารการเงิน การใช้อำนาจอนุมัติต่างๆ เป็นต้น โดยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆตามแผนงานตามที่กำหนด 2.รวบรวมข้อมูลการตรวจสอบและข้อเสนอต่างๆเพื่อพัฒนาระบบงานบัญชีการเงิน เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา 3.ตรวจนับสินค้าและวัสดุคงคลังตามระยะเวลาที่กำหนดโดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
24 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้ชำนาญการเทคนิควิชาการ ด้านเทคนิควิชาการความปลอดภัยฯ
- ออกแบบ จัดทำและพัฒนา แนวทางปฏิบัติด้าน SHE&En (Guideline) ให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาด้านระบบมาตรฐาน การบริหารจัดการด้าน SHE&En (SHE&En Standard) และเทคนิควิชาการด้าน SHE&En - วิเคราะห์ ประมวลผล นำเสนอและติดตามข้อมูลด้าน SHE&En ของ CPF ให้เป็นไปตามมาตรฐาน SHE&En, กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการรายงาน SD Report, DJSI และ CDP - จัดทำสื่อและแผนการฝึกอบรม และบริหารจัดการระบบกฎหมายด้าน SHE&En ของ CPF - เป็นผู้ตรวจประเมินระบบ SHE&En (Auditor) ระดับ CPF
24 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Asst.Export Supervisor
ประสานงาน และจัดทำเอกสาร ส่งออกระหว่างประเทศ
24 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ฟูล เวล เฟรท (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2467 งาน

« 1 ... 8 9 10 11 12 ... 247 »


โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560