หางาน สมัครงาน > จังหวัด ลำปาง

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


หจก.กู้ดสปีดคอมพิวเตอร์
- วางแผนงานขาย บริหารยอดกลุ่มลูกค้า IT Project กลุ่มลูกค้า IT Solutions ของบริษัท - แนะนำ Compile สเปคสินค้า IT จัดทำและรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า - ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ ยอดขาย คู่แข่งเพื่อปรับแผนงานขายให้สอดคล้องกลยุทธ์ขององค์กร ออก trip ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว - ประสานงานกับทีมขายประจำ Office และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง - จัดทำรายงานยอดขาย รายงานสรุปยอดขาย Action Plan แก่หัวหน้างาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด
-บริการลูกค้า -วิเคราะห์สินเชื่อ -ทำการตลาด -งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
รับสมัครเพื่อประจำสาขาในภาคเหนือ สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที วันพฤหัสบดีที่ 11 และวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 รับสมัครเวลา 8.00-17.00 น. ณ โรงแรมเวียงทอง จังหวัดลำปาง 1.ระดับบริหาร -ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปสโตร์ (Assistant Store General Manager) -ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารและพัฒนาลูกค้า (Customer Development Manager) 2.ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอาหารสด (Fresh Manager) 3.ผู้จัดการส่วน (Section Manager) / หัวหน้าแผนก (Supervisor) -กลุ่มสินค้าอุปโภค-บริโภค -กลุ่มสินค้าอาหารสด (ผักผลไม้, อาหารทะเล, เนื้อสัตว์ และอาหารแช่แข็ง) -กลุ่มสินค้าเบเกอรี่ -ธุรการบัญชีและการเงิน -ช่อมบำรุง (ไฟฟ้ากำลัง) -ทรัพยากรบุคคล -บริหารฐานข้อมูล (IT) 4.พนักงานระดับปฏิบัติการทุกแผนก (Staff)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก.เอ็น แอนด์ ที มาร์เก็ตติ้ง
ขายสินค้าประเภท นมดัชมิลล์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก.เอ็น แอนด์ ที มาร์เก็ตติ้ง
ขายนมดัชมิลล์ ในพื้นที่ ขี่มอเตอร์ไซด์พ่วงข้าง ประกันรายได้ 15,000 บาท (3 เดือนแรก)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก.เอ็น แอนด์ ที มาร์เก็ตติ้ง
ขายสินค้าเจเล่+ขาไก่+เมจิกฟาร์ม พื้นที่ อ.เมืองลำปาง 3 ตำแหน่ง อ.เถิน 1 ตำแหน่ง ติดต่อ 086-4312595 054-312900
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
- ควบคุม และนำผลิตภัณฑ์ ฆ่าเชื้อ - จดบันทึกข้อมูลในการดำเนินการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ - นำผลิตภัณฑ์ที่ทำการฆ่าเชื้อแล้วไปเป่าแห้ง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
1. ดูแลควบคุมการผลิตพืชผักออแกร์นิค และ GAPในฟาร์ม ให้ได้ตามเป้าหมายและเป็นไปตามข้อกำหนดด้านคุณภาพ 2. จัดทำและเสนอแผนการดำเนินงาน ต่อผู้บังคับบัญชา 3. ควบคุมงบประมาณในการดำเนินงาน 4. วางแผนการเก็บเกี่ยว 5. ดูแลวัตถุดิบที่จัดส่งเข้าโรงงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด และปริมาณตามที่วางแผน 6. สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7. สรุปผลการดำเนินงานในขั้นตอนการผลิตที่เกี่ยวข้อง ในเชิงสถิติ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
- กำกับดูแล วางแผนการทำงานในงานและวิเคราะห์ปัญหา ในการทำงาน (งานบัญชีคลังสินค้า, งานจัดเก็บ, สต๊อกคลังสินค้า) - ดูแลระบบคุณภาพของแผนก - ประสานงานระหว่างแผนก และหน่วยงานอื่นๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
1. วางเป้าหมายและวางแผนงานของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร 2. จัดระบบการทำงานคลังสินค้า 3. ประสานงานระหว่างโรงงาน และสำนักงานใหญ่ 4. พัฒนาบุคคลากรให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 5. กำกับดูแลทีมงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
- จัดทำสำรวจวัตถุดิบที่ต้องการใช้, ทำแผนการจัดซื้อ, คัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบ, ทำข้อตกลงในการซื้อขาย ตลอดจนจัดส่งวัตถุดิบถึงโรงงาน - ประสานงานระหว่างหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
- กำกับดูแล และควบคุม งานสต๊อกสินค้า - วางแผน บริหารสต๊อกคลังสินค้า - กำกับดูแลการทำงานของพนักงาน - ประสานงานส่วนงานและแผนกที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
- รับแผนการผลิต , ดูแลสายการผลิตและจัดการสายการผลิตให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด - แก้ไขปัญหาด้านเทคนิคในการสายการผลิต - ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม - ดูแลสุขลักษณะของพื้นที่ปฏิบัติงาน และบุคคลให้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
1. ดูแลเครื่องจักรของ Line การผลิตข้าวโพดหวานให้มีประสิทธิภาพ 2. มอบหมายงานให้กับพนักงานที่กำกับดูแล 3. ตรวจสอบ และวางแผน การบำรุงรักษาเครื่องจักร, การซ่อมแซมเครื่องจักร ของ Line การผลิตข้าวโพดหวาน 4. ประเมินค่าใช้จ่ายในเรื่องของการบำรุงรักษาเครื่องจักรข้าวโพดวาน ตลอดจนวางแผนการซ่อมเครื่องจักรฯ และการเลือกใช้สารหล่อลื่นให้ถูกต้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
ซ่อม / บำรุง เครื่องจักรข้าวโพดหวาน (จ้างเป็นพนักงานประจำ)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
1. วางแผน, แก้ไข, ควบคุมกระบวนการผลิต 2. กำกับดูแล และพัฒนาการทำงานของกระบวนการผลิต และบุคคลากร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
- ตรวจสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ ใน line การผลิต - สรุปข้อมูลรายงานผล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
กำกับดูแลคนงานปฏิบัติงานตามกำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงานและดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
วางแผนการทำงาน, กำกับและดูแลพนักงาน ในสายการผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 40 งาน

1 2
คุณรู้หรือไม่ ? : การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+