หางาน สมัครงาน > จังหวัด สุราษฎร์ธานี

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
*ทำหน้าที่ติดตามเร่งรัดหนี้สินของลูกค้า *แจ้งให้ลูกค้าปรับปรุงหนี้ กรณีลูกค้าไม่สามารถชำระค่างวดได้ *ติดต่อประสานงานกับลูกค้า *งานอื่นๆทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
- การชำระค่างวดของสาขา - ออกใบเสร็จให้ลูกค้า - รับผิดชอบงานด้านการเงิน - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ลงข้อมูลสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
P.SPP Ranong Co.,Ltd.
-รับผิดชอบการวางแผนการขาย บริหารทีมงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท -รับผิดชอบการดูแลลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่เพื่อสร้างความพึงพอใจอันสูงสุดให้กับลูกค้า -บริหารยอดการขายสินค้าและบริการของทีมขายให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท -สรุปรายงานการขายและสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายและแผนกที่เกี่ยวข้อง -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
P.SPP Ranong Co.,Ltd.
-ขายสินค้า ควบคุมดูแลและให้บริการลูกค้าด้านเทคนิคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายในกลุ่มบริษัทขนส่งและโรงงาน -สรุปรายงานการขายและสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายและแผนกที่เกี่ยวข้อง -ดำเนินการแก้ไขปัญหาของลูกค้ารวมถึงการให้ความรู้แก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการของบริษัท -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
P.SPP Ranong Co.,Ltd.
-รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม -ขายสินค้า ควบคุมดูแลและให้บริการลูกค้าด้านเทคนิคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า -รับผิดชอบควบคุมดูแลลูกค้าและให้บริการด้านเทคนิค -ดำเนินการแก้ไขปัญหาของลูกค้ารวมถึงการให้ความรู้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการของบริษัท -และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
P.SPP Ranong Co.,Ltd.
ผู้จัดการฝ่ายขายน้ำมันหล่อลื่น-เขตพื้นที่ภาคใต้ - รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธการขายให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท -บริหารทีมขายโดยการกำหนดแนวทางการปฎบัติให้กับทีมขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย -บริหารลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจอันสูงสุดให้กับลูกค้า - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
P.SPP Ranong Co.,Ltd.
- แนะนำและเสนอขายน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมกับเครื่องจักรในโรงงานอุตสหกรรมของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม -ให้คำปรึกษา หรือฝึกอบรม ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจหลักการหล่อลื่นและการบำรุงรักษา เครื่องจักรให้แก่ลูกค้าอุตสหกรรมได้เป็นอย่างดี - ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์หาข้อมุล ดูแลแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพงานผลิตของลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ได้อย่างมีหลักการและมีประสิทธิภาพ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
P.SPP Ranong Co.,Ltd.
- จัดเตรียม และรวบรวมข้อมูลของฝ่ายขายและการตลาด - สามารถวิเคราะห์เเละประเมินข้อมูลทางการขาย-การตลาด เเละตัวเลขยอดขายในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์เบื้องต้นได้ - จัดทำ Presentation ให้การนำเสนองานของฝ่าย-ขายได้ - ติดต่อประสานงานระหว่างภายในองค์กร และภายนอกองค์กร - จัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
P.SPP Ranong Co.,Ltd.
ขับรถส่งสินค้าในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช และตรัง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
P.SPP Ranong Co.,Ltd.
-รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า -ขายสินค้าและบริการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า -สรุปรายงานการขายและสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายและแผนกที่เกี่ยวข้อง -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
P.SPP Ranong Co.,Ltd.
- ออกบิลสินค้า และคีย์ข้อมูลสินค้า - ทำรายงานการรับและจ่ายเงิน - ติดตามรายงานการรับและจ่ายเงินของพนักงานขายและลูกค้า - จัดทำเอกสารประกอบการจ่ายเงินของโครงการต่าง ๆ (สรุปค่าใช้จ่ายประจำปีขององค์กร) - งานธุรการในสำนักงาน - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
P.SPP Ranong Co.,Ltd.
-แนะนำและเสนอขายน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมกับเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม -ให้คำปรึกษา หรือ ฝึกอบรม ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจหลักการหล่อลื่น และการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี -ติดตาม-ตรวจสอบ-วิเคราะห์-หาข้อมูล-ดูแลแก้ไขปัญหาทางด้านคุณภาพงานผลิตของลูกค้าทั้งเก่าเเละใหม่ได้อย่างมีหลักการเเละมีประสิทธิภาพ -ทำหน้าที่สนับสนุน-ประสานงานงานด้านคุณภาพทางวิศวกรรมแก่ฝ่ายขายและฝ่ายบริการลูกค้า ตลอดจนลูกค้าของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับความพึงพอใจสูงสุด -และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
- ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านขนาดเล็ก Sharp(Home Appliances)ประจำห้าง -ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ทางบริษัทตั้งไว้ -จัดทำรายงานยอดขาย และรายงานสต๊อกสินค้า -ทำงาน 9 ชม./วัน (รวมเวลาพัก) -หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
- ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านขนาดเล็ก Sharp(Home Appliances)ประจำห้าง -ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ทางบริษัทตั้งไว้ -จัดทำรายงานยอดขาย และรายงานสต๊อกสินค้า -ทำงาน 9 ชม./วัน (รวมเวลาพัก) -หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
- PC เชียร์ขายสินค้า หลอดไฟฟ้า และ หลอดประหยัดไฟ ในห้างสรรพสินค้า - สามารถเริ่มงานได้เลย จนถึงวันที่ 31 พ.ค.58 - ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน มีโอที - สามารถทำงานเป็นกะได้ - สัมภาษณ์ผ่าน เริ่มงานทันที รายได้มีดังนี้ เงินเดือน + คอมมิชชั่น + Incentive + OT + ชุดฟอร์ม + ประกันสังคม
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
One Zero Nine Success Co.,Ltd.
- แจกใบปลิวให้ลูกค้าที่เข้ามาในพื้นที่บริการที่กำหนดให้ - แนะนำและให้ข้อมูลร้านเบื้องต้น งาน Part-time ปฏิบัติงานวันที่ 20- 21 มิถุนายน และ 27 - 28 มิถุนายน 2558 โดยปฏิบัติงานดังนี้ เวลาปฏิบัติงาน 13.30 - 20.30 น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 086-3114419 พี่หยุย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
One Zero Nine Success Co.,Ltd.
- แจกใบปลิวให้ลูกค้าที่เข้ามาในพื้นที่บริการที่กำหนดให้ - แนะนำและให้ข้อมูลร้านเบื้องต้น งาน Part-time ปฏิบัติงานวันที่ 17 -19 มิถุนายน 21 มิถุนายน และ 24 - 26 และ 28 มิถุนายน 2558 และ 1 2 33 5 กค 891 12 กค และ 15 16 17 และ 19 กค 2558 โดยปฏิบัติงานดังนี้ - 17 - 19 มิถุนายน 2558 เวลาปฏิบัติงาน 17.00 - 21.00 น - 21 มิถุนายน 2558 เวลาปฏิบัติงาน 14. 00 - 21. 00 น - - 24 - 26 มิถุนายน 2558 เวลาปฏิบัติงาน 17.00 - 21.00 น - 28 มิถุนายน 2558 เวลาปฏิบัติงาน 14. 00 - 21. 00 น - 1 2 3 กรกฎาคม 2558 เวลาปฏิบัติงาน 17.00 - 21.00 น - 5 กรกฎาคม 2558 เวลาปฏิบัติงาน 14. 00 - 21. 00 น - 8 9 10 กรกฎาคม 2558 เวลาปฏิบัติงาน 17.00 - 21.00 น - 12 กรกฎาคม 2558 เวลาปฏิบัติงาน 14. 00 - 21. 00 น - 15 16 17 กรกฎาคม 2558 เวลาปฏิบัติงาน 17.00 - 21.00 น - 19 กรกฎาคม 2558 เวลาปฏิบัติงาน 14. 00 - 21. 00 น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 086-3114419 พี่หยุย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดอนไลท์ กรุ๊ป
-ดูแลยอดขายของทีมงาน -สอนงาน -ดูแลในส่วนต่างๆ ในการจัดโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ -วางแผนงานทางด้านการตลาด -เรียนรู้การบริหารเบื้องต้น - สามารถทำงานนอกสถานที่ได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดอนไลท์ กรุ๊ป
ประชาสัมพันธ์ และจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าตามพื้นที่ต่าง ๆ ที่กำหนดให้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดอนไลท์ กรุ๊ป
- ดูแลยอดขาย เรียนรู้การบริหารเบื้องต้น - สอนงานพนักงานใหม่ - ดูแลส่วนต่างๆ ในการจัดโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ - วางแผนงานทางด้านการตลาด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 341 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 18 »
คุณรู้หรือไม่ ? : การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมาก

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+