หางาน สมัครงาน > เขต คลองเตย วัฒนา

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน)
Responsibilities ควบคุมและดูแลจัดเก็บสินค้าเข้าสต็อคให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดกับสินค้าคงคลังภายในสต็อคสินค้า 1. กำหนดหมวดหมู่ และ Location ของสินค้า 2. ควบคุมการเบิก - จ่าย สินค้าคงคลัง 3. ดูแลสินค้าคงคลังให้เพียงพอต่อการใช้งานของบริษัทฯ 4. สรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสต็อคสินค้า เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป 5. ดูแลตรวจเช็คสินค้าเข้า-ออก คลังสินค้า 6. ตรวจนับสต๊อค – รายงานสินค้าคงเหลือ 7. ประสานงานแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 8. หน้าที่อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
ปฏบัติงานด้านรังสีการแพทย์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ริมเพ เมเนจเมนท์ จำกัด
จัดทำและจัดเก็บเอกสารต่างๆให้ผู้บริหาร บันทึกประชุมและทำรายงานการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ ติดตามผู้บริหารไปตรวจงานต่างจังหวัด(ระยอง นัดประชุมและทำตารางการประชุม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Adecco New Petchburi Recruitment Ltd.
รับผิดชอบงานเอกสารประจำสายงานธนาคาร จัดเรียงเอกสาร ประสานงาน นำข้อมูลลงระบบ ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ รายได้ 12,000 บาท/เดือน สวัสดิการมีประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ทันตกรรม วันลาพักร้อน มีการปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปี มีชุดยูนิฟอร์ม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Adecco New Petchburi Recruitment Ltd.
- จัดเรียงเอกสาร - ออกใบแจ้งราคาสินค้า - ประสานงานระหว่างแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง - คีย์ข้อมูลลงในระบบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คอร์เนอร์ 43 เดคคอร์ จำกัด
รับสมัครผู้ช่วยดีไซน์เนอร์ในการออกแบบสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ เขียนแบบ และอ่านแบบ ตรวจผลงานจริง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)
จัดdisplay หน้าร้าน ออกแบบภาพกราฟฟิก โปรแกรมต่างๆ จัดวางรูปแบบวางไฟ วางแบบร้าน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)
1.โทรศัพท์ติดต่องานและรับโทรศัพท์ 2. ต้อนรับผู้ที่มาติดต่อและจัดการนัดหมายให้นายจ้าง 3. ช่วยจัดการเกี่ยวกับการประชุม 4. จัดทำบันทึก รายงาน ร่างเอกสารต่าง ๆ ทำสถิติ แผนงาน แผนภาพ ตลอดจน สามารถวางรูปแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
Responsibilities: • แสวงหาผู้มุ่งหวังเพื่อขายประกันชีวิต แบบ B2B • ทำการ Up-sale ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย • จัดเตรียมเอกสารเสนอขาย บริการหลังการขาย รวบรวมและรายงานข้อมูลทางการตลาด • สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพื่อรักษาฐานลูกค้ารายเก่าพร้อมทั้งขยายฐานหลายใหม่ • ปฏิบัติตามแผนการตลาดและร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบการทำรายงานประกันต่อที่จะต้องจัดส่งให้Reinsurer/Ceding Company ตรวจสอบการจัดทำรายงาน/สถิติต่างๆรวมทั้ง เปรียบเทียบอัตราเบี้ยประกันต่อ,LossRatio ศึกษาเงื่อนไขสัญญาประกันต่อเปรียบเทียบข้อดี/ข้อเสียและจัดทำร่างการแก้ไขปรับปรุง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ: • จัดทำโครงการส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าการบริการในธุรกิจประกันชีวิต  • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า  • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และเจ้าหน้าที่ในการจัดกิจกรรม  • ออกแบบและจัดเตรียม ของ Premium สำหรับออก Booth ร่วมกับบริษัทลูกค้า  • รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า  • จัดทำ Report ประเมินโครงการที่ได้รับผิดชอบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
กำหนดเป้าหมายในการแสวงหาคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจใหม่ ๆให้แก่บริษัท • พัฒนาและแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อตอบสนองความต้องการของคู่ค้า • วางแผน วิเคราะห์และกำหนดงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มยอดขายให้แก่พันธมิตร • วางแผนและจัดเตรียมการเปิดตัวโครงการกับพันธมิตรใหม่ๆ • กำหนดแผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานโดยมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานได้ • รายงานการบริหารจัดการ การพัฒนาและปรับปรุงทีมงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
Responsibilities: • Identify and design processes efficiency in line with standard practice and core insurance system. • Core insurance/ Provide support and solve problem which may occur during process implementation. • Facilitate and coordinate with process owner and programmer to meet the requirements. • Work effectively as a part of team member in ad-hoc/special project.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
1.ให้บริการลูกค้า / ตัวแทนและผู้มาติดต่อเพื่อสร้างความพึงพอใจและประทับใจ 2.บันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูล สรุปข้อมูลและจัดทำรายงานต่าง ๆ 3.ปฏิบัติตามแผนงาน เป้าหมาย และกลยุทธิ์ของบริษัท 4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
• จัดหาลูกค้าสินเชื่อรายใหม่ที่มีศักยภาพให้สำเร็จตามเป้าหมาย (ประเภทสินเชื่อที่อยู่อาศัย, สินเชื่อธุรกิจ, พนักงานไทยสมุทร, NPA) • วิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูลลูกค้า และจัดทำรายงานสินเชื่อเพื่อเสนอขออนุมัติ • ทำการสำรวจ และรวบรวมข้อมูลตลาดของโครงการ และหลักประกัน จัดทำรายงานเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์สินเชื่อ • ตรวจงานก่อสร้างอาคาร โครงการของลูกค้า และจัดทำรายงานเพื่อเสนอนุมัติเบิกเงินกู้ • จัดทำใบอนุมัติสินเชื่อ ใบสั่งงานนิติกรรม ใบอนุมัติปลอดจำนอง ใบอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสินเชื่อ และบันทึกต่าง ๆ • ตรวจเยี่ยมลูกค้าในความดูแลรับผิดชอบร่วมกับผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ • ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเงินกับลูกค้าเพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ริมเพ เมเนจเมนท์ จำกัด
ดูแลเรื่องBooking การจองห้องพักของรีสอร์ท ทำโปรโมชั่น ขายห้องพักรีสอร์ท ติดต่อประสานงาน และงานเอกสารต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฟอร์ไซท์ รีเสิร์ช จำกัด
จัดทำใบสำคัญจ่ายและออกเช็ค, หนังสือรับรองการหักภาษีและรายงาน ภงด.1 ภงด 3 ภงด.53 ,ทำรายการยื่นภาษีซื้อ-ขาย (ภพ.30), กระทบยอดบัญชีธนาคารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง, บันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย และคำนวณจ่ายค่าจ้างของพนักงาน Part time
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
งานวิศวกรรม -ระบบไฟฟ้า -อาคาร -บ่อบำบัด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รับผิดชอบงานในภายร้าน ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานให้ได้ตาม มาตรฐานที่บริษัทกำหนด บริการลูกค้า สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 100%
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ดูแลความเรียบร้อยของร้านให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2656 งาน

« 1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 133 »
คุณรู้หรือไม่ ? : คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+