หางาน สมัครงาน > เขต คลองเตย วัฒนา

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท แอดวานซ์ อินทิเกรชั่น จำกัด
พัฒนาโปรแกรมตาม Design ของแต่ละส่วนงานโดยใช้ VB.NET, ASP.NET ให้ความช่วยงานในส่วนต่างๆตาม Project และ สนับสนุน User ในงานระบบคอมพิวเตอร์ใน Project ที่เป็นผู้พัฒนา
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ธรพล เอ็นจิเนียริ่งจำกัด
งานด้านเอกสารโครงการบ้านพักอาศัย 4 ชั้น ซ.นานา สุขุมวิท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามริช เน็ตเวิร์คแอนด์เอนจิเนียริ่ง จำกัด
ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาโปรแกรม และ บริการแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ Site ลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Hertitude Clinic เฮอร์ทิจูด คลินิค
ดูแลผิวพรรณ นวดหน้า ช่วยแพทย์ในการทำหัตถการ แนะนำด้านความงาม รวมถึงการขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Hertitude Clinic เฮอร์ทิจูด คลินิค
ดูแลผิวพรรณ นวดหน้า ช่วยแพทย์ทำหัตถการ แนะนำด้านความงาม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Hertitude Clinic เฮอร์ทิจูด คลินิค
ดูแลผิวพรรณ นวดหน้า ช่วยแพทย์ในการทำหัตถการ แนะนำด้านความงาม รวมถึงการขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Hertitude Clinic เฮอร์ทิจูด คลินิค
ดูแลผิวพรรณ นวดหน้า ช่วยแพทย์ทำหัตถการ แนะนำด้านความงมา รวมถึงการขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
งานซ่อมบำรุง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
เภสัชกร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
งานด้านการจัดซื้อ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด
ดูแลงานทางด้านบัญชีของบริษัทฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
นิรันดาคลินิก
งานออกแบบกราฟฟิค และ คอมพิวเตอร์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอบอส จำกัด
- ตรวจรับสินค้าจาก Supplier, จัดเก็บสินค้าเข้าคลัง, ตรวจเช็ค และเบิกจ่ายสินค้าตามวิธี FEFO - จัดทำ Transaction ในระบบ Medtrak เพื่อรับสินค้าเข้า เบิกจ่ายสินค้า และตรวจนับสินค้า - ตรวจนับสินค้าประจำเดือน/ไตรมาส - ดูแลสภาพแวดล้อมในการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง - เก็บ Report ต่าง ๆ - ประสานงานการเบิกจ่ายสินค้า รับเรื่อง/ข้อร้องเรียน/แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการให้บริการลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
พยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
ทำหน้าที่ขับรถตู้โรงพยาบาล รู้เส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
รมย์รวินท์คลินิก
ทำทรีตเม้นท์ให้กับผู้มาใช้บริการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็น แอล แอสเซ็ท จำกัด
- ดูแลทำความสะอาดอาคาร , ทางเดินส่วนกลาง , บริเวณสระว่ายน้ำ , สนามเด็กเล่น และห้องออกกำลังกาย - ทำความสะอาดห้องพักกรณีลูกค้าย้ายเข้า-ออก - บริการซักผ้า รีดผ้า ให้แก่ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็น แอล แอสเซ็ท จำกัด
- จัดทำใบสำคัญจ่าย พร้อมตรวจสอบเอกสารประกอบให้ถูกต้อง - ลงบันทึกรายการบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงการจัดเก็บเอกสาร - ตรวจเช็คและยื่นแบบภาษี (ภงด.3 , 53 , 90 , 94 , ภพ.30) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน พร้อมตรวจเช็คประจำปี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็น แอล แอสเซ็ท จำกัด
- ประสานงานภายนนอกองค์กร อาทิ จัดส่งใบเสร็จผ่านไปรษณีย์ , นำเช็คฝากธนาคาร ,ติดต่อประสานงานกับธนาคารตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานภายในองค์กรที่เกี่ยวข้อง อาทิ ฝ่ายขายและโอนกรรมสิทธิ์ - รับ-จ่ายเช็คให้แก่ vendor , ผู้รับเหมา ตามข้อกำหนดของบริษัท - ออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ภงด.3,53 และจัดทำรายงาน - จัดทำ Invoice บันทึกบัญชีด้านรับ และออกใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องตามระบบบัญชี - ตัดหนี้ จัดทำเช็ค และรับ-จ่ายเช็คให้แก่บุคคลภายนอกตามกำหนดของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็น แอล แอสเซ็ท จำกัด
- จัดทำใบสำคัญจ่าย พร้อมตรวจสอบเอกสารประกอบให้ถูกต้อง - ลงบันทึกรายการบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงการจัดเก็บเอกสาร - ตรวจเช็คและยื่นแบบภาษี (ภงด.3 , 53 , 90 , 94 , ภพ.30) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน พร้อมตรวจเช็คประจำปี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2442 งาน

« 1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 123 »


คุณรู้หรือไม่ ? : คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+