หางาน สมัครงาน > เขต คลองเตย วัฒนา

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท เอ็มโอแค็ป จำกัด
- บริหารจัดการทีม - ควบคุมคุณภาพการให้บริการของพนักงาน Call Center
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
ดูแลงานระบบต่างๆ ภายในอาคาร เช่น ไฟฟ้า ปรับอากาศ สุขาภิบาล และตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน)
-Coordinating with supplier / vendor to source products for online marketing including to negotiate to get a large market share, to forecast e-commerce upcoming trends in order to have data for merchandising plan -Sourcing appropriate supplier/vender for products online marketing, negotiating market share and handling contract agreement process. -Sourcing product trends in each period and setting up promotions & campaigns to build sales volume of marketing team -Initiating any suggestions and ideas to develop e-commerce business in order to achieve sales target.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน)
-Conduct efficient and effective marketing research for the prediction of current and future market, trade and consumer trends and possible changes in consumer behavior -Assist in marketing research proposals development and data analysis, maintain customer database and generate market reports/business proposals -Coordinate with related function for planning the appropriate marketing strategic to comply with current market situation -Assist in the development, preparation and analysis of management reports -Assist in analysis of variances among actual results, budget and interim forecasts and prepare a summary report for management -Create library of research and marketing intelligence of Consumer Supply Chain for BJC business
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน)
•Responsible for preparation and process purchase orders and documents in accordance with company policies and procedures. •Proceed the requisition form and payment to suppliers •Monitor and co-ordinate deliveries of items between suppliers to ensure that all items are delivered on-time •Source, select and negotiate for the best purchase package in term of quality, price, terms, deliveries and services with suppliers and sub-contractors assigned. •Perform other assignment as required
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน)
•Responsible customer service support that are received via phone, e-mail, letter from customers •Ensure timely resolution to customer contact issue whether in-bound or out-bound. •Resolves product or services problem by clarifying the customer’s complaint, determining the cause of the problem, selecting and explaining the best solutions to solve the problem. •Pro-active to customers’ needs and able to create strong personalized service. •Attracts potential customers by answering product and service questions, suggesting information about other products and services.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย มีความต้องการรับบุคลากรเพิ่ม เพื่อรองรับการขยายงานโดยทำหน้าที่ในการดูแลการจัดอบรม ประสานงานกับวิทยากรและผู้เข้าอบรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้ือย ดูแลและพัฒนาหลักสูตรให้บรรลุเป้าหมายของสมาคมฯ ดูแลเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ เพื่อทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายและดูแลงานด้านหลักสูตรให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออโรร่า โกล์ด แอนด์ เจมส์ จำกัด
1.พนักงานประจำสาขา 2.ดูแลสินค้าและบริหารสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย)จำกัด
ปฏิบัติการตรวจรับสินค้าจริงให้ถูกต้องกับเอกสารนำส่งของบริษัทขนส่ง ภายในเวลาที่กำหนด,หยิบสินค้าตามเอกสารตามขั้นตอนที่ กำหนดและจัดเตรียมสินค้า รวมถึงการประสานงานกับขนส่งและลูกค้าเพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ถูกต้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด
สรรหาพนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
1. ติดตามเอกสารใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีจากภายนอก 2. จัดเก็บเอกสารชุดจ่าย และเอกสารอื่น ๆในฝ่ายการเงิน 3. ตรวจเช็คสรุปจำนวนเอกสารทั้งหมด 4. จัดเก็บเอกสารส่งให้ฝ่ายบัญชี 5. แจ้งข้อมูลต่าง ๆ และข้อมูลด้านจ่ายให้ทั้งในและนอกองค์กรทราบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เรด ออยล์(ประเทศไทย)จำกัด
ประจำออ๊ฟฟิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เรด ออยล์(ประเทศไทย)จำกัด
แนะนำสินค้าให้ชาวต่างชาติ และติดต่อประสานงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เรด ออยล์(ประเทศไทย)จำกัด
คีย์ข้อมูล ประสานงาน จัดทำบัญชีเล็กน้อย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เรด ออยล์(ประเทศไทย)จำกัด
ลงพื้นที่เพื่อพบลูกค้าและ นำเสนอสินค้าและบริการของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เรด ออยล์(ประเทศไทย)จำกัด
อยู่ออฟฟิศและคุมงานหน้างาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เรด ออยล์(ประเทศไทย)จำกัด
อยู่ออฟฟิศและคุมงานหน้างาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จัดหางานเคลลี่ เซอร์วิสเซส สต๊าฟฟิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
- To record data - Coordinate with external and internal such as Logistic and Demo Stock - To filling management - Other job as assignation.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
ขายสินค้า ติดประสานงานเพื่อส่งสินค้า ติดตามเก็บเงินค่าสินค้า จัดทำเอกสารต่าง ๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
ติดต่อประสานสานกับผู้ขายสินค้าเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอราคาวัตถุดิบและเงื่อนไขอื่น ๆ ,ติดตามการส่งมอบวัตถุดิบ หรือประสานงานกับตัวแทนจัดส่ง รวมทั้งติดต่อกับผู้ใช้วัตถุดิบเกี่ยวกับการรับมอบฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2467 งาน

« 1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 124 »


โปรดระวัง !! : คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+