หางาน สมัครงาน > เขต คลองเตย วัฒนา

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท คาวาโน่ เวสต์ จำกัด
-จัดเตรียมอุปกรณ์และวัตถุดิบในการประกอบอาหาร -ประกอบอาหารตามรายการ -ปฎิบัติงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
ควบคุมการตั้งหนี้ ควบคุมจ่ายเช็ค ดูแลระบบเงินสดย่อย สามารถปิดงบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็น.เอส.เน็ตเวิร์ค จำกัด
ลักษณะงาน 1. โทรหาลูกค้าองค์กร เพื่อนำเสนอสินค้า และโปรโมชั่น 2. ค้นหาลูกค้าเป้าหมาย และส่งต่อให้ Sale Executive เพื่อทำการขายต่อไป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แฟร์แอนด์แฟร์ ชิปปิ้ง จำกัด
- บัญชีด้านรายรับ-รายจ่าย - บันทึกบัญชีรายวันและแยกประเภท - งานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.1,3,53 - ติดตามหนี้ออกใบเสร็จรับเงิน จัดทำรายงานลูกหนี้ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Internet ได้ - สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แฟร์แอนด์แฟร์ ชิปปิ้ง จำกัด
ดูแลงานเอกสารด้านพิธีการศุลกากร นำเข้า-ส่งออก ทางเรือ ทางอากาศยาน จัดทำและตรวจสอบเอกสาร มีความชำนาญด้านพิกัดศุลกากร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คิวโกว์ จำกัด
1.วางแผนอัตรากำลังคน สรรหาบุคลากร รวมถึงคัดเลือกกำหนดกลยุทธในการสรรหา ตรวจสอบ การพิจารณาจ้างงานให้เป็นไปตาม นโยบายและงบประมาณของบริษัทรวมถึงคัดเลือกกำหนดกลยุทธในการสรรหา สัมภาษณ์ตรวจสอบ การพิจารณาจ้างงานให้เป็นไปตาม นโยบายและงบประมาณของบริษัท 2.มีความรู้กฎหมายแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง,มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงเหตุผล,มีความสามารถในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ,มีความสามารถในการสื่อสารและการนำเสนอ,มีความสามารถในการให้คำปรึกษาหารือ,มีความสามารถในการประสานงาน 3.สวัสดิการค่าจ้างต่างๆ ดำเนินการจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน และกองทุนประกันสังคม ทำเงินเดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คิวโกว์ จำกัด
- ดูแลงานด้านเอกสาร - วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ และ แก้ไขปัญหา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - เคยมีประสบการณ์ในงานการประสานงานมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คิวโกว์ จำกัด
1.ให้ข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ 2.สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการในครั้งต่อไป 3.ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร 4.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและความพึงพอใจของลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คิวโกว์ จำกัด
1.ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2.ออกแบบงาน Artwork สำหรับบริษัท 3.ทำ Website 4.ตัดต่อ VDO โดยใช้โปรแกรม Vegas / Adobe Premiere Pro 5.จัดทำ Power Point ในการนำเสนอสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คิวโกว์ จำกัด
- หากสนใจ ส่งไฟล์เสียงอ่านหนังสือระยะเวลาประมาณ 5 นาทีเข้ามาที่ E-mail บริษัท hr_tele@qgoal.com , hr@qgoal.com
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คิวโกว์ จำกัด
พิมพ์งาน โดยทำงานที่บ้านแล้วส่งงานทาง ออนไลน์ 15 บาท / 1 หน้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คิวโกว์ จำกัด
- นำเสนอขายและบริการให้ลูกค้า - แนะนำ Product ให้ลูกค้า - ออกพบปะลูกค้า - ช่วยกระตุ้นยอดขายทางการตลาด อาทิเช่น Application บน iphone,Blackberry - Line
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คิวโกว์ จำกัด
1.พัฒนาเว็บไซต์ หรือ Web Application ให้บริษัท 2.วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา แก้ไขและทำการทดสอบ Web Application 3.ปรับแต่ง Software ให้ระบบมีประสิทธิภาพที่สุด 4.ติดตั้งหรือดัดแปลง ต่อยอด โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คิวโกว์ จำกัด
- รับสายลูกค้า นำเสนอสินค้าและบริการของทางบริษัท - สร้างความน่าเชื่อถือ ในตัวสินค้าและบริการ - สินค้าทางบริษัทจะผันแปรไปตาม โปรเจ็คงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
ทำงานเวลากะ 8 ชม. ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วันต่อสัปดาห์ มีสามเวลากะ เปลี่ยนกะเดือนต่อเดือน JD. : This position shall be responsible for operation support Hardware, Software, Basic Network Services  ดูแลการสันนิษฐาน และแก้ปัญหา HW, SW, Basic Network ทางโทรศัพท์ และทางการ Remote  ประสานงานเพื่อการแก้ไขปัญหา  บันทึกข้อมูลงานที่เกิด เพื่อทำรายงานและส่งมอบยัง Team Leader
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด
เราเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปในสาขาต่างๆ เช่น สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ วิศวกรรม บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสายอาชีพหรือต้องการทำงานในสายอาชีพที่แตกต่่างจากเดิม ทั้งภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ทั้งที่ไม่เคยปฎิบัติงานในตำแหน่งด้านล่าง หรือกำลังปฎิบัติงานในตำแหน่งด้านล่างแต่ต้องการทำงานที่มีอิสระในการคิดและทำ และท้าทายความสามารถ สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์และคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าร่วมเป็นสมาชิกของทีม MMT ของ Silkspan ได้ Maverick Management Team (MMT) คือทีมผู้บริหารที่ปกติปฎิบัติงานประจำอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ แต่จะเข้ารวมตัวกันเมื่อได้รับมอบหมายงานเฉพาะกิจจาก CEO โดย MMT เป็นกลุ่มผู้บริหารที่มีความสามารถในการทำงานมีไอเดียที่แตกต่าง บรรลุผลงานหรือเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ทำงานเป็นทีม โปร่งใส ตรงไปตรงมา มีวินัยในการทำงานสูง และเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้ของผู้บริหารสูงสุดและพนักงานในองค์กร Silkspan ให้ความสำคัญในการสร้างทีมผู้บริหารใน concept ของ MMT และกำลังเปิดรับทีมผู้บริหารเพิ่มเติมเพื่อเข้าเป็นกำลังสำคัญของบริษัทฯ เรากำลังเติบโตและก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องใช้ทีมผู้บริหารที่มีความต้องการเิติบโตไปกับบริษัทฯ มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับวิธีการทำานใหม่ๆ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา เป็นคนที่ไว้วางใจได้และุ่ทุ่มเทในการทำงาน เพื่อช่วยผลักดันภารกิจขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้ตามที่ได้ตั้งไว้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด
1. เข้าฝึกอบรม 1 อาทิตย์ ด้านการขายเชิงให้คำปรึกาาด้านประกันชีวิต และการใช้ซอฟท์แวร์ช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ไม่ต้องท่องจำ ไม่้ต้องคำนวณ 2. โทรให้บริการ และให้คำปรึกษาลูกค้าที่สมัครบริการด้านสินเชื่อรถยนต์ ที่เข้ามาทางเว็บไซต์ของบริษัทเท่านั้น (ไม่ต้องหาลิสต์เอง หรือโทรหาลูกค้าที่ไม่รู้จัก) 3. มีรายชื่อลูกค้าให้ไม่น้อยกว่า 80 รายชื่อ / วัน 4. มีระบบ Software ที่ช่วยในการโทรหาลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. มีระบบ Training เืพื่อสอบขอใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตกับ คปภ. 6. มีเงินเดือนประจำขั่นต่ำเดือนละื 9,000 บาท + ค่าตำแหน่ง + เบี้ยขยัน + โบนัสประจำเดือน (2 - 12 % ของเบี้ยประกันชีิวิต) + Motivation Program สามารถสร้างรายได้ไม่มีขีดจำกัด ขึ้นอยู่กับความสามารถ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด
1. เข้าฝึกอบรม 1 อาทิตย์ ด้านการขายเชิงให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อรถยนต์ และการใช้ซอฟท์แวร์ช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ไม่ต้องท่องจำ ไม่ต้่องคำนวณ 2. โทรให้บริการ และคำปรึกษาลูกค้าที่สมัครบริการด้านสินเชื่อรถยนต์ ที่เข้ามาทางเว็บไซต์ของบริษัทเท่านั้น (ไม่ต้องหาลิสต์เอง หรือโทรหาลูกค้าที่ไม่รู้จัก) 3. มีรายชื่อลูกค้าให้ไม่น้อยกว่า 40 - 60 รายชื่อ / วัน 4. มีระบบ Software ที่ช่วยในการโทรหาลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. มีเงินเดือนประจำขั้นต่ำเดือนละ 9,000 บาท + ค่าำตำแหน่ง + เบี้ยขยัน +โบนัสประจำเืดือน + Motivation Program สามารถสร้างรายได้ขั้่นต่ำ 15,000 - 30,000 บาท / เดือน สามารถสร้างรายได้ไม่มีขีดจำกัด ขึ้นอยู่กับความสามารถ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด
1. เข้าฝึกอบรม 1 อาทิตย์ ด้านการขายเชิงให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อ บัตรเครดิต และการใช้ซอฟท์แวร์ช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ไม่ต้องท่องจำ ไม่ต้องคำนวณ 2. โทรให้บริการ และคำปรึกษาลูกค้าที่สมัครบริการด้านสินเชื่อ บัตรเครดิต ที่มาทางเว็บไซต์ของบริษัทเท่านั้น (ไม่ต้องหาลิสต์เอง หรือโทรหาลูกค้าที่ไ่ม่รู้จัก) 3. มีรายชื่อลูกค้าให้ไม่น้อยกว่า 60 - 80 รายชื่อ / วัน 4. มีระบบ Software ที่ช่วยในการโทรหาลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. บริษัทมีฐานเงินเดือน 7,000 บาท สามารถสร้างรายได้ขั้นต่ำ 15,000 - 30,000 บาท / เดือน หรือมากกว่านี้ได้ไม่มีขีดจำกัด ขึ้นอยู่กับผลงานและความสามารถ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. เป็นผู้นำในการพัฒนา บริหาร และสร้างแรงบรรดาลใจให้กับที Telesales จำนวน 10 - 15 คน ให้ทำงานได้ตามเป้าหมาย 2. ควบคุมขายผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อเคหะให้กับลูกค้ารายย่อย หลังติดต่อเข้ามาทางเว็บไซต์ของบริษัท 3. โค้ช หรือบริหารทีมงานโดยมีระบบช่วย ซึ่งสามารถวัดสถิติการทำงานของทีมงานทุกคนในแบบ Real - time
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2601 งาน

« 1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 131 »
คุณรู้หรือไม่ ? : คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+