หางาน สมัครงาน > เขต คลองเตย วัฒนา

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท กิรณารมย์ จำกัด
ดูแลงานด้าน Facebook,IG,Line ของทางคลินิก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กิรณารมย์ จำกัด
1.บริหารงานภายในคลินิกและถ่ายทอดข้อมูลการ กฎระเบียบ นโยบาย การบริหารที่ไดรับจากผู้จัดการสาขาให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 2.วางแผนและบริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3.ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน ควบคุมการเงิน ค่าใช้จ่ายของ คลินิก 4.พัฒนาคุณภาพการบริการและพัฒนาทักษะความสามารถของพนักงานในคลินิก 5.ตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย และระยะเวลาที่กำหนดและรายงานต่อผู้จัดการสาขา 6.รายงานยอดขาย ยอดสินค้าคงเหลือ สถาณการณ์การขาย รายงานสรุปค่าใช้จ่าย ผลการดำเนินการและข้อมูลอื่นๆ 7.รายงานข้อมูลสินค้าคงเหลือ และรายงานผลการบริหารงานขายต่อผู้จัดการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สุข11 จำกัด
เติมสินค้า เช็คสินค้า ทำความสะอาดสต็อกและพื้นที่ขาย เหมาะสำหรับคนที่มีงานประจำแล้ว แต่ต้องการทำงานเสริม ที่ร้าน7-11 สาขาสุขุมวิท11 เท่านั้น เลือกเวลาทำงานได้ ทั้งวัน ต้องทำวันละอย่างน้อย 5 ชม.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เฮีย จำกัด
ติดต่อประสานงานกับ คู่ค้า ภายนอก จัดเตรียมงานที่ต้องส่งให้ลูกค้าประจำเดือน เพื่อส่งให้คู่ค้า และประสานงานภายในบริษัทกับแผนกต่าง ๆ ติดต่อ supplier ต่าง ๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เฮีย จำกัด
ทำหน้าที่ สร้างสรรค์ออกแบบ งาน ปก ซีดี วีซีดี ดีวีดี งานโฆษณา สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และทำงาน Banner Design สำหรับ website พอได้ ถ่ายรูปพอได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
GM SERVICED APARTMENT CO.,LTD.
ขับรถตุ๊กๆ เพื่อส่งลูกค้าชาวต่างชาติไปยังBTS อโศกและพร้อมพงษ์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
GM SERVICED APARTMENT CO.,LTD.
ลงบัญชีประจำวัน จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย ภงด.53,3 ภพ30 จัดทำงบการเงิน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
GM SERVICED APARTMENT CO.,LTD.
บัญชีสรรพากร ภงด53,3 รายงานภาษีซื้อ-ขาย ภพ30 งบการเงิน ฯลฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
GM SERVICED APARTMENT CO.,LTD.
ขับสามล้อบริการลูกค้าที่Apartment
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
GM SERVICED APARTMENT CO.,LTD.
ขับรถให้เจ้านายหรือขับสามล้อบริการลูกค้าในอาพาร์เม้นต์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
GM SERVICED APARTMENT CO.,LTD.
พนักงานต้อนรับ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
GM SERVICED APARTMENT CO.,LTD.
แก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับสายงานของตนได้เป็นอย่างดี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
GM SERVICED APARTMENT CO.,LTD.
-ดูแลให้ปริการลูกค้าในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
GM SERVICED APARTMENT CO.,LTD.
Main responsibilities: * provide the highest level of service in a prompt, friendly, personalized and professional manner * facilitate embarkation and disembarkation for Guests Serviced Agent * assist Residents and Guests with their general needs as well as supervise the Reception and Bell team
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
GM SERVICED APARTMENT CO.,LTD.
-รับผิดชอบงานธุรการบัญชี ในระะบบของบัญชีโรงแรม -งานในสว่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องตามที่หัวหน้างานมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วัน พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
1.ควบคุมงานโครงการให้ได้คุณภาพ และให้เสร็จตามกำหนดเวลาในงบประมาณที่ตั้งไว้ ตรวจสอบการดำเนินงานและพัฒนาการก่อสร้าง 2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้การพัฒนาโครงการสำเร็จลุล่วง 3.รับผิดชอบงานบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ประปา สาธารณูโภค 4.ซ่อมแซมอุปกรณ์ ระบบวิศวกรรมประจำอาคาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วัน พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
พื้นที่ประจำการทำงาน ของพนักงาน รับส่งเอกสาร มีทั้งประจำที่ สำนักงานใหญ่ เขตคลองเตยเหนือ และ เขตอื่นๆ ทั่ว กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ งานส่งเอกสาร มาก่อน ทางบริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่อบรมและให้คำปรึกษา สอนงาน แนะนำเส้นทาง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วัน พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
งานติดตั้งและซ่อมบำรุงและพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วัน พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ดูแลงานให้กับผู้บริหาร จัดทำเอกสาร จัดทำตารางนัดหมาย ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก รับผิดชอบหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สุข11 จำกัด
เงินเดือน ฐานประมาณ 9000 มี Service Charge และ Tip แบ่งรายเดือนอีกประมาณ 2500 บาท (ขึ้นอยู่กับยอดขาย) รวมๆแล้วมีรายได้ เดือนละมากกว่า 11000 แน่นอน ทำน้ำผลไม้ และ ค๊อกเทล รวมถึงเตรียมเครื่องดื่มทั่วไป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2439 งาน

« 1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 122 »
คุณรู้หรือไม่ ? : การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมากNet Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+