หางาน สมัครงาน > เขต คลองเตย วัฒนา

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


AUDREY GROUP INCORPORATION CO.,LTD.
ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้จัดการร้านในงานด้านต่างๆทั้งด้านงานบริหารจัดการด้านอาหาร / ส่วนงานบริการ /ส่วนงานสโตร์+จัดซื้อ / ส่วนงานบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไปภายในร้าน ช่วยดูความเรียบร้อยช่วยเปิด - ปิดร้านโดยทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ **ผู้ช่วยผู้จัดการที่ปฏิบัติงานได้ทีประสิทธิภาพจะได้รับโอกาสได้เลื่อนเป็นผู้จัดการร้านอาหารแทนบุคคลากรเดิมที่รักษาการอยู่ โดยมีรายได้รวมประมาณ 40,000 45,000 บาท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AUDREY GROUP INCORPORATION CO.,LTD.
รับออร์เดอร์,เสิร์ฟอาหารและให้การบริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจและประทับใจ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จัดหางานพีอาร์ทีอาร์ แอนด์ บิสซิเนส โปรเซส เอ๊าท์ซอสซิ่ง จำกัด
1.เขียนแบบสำหรับการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ตามอาคารต่างๆ 2.ออกไปข้างนอกสถานที่เพื่อสำรวจหน้างานและนำกลับมาเขียนแบบ 3.บริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการวางระบบโทรศัพท์ สายเคเบิล โซล่าร์เซลล์ 4.ทำงาน 5 วัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.15-17.15 น. 5.บริษัทอยู่ใกล้กับ BTS เอกมัย ***ติดต่อ คุณแม็ก 0839885327 ID Line : 0839885327***
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
MAJOR DEVELOPMENT ESTATE CO., LTD.
• ทำงานทางด้านธุรการ เอกสารต่างๆ ภายในหน่วยงาน รวมทั้งดูแลการกระจายและการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง • จัดทำสรุปรายการวัสดุของเข้าที่ทาง บริษัทฯ จัดให้ผู้รับเหมา • จัดทำเอกสาร ระบบเอกสารเข้า - ออก และพิมพ์เอกสารอื่นๆ • จัดทำ Payment ของผู้รับเหมา • ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบ ISO เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนด ISO และ Work Instructions ที่บริษัทกำหนด • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
MAJOR DEVELOPMENT ESTATE CO., LTD.
1. รับโทรศัพท์ ให้ข้อมูลกับลูกค้า รับเรื่องต่างๆ 2. ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร 3. ต้อนรับลูกค้า และผู้มาติดต่อด้วยความนอบน้อม ยิ้มแย้มแจ่มใส
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
MAJOR DEVELOPMENT ESTATE CO., LTD.
- รับผิดชอบงานด้านคดีความ ดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดี ต่างๆ ของบริษัท ในฐานะทนายความ - ควบคุมดูแลการว่าจ้างบริษัทกฎหมายภายนอกบริษัทฯ ให้ดำเนินการแทน - ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย รับผิดชอบงานด้านนิติกรรมสัญญาต่างๆ อันเกี่ยวกับธุรกิจของทางบริษัทฯ เช่น ร่างสัญญา ตรวจสอบร่างสัญญา ตลอดจนงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
MAJOR DEVELOPMENT ESTATE CO., LTD.
- วางแผนการก่อสร้าง,จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา - ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของ โฟร์แมน /ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง - ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ - จัดหา และควบคุมวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือภายในโครงการให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน และตรวจสอบความพร้อมก่อนการดำเนินงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
MAJOR DEVELOPMENT ESTATE CO., LTD.
- Representing marketing in project team meeting - Supervise / manage / monitor team players and overall project - Strategic planning - Budget allocation and management - Competitors and customers analysis - Evaluate effectiveness of campaign / media / team players - Report to Vice President of Marketing and Sales
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
MAJOR DEVELOPMENT ESTATE CO., LTD.
รับผิดชอบการ ศึกษา ค้นหาข้อมูล และวิเคราะห์ความเป็นไปได้และเพื่อการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งกำหนดแผนการดำเนินการในการลงทุนในธุรกิจใหม่นั้น หน้าที่ความรับผิดชอบ - ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อหาสรรหาช่องทางลงทุน หาช่องทางโอกาสใหม่ทางธุรกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ - ประเมินโอกาสและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นของช่องทางเหล่านั้น รวมทั้งเปรียบเทียบแนวทางในการลงทุนแต่ละประเภท - วางแผนงานและตารางเวลาการดำเนินโครงการเพื่อการลงทุนใหม่ - เตรียมข้อมูลพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการลงทุนให้รวดเร็วขึ้น - รับผิดชอบการจัดทำระบบฐานข้อมูลสำหรับใช้ในการศึกษา วิเคราะห์เพื่อการลงทุนทางธุรกิจ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
MAJOR DEVELOPMENT ESTATE CO., LTD.
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 28 ปี จบปริญญาตรี สาขาการตลาด และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ , ประสบการณ์ 2-5 ปี ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้ (สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์ได้) บุคลิกภาพดี คล่องตัว มีทักษะในการเจรจา มีใจบริการ หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) สามารถใช้โปรแกรม MS-OFFICE/Internet
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
MAJOR DEVELOPMENT ESTATE CO., LTD.
ปฏิบัติงานด้านงานเอกสาร ติดต่อประสานงาน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
MAJOR DEVELOPMENT ESTATE CO., LTD.
1. ดำเนินงานและประสานงานด้านกฎหมายของบริษัทฯ และบริษัทในเครือตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ปฏิบัติงานด้านนิติกรรมสัญญา อันได้แก่ การตรวจสอบ แก้ไข ร่าง จัดทำสัญญา และบันทึกข้อตกลง รวมทั้งเอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ 3. ปฏิบัติงานด้านจดทะเบียนนิติบุคคล (เช่น จัดตั้งบริษัท และเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน) จดทะเบียน ภาษีอากร และงานด้านการติดต่อกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ 4. ตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องของนิติกรรมสัญญาประเภทต่างๆ 5. ให้คำปรึกษา และความเห็นทางกฎหมายกับฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท 6. ศึกษา ค้นคว้า และตอบข้อหารือด้านกฎหมาย 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
MAJOR DEVELOPMENT ESTATE CO., LTD.
ปฏิบัติงานออกแบบสถาปัตยกรรม และ จัดเตรียมงานออกแบบผังโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
MAJOR DEVELOPMENT ESTATE CO., LTD.
- รับผิดชอบงานบัญชี ลูกหนี้ - เจ้าหน้า ตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำเอกสารทางด้านบัญชีที่เกี่ยวข้อง - สรุป และจัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
MAJOR DEVELOPMENT ESTATE CO., LTD.
บริหาร งานขายในระดับปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย, บริหารงานบริการลูกค้าในระดับปฏิบัติการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในส่วนของยอดขาย, ทำงาน 6 วัน ประจำสำนักงานขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
MAJOR DEVELOPMENT ESTATE CO., LTD.
• ทำงานทางด้านธุรการ เอกสารต่างๆ ภายในหน่วยงาน  รวมทั้งดูแลการกระจายและการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง • จัดทำสรุปรายการวัสดุของเข้าที่ทาง บริษัทฯ จัดให้ผู้รับเหมา • จัดทำเอกสาร  ระบบเอกสารเข้า - ออก  และพิมพ์เอกสารอื่นๆ • จัดทำ Payment ของผู้รับเหมา • ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบ  ISO เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนด ISO และ Work  Instructions ที่บริษัทกำหนด • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
MAJOR DEVELOPMENT ESTATE CO., LTD.
1. วางแผนงานส่วนงาน M&E เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานหลักของโครงการ 2. ควบคุมต้นทุนโครงการ(ส่วนงานM&E) 3. ควบคุมงานส่วนM&Eให้เป็นไปตามแผนงาน 4. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
MAJOR DEVELOPMENT ESTATE CO., LTD.
-รับผิดชอบการวางแผนและบริหารโครงการ เพื่อให้โครงการที่รับผิดชอบเป็นไปตามแผนมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรมและเป็นไปตามงบประมาณ - วางแผนโครงการก่อสร้าง ทั้งแผนงาน งบประมาณ อุปกรณ์ ทีมงานและผู้รับเหมา - ควบคุมตรวจสอบการทำงานให้ได้ตามรูปแบบ คุณภาพตามมาตรฐาน - ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ - บริหารงานสำนักงาน เช่น ตรวจสอบแผนก่อสร้าง ยอดรายได้ ยอดโอน, ตรวจสอบรายงานความคืบหน้าโครงการ ฯลฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
MAJOR DEVELOPMENT ESTATE CO., LTD.
- จัดทำบัญชี (AP/AR) - ปิดงบ - จัดประชุมนิติบุคคล / เข้าร่วมประชุมนิติบุคคล -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
MAJOR DEVELOPMENT ESTATE CO., LTD.
1.จัดทำบัญชีของโครงการ - สามารถทำได้ทั้ง 2 ระบบ บัญชีด้านรับและบัญชีด้านจ่าย - ปิดงบและตรวจร่างงบประมาณ (พิจารณาพิเศษ) 2.ทำงานด้านเอกสารของบุคคล แม่บ้าน รปภ. ร่วมทั้งดูแลเกี่ยวกับเอกสารการเบิก-จ่ายต่างๆ 3.รับเรื่องร้องเรียน และช่วยประสานงานให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไข 4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2421 งาน

« 1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 122 »
คุณรู้หรือไม่ ? : คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้างNet Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+