หางาน สมัครงาน > เขต คลองเตย วัฒนา

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท คอร์เนอร์ 43 เดคคอร์ จำกัด
ทำรายงานยอดขาย รายงานผลปฏิบัติงานรายเดือน บันทึกรับจ่ายเงิน ทำเอกสารงานทั่วไป ประสานงานกับฝ่ายบัญชี ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายบุคคล เก็บข้อมูลด้านการเงินอื่นๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
• การผลิตผลิตภัณฑ์ ประกันชีวิต • การทบทวนกำไรของ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ออกขายแล้ว โดยใช้ Profit Testing Model • การประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อ Launch ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ได้ตามกำหนด • การจัดทำงานตาม Project ที่ได้รับมอบหมาย • การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอผู้บริหาร • การคำนวณ/ปรับปรุง งานคำนวณต่างๆ • การหาข้อมูลเพื่อสนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์ ประกันชีวิต • การจัดทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอบอส จำกัด
ทวงถามหนี้ภาคสนาม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วิลล่า เมดิก้า ( ประเทศไทย ) จำกัด
1.กรอกข้อมูลลูกค้าลงระบบคอมพิวเตอร์ 2.จัดทำแฟ้มประวั้ติลูกค้า 3.จัดเก็บ - ค้นหาแฟ้มประวัติลูกค้า 4. ถ้าวัดความดันได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Jardine Schindler (Thai) Ltd.
You will be introduced to Schindler’s business and you will receive classroom and on-the-job training to learn Schindler’s latest products and technology and acquire technical skills, learning from ground up. You will undergo further development as part of our technical resource succession planning to become a technical expert. Apply now if you satisfy the following requirements: • Bachelor Degree in Engineering (electronic/electrical background preferred). • Fresh graduate will be considered. • Ability to read/write in English, speak basic level English. • Problem solving, people and achievement orientation competency. • Willingness to work in construction site to learn Schindler’s field processes, products and technology.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Jardine Schindler (Thai) Ltd.
To monitor, plan and sell for New Installation conversion units in order to achieve sales targets. To monitor, plan and sell service contracts in order to achieve sales targets. To implement repair sales activities under responsible area in order to achieve the sales targets. Key Responsibilities: 1. Monitors the expiring warranty unit and negotiates with customer for service contract to achieve conversion target. 2. Monitors the expiring contracts and negotiates with customer for service contract renewal to achieve agreed price increase target. 3. Prepares and submits spare parts and repair jobs quotations to clients within a reasonable response time and ensure of selling prices are in line with Schindler sales policies. 4. Co-ordinates and plans with Service Operation on the parts replacement planning and ensures that the proposals are submitted to clients and allow them to have enough information and time to do the budgetary planning. 5. Plans and take actions to gain the new business and recover the lost contracts to ensure that the targets will be achieved. 6. Builds and maintains a good relationship with both new and existing customer to ensure their maximum satisfaction and thereby leading to long-term business relationship. 7. Makes sales visit and closes sale deal in order to achieve service contract sales and repair sales targets. 8. Accountable for request invoicing to FAD for all service contracts and repair sales are under responsible area to ensure no outstanding billing.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Jardine Schindler (Thai) Ltd.
To be accountable for collection document processing and to support Finance and Accounting Executive Manager to coordinate with Sales and Project Engineer for debt collection, credit control and legal issues in order to manage debtor balance according to Company’s requirement and to minimize risk related to debt collection. Key Responsibilities: 1. Able to be a replacement to works in coordination with bill collector to submit invoices in a timely manner in accordance with Company procedures and keep billing documents in a systematic manner in order to facilitate debt collections. 2. Ensures that all invoices are monitored and customer are contacted in a timely manner to ensure that debt is collected as due and that overdue invoice is reported promptly to departments concerned and department head for corrective action. 3. Ensures that all invoices and receipts for new installation and modernization contracts are properly filed to monitor completeness of contract billing. 4. Prepares official receipt for New Installation and modernization contracts in accordance with accounting procedures and tax regulations with highest accuracy for bill collector to collect payment from customer in a timely manner. 5. Works with departmental administration officers to ensure official receipt and tax invoices for maintenance, spare parts and repairs are prepared accurately according to accounting procedures and tax regulations for bill collectors to collect payment from customers in a timely manner. 6. Co-ordinates with Sales and Project Engineer to monitor payment security or customer guarantee and Company guarantee to ensure that guarantee is secured, issued and returned according to contract terms and conditions. 7. Provides contract, billing and collection documents and information for Credit Control review and legal proceedings to Executive Manager with highest accuracy in a timely manner. 8. Monitoring and advise to credit controller officer for any issues may occurred. Special Requirements Proactive role for following up with all party concern.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Jardine Schindler (Thai) Ltd.
ความรับผิดชอบ 1.ตรวจสอบ/ดำเนินการและควบคุมคุณภาพการติดตั้ง ตามมาตรฐานของชินด์เล่อร์ 2.ปฎิบัติงานตามตารางการติดตั้งที่กำหนด 3.ปฎิบัติงานตามกฎความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Jardine Schindler (Thai) Ltd.
1.ดูแลและรับผิดชอบการติดตั้งลิฟต์และบันไดเลื่อน ให้ได้ตามมาตรฐที่กำหนด 2.ควบคุมคุณภาพการติดตั้งให้เป็นไปตามตารางการทำงานประจำวัน และตรวจสอบความเรีบยร้อยหน้างาน 3.ตรวจเช็คความสมบูรณ์ของการติดตั้งก่อนส่งมอบงาน 4.ปฎิบัติงานภายใต้ระบบความปลอดภัยในทุกขั้นตอน 5.ประสานงานกับผู้รับเหมาในกระบวนการติดตั้ง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Jardine Schindler (Thai) Ltd.
หน้าที่และความรับผิดชอบ :- -บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า -ประสานงานด้านงานซ่อมและแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับระบบและผลิตภัณฑ์ -จัดทำรายงานข้อมูลการรับโทรศัพท์ พร้อมสถิติในแต่ละช่วงเวลา -สรุปและวิเคราะห์ประเภทการร้องเรียน ปัญหา และความต้องการของลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Jardine Schindler (Thai) Ltd.
To plan, organize and control the sale of modernization jobs in order to achieve targeted sales turnover with agreed margin. To works conjunction with MOD project deployment in order to achieve OI target with margin as per final cost estimation and on- time schedule. Key Responsibilities :- -Develop potential customer list and control MOD sales activities in Modernization to achieve sale turnover and agreed margin. -Build and maintain a customer relationship with both new and existing customer to ensure their maximum satisfaction and thereby leading to long-term relationship and sale -Develop and control sale strategy for modernization sale in order to achieve modernization sale target. -To organize and control Mod project deployment to ensure that Mod project cost in inline with cost estimate and completion as per customer target date. -Accountable for collecting the first payment and payment securities to ensure that projects are operated with minimum commercial risks.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Jardine Schindler (Thai) Ltd.
Key Responsibilities :- To implement sales activities in order to achieve the sales targets. -Implements market prospecting activities in order to maximize the market coverage. -Implements pre-sales and sales activities to achieve sales targets. -Maintains a good relationship with customers to ensure their maximum satisfaction and thereby leading to a long-time relationship. -Accountable for clarification of projects' final technical and commercial detailed information to ensure that projects are effectively operated as planned. -Accountable for collecting the first payment and payment securities to ensure that projects are operated with minimum commercial risks. -Provide assistance and support to NI Sales Manager in the implementation of marketing activities in order to expand the market, build the company image and achieve sales goals. Key Challenges :- -With the instability in the economy, fluctuation in property sector, together with the competitive business environment, the person in this position is required to be highly proactive and able to maximize clients' satisfaction while minimizing risks to the company. -Jobholder needs to be knowledgeable in both the technical and commercial aspects
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Jardine Schindler (Thai) Ltd.
1.ติดตั้งอุปกรณ์ลิฟต์ และบันไดเลื่อน รวมถึงเครื่องจักรและระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานที่กำหนด 2.ตรวจสอบ/ดำเนินการและควบคุมคุณภาพการติดตั้ง ตามมาตรฐานของชินด์เล่อร์ 3.ปฎิบัติงานตามตารางการติดตั้งที่กำหนด 4.ปฎิบัติงานตามกฎความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด บริษัท จาร์ดีน ชินด์เล่อร์ (ไทย) จำกัด ติดต่อสาขาที่จังหวัดภูเก็ต 65/22-23 หมู่ 1 ถนนเทพกษัตริย์ตรี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-239 990 หรือคุณชัยยุทธ 082-7904300 โทรสาร 076-239 991
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Jardine Schindler (Thai) Ltd.
ดูแลงานบริการและซ่อมบำรุง ตลอดจนตรวจเช็คระบบความปลอดภัยของลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางลาดเลื่อน ภายใต้เงื่อนไขสัญญาการซ่อมบำรุง 1.รับผิดชอบการตรวจสอบระบบการทำงานของลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางลาดเลื่อนให้ได้ตามมาตรฐนความปลอดภัยที่กำหนด 2.ซ่อมอุปกรณ์การทำงานของลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางลาดเลื่อน ตามจุดบริการต่างๆ ในเวลาที่กำหนด 3.ปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้างานในการวางแผนและแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง 4.คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ลูกค้าในการดูแลรักษาลิฟต์ บันไดเลื่อนและทางลาดเลื่อน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
iwa Design (Thailand) Co Ltd
บริษัท อิวา ดีไซน์ เป็นบริษัทออกแบบและก่อสร้างงานตกแต่งภายใน ด้าน Commercial, Retail, Brand Name Shop เพิ่งขยายสาขามาจากสิงคโปร์ กำลังเปิดรับ Foreman ที่มีพื้นฐานความรู้ด้านดีเทลการตกแต่งภายใน มีความสามารถด้านการจัดการและประสานงาน มีความรัก มุ่งมั่นและอดทนในงานที่ทำ เรากำลังมองหาคนที่ต้องการร่วมงานในระยะยาว เราเปิดกว้างทางความคิดสำหรับคนที่ชอบความท้าทาย เรามีอนาคตทางการงานให้คุณ สนใจติดต่อมาที่ email info.th@iwadesign.com.sg Attn: คุณมนต์ทิพย์ หรือโทร 02 713 0558
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
iwa Design (Thailand) Co Ltd
บริษัท อิวา ดีไซน์ เป็นบริษัทออกแบบและก่อสร้างงานตกแต่งภายใน ด้าน Commercial, Retail, Brand Name Shop กำลังเปิดรับ Project Coordinator ที่มีพื้นฐานความรู้เรื่อง Detail การตกแต่งภายใน มีความสามารถด้านการจัดการและประสานงาน มีความรัก มุ่งมั่นและอดทนในงานที่ทำ เรากำลังมองหาคนที่ต้องการร่วมงานในระยะยาว เราเปิดกว้างทางความคิดสำหรับคนที่ชอบความท้าทาย เรามีอนาคตทางการงานให้คุณ สนใจติดต่อมาที่ email info.th@iwadesign.com.sg Attn: คุณมนต์ทิพย์ หรือโทร 02 713 0558
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนสจำกัด
ทำความสะอาดออฟฟิตสำนักงานและบริเวณสำนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฟิโก้ คอฟฟี่ จำกัด
-
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฟิโก้ คอฟฟี่ จำกัด
Responsible for all food production including the used for restaurants and other outlets. Develop menus, food purchase specifications and recipes. Supervise staff. Develop and monitor food and labor budget for the department. Maintain highest professional food quality and sanitation standards. - Schedules and coordinates the work of chefs, cooks and other kitchen employees to assure that food preparation is economical and technically correct and within budgeted labor cost goals. - Approves the requisition of products and other necessary food supplies. - Ensures that high standards of sanitation, cleanliness and safety are maintained throughout all kitchen areas at all times. - Establishes controls to minimize food and supply waste and theft. - Safe guards all food preparation employees by implementing training to increase their knowledge about safety, sanitation and accident prevention principles. - Develops standard recipes and techniques for food preparation and presentation which help to assure consistently high quality and to minimize food costs; exercises portion control for all items served and assists in establishing menu selling prices. - Prepares necessary data for applicable parts of the budget; projects annual food, labor and other costs and monitors actual financial results; takes corrective action as necessary to help assure that financial goals are met. - Consults with Director of Operations about food production aspects of special events being planned. Cooks or directly supervises the cooking of items that require skillful preparation. - Ensures proper staffing for maximum productivity and high standards of quality; controls food and payroll costs to achieve maximum profitability. - Evaluates food products to assure that quality standards are consistently attained. - In conjunction with F&B management team, assist in maintaining a high level of service principles in accordance with established standards.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฟิโก้ คอฟฟี่ จำกัด
- - รับคำสั่งซื้อหรือรายการอาหารต่างๆ รวมถึงเครื่องดื่ม, เบเกอรี่ เป็นต้น - เสริฟอาหารให้กับลูกค้า รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า - ดูแลด้านความสะอาดภายในร้าน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2404 งาน

« 1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 121 »


คุณรู้หรือไม่ ? : ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+