หางาน สมัครงาน > เขต ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท กิรณารมย์ จำกัด
-ดูแลบริการทำทรีทเมนท์ให้กับลูกค้า -ช่วยแพทย์ทำหัตถการทำเลเซอร์ ต่างๆ -ช่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
1. ดูแลระบบ ISO 9001:2008 ควบคุมการจัดเก็บเอกสารสำนักงาน และแต่ละส่วนปฎิบัติงานตาม Process ที่กำหนดไว้ 2. จัดแผนงาน 5 ส. และควบคุมให้ทุกส่วนปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด 3. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
1. ประสานงานด้านเอกสาร ระหว่าง Reception และ ช่างซ่อม 2. ถ่ายเอกสาร , ปริ๊นงาน , คีร์ข้อมูลเข้าระบบ 3. โทรนัดหมายลูกค้ารับงานซ่อมคืน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
- รับสินค้า ตรวจนับ ตรวจสอบเอกสาร บันทึกข้อมูลเข้าระบบ และส่งเอกสาร ให้ผู้บังคับบัญชา - จัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่และสถานที่ - ตรวจสอบสภาพของสินค้า - นับยอดสต๊อกสินค้าและจัดทำสรุปรายงานผลการนับยอด - จ่ายสินค้า ตรวจสอบการเบิกจ่าย และบันทึกการจ่ายสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
1. เปิดงานซ่อม คีร์ข้อมูลเข้าระบบ 2. ติดต่อประสานงานกับช่างและลูกค้า 3. สรุปรายงานต่างๆ 4. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
1. ตรวจสอบคุณภาพการของระบบการใช้งานของผลิตภัณฑ์ 2. ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ก่อนทำการบรรจุลงกล่อง 3. ตรวจสอบความครบถ้วนของชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ 4. และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
1.ดึงข้อมูลบันทึกเวลาเข้างาน และวันลาของพนักงานจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2.ตรวจสอบข้อมูลและประสานงานเรื่องเอกสารกับหน่วยงานต้นสังกัด 3.จัดเก็บข้อมูล พร้อมสรุปเวลาทำงาน และวันลาของพนักงาน 4.คำนวนค่าจ้าง และค่าทำงานล่วงเวลา สำหรับพนักงานรายวัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
Essential Functions/Responsibilities: 1. Responsibility and Authority: Works under broad direction. Has technical responsibility for work performed and decisions taken? 2. Influence: Provides advice and guidance on technical matters. May supervise the work of others. 3. Complexity of Work: Performs work which requires the application of a significant range of fundamental principles in a variety of contexts. 4. Essential Skills : Takes a structured and effective approach to own work and demonstrates 5. leadership potential : Able to analyze, diagnose, design, plan, execute and evaluate work to time, cost and quality targets, exhibiting thorough familiarity with available methods, procedures, tools, equipment and standards associated with own area of specialization and making correct choices from alternatives, able to communicate effectively, both orally and in writing, with clients, customers, colleagues and subordinates. 6. Context: Develops an understanding of the relationship of own specialization or area of responsibility to the employing organization as a whole and takes customer requirements fully into account when making proposals and/or carrying out work. 7. Learning and Development : Takes initiative to keep skills up to date and maintain awareness of developments in the Service industry
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
1.ขับรถาพาทีมงานช่างซ่อมบำรุงไปยังสถานที่ซ่อมต่างๆ 2. งานช่างติดตั้ง เช่น ซ่อมทีวี Sumsung นอกสถานที่ อาทิ โรงพยาบาล , ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
1 ดูแลระบบงานด้านบริการ 2. ติดต่อลูกค้าเกี่ยวกับสถานะ การซ่อมงานและการเสนอราคาเครื่องซ่อม 3. และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
1. รับเรื่องการแจ้งงานซ่อมระบบสารสนเทศ 2. แก้ไขปัญหาด้านระบบเน็ตเวิร์ค 3. ให้ความช่วยเหลือเมื่อมีงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ 4. และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
1. ติดตามขอรายละเอียดจากผู้ขาย เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไข 2. ดำเนินการจัดทำเอกสารการจัดซื้อ ( Purchasing Order) ดำเนินการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ 3. เบิก-จ่าย วัสดุอุปกรณ์ และอืนๆ ในบริษัทฯ 4. ควบคุมสต๊อกวัสดุ อุปกรณ์ ให้เพียงพอกับความต้องการใช้ในบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
1. บริการซ่อมโทรศัพท์มือถือ และให้คำปรึกษาด้านเทคนิคกับลูกค้าได้ 2. แก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้น และตอบข้อซักถามจากลูกค้า 3. และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
1. ตรวจสอบและติดตามงานผ่านระบบ Mini ERP 2. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เช่น การแจ้งสถานะงานซ่อม เสนอราคาค่าบริการ 3. ทำงานประจำที่ ศูนย์การซ่อม Sumsung
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
1. ตรวจสอบและติดตามงานผ่านระบบ Mini ERR 2. รับผิดชอบการสั่ง จัดเก็บ ตรวจนับ และจ่ายอะไหล่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายช่าง 3. และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
1 ต้อนรับลูกค้า ให้ข้อมูลลูกค้าเบื้องต้นเกี่ยวกับงานบริการของบริษัทฯ 2. ตอบคำถามและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และข้อร้องเรียนจากลูกค้า ด้วยความประทับใจ 3. รับสินค้าส่งซ่อมและส่งสินค้าคืนให้ลูกค้าเมื่อทำการซ่อมเสร็จ 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
- Control system communications. - Planning Transportation system - Ability to subordinate staff. - Able to communicate in English. - Have knowledge engineering /telecommunications technology.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
* เชื่อมงานทั่วไป * ซ่อมบำรุงทั่วไป * ปฏิบัติงานที่บางพลี ( บางนาตราด กม.24 )
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
* ประกอบโครงสร้าง * เชื่อม, ตัดเหล็ก, ทาสี, เป็นต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บ้านวิรัลพัชร จำกัด
ทำความสะอาด สำนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2297 งาน

« 1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 115 »


โปรดระวัง !! : การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+