หางาน สมัครงาน > เขต ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท ภิรมย์ แลนด์ จำกัด
1. ดูแลและทำความสะอาดLobby,ห้องและพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด 2. ดูแลและทำความสะอาดห้องน้ำLobby 3. ดูแลและทำความสะอาดพื้นที่ส่วนสำนักงานและพื้นที่เตรียมงานด้านหลัง 4. ดูแลและทำความสะอาดส่วนนอกโดยรอบอาคาร 5. ช่วยเหลืองานส่วนอื่นๆและหน่วยงานอื่น ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ภิรมย์ แลนด์ จำกัด
1. ดูแลระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ ภายในอพาร์ทเม้นท์ 2. ซ่อมบำรุงไฟฟ้า ประปา แอร์ 3. ทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ภิรมย์ แลนด์ จำกัด
ต้อนรับลูกค้า รับเรื่องร้องเรียนลูกค้า ประสานงานแจ้งซ่อมไปยังฝ่ายช่าง อ่าน log book ติดตามงาน ที่ยังค้างเขียนรายงานปฏิบัติงานในรอบที่รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมทุกสัปดาห์ และการประชุมย่อยเพื่อจัดเตรียมงาน ของแผนกต้อนรับ ดูแล และอำนายความสะดวกแก่ลูกค้า ติดตามแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าเบื้องต้น ตามนโยบายบริษัทฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ภิรมย์ แลนด์ จำกัด
-ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าพักที่โรงแรม -ดูแลสัมภาระของผู้เข้าพักอาศัยที่โรงแรม -เปิด-ปิดประตูให้ลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีดับบลิว โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด
จัดเก็บ รวบรวมเอกสาร ส่งสำนักงานบัญชี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดรีมทอย จำกัด
รับผิดชอบงานสรรหาคัดเลือกพนักงานตามอัตรากำลังคนที่ได้รับการร้อง ดำเนินการอบรมปฐมนิเทศน์และจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดรีมทอย จำกัด
บันทึกซื้อ-ขายสินค้าและบริการ จ่ายและรับชำระค่าสินค้าและบริการ ยื่นภาษี ภงด.1,3,53 ภพ.30 ตรวจสอบและกระทบยอดคงเหลือทุกบัญชีได้ เข้าใจวงจรของบัญชีและธุรกิจ ระบบทรัพย์สิน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดรีมทอย จำกัด
รับผิดชอบกำกับดูแลงานขายและพนักงานขายทุกจุดขายที่รับผิดชอบ วิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย นำเสนอรายงานสรุปยอดขาย ควบคุมสินค้าคงเหลือในจุดขายให้เพียงพอต่อการขาย พร้อมทั้งตรวจนับสินค้าคงเหลือในจุดขายที่อย่างสม่ำเสมอ และทำการเรียกคืนสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหวกลับคืนมายังบริษัท เพื่อป้องกันสินค้าไม่ให้สูญหายและทำยอดขายให้ได้ตามเป้าการขายที่บริษัทกำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดรีมทอย จำกัด
-ตรวจนับสต๊อกสินค้า ณ จุดขาย ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ได้ทันตามกำหนด -จัดทำตัวเลขเปรียบเทียบผลต่างจากการตรวจนับสต๊อก เทียบกับระบบบ้านเชียงให้ผู้บังคับบัญชาทราบได้ทันกำหนด -ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลความเคลื่อนไหวของสินค้า และจัดเก็บเอกสารรังผึ้ง ของทุกจุดขาย ให้ครบถ้วนภายใน วันที่ 10 ของทุกเดือน -คีย์รายงานการขาย Area เดอะมอลล์, เหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เสร็จทันตามเป็นข้อมูลปัจจุบัน -อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยูนิคเทรดดิ้ง(ไทยแลนด์) จำกัด
หน้าที่และความรับผิดชอบ: - รับผิดชอบดูแลการจัดซื้อสินค้าที่ประเทศจีน - ดูแลลูกค้าคนไทยและประสานงานกับร้านค้าหรือโรงงานที่จีนระหว่างซื้อสินค้าที่ประเทศจีน - ทำรายงานสรุปการซื้อสินค้าที่ประเทศจีน - ติดต่อกับร้านค้าหรือโรงงานที่จีนเมื่อสินค้ามีปัญหาด้านคุณภาพ หรือต้องการสั่งซื้อสินค้าเพิ่ม - อัพเดท Trend fashion และหารองเท้าและกระเป๋าแบบใหม่ - รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยูนิคเทรดดิ้ง(ไทยแลนด์) จำกัด
คีย์งานเกี่ยวกับเอกสารการขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอเชียน แอ๊ดวานซ์ เทคนิคา จำกัด
1.บริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท 2.ปรับปรุง พัฒนา สนับสนุนการบริหาร 3.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 4.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอเชียน แอ๊ดวานซ์ เทคนิคา จำกัด
1.รับผิดชอบดูแลข้อมูลด้านเทคนิค 2.ตรวจสอบ และ ปรับปรุงพัฒนา 3.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 4.นำเสนอผลิตภัณฑ์และขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯได้ 5.พบลูกค้าและเก็บข้อมูลการตลาดจากลูกค้า 6.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอเชียน แอ๊ดวานซ์ เทคนิคา จำกัด
1.สรุปวันเวลาทำงานของพนักงาน,เงินเดือน,ค่าคอมมิชชั่น 2.จัดอบรม 5 ส ,Iso 3.จัดกิจกรรมต่างๆ 4.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 5.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอเชียน แอ๊ดวานซ์ เทคนิคา จำกัด
1.เปิดใบสั่งซื้อสินค้า 2.ตรวจสอบสินค้าที่สั่งซื้อ 3.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 4.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอเชียน แอ๊ดวานซ์ เทคนิคา จำกัด
1.จัดทำjobงาน 2.ออกใบส่งของชั่วคราว 3.พิมพ์งานตามคำสั่งซื้อของลูกค้า/ใบเสนอราคา 4.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 5.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอเชียน แอ๊ดวานซ์ เทคนิคา จำกัด
1.พิมพ์ใบกำกับภาษี 2.วางบิล-รับวางบิล 3.รับชำระหนี้-จ่ายชำระหนี้ 4.ตามสินค้าเข้าจากต่างประเทศ 5.บันทึกสมุดรายวันทั่วไปบางส่วน 6.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 7.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ประสานงานกับลูกค้าชาวต่างชาติ แปลเอกสาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แน็พพาร์ค โฮสเทล จำกัด
ทำความสะอาดและดูแลบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย -ปัด กวาด เช็ด ถู ทั่วไป -ซักผ้า รีดผ้า -ทำอาหาร (หากชอบทำอาหารแต่ไม่มั่นใจ สามารถฝึกฝนได้) -ดูแลความเรียบร้อยทั่วไป มีวันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน อาหารทุกมื้อ สามารถเลือกทำโอทีในวันหยุดได้ มีที่พักเป็นสัดส่วน สภาพแวดล้อมร่มรื่น ปลอดภัย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
3X Fast Fitness
3X Fast Fitness เป็นธรุกิจขายปลีก-ส่ง อุปกรณ์อุปกรณ์ฟิตเนส & โปรแกรมออกกำลังกายที่บ้าน ผ่านช่องทาง ระบบเว็ปไซต์ และ โซเชียลมีเดีย ที่มีการเติบโตเร็วมาก โอกาสที่จะร่วมงานกับธรุกิจที่เติบโตก้าวกระโดดแบบนี้มีไม่มาก อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดไป เรากำลังมองหา ผู้ร่วมงาน คนที่ 1 และ 2 การร่วมงานกับเราเป็นคนแรกๆ จะเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะเติบโตแบบก้าวกระโดดไปด้วยกัน หากคุณคิดว่าเป็นคนชอบงานขายออนไลน์ โดยที่ไม่ต้องเจอกับลูกค้า และอยากมีรายได้ตามผลงานที่ตัวเองทำ ไม่ใช่จากเวลาที่เราเข้างาน มาร่วมงานกับเรา แล้วคุณจะได้ทั้งผลตอบแทน และความรู้ที่คุ้มค่า เพื่อสร้างอนาคตของคุณต่อไป บทบาทหน้าที่ประจำวัน: - ดูแลการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าที่สอบถามในช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของบริษัทเช่น Facebook, Line - ดูแลการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าที่สอบถามในช่องทางโทรศัพท์ – - รับออร์เดอร์จากลูกค้าทาง ไลน์ เฟสบุ๊ค และ โทรศัพท์ - สรุปยอดโอนให้ลูกค้า พร้อมตรวจสอบการชำระเงิน - ประสารงานกับ บริษัทขนส่ง เพื่อทำการส่งของให้ลูกค้า - บริหารงาน พนักงานแพคของ และตรวจสอบความถูกต้อง - จัดทำรายงานสรุปข้อมูลของลูกค้าแต่ละรายที่สอบถามมาทางช่องออนไลน์ในแต่ละวัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2104 งาน

« 1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 106 »
คุณรู้หรือไม่ ? : ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+