หางาน สมัครงาน > เขต ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท ยำแซ่บ จำกัด
ละเอียดรอบคอบในการทำงาน มีมนุษสัมพันธ์ดี,พูดจาไพเราะ ซื่อสัตย์ต่อองค์กร ดูแลพนักงานให้อยู่ในระเบียบ ดูแลร้าน ดูแลงานบริการ ดูแลยอดขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออสเวล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
* จัดทำเอกสารภายใน, ตรวจนับสต๊อคสินค้า * ติดต่อประสานงานระหว่างออฟฟิศและคลังสินค้า * จัดเตรียมสินค้าสำหรับส่งในแต่ละวัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด
ควบคุมงานก่อสร้าง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นัมเบอร์ วัน คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
- จัดส่งเอกสาร - จัดส่งผลิตภัณฑ์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นัมเบอร์ วัน คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
- พูดคุยกับลูกค้า - สามารถอธิบายถึงขั้นตอนและวิธีการทำความสะอาดให้กับลูกค้าได้ - ประสานงานด้านต่างๆให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ เมื่องานเกิดข้อผิดพลาด - ตรวจการทำงานให้อยู่ในมาตรฐานของบริษัทฯก่อนทำการส่งมอบงานให้กับลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นัมเบอร์ วัน คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
- จัดทำบัญชีลูกหนี้และติดตามทวงถาม - จัดทำเอกสารวางบิล - รับเช็ค - อื่นๆตามที่ใด้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นัมเบอร์ วัน คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
- ติดต่อประสานงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร - จัดทำใบเสนอราคา - ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอโรฟิล จำกัด
- เลขานุการฝ่ายขาย - ประสานงานกับพนักงานขาย และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ เพื่อการขายเป็นไปโดยราบรื่น - บันทึกรายงายการประชุมประจำแผนก - บันทึกประวัติ และ ข้อมูลด้านการขาย - ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขาย - ติดตาม และ จัดทำรายงาน ประจำแผนก เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร -ประสานงานการจัดซื้อในประเทศ -ประสานงานการนำเข้ากับบริษัทชิปปิ้ง - งานอื่นๆตามที่รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอโรฟิล จำกัด
- ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในการเลือกใช้ FILTER หรือ ผลิตภัณฑ์อื่นที่ได้รับมอบหมาย - ทำแผนการตลาด และ ทำตลาด FILTER หรือ ผลิตภัณฑ์อื่นที่ได้รับมอบหมาย - เสนอขาย FILTER หรือ ผลิตภัณฑ์อื่นที่ได้รับมอบหมาย แก่ลูกค้าตามเป้าหมายที่กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอคอนนิค จำกัด
1.ติดต่อกับ Supply เพื่อสั่งซื้อและนำเข้าสินค้า 2.เปิดบิลสั่งซื้อกับSupply 3.ตรวจสอบราคา ทำราคาเปรียบเทียบสินค้า 4.ติดต่อประสานงานเจรจาต่อรองราคาสินค้ากับต่างประเทศ 4.จัดทำใบรับสินค้า พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของใบสั่งซื้อ 5.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท 957 ซีเอ็มแอนด์อี จำกัด
- ตรวจสอบข้อมูลภายในโครงการ เช่น แนวเขตที่ดินและค่าระดับดินเดิม - กำหนดค่าพิกัดที่จะก่อสร้าง - จัดทำเอกสารและหลักฐานการตรวจสอบงานสำรวจทั้งหมด - ตรวจสอบแบบภายในโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานสำรวจ - ประสานงานกับฝ่ายก่อสร้างเพื่อวางแผนงานการก่อสร้าง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีเอ็มอีเอส เซอร์วิส จำกัด
ควบคุมงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปที่โรงงานอำเภแบางละมุง ชลบุรี ควบคุมงานก่อสร้าง Town House 3 ชั้น ที่แขวงดอกไม้เขตประเวศ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เยสซ์ อินทีเรีย จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1อ่านแบบงานตกแต่งภายในและทำแผนงาน 2ควบคุมหน้างานให้จบตามแผน 3ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหน้างาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เยสซ์ อินทีเรีย จำกัด
1. สั่งซื้อสินค้า สำหรับงานตกแต่งภายใน 2. เปรียบเทียบราคาสินค้า 3. สรรหาแหล่งวัตถุดิบ และตัวอย่างสินค้าชนิดใหม่ๆ 4. ต่อรองราคาสินค้า 5. จัดหาผู้รับเหมางานโครงการตกแต่งภายใน 6. สรรหา และคัดเลือกผู้ขาย-ผู้รับเหมารายใหม่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอคอนนิค จำกัด
จัดทำเอกสารด้านงานขายต่างๆ เช่น ทำใบเสนอราคา รับโทรศัพท์จากลูกค้า รับ-ส่งอีเมล์ บริการให้ข้อมูลด้านสินค้า/รายละเอียดเบื้องต้นกับลูกค้า ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ งานอื่นๆที่ได้มอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จีเอฟซีเอ จำกัด
1.ต้อนรับ ดูแลแขก และลูกค้าที่มาติดต่อ 2.รับสายโทรศัพท์และโอนสายไปยังแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3.คัดแยกจดหมายไปยังแผนกต่างๆ 4.และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Siam Micro Works 1994 Co., Ltd.
1. ให้ข้อมูลลูกค้า และสามารถตอบปัญหา 2. ตอบข้อซักถามลูกค้าได้ 3. โทรเยี่ยมเยียนลูกค้า ให้คำปรึกษาต่างๆ 4. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Siam Micro Works 1994 Co., Ltd.
ทำความสะอาดสำนักงาน ดูแลความเรียบร้อยภายในอาคาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Siam Micro Works 1994 Co., Ltd.
รับโทรศัพท์ลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาสั่งสินค้าและตอบคำถามลูกค้าเพื่อเเนะนำขายสินค้าหรือบริการพร้อมแจ้งสิทธิประโยชน์ให้ลูกค้าทราบ ทางบริษัทฯมีรายชื่อลูกค้าเป็นฐานข้อมูลให้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด
1. จัดเตรียมดูแลเอกสารเข้า-ออก ทั้งภายในภายนอกโรงพยาบาลสำหรับผู้อำนวยการ 2. ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ 3. จัดทำตารางนัดหมายให้กับผู้อำนวยการ 4. อำนวยความสะดวกแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2099 งาน

« 1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 105 »
โปรดระวัง !! : คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+