หางาน สมัครงาน > เขต ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท ยู-อินดัสเทรียล เทค จำกัด
- ตามงานจากใบเสนอราคาที่รับผิดชอบ - เป็นผู้ช่วย Sales Engineer ประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ - ด้านงานเอกสาร เช่น เอกสารสัญญา หรือเอกสารอื่น ๆ ระหว่างบริษัทกับลูกค้า - รับเรื่องและประสานงานต่าง ๆ เช่น รับเรื่องจากลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา - ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานของลูกค้าเสร็จสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถส่งมอบสินค้าได้ทันตามกำหนดเวลา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
ติดต่อประสานงานขายกับลูกค้าต่างประเทศด้วยภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
รับ order จากลูกค้า บริการเสริฟอาหารให้กับลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอกอินทราฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
ดูแลและบริหารงานศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ และศูนย์ซ่อมตัวถังและสี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอกอินทราฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
ตรวจสอบระบบบัญชีภายในบริษัท, ตรวจใบสำคัญจ่าย และจัดทำบัญชี, ปิดงบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กิตติพรการพิมพ์ จำกัด
พิมพ์งานสิ่งพิมพ์ , นามบัตร , ซองเอกสาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กิตติพรการพิมพ์ จำกัด
พิมพ์งานสิ่งพิมพ์ สติ๊กเกอร์ โบรชัวร์ ฯลฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กิตติพรการพิมพ์ จำกัด
พิมพ์งานแบบฟอร์ม ปรุตีเบอร์ ซอง กระดาษจดหมาย และงานออฟเ็ซ็ท สำหรับเครื่องขนาด ตัด 5 ทั่วไป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กิตติพรการพิมพ์ จำกัด
พิมพ์งานแบบฟอร์ม ปรุตีเบอร์ ซอง กระดาษจดหมาย และงานออฟเ็ซ็ท สำหรับเครื่องขนาด ตัด 5 ทั่วไป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กิตติพรการพิมพ์ จำกัด
ประเมินราคาต้นทุนการผลิต,กำหนดราคาขายสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กิตติพรการพิมพ์ จำกัด
พนักงานทั่วไป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กิตติพรการพิมพ์ จำกัด
ประสานงานระหว่างแผนก กำหนดระยะเวลาในการทำงานของแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปตามกำหนดเวลา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บิลเฟต จำกัด
- วางแผนงานขาย กำหนดกลยุทธ์การขายตามแผนการตลาด - สำรวจและกำหนดจุดติดตั้งป้ายโฆษณาใหม่ๆ ให้อยู่ในจุดหน้าสนใจ - บริหารดูแลงานขายด้านการขายสื่อโฆษณาป้ายบิลบอร์ดของบริษัท ประสานงานและควบคุมการผลิตArtWork - รับผิดชอบงานขายติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงป้ายโฆษณาให้กับลูกค้าทางตรง และลูกค้าAgency นำเสนอ Package ต่างๆ ให้กับลูกค้า - เจรจาติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการเรื่องขออนุญาต และฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง - จัดทำรายงานเพื่อสรุปข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ติดตามผลการนำเสนอโครงป้ายโฆษณา ดูแลและทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - ให้บริการก่อนและหลังการขายให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด - จัดการควบคุม ดูแล ให้คำแนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจน Agency และฟรีแลนซ์ ให้ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บิลเฟต จำกัด
- บริหารดูแลงานขายด้านการขายสื่อโฆษณาป้ายบิลบอร์ดของบริษัท ประสานงานและควบคุมการผลิตArtWork - รับผิดชอบงานขายติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงป้ายโฆษณาให้กับลูกค้าทางตรง และลูกค้าAgency นำเสนอ Package ต่างๆ ให้กับลูกค้า - จัดทำรายงานเพื่อสรุปข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ติดตามผลการนำเสนอโครงป้ายโฆษณา ดูแลและทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - ดูแลและทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ให้บริการก่อนและหลังการขายให้กับลูกค้ารายใหม่และติดตามลูกค้าเดิม เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บิลเฟต จำกัด
สอนทานการอนุมัติเครดิตขายเชื่อ ออกอินวอยส์ขาย จัดทำรายงานเรียกเก็บเงิน เตรียมเอกสารวางบิล/รับเช็ค ออกใบเสร้จรับเงิน บันทึกบัญชีขายและรับชำระหนี้ จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น รายงานวิเคราะห์ลูกหนี้ และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บิลเฟต จำกัด
ธุรการทั่วไป - รับโทรศัพท์, ติดต่องานกับลูกค้า, จัดเตรียม จัดเก็บเอกสาร ฯลฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บิลเฟต จำกัด
- บันทึกบัญชีซื้อ/ขาย/รับ/จ่าย/รายวันทั่วไป - จัดทำแบบภาษีต่างๆ เช่น ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53, ภพ.30, รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย, ประกันสังคม - จัดทำรายการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร - สอบทานความถูกต้องยอดคงเหลือบัญชีต่างๆ - ปิดบัญชีทั้งรายเดือนและรายปี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บิลเฟต จำกัด
ขายแพ็คเก็จทัวร์ท่องเที่ยว การเดินทาง ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวกับลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บิลเฟต จำกัด
- บันทึกบัญชีรายวัน ซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย-รายวันทั่วไป - เตรียมแบบภาษี ภงด.1,3,53, ภพ.30,รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย, ประกันสังคม พร้อมยื่นนำส่งสรรพากรและประกันสังคม - กระทบยอดเงินฝากธนาคารและยอดคงเหลือของบัญชีต่างๆ ให้ถูกต้อง - ปิดงบรายเดือน/รายปี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
-งานด้าน Timeattendance ,OT,สวัสดิการต่างๆ -งานด้านเอกสาร -สนับสนุนงานด้านอื่นๆในแผนก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2273 งาน

« 1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 114 »


คุณรู้หรือไม่ ? : การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+