หางาน สมัครงาน > เขต ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 - 03 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการทำงานด้านการจ่ายเงิน-รับเงิน 2.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีแยกประเภท,แบบภาษีต่างๆที่นำส่งสรรพกรและสำนักงานเขต 3.จัดทำงบการเงินรายเดือน/รายปี และวา่งแผนภาษี 4.ดูแล แนะนำ แก้ไข การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 5.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและสถาบันการเงินเพื่อกิจการ 6.อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฟิกซ์ แอนด์ วอช เอทเซ็ททรา จำกัด
- บริการลูกค้าที่นำผ้ามาใช้บริการซักแห้ง และแก้ไขเสื้อผ้า - ดูแลจัดการเอกสารหลังการขายของสาขา - ประสานงานทั่วไป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรุงเทพออโตแมช จำกัด
ซ่อมบำรุงและติดตั้ง เครื่องมือบำรุงรักษาเกี่ยวกับรถยนต์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มาพรพาณิชย์ จำกัด
ปิดงบกลางปี(ยื่น ภงด.51) ปิดงบประจำปี (ยื่น ภงด.50) ตรวจสอบรายงานและการยื่นภาษี เช่น ภพ.30,ภงด.3,53 ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารด้านรับ-จ่าย สรุปยอดลูกหนี้ เจ้าหนี้ คงเหลือ ทำโปรแกรมบัญชีได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มาพรพาณิชย์ จำกัด
ดูแลงานด้านการขายรถยนต์ซูซูกิ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มาพรพาณิชย์ จำกัด
รับรถลูกค้าที่เข้าบริการซ่อม ติดตามงานซ่อม ส่งมอบรถลูกค้า สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าที่เข้าใช้บริการ มีค่าตอบแทนพิเศษสำหรับการเสนอขายอุปกรณ์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มาพรพาณิชย์ จำกัด
ดูแลเอกสารงานด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้ เตรียมเอกสารปิดงบการเงิน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มาพรพาณิชย์ จำกัด
ดูแลเอกสารงานขายที่เกี่ยวข้อง ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวกับข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มาพรพาณิชย์ จำกัด
สอบถามความพึงพอใจลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ รวบรวมผลการสอบถาม ติดต่อประสานงานแผนกที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มาพรพาณิชย์ จำกัด
ดูแลเอกสารการจัดเตรียมติดอุปกรณ์รถใหม่ ประสานงานซัพพลายเออร์ ตรวจความเรียบร้อยของรถก่อนส่งมอบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มาพรพาณิชย์ จำกัด
จัดเตรียมเอกสารจดทะเบียนรถยนต์ ควบคุมดูแลป้ายแดง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กิรณารมย์ จำกัด
-ดูแลบริการทำทรีทเมนท์ให้กับลูกค้า -ช่วยแพทย์ทำหัตถการทำเลเซอร์ ต่างๆ -ช่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
1. ดูแลระบบ ISO 9001:2008 ควบคุมการจัดเก็บเอกสารสำนักงาน และแต่ละส่วนปฎิบัติงานตาม Process ที่กำหนดไว้ 2. จัดแผนงาน 5 ส. และควบคุมให้ทุกส่วนปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด 3. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
1. ประสานงานด้านเอกสาร ระหว่าง Reception และ ช่างซ่อม 2. ถ่ายเอกสาร , ปริ๊นงาน , คีร์ข้อมูลเข้าระบบ 3. โทรนัดหมายลูกค้ารับงานซ่อมคืน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
- รับสินค้า ตรวจนับ ตรวจสอบเอกสาร บันทึกข้อมูลเข้าระบบ และส่งเอกสาร ให้ผู้บังคับบัญชา - จัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่และสถานที่ - ตรวจสอบสภาพของสินค้า - นับยอดสต๊อกสินค้าและจัดทำสรุปรายงานผลการนับยอด - จ่ายสินค้า ตรวจสอบการเบิกจ่าย และบันทึกการจ่ายสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
1. เปิดงานซ่อม คีร์ข้อมูลเข้าระบบ 2. ติดต่อประสานงานกับช่างและลูกค้า 3. สรุปรายงานต่างๆ 4. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
1. ตรวจสอบคุณภาพการของระบบการใช้งานของผลิตภัณฑ์ 2. ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ก่อนทำการบรรจุลงกล่อง 3. ตรวจสอบความครบถ้วนของชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ 4. และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
1.ดึงข้อมูลบันทึกเวลาเข้างาน และวันลาของพนักงานจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2.ตรวจสอบข้อมูลและประสานงานเรื่องเอกสารกับหน่วยงานต้นสังกัด 3.จัดเก็บข้อมูล พร้อมสรุปเวลาทำงาน และวันลาของพนักงาน 4.คำนวนค่าจ้าง และค่าทำงานล่วงเวลา สำหรับพนักงานรายวัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
Essential Functions/Responsibilities: 1. Responsibility and Authority: Works under broad direction. Has technical responsibility for work performed and decisions taken? 2. Influence: Provides advice and guidance on technical matters. May supervise the work of others. 3. Complexity of Work: Performs work which requires the application of a significant range of fundamental principles in a variety of contexts. 4. Essential Skills : Takes a structured and effective approach to own work and demonstrates 5. leadership potential : Able to analyze, diagnose, design, plan, execute and evaluate work to time, cost and quality targets, exhibiting thorough familiarity with available methods, procedures, tools, equipment and standards associated with own area of specialization and making correct choices from alternatives, able to communicate effectively, both orally and in writing, with clients, customers, colleagues and subordinates. 6. Context: Develops an understanding of the relationship of own specialization or area of responsibility to the employing organization as a whole and takes customer requirements fully into account when making proposals and/or carrying out work. 7. Learning and Development : Takes initiative to keep skills up to date and maintain awareness of developments in the Service industry
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
1.ขับรถาพาทีมงานช่างซ่อมบำรุงไปยังสถานที่ซ่อมต่างๆ 2. งานช่างติดตั้ง เช่น ซ่อมทีวี Sumsung นอกสถานที่ อาทิ โรงพยาบาล , ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2347 งาน

« 1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 118 »


โปรดระวัง !! : การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 - 03 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05
Google+