หางาน สมัครงาน > เขต ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
1. Responsibility and Authority: Works under broad direction. Has complete responsibility for work performed and decisions taken? 2. Influence: Provides advice and guidance on technical, customer service and operational matters. Will supervise the work of others. 3. Complexity of Work: Performs work which requires the application of a significant range of fundamental principles in a variety of contexts relating to customer care and satisfaction. 4. The Position: Takes a structured and effective approach to own work and demonstrates leadership to the team of technicians, operators and customer service support staff. Supports other branch operations within Myanmar to achieve the business and customer objectives 5. Leadership potential: Able to analyze, diagnose, design, plan, execute and evaluate work to time, cost and quality targets. Exhibit thorough familiarity with available methods, procedures, tools, equipment and standards associated with service industry and making correct choices from alternatives. Able to communicate effectively in English, both orally and in writing, with management board, customers, colleagues and subordinates. 6. Context: Develops an understanding of the relationship of own specialization and area of responsibility to the employing organization as a whole and takes customer requirements fully into account when making proposals and/or carrying out work. 7. Learning and Development : Takes initiative to keep skills up to date and maintain awareness of developments in the Service industry
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดีอีพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ประสานงานระหว่างลูกค้าและวิศวกรงานขายเพื่อจัดทำกระบวนการประมาณการด้านคุณสมบัติ จำนวน และราคาของสินค้าที่ลูกค้าต้องการ พร้อมกับจัดทำข้อมูลทางเทคนิคเพื่อสนับสนุนงานขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดีอีพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ประสานงาน จัดทำข้อมูลด้านการขาย ดูแลและให้บริการหลังการขาย แก่กลุ่มลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดีอีพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
แนะนำและนำเสนอสินค้าในกลุ่มลูกค้าหรือพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย และดูแลลูกค้าในด้านต่างๆ ตั้งแต่การวางแผนการขาย การเสนอขาย การประสานการขายให้กับลูกค้า ตลอดจนดูแลและให้บริการหลังการขาย เพื่อสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดีอีพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
แนะนำและนำเสนอสินค้าในกลุ่มหรือพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ดูแลลูกค้าและให้บริการในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ วางแผนการขาย การเสนอขาย การประสานงานขาย และบริการหลังการขาย เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แน็พพาร์ค โฮสเทล จำกัด
จัดทำ และดูแลเอกสารด้านบัญชี ธุรการ และประสานงานทั่วไปโดยมีหน้าที่ต่าง ๆ โดยสังเขปดังนี้: -จัดทำเอกสารขออนุมัติเบิกจ่าย และเอกสารขออนุมัติทั่วไปต่อผู้บริหาร -จัดทำบัญชีภายในองค์กร -ประสานงานทั่วไป -จัดทำเอกสารรายงานการทำงาน และเอกสารทั่วไปอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แน็พพาร์ค โฮสเทล จำกัด
จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย และงบการเงินภายในองค์กร จัดทำรายการขออนุมัติเบิกจ่ายของหน่วยงาน ติดตามผลการรับ-จ่าย ของหน่วยงานให้เป็นไปตามผลการอนุมัติ ประสานงานด้านบัญชีและการเงิน บริหารจัดการสารบบเอกสารให้เป็นระบบ ประสานงานทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลี้บ้วนซัวอินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด
บ.เดคคอร์วัน จำกัด เป็นบริษัทในเครือ บ.ลี้บ้วนซัวอินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย)จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Archstone และ โมเสก ดูแลลูกค้าภายในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลี้บ้วนซัวอินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด
ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร ดูแลเอกสารรับ-วาง บิลได้ ดูแลการเปิดบิลขาย งานอื่นๆในสำนักงานที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลี้บ้วนซัวอินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และ แคตตาล๊อคสินค้า ออกแบบ Artwork สินค้าให้กับโรงพิมพ์ ออกแบบบูธแสดงสินค้าได้ ออกแบบ Website ได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยูนิ-โรแยล แพค จำกัด
-
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยูนิ-โรแยล แพค จำกัด
ควบคุมงานระบบวางท่อ UTILITY SYSTEM
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอโรฟิล จำกัด
- ดูแลStore การเบิกจ่ายอะไหล่ - ดูแลรักษาเงินสดย่อย - รับรถลูกค้าที่เข้ารับบริการซ่อม ตรวจสอบ และ บันทึกประวัติซ่อม - ดูแลความเป็นระเบียบเนียบร้อยในสำนักงาน - จัดทำบัญชี รวมทั้งงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอโรฟิล จำกัด
--จัดทำ และ บันทึกรายการบัญชี/การเงิน /ภาษี ตลอดจนการจัดการกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี ระเบียบวิธีปฏิบัติงานทางการบัญชี และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอโรฟิล จำกัด
ขับรถส่งสินค้า , ขนสินค้า ขึ้น-ลง , ไปส่งสินค้าต่างจังหวัด เป็นครั้งคราว
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอโรฟิล จำกัด
-ดูแลรับผิดชอบงานด้านนโยบายของบริษัทฯ ในเรื่องของฝ่ายบุคคลและธุรการ ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแผนงาน -ตรวจสอบงานบุคคล ตั้งแต่กฎระเบียบการบริหารงานบุคคลทั้งหมดตั้งแต่การรับพนักงานเข้าใหม่การมีสวัสดิการ ตลอดจนกระทั่งพนักงานพ้นสภาพการเป็นพนักงาน - กำกับดูแล, ตรวจสอบ, วางแผนงาน และประมาณการค่าใช้จ่ายของฝ่ายบุคคลและธุรการ ให้เป็นไปตามแผนงบประมาณของบริษัทฯ - ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง, ชี้แจง, รายงาน, เสนอแนะ, แนวทางแก้ไขในปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานต่อที่ประชุม และรับนโยบายมาปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย - กำกับดูแลงานของฝ่ายบุคคล เช่น ในเรื่องเกี่ยวกับงานด้านการวางแผนกำลังคน, งานด้านการบริหารค่าตอบแทน, งานด้านฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร, งานด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ, งานด้านสรรหาว่าจ้างบุคลากร, กำกับดูแลนักศึกษาฝึกงาน เป็นต้น - ส่งรายงานต่างๆ ให้สรรพากรและประกันสังคม - กำกับดูแลงานของฝ่ายธุรการ เช่น ในเรื่องเกี่ยวกับงานด้านธุรการทั่วไป, งานด้านจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงานทั้งหมด -ดูแลการปฏิบัติงานของบริษํท Outsource ด้านแม่บ้านและ รปภ. -ดูแลและประสานงานกับบริษัทประกันเกี่ยวกับการประกันภัยทรัพย์สินของบริษัท -ดูแลรถของบริษัท ต่อภาษี พรบ รถยนต์ , ติดต่องานราชการ และงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอโรฟิล จำกัด
ขายสินค้าแผ่นกรองอากาศ ระบบฟอกอากาศ UV ลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม ผู้รับเหมา โรงพยาบาล ฯลฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอโรฟิล จำกัด
-รับส่งเอกสาร -ขับรถขนส่งสินค้า -ซื้ออะไหล่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอโรฟิล จำกัด
-งานธุรการทั่วไป - บริหารจัดการงานด้านเอกสาร -งานธุรการฝ่ายบุคคล - บันทึกข้อมูล, จัดทำรายงาน -จัดซื้อและควบคุมวัสดุสำนักงาน - ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร - ดูแลสำนักงานและรับโทรศัพท์ -ประชาสัมพันธ์ - งานธุรการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอโรฟิล จำกัด
-ขับรถ และ บำรุงรักษารถยนต์ -งานพิเศษอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2148 งาน

« 1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 108 »


คุณรู้หรือไม่ ? : การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมาก

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+