หางาน สมัครงาน > จังหวัด อุบลราชธานี

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท ไทยยนต์ จำกัด
จัดสต๊อก รับเข้า จ่ายออกสต๊อก อะไหล่รถยนต์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยยนต์ จำกัด
รับผิดชอบงานขายรถไถ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก.อุบลไอเฟค
ดูแลประสานงานระหว่างพนักงานขายและหน่วยต่างๆในองค์กร ทำเอกสารใบเสนอราคา ทำใบสั่งสินค้า ตรวจสอบราคาขาย ประสานงานผู้จัดการ ทำเอกสารแทนผู้จัดการ และติดต่องานแทนผู้จัดการ ทำนัดหมาย ฯลฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยยนต์ จำกัด
รับเงินจากลูกค้า,ตรวจเช็คสต๊อกสินค้าภายในร้านอาหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยยนต์ จำกัด
บริการให้ข้อมูลสินค้ากับลูกค้า แนะนำผลิตภัณฑ์ รับผิดชอบยอดขาย, รายงานยอดขาย.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยยนต์ จำกัด
จัดหาสินค้าตามที่บริษัทต้องการ, จัดหาซับพลายเออร์ใหม่ๆเพื่อเปรียบเทียบราคา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยู-พาร์ค จำกัด
- บริหารจัดการ/ ดูแลความเรียบร้อยด้านอาคาร-สถานที่ และบริเวณศูนย์การค้า - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อสนันสนุนงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยยนต์ จำกัด
รับออเดอร์ลูกค้า, เสริฟอาหารและเครื่องดื่ม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยู-พาร์ค จำกัด
1. วางแผนด้านการสื่อสารการตลาดผ่านทางช่องทางสื่อสารต่างๆ (เน้นค้าปลีก) 2. ตรวจสอบ ดูแล ควบคุมและช่วยเหลือให้คำปรึกษากับผู้ใต้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยู-พาร์ค จำกัด
1.ดูแลและควบคุมระบงานบัญชีทั้งระบบ 2.ปิดงบกำไร-ขาดทุนได้ 3.ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยู-พาร์ค จำกัด
งานซ่อมบำรุงภายในอาคารสถานที่ เช่น สามารถวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสร้าง,แอร์ และซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลโรงงานต่างๆ เป็นต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยู-พาร์ค จำกัด
- มีหน้าที่ป้องกัน และตรวจสอบดูแลบริเวณเขตหวงห้ามทั้งหมดตลอดจนวัสดุ และสิ่งอุปกรณ์ทั้งปวงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย - ควบคุมงานจราจร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยยนต์ จำกัด
หน้าที่และความรับผิดชอบ รับออเดอร์ลูกค้า, เสริฟอาหารและเครื่องดื่ม, ดูแลพนักงานเสริฟ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ๊อกฟอร์ด
หน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ็อกซ์ฟอร์ด คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม. มหิดล กำลังมองหาพยาบาลวิจัย (research nurse) เป็นจำนวน 1 อัตรา (อัตราเงินเดือน 20,000 – 35,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน) เพื่อเข้าร่วมงานประจำหน่วยวิจัย ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ จ. อุบลราชธานี ในโครงการวิจัย An Observational Study of the Causes, Management, and Outcomes of Community-Acquired Sepsis and Severe Sepsis In Southeast Asia โครงการวิจัยนี้จะดำเนินการใน 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย เวียดนาม และอินโดนีเชีย หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก คัดอาสาสมัคร เก็บบันทึกข้อมูลการวิจัยตามโครงร่างการวิจัย และหลัก Good Clinical Practice
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยยนต์ จำกัด
รับผิดชอบยอดขาย,รายงานการขาย,ดูแลศูนย์บริการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยยนต์ จำกัด
ซ่อมรถจักรยานยนต์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
1.สรรหาบุคลากรเข้าทำงาน ว่างอัตรากำลังพล 2.จัดกิจกรรมแนะแนว ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนใหม่ 3.จัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์โรงเรียน + รับสมัครนักเรียนใหม่ 4.สามารถดูแลระบบการบริหารงาน ISO ได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
1.ดูแลนักเรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบ 2.ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในเรื่องพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียน 3.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน เช่น เอกสารประจำตัวนักเรียน ใบรายงานผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
ครูศิลปะ 1.ทำการสอนในรายวิชาศิลปะ ระดับชั้นปฐม มัธยมต้น และมัธยมปลาย 2.ติดตามนักเรียนเป็นรายบุคคล 3.จัดทำแผนการสอน สรุปหลังสอน ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติ ครูหอพัก 1.กำกับ ดูแลนักเรียนให้ปฏิบัติตามระเบียบของหอพักโรงเรียน 2.บันทึกและรายงานพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
ครูภาษาอังกฤษ 1.ทำการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นปฐม มัธยมต้น และมัธยมปลาย 2.ติดตามนักเรียนเป็นรายบุคคล 3.จัดทำแผนการสอน สรุปหลังสอน ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติ ครูหอพัก 1.กำกับ ดูแลนักเรียนให้ปฏิบัติตามระเบียบของหอพักโรงเรียน 2.บันทึกและรายงานพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 174 งาน

1 2 3 4 5 6 7 8 9


โปรดระวัง !! : การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+