หางาน สมัครงาน > จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท รุ่งกิจเรียลเอสเตท จำกัด
- จัดทำรายงานเงินเดือนของพนักงานส่งทางสำนักงานกลาง - จัดทำใบรับรองเงินเดือน / ใบรับรองสภาพการเป็นพนักงาน - จัดทำสัญญาว่าจ้าง/สัญญาค้ำประกันการทำงาน - จัดทำเอกสารการโอนย้าย/โอนย้ายข้ามบริษัท/ปรับตำแหน่ง / ปรับเงินเดือน - จัดทำเอกสารการลาออกของพนักงาน - สรุปรายงานการรับสลิปเงินเดือนของพนักงาน - ติดต่อประสานงานกับสำนักงานประกันสังคม/ขึ้นทะเบียนประกันสังคม / กรมการจัดหางาน - สรรหาบุคลากรตามใบคำขออัตตรากำลัง จากต้นสังกัด /จัดทำรายการรรหาบุคลากร - สัมภาษณ์ผู้สมัคงานพร้อมกับต้นสังกัดและประเมินผลสัมภาษณ์งานเบื้องต้น - ควบคุมทีมงานด้านสวัสดิการพนักงาน (ยูนิฟอร์ม,ค่ารักษาพยาบาล) - ควบคุมทีมงานด้านสวัสดิการพนักงาน(บัตรพนักงาน,ประกันชีวิตร) - ควบคุมงานด้านสถิติ ขาด ลา มาสาย ของพนักงาน - สรรหาสูตรอบรมพนักงานในสายงาน ๆ ในบริษัทฯ - ติดต่อประสานงานบริษัทฯ/สมาคมฯ ในการฝึกอบรมภายนอก - ปฐมนิเทศพนักงาน , จัดฝึกอบรมพนักงานภายนอก - จัดทำเอกสารการยื่นแบบอบรมต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไดเรคเตอร์ทอย จำกัด
จัดทำเอกสารต่างๆของงานบุคคล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จัดหางานเคลลี่ เซอร์วิสเซส สต๊าฟฟิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
- สรรหาว่าจ้างพนักงาน, ฝึกอบรมพนักงานและแรงงานสัมพันธ์ - รับผิดชอบในส่วนงานค่าจ้างและผลประโยชน์ของพนักงาน - ดูแลและช่วยงานด้านเอกสารต่างๆของแผนกบุคคล - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ASIA PAPER BAG CO., LTD.
งานด้านฝ่ายบุคคล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคล มีความรู้เรื่อง ISO
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เคซีเอส มุ่งพัฒนา จำกัด
รวมรวมข้อมูลพนักงาน เก็บข้อมูลพนักงาน พัฒนาทรัพยากรบุคคล
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สีฟ้าลุมพินี จำกัด
ทำหน้าที่รับสมัครงานในและ นอกสถานที่ นัดสัมภาษณ์ งานเอกสารฝ่ายบุคคล ติดต่อราชการบ้าง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โพรเกรส ฟาซิลิตีส์ แมเนจเมนต์ จำกัด
1.ควบคุมดูแลงานด้านรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร 2.ควบคุมดูแลพนักงาน รปภ. 3.ควบคุมดูแลงานด้านการจราจรภายในบริเวณอาคารสถานที่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คิว คอมแพค จำกัด
- วางแผน และดำเนินการฝึกอบรม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท - จัดทำแผนงานอบรมฝึกอบรมประจำปี - ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - ติดตาม และประเมินผลการฝึกอบรม - บันทึกการฝึกอบรม - ประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วินเซอร์ โฮเต็ล จำกัด
จัดอมรมพนักงานของโรงแรม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บิวตี้โปรเฟรชชั่นนอล บิสซิเนส จำกัด
ดูแลด้านงานบุคคล/วางแผนหรือจัดฝึกอบรม จัดการการบริหารและพัฒนาบุคคล
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เพนดูรา ไลฟ์ วิชั่นส์ จำกัด
ร่วมวิเคราะห์ ออกแบบ กระบวนการไหลของงานในองค์กร เพื่อพิจารณาออกแบบกระบวนการในการนำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์กรมาใช้ รวมไปถึง ดูแล บำรุงรักษาระบบสารสนเทศของบริษัท ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เพนดูรา ไลฟ์ วิชั่นส์ จำกัด
รับผิดชอบในการให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเทคนิคการขาย เพื่อเพิ่มความสามารถในการดำเนินธุรกิจแก่สมาชิก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เพนดูรา ไลฟ์ วิชั่นส์ จำกัด
รับผิดชอบในงานทรัพยากรบุคคลทั้งทางด้าน HRM และ HRD รวมถึงการจัดทำการฝึกอบรมประจำปีและประเมินผลพนักงาน พร้อมกับรับผิดชอบงานธุรการที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เพนดูรา ไลฟ์ วิชั่นส์ จำกัด
สามารถจัดทำโครงการหรือเขียนหลักสูตรการฝึกอบรมได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Personnel Consultant Manpower (Thailand)Co.,Ltd.
ทำงานด้านจัดสรรบุคคลากร ติดต่อคัดเลืกบุคคลากรให้กับองค์กร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
เค เอ็ม อินเตอร์ แล็บ
รายละเอียดงาน: • ดูแลบริหารงานด้านธุรการ/บุคคลให้เป็นระบบตามมาตรฐานสากล • ดูแลงานด้านความสะอาดและระบบรักษาความปลอดภัย • ดูแลงานด้านงานบริหารทรัพยกรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ สนใจส่งใบสมัครได้ที่ hrkm@ssup.com หรือโทร 0-2642-6060 ต่อ 1523 , 084-555-6654 ติดต่อ: คุณพิชญ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ssup.co.th
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลี้บ้วนซัวอินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด
ประสานงานภายในและภายนอกบริษัท จัดทำเอกสารทั้งหมดของฝ่ายบุคคล มีความรู้ด้าน Microsoft Office จัดทำเอกสารและติดต่อประกันสังคมและสรรพากร และทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด (โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชัย4)
งานด้านสรรหา งานด้านสวัสดิการ งานด้านประกันสังคม งานด้านเอกสาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด (โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชัย4)
จัดฝึกอบรมพนักงาน จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 982 งาน

« 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 50 »


โปรดระวัง !! : บริษัทที่เรียกเก็บเงินค่าสมัครงาน ให้สันนิฐานเบื้อต้นได้เลยว่าไม่น่าไว้ใจ เมื่อพบเจอควรแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ของเราทราบโดยด่วน ที่เบอร์ 02-349-7974 หรือ webmaster@jobth.com

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+