หางาน สมัครงาน > จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
สรรหาตำแหน่งานตามที่ได้รีับมอบหมาย รู้แหล่งที่จะ sourcing สรรหาคนตามตำแหน่งงาน สัมภาณษณ์ผู้สมัครงานตามความสเหมาะสมของละตำแหน่งงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
-สื่อความให้พนักงานเข้าใจถึงระเบียบข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท -สอบสวนการกระทำความผิด จัดเก็บข้อมูล รวมถึงจัดการกระบวนการด้านวินัยต่างๆ -ตรวจสอบปัญหา และแก้ไขปัญหา ข้อขัดแย้ง ข้อร้องทุกข์ของพนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
- จัดทำแผนการพัฒนา แผนการฝึกอบรมของพนักงานและลูกจ้าง จัดและสร้างหลักสูตรอบรม บรรยายการสอน - สรุปผลการจัดอบรมและประเมิณผล - บันทึกประวัติการอบรมลงระบบ SAP - ส่งประวัติการอบรมของพนักงานกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - คุมและบริหารทีมได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
- รับผิดชอบงานในส่วนของการตรวจสอบเวลาการทำงานของพนักงาน - สรุปสถิติและข้อมูลเวลาการมาทำงานของพนักงาน - ดูแลงานด้านสวัสดิการพนักงาน เบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าทันตกรรม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด
ดูแลจัดการงานบุคคลด้าน HRD , HRM
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด
งานด้านสรรหา-ว่าจ้าง - ติดตามแผนความต้องการอัตรากำลังพลประจำเดือน/ไตรมาส - วางแผนอัตรากำลังคนและติดตามงานสรรหา - จัดทำแผนความต้องการอัตรากำลัง งานด้านค่าจ้างเงินเดือน - ควบคุมและตรวจสอบข้อมูลเงินเดือน - อนุมัติรายการประกันสังคม - ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับการปรับค่าจ้าง - ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับการปรับค่าจ้างประจำปี และตามที่กฎหมายกำหนด งานด้านฝึกอบรมและพัฒนา - กำหนด/วางแผนการฝึกอบรมประจำปี - นำเสนอเพื่อขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรมตามแผนงานการฝึกอบรมประจำปี - ปฏิบัติงานในฐานะวิทยากร (ภายใน) สำหรับบางหลักสูตร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิตซู เอส.พี.กรุ๊ป จำกัด(สนญ)
สรุปขาด ลา มาสาย ประจำเดือน คิดค่าแรงเงินเดือนพนักงาน และคนงาน แจ้งเข้าแจ้งออกงานประกันสังคม จัดทำเอกสารขึ้นทะเบียนและต่ออายุพนง.ต่างด้าว 90 วัน และงานเอกสารฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ได้รับมอกหมาย ฯลฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด
- ดูแลรับผิดชอบระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศฝ่ายทรัพยากรบุคคล - งานด้านอบรม - กิจกรรมนันทนาการ - จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติการฝึกอบรมตามแผนงาน การฝึกอบรมประจำปี - งานติดต่อประสานงานแผนกต่างๆ ภายในองค์กร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พีเอส เจนเนอเรชั่น จำกัด
-คิดกลยุทธ์การสรรหาพนักงานทำความสะอาดลงตามหน่วยงาน -วางแผนการลงพื้นที่ให้กับทีมสรรหา -ควบคุมดูแลพนักงานในฝ่ายสรรหา -งานอื่นๆที่รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พีเอส เจนเนอเรชั่น จำกัด
- ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานกับสำนักงานใหญ่ - ควบคุมคุณภาพของหน้างาน - ควบคุมระบบงานของหนาวยงาน - จัดวางกำลังพลของหน่วยงานที่รับผิดชอบ - เพศ ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์- จบการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามาร- ติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี- เป็นคนใจเย็น และสามารถทนแรงกดดันได้เป็นอย่างดี- สามารใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี- รักงานด้านบริการ (ถ้าเป็นเกี่ยวกับการควบคุมคนได้ยิ่งดี)- มีประสบการณ์ด้านงานบริการอย่างน้อย 1ปีขึ้นไป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พีเอส เจนเนอเรชั่น จำกัด
- ควบคุมคุณภาพการบริการตามหน่วยงาน - ดูแลแผนการทำงานของแม่บ้าน - พัฒนางานบริหารและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในเขตที่รับผิดชอบ - ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานทำความสะอาดให้ทำตามแผนงาน - สรุปและทำการประเมินผลงานของพนักงานควบคุมคุณภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ล้ำยุค(มิลเลนเนี่ยม 2002)จำกัด
1.ดุแลงานสรรหาว่าจ้างทั้งระบบ( office,PC,PT) 2.วางแผนการสรรหาพนักงานทุกช่องทางเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายตามกำหนดระยะเวลา 3. กำกับดูแลและควบคุมการทำงานของทีมงานเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ/สถาบันการศึกษาและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์งานสรรหา 5.จัดทำสรุปรายงานประจำเดือน (KPI)ส่งผู้บังคับบัญชา 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ล้ำยุค(มิลเลนเนี่ยม 2002)จำกัด
1.ดำเนินการงานสรรหาว่าจ้างและคัดเลือกพนักงานตามใบร้องขอ แต่ละตำแหน่งงานที่ได้รับมอหมาย 2.วางแผนการสรรหาพนักงานตามช่องทางที่ได้รับอนุมัติแล้ว 2.ดำเนินการจัดทำสัญญาว่างจ้างพนักงานที่ผ่านการสัมภาษณ์งานและตกลงรับเข้าทำงานแล้ว 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ตามช่องทางการสรรหาที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 4.อบรมรายละเอียดเกี่ยวกับรายได้และสวัสดิการพนักงานเบื้องต้นก่อนเริ่มงาน 5.จัดทำสรุปรายงานผลการสรรหาว่าจ้างพนักงานประจำเดือน เสนอต่อผู้จัดการฝายทรัพยากรบุคคล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ล้ำยุค(มิลเลนเนี่ยม 2002)จำกัด
1.จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี 2.ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ครบตามแผนประจำปี 3.ดูแลเอกสารด้านฝึกอบรมและจำทำส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 4.ติดต่อประสานงานด้านการฝึกอบรม เช่น พนักงานที่เข้าฝึกอบรม ,วิทยากร,สถานที่,และค่าใช้จ่ายต่างๆ 5.จัดทำการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม 6.ออกแบบการจัดทำหลักสูตรที่จำเป็นแต่ละตำแหน่ง 7.จัดทำสรุปรายงานประเมินผลการฝึกอบรมหลังฝึกอบรมเสร็จส่งผู้บังคับบัญชา 8.จัดหา/ดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับพนักงาน 9.เป็นวิทยากรหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ได้ 10.สรุปรายงาน KPI การฝึกอบรมประจำเดือนส่ง ผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
1 ควบคุมดูแลการสรรหาและว่าจ้างพนักงานในเครือบริษัททั้งรายวันและรายเดือน 2 จัดทำ Manpower ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 3 จัดทำรายงานการรสรรหาและว่าจ้างเสนอผู้บริหาร 4 วางแผน กำหนดแนวทางในการสรรหาบุคลกร ออกพื้นที่เพื่อสร้าง/หาเครือข่ายบุคลกรให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่บริษัท 5 ประชาสัมพันธ์บริษัทให้เป็นที่รู้จักในตลาดแรงงาน และคู่แข่งทางการค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอส เอ็ม ซี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
รับผิดชอบงานสรรหา ว่าจ้าง ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่น ประกันสังคม, กรมคุ้มครองแรงงาน เป็นต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัยจำกัด (มหาชน)
• Develop and design course outline of training program which include induction for newcomer, existing staff and special training upon requested • Provide training activities for all marketing channels and products training • Design and develop efficient training tool kits including presentation, training material and test. • Provide training summary report & analysis report to Management
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด
- สรรหาบุคคลากรให้ได้ตามเป้าหมาย จากแหล่งข้อมูลต่างๆ - สัมภาษณ์งาน ฯลฯ - ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30 น.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โพรเกรส ฟาซิลิตีส์ แมเนจเมนต์ จำกัด
จัดทำเงินเดือน งานฝึกอบรม และสิทธิประโยชน์ของพนักงาน รวมถึงงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
- รับผิดชอบงานด้าน HR Admin ในส่วนการคิดคำนวณโอที และสวัสดิการพนักงาร
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 959 งาน

« 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 48 »
คุณรู้หรือไม่ ? : ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+