หางาน สมัครงาน > จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7613   Fax : 0-2349-7614-15    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท เอเชียน แอ๊ดวานซ์ เทคนิคา จำกัด
1.จัดทำสรุปวันเวลาทำงานของพนักงาน 2.จัดอบรม 3.จัดกิจกรรมท่องเที่ยว 4.อื่นๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วินเซอร์ โฮเต็ล จำกัด
จัดอมรมพนักงานของโรงแรม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด
- รับผิดชอบงานด้านธุรการรถยนต์, ทรัพย์สิน ภายในบริษัทฯ - ดูแลเบิกจ่ายอุปกรณ์ช่าง , อุปกรณ์สำนักงาน - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด
บริหารค่าตอบแทน และงานแรงงานสัมพันธ์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทีซี แอดวานด์ อินดัสตรี แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
1.สรรหาคัดเลือก 2.จัดทำเอกสารงานบุคคล 3.ติดต่อประสาน 4.ดูแลเอกสารงานประกันสังคม 5.เช็คเวลาการทำงานของพนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มณีอินเนอร์แวร์ จำกัด
ดูแลงานด้านการบริหารงานบุคคลทั้งหมด รับสมัครพนักงาน ึสรรหาึคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงาน ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน อื่นๆ เช่น กฏหมายประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และกฎหมายด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว และงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอบอส จำกัด
งานด้านบุคคล สรรหา ติดต่อประสานงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามคาร์เรนท์ จำกัด
บริหารงานบุคคลและกฎระเบียบบริษัทฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามคาร์เรนท์ จำกัด
ด้านสวัสดิการและสรรหาบุคคลากร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฟอร์ไซท์ รีเสิร์ช จำกัด
สรรหาพนักงานใหม่,จัดฝึกอบรมและปฐมนิเทศน์ให้แก่พนักงานที่เข้าใหม่,ตรวจสอบ เวลามาทำงาน, พัฒนาความรู้และความสามารถให้แก่พนักงาน, ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง, จัดทำรายงานของแผนก, งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พลวัตร เรสซิเดนซ์ จำกัด
สรรหา, ว่าจ้าง, สัมภาษณ์พนักงาน, จัดทำค่าจ้าง, จัดทำประกันสังคม,เน้นการฝึกอบรมพนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พลวัตร เรสซิเดนซ์ จำกัด
งานเอกสารฝ่ายบุคคล / ประกันสังคม / สวัสดิการต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พลวัตร เรสซิเดนซ์ จำกัด
สรรหา, ว่าจ้าง, สัมภาษณ์พนักงาน, จัดทำค่าจ้าง, จัดทำประกันสังคม,เน้นการฝึกอบรมพนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วี.เอ็ม.เอส คาร์เซลล์ จำกัด
1.ออกบูธรับสมัครงานตามสถานที่ต่างๆ, ติดต่อหน่วยงานราชการเพื่อคัดรายชื่อผู้ว่างงาน 2. จัดทำสวัสดิการให้กับพนักงาน 3. จัดทำใบขออัตรากำลัง จัดทำผังองค์กรและทำJob Description 4. ติตต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 6. ทำรายงานค่าจ้างเงินเดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ จำกัด
1.ประสานงานการฝึกอบรมตลอดจนการจัดการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก 2. เตรียมและจัดทำเอกสารฝึกอบรมส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3. บันทึกทะเบียนประวัติการอบรมของบุคลากร 4. จัดทำสถิติการฝึกอบรมและจัดทำรายงานให้ผู้บังคับบัญชา 5. ประสานงานกิจกรรม/สันทนาการของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คลินิคสุขภาพ เอเพ็กซ์ จำกัด
งานบุคคล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซี จี เอ จำกัด
สรรหาบุคคลากร จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน ดูแลเรื่องบุคคลากร ตลอดจนงานด้านคุณภาพซึ่งจะต้องรับผิดชอบงานในตำแหน่ง QMR
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด
สรรหาคัดเลือกบุคลากร จัดทำเงินเดือนและสวัสดิการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โชคลาภบุญไชย จำกัด
- ดูแลด้านงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - วางแผนและจัดการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ - จัดปฐมนิเทศน์ให้กับพนักงาน - จัดอบรมตามแผนฝึกอบรม - ดูแลด้านงานประกันสังคม งานเอกสารบุคคล และติดต่อประสาน - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรงแรมชาลีนา ปริ้นเซส เวิลด์ กรุ๊ป จำกัด
งานสรรหา-ว่าจ้าง งานเวลาปฏิบัติงาน งานเงินเดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1045 งาน

« 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 53 »


คุณรู้หรือไม่ ? : การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมาก

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8.30-18.00  เสาร์ 9.00-16.00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 0-2349-7613    Fax : 0-2349-7614-15
Google+