หางาน สมัครงาน > จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท กรุงเทพ-โตคิว สรรพสินค้า จำกัด
ดูแลการฝึกอบรม และส่วนการพนักงาน ครอบคลุม งานด้าน สถิติเวลาการทำงาน ป่วย สาย ขาด ลา (Attendance) งานด้านสวัสดิการพนักงาน (Welfare / Benefits) งานด้านการติดต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรุงเทพ-โตคิว สรรพสินค้า จำกัด
ควบคุมดูแลงานด้านบุคคล งานฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร งานสวัสดิการพนักงาน การติดต่อหน่วยงานราชการ งาน visa / work permit งานด้าน Attendance และ payroll งานประกันสังคม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรุงเทพ-โตคิว สรรพสินค้า จำกัด
บริหารงานบุคคล ฝึกอบรม และพัฒนา Payroll / Attendance รวมทั้งงานธุรการทั่วไป งาน visa / work permit การติดต่องานกับหน่วยงานราชการต่างๆ ควบคุมงานจัดซื้อของใช้สำนักงานทั่วไป การประสานงานตัวอาคาร งานด้านประกันภัยต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
-สรรหาพนักงานธุรกิจค้าปลีก อาทิ พนักงานชงกาแฟคาเฟ่อเมซอน พนักงานร้านสะดวกซื้อ 7-11 พนักงานหน้าลานสถานีบริการน้ำมันปตท. ตามสาขาต่างๆตามที่กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
- วิเคราะห์และกำกับการบริหาร Career และพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของบริษัท - ร่วมกำหนด Competency และวางแผนการพัฒนา ตลอดจนดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนา Competency ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางขององค์กร - วิเคราะห์องค์ความรู้ที่เหมาะสมขององค์กร (Knowledge Management) - วิเคราะห์และปรับโครงสร้าง ขอบเขต และหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานให้มีความเหมาะสม รวมถึงการประเมินค่างาน - วิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน (Manpower Planning) - การบริหารผลตอบแทน (Reward) ซึ่งรวมถึงเงินเดือน (Salary) สวัสดิการ (Benefits) โบนัส (Bonus) และผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน (Non-financial Reward) และรวมถึงการเปรียบเทียบเชิงการแข่งขัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แมนเทค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด
RESPONSIBILITIES :- · Develop training curriculum, deliver product training, motivation and team building program for product consultant. · Assess training needs and develop course material. · To evaluate and analyze the training feedback and to develop the training program and trainer’s personality and performance as appropriate. · Work with marketing and sales team to improve customer’s satisfaction. QUALIFICATIONS:- •Bachelor's Degree in Marketing & Sales, or related field. •At least 2 years working experience in training. (in retail marketing will be an advantage) •Able to design & develop training program from the beginning to the end •Good command of English •Computer literacy especially PowerPoint, Excel •Good presentation and communication skills
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ธานรา จำกัด
จัดทำเอกสารหลักสูตรจัดอบรมให้กับนักเรียนที่มาอบรมกับสถาบัน ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ 8.00-17.00 น.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.สรรหาหาว่าจ้างบุคคลากรที่ขาดตามอัตรากำลังของแต่ละแผนกขอมาเพื่อให้เต็มตามตำแหน่งงานว่าง 2.จัดเตรียมเอกสารเริ่มงานให้ครบถ้วน 3.ทำเอกสารสัญญาจ้างพร้อมเอกสารต่างๆจากพนักงานให้ครบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
ดูแลในส่วนของบริหารงานบุคคลทั้งหมด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
1. ดูและการสรรหาว่าจ้างพนักงาน ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อรองรับงาน ในตำแหน่งต่าง ทั้งในระดับจัดการ และปฏิบัติการ ทั้งกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด 2.จัดทำแผนอัตรากำลังคนประจำปี 3. วางแผนการสรรหา และคัดเลือก ผู้สมัครทั้งภายในภายนอกเพื่อบรรจุพนักงานในตำแหน่งว่างของบริษัทฯ 4. พัฒนา ปรับปรุง ขั้นตอน กระบวนการ และ วิธีการ ในงานสรรหาว่าจ้าง 5. รับผิดชอบการสรรหา คัดเลือก ผู้สมัครในตำแหน่งงานว่างตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงาน ดำเนินงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของกระบวนการสรรหา คัดเลือก เช่น การประกาศรับสมัคร การคัดเลือกเบื้องต้น การประสานงานเพื่อการสัมภาษณ์ แจ้งผลการคัดเลือก เป็นต้น 6.นำเสนอประวัติและผลฯของผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างงานให้ ผู้บังคับ บัญชาตามลำดับชั้น พิจารณาอัตราค่าจ้างและระดับที่เหมาะสม 7. ติดต่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเสนอการจ้างงาน แจ้งอัตราค่าจ้าง สิทธิประโยชน์ วันเริ่มงาน และเงื่อนไขต่างๆ 8.ติดต่อประสานงานภายใน - ภายนอกองค์กร 9.จัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานต่างๆ เสนอผู้บริหาร 10. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 11.ทำงานจันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์อาทิตย์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Manpower Thailand
- ดูแลเงินเดือน สวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน - จัดทำ Report ประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือนเพื่อสรุปอัตรากำลังพล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แสงรุ่งเรือง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
รับผิดชอบงานทางด้านบุคคลทั้งระบบ ได้แก่ - สรรหาว่าจ้าง - ดูแลกฎระเบียบของพนักงาน - ดูแลสวัสดิการของพนักงาน - จัดทำเอกสารด้านบุคคลต่าง ๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บิซโปร เอาท์ซอร์ส จำกัด
- โทรนัดสัมภาษณ์งาน ตามเว็บไซด์ที่มีให้ กลั่นกรอง ผู้สมัคร ว่ามีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการให้หาได้ตามที่ต้องการ - มีเชาว์ไหวพริบในการพูดจา ทักษะการสัมภาษณ์งาน - มีความอนทน รักในการพูดคุย หรือสือสาร โน้มน้าว ให้ผู้สมัครเข้าใจในเนื้อหสงานที่เราให้ทำเข้าใจได้ดี - จัดการงานเอกสารทั่วไป ตามที่ได้รับมอบหมาย - สามารถใช้เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานได้ - สามารถสามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม ทั่วไปได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
ทำสวัสดิการพนักงาน ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)
-มีความสามารถ ในการสรรหา พนักงาน เพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งที่บริษัทกำหนด -สามารถวางแผนดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
- ดูแลเรื่องงานเอกสารผู้สมัครงาน/พนักงานเริ่มงาน ให้ถูกต้องครบถ้วน - ติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน - ดูแลผู้สมัครงานที่เข้ามาสัมภาษณ์/กรอกประวัติ/ทำแบบทดสอบต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ - รับผิดชอบงานทางด้านสวัสดิการ และประกันสังคม - ติดต่อประสานงานหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำ KPI / แผนอัตรากำลังคน ประจำเดือน - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)
• ดูแลรับผิดชอบงานบริหารค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน • วิเคราะห์และดำเนินงานด้านค่าจ้างและสวัสดิการของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ในการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ • สรรหาแนวทางการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และนำมาปรับใช้เพื่อให้งานด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยอยู่ในงบประมาณที่เหมาะสม และถูกต้องตามกฎหมาย • เข้าร่วมการสำรวจข้อมูลด้านค่าตอบแทน เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบค่าจ้าง ค่าตอบแทน ให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ และสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นในตลาดแรงงานได้ • ดูแลรับผิดชอบงานประชุมผู้บริหาร / งานประชุมประจำปีพนักงาน และงานกิจกรรม งานสังสรรค์ภายในองค์กร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็มโอแค็ป จำกัด
- ฝึกอบรมพนักงาน - วางแผนและเขียนหลักสูตรอบรม - นำเสนองานได้คล่อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อินโนเวชั่น ไทม์ จำกัด
งานด้านสรรหาว่าจ้าง ทะเบียนประวัติ สรุปสถิติการมาทำงานพนักงาน นำส่งเงินสมทบ ประกันสังคม พร้อมทั้งดูแลเอกสารสำคัญภายในบริษัททั้งหมด และดูแลกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย มีความต้องการรับบุคลากรเพิ่ม เพื่อรองรับการขยายงานโดยทำหน้าที่ในการดูแลการจัดอบรม ประสานงานกับวิทยากรและผู้เข้าอบรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้ือย ดูแลและพัฒนาหลักสูตรให้บรรลุเป้าหมายของสมาคมฯ ดูแลเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ เพื่อทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายและดูแลงานด้านหลักสูตรให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 982 งาน

« 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 50 »


โปรดระวัง !! : คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+