หางาน สมัครงาน > จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
ดูแลการรับสมัครงาน,การจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ตลอดจนงานบุคคลทั้งระบบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โกลด์ เบลล์ ซิสเท็ม จำกัด
ดูสถิติการขาด ลา มาสาย และการดำเนินการตามกฏระเบียบของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กลุ่มบริษัท เฟอร์นิไลน์
ติดต่อประสานภายในและภายนอก สัมษามณ์งาน,งานประกันสังคม,สวัสดิการ ของบริษัท , ดูแลรถยนต์ของบริษัท, เอกสารงานบุคคล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด
สรรหาบุคลากร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศิลาตากแกรนิต มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ดูแลเรื่องงานบุคคล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศิลาตากแกรนิต มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ดูแลงานด้านบุคคล ฝึกอบรม และพัฒนาระบบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ธานรา จำกัด
-จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับนักเรียน -จัดทำสรุปครอสการอบรมของแต่ล่ะสัปดาห์ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แกรมมาร์ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง แอนด์ เดค จำกัด
สรรหาและว่าจ้าง ,วางแผนอัตรากำลัง จัดทำและประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงาน ดูแลพนักงานและควบคุมให้ปฎิบัติงานตามกฎระเบียบของบริษัท จัดทำสัญญาจ้างงาน , สัญญาค้ำประกัน และสัญญาฝึกอบรม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ติดตามการประเมินผลทดลองงาน การบรรจุเป็นพนักงานประจำ ดำเนินการเรื่องประกันสังคม แจ้งเข้าใหม่-ลาออก ดูแลเรื่องบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ดำเนินการเรื่องประกันชีวิต ประกันกลุ่ม และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- สรรหาและคัดเลือกผู้สมัครเข้าปฏิบัติงานในสาขาต่างๆ ของบริษัทฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
รับผิดชอบงานด้านการสรรหาบุคลากร งานฝึกอบรมและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด
- ทำค่ากะ/โอที - ติดต่องานราชการ เช่น ประกัีนสังคม ฯลฯ - ทำงานด้านเอกสารแผนกบุคคล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รุ่งกิจเรียลเอสเตท จำกัด
- จัดทำรายงานเงินเดือนของพนักงานส่งทางสำนักงานกลาง - จัดทำใบรับรองเงินเดือน / ใบรับรองสภาพการเป็นพนักงาน - จัดทำสัญญาว่าจ้าง/สัญญาค้ำประกันการทำงาน - จัดทำเอกสารการโอนย้าย/โอนย้ายข้ามบริษัท/ปรับตำแหน่ง / ปรับเงินเดือน - จัดทำเอกสารการลาออกของพนักงาน - สรุปรายงานการรับสลิปเงินเดือนของพนักงาน - ติดต่อประสานงานกับสำนักงานประกันสังคม/ขึ้นทะเบียนประกันสังคม / กรมการจัดหางาน - สรรหาบุคลากรตามใบคำขออัตตรากำลัง จากต้นสังกัด /จัดทำรายการรรหาบุคลากร - สัมภาษณ์ผู้สมัคงานพร้อมกับต้นสังกัดและประเมินผลสัมภาษณ์งานเบื้องต้น - ควบคุมทีมงานด้านสวัสดิการพนักงาน (ยูนิฟอร์ม,ค่ารักษาพยาบาล) - ควบคุมทีมงานด้านสวัสดิการพนักงาน(บัตรพนักงาน,ประกันชีวิตร) - ควบคุมงานด้านสถิติ ขาด ลา มาสาย ของพนักงาน - สรรหาสูตรอบรมพนักงานในสายงาน ๆ ในบริษัทฯ - ติดต่อประสานงานบริษัทฯ/สมาคมฯ ในการฝึกอบรมภายนอก - ปฐมนิเทศพนักงาน , จัดฝึกอบรมพนักงานภายนอก - จัดทำเอกสารการยื่นแบบอบรมต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไดเรคเตอร์ทอย จำกัด
จัดทำเอกสารต่างๆของงานบุคคล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จัดหางานเคลลี่ เซอร์วิสเซส สต๊าฟฟิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
- สรรหาว่าจ้างพนักงาน, ฝึกอบรมพนักงานและแรงงานสัมพันธ์ - รับผิดชอบในส่วนงานค่าจ้างและผลประโยชน์ของพนักงาน - ดูแลและช่วยงานด้านเอกสารต่างๆของแผนกบุคคล - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ASIA PAPER BAG CO., LTD.
งานด้านฝ่ายบุคคล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคล มีความรู้เรื่อง ISO
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เคซีเอส มุ่งพัฒนา จำกัด
รวมรวมข้อมูลพนักงาน เก็บข้อมูลพนักงาน พัฒนาทรัพยากรบุคคล
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สีฟ้าลุมพินี จำกัด
ทำหน้าที่รับสมัครงานในและ นอกสถานที่ นัดสัมภาษณ์ งานเอกสารฝ่ายบุคคล ติดต่อราชการบ้าง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โพรเกรส ฟาซิลิตีส์ แมเนจเมนต์ จำกัด
1.ควบคุมดูแลงานด้านรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร 2.ควบคุมดูแลพนักงาน รปภ. 3.ควบคุมดูแลงานด้านการจราจรภายในบริเวณอาคารสถานที่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คิว คอมแพค จำกัด
- วางแผน และดำเนินการฝึกอบรม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท - จัดทำแผนงานอบรมฝึกอบรมประจำปี - ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - ติดตาม และประเมินผลการฝึกอบรม - บันทึกการฝึกอบรม - ประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 983 งาน

« 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 50 »


โปรดระวัง !! : คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+