หางาน สมัครงาน > จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 - 03 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
จัดส่งพนักงานเข้าอบรม จัดทำหลักสูตรต่างๆ จัดทำเอกสารส่งกรมสวัสดิการ รวมทั้งเป็นวิทยากรในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และการจัดหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แบล็ค ฮอว์ค อินเตอร์การ์ด จำกัด
1.บริหารงานตามหน้าที่รับผิดชอบ/ปฏิบัติตามนโยบายบริษัท 2.จัดการและดูแลทรัพย์สินส่วนกลางและทรัพย์สินสาธารณูปโภค 3.จัดการและบริการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า 4.ดูแลความเรียบร้อยทั่วๆ ไป รวมถึงระบบความปลอดภัย ความสะอาดของอาคาร สถานที่ 5.จัดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุฉุกเฉินต่าง ๆและรายงานให้สำนักงานใหญ่ทราบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด(มหาชน)
1. สรรหาพนักงานประจำร้าน Brand Beauty Buffet / Beauty Cottage / Beauty Market 2. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่และต่างจังหวัดได้ 3. ทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 4. งานเอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เดชิลี(ประเทศไทย) จำกัด
- สรรหาพนักงานตามที่ต้นสังกัดส่งใบคำขอ - ติดต่อผู้สมัครงานเพื่อนัดสัมภาษณ์เบื้องต้น - ดูแล ปรับปรุงข้อมูลในWebsite สมัครงานให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันเสมอ - ดำเนินการหาช่องทางในการสรรหาและว่าจ้างบุคลากร เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา - ดำเนินการในส่วนของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและว่าจ้าง เช่นสัญญาจ้างฯ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วันทรีซิกตี้ จำกัด
-ดูแลงานทางด้าน Trianning ภายในบริษัท -ติดต่อประสานงานด้าน Training -จัดการฝึกอบรมพนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย -จัดทำ Training Plan ประจำเดือน -จัดทำเอกสารประกอบการ Train -สรรหาพนักงานและรับผิดชอบงานทางด้าน HR บางส่วน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
- สรรหาบุคลากรจากเว็ปไซค์ เเละ ช่องทางต่างๆ - สัมภาษ์ณเบื่องต้น - จัดเตรียมเอกสาร ผู้สมัครงาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
1.กำหนดแนวทางในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานแต่ละตำแหน่ง 2.เตรียมการสัมภาษณ์เพื่อสรรหาและคัดเลือกพนักงาน 3.จัดเตรียมเอกสารและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เมื่อว่าจ้างพนักงานใหม่ 4.ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล สรุปรายงานอัตรากำลังคน รายงานการสรรหาและคัดเลือก หรือรายงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 5.ติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทกับลูกค้า 6.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
ดูแลงานด้านเงินเดือนค่าจ้าง ประกันสังคม ภาษี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เออร์เบิร์น บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด
- ดูแลด้านงาน HR ทั้งระบบ - จัดทำเงินเดือน - สรรหา สัมภาษณ์พนักงาน - ยื่นประกันสังคม ภงด. - จัดกิจกรรม และสรรหาสวัสดิการ - จัดทำการประเมินผลงานของพนักงาน - แก้ปัญหาการบริหารงานต่างๆ ด้านงาน บุคคล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิยาบิ เซ็นทรัล คิทเช่น จำกัด (ร้านอาหารญี่ปุ่น Miyabi)
1.วางแผนพัฒนาศักยภาพพนักงาน 2. วางแผนการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม 3. ประเมินผลและติดตาม 4. บริหารจัดการทั่วไป 5. งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด
1. Recruit 2. Training 3. ดูแลสวัสดิการพนักงาน 4. จัดกิจกรรม ** มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพ ISO9001:2008
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดรีมทอย จำกัด
- รับผิดชอบสรรหาว่าจ้างพนักงานในอัตราว่างให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด - อบรมปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ - ติดตามและประเมินผลการทดลองงาน - ดูแลจัดตารางงานของ PC หน่วยแทน - รับผิดชอบกิจกรรมด้านการฝึกอบรมต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็ม.เอส.เฟริสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1.ดูแลงานด้านการสรรหาว่าจ้าง, ค่าจ้าง, สวัสดิการพนักงาน 2.ดูแลงานด้านกิจกรรมสัมพันธ์ (ER) 3.งานระบบคุณภาพ 4.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
 Ensure the recruitment standards are maintained at the highest practicable level and that recruitment processes are professional and vigorous.  Perform first screen candidate profiles and conduct interview activities, identify short list candidates to ensure recruitment effectiveness, includes recruitment activities (Career Expo, Job Fair, Campus Recruitment, Walk-in Interview and other activities) in accordance with the approved budget and develop the tests and analyze recruitment's data for management.  Analyze and search for the source of manpower supply with the right competencies.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ออฟติมอล กรุ๊ป
- สรุป Time Attendance - ดูแลระบบงาน Document Control - เอกสารแรงงานต่างด้าว - ปฐมนิเทศพนักงาน - งานความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)
• ดูแลรับผิดชอบงานบริหารค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน • วิเคราะห์และดำเนินงานด้านค่าจ้างและสวัสดิการของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ในการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ • สรรหาแนวทางการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และนำมาปรับใช้เพื่อให้งานด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยอยู่ในงบประมาณที่เหมาะสม และถูกต้องตามกฎหมาย • เข้าร่วมการสำรวจข้อมูลด้านค่าตอบแทน เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบค่าจ้าง ค่าตอบแทน ให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ และสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นในตลาดแรงงานได้ • ดูแลรับผิดชอบงานประชุมผู้บริหาร / งานประชุมประจำปีพนักงาน และงานกิจกรรม งานสังสรรค์ภายในองค์กร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
-ดูแลพนักงานขับรถตามแต่ละหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย -ตรวจความเรียบร้อยพนักงาน -เช็คขาด-ลามาสายพนักงาน -ควบคุมดูแลพนักงานขับรถตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป -มีภาวะผู้นำ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริหารและควบคุม / ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามแผนงานบริษัท เพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากร ประสานงานวิทยากรและจัดทำเอกสารต่างๆ ในการจัดฝึกอบรม งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
รับผิดชอบดูแแลในการเป็นหน่วยงานสนับสนุนทุกฝ่าย ดำเนินการสรรหาว่าจ้าง จัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน จัดทำระบบการจ่ายค่าจ้าง ดำเนินการด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ดำเนินการเรื่องกฎระเบียบและการลงโทษทางวินัย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของทรัพย์สิน ตรวจสอบการเข้า -ออกของสินค้า ดูกล้อง CCTV ้, ดำเนินการสอบสวนหาผุ้กระทำความผิด เป็นต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1026 งาน

« 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 52 »


คุณรู้หรือไม่ ? : คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 - 03 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05
Google+