หางาน สมัครงาน > จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท โรงแรมชาลีนา ปริ้นเซส เวิลด์ กรุ๊ป จำกัด
มีความสามารถในการบริหารงานบุคคล มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน มีภาวะการเป็นผู้นำ และมนุษยสัมพันธ์ดี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรงแรมชาลีนา ปริ้นเซส เวิลด์ กรุ๊ป จำกัด
-ดูแลระบบงานบุคคลทั้งระบบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
ตรวจการปฏิบัติงานของพนักงานขับยานพาหนะ และตรวจความเรียบร้อยของการทำงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
สรรหาพนักงาน จัดทำประวัติพนักงาน ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอ.ซี.โอ อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
ดูแลเรื่องงานบุคคล รับสมัคร สรรหาคัดเลือก สรุปเงินเดือน ประกันสังคม และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด มหาชน
ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตั้งแต่ลงสื่อโฆษณา นัดหมาย สัมภาษณ์และจัดทำข้อมูลการว่าจ้าง ฯลฯและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ราชเทวี โฮลิสติก คลินิก จำกัด
- ถ่ายทอดความรู้เชิงด้านการแพทย์ให้กับเจ้าหน้าที่และพยาบาลประจำคลินิก - เข้าร่วม Observe กับทีมนักวิจัยและแพทย์ ในการคิดค้นนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ (เพื่อนำไปทดลองใช้กับกลุ่มอาสาสมัครและติดตามผล) - สามารถทำงานเชิงด้านวิชาการ, การบริหารและการบริการได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
1. ดูแลงานบุคคลทั้งระบบ (สรรหา-ว่าจ้าง,จัดเตรียมข้อมูลจัดทำเงินเดือน,ฝึกอบรม,แรงงาน,สวัสดิการ ) 2. ดูแลและกำกับงานด้านธุรการ(อาคารสถานที่,รถยนต์บริษัทฯ,แจ้งซ่อมต่างๆ,สต๊อกยูนิฟอร์ม,สต๊อกเครื่องเขียน+เครื่องใช้สำนักงาน ) 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซี จี เอ จำกัด
สรรหาบุคคลากร จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน ดูแลเรื่องบุคคลากร ตลอดจนงานด้านคุณภาพซึ่งจะต้องรับผิดชอบงานในตำแหน่ง QMR
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จัดหางานเคลลี่ เซอร์วิสเซส สต๊าฟฟิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
1. รับผิดชอบและช่วยงานด้านเอกสารต่างๆของแผนก 2. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด
1. ดูแลงานด้านฝึกอบรม 2. งานบุคคลอื่นๆ(ตามที่ได้รับมอบหมาย)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โปร-ฟินิช จำกัด
1. จัดทำระบบเงินเดือน งานประกันสังคม ภาษี และอื่นๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อีซี่สเต็ก จำกัด
ประสานงานกับที่ปรึกษา และ จัดทำเอกสารที่ใช้ควบคุมงานเกี่ยวกับบุคคลทั้งหมด บริหารงานเอกสารบุคคลภายในสำนักงาน ประเมินผล จัดระบบฝึกอบรม สรรหาพนักงาน วางแผนจัดทำงบประมาณ ปรับปรุงเรื่องสวัสดิการพนักงานโครงสร้างเงินเดือน เรื่องแรงงานต่างด้าว
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
งานสรรหาว่าจ้าง [Recruit] - งานฝึกอบรม [Training] - งาน Payroll [เงินเดือน] - งานบุลคลทั่วไป [HR function]
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทำเลไทย ธรรมชาติ จำกัด
รายละเอียดงาน 1.สรรหาว่าจ้างทั้งระบบ 2.ฝึกอบรมทั้งระบบ 3.สวัสดิการ เช่น กองทุนประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4.ประเมินผลพนักงานประจำปี 5.ควบคุมกำกับเอกสาร ISO 9001:2008 ของแผนก คุณสมบัติ 1.เพศ ชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป 2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง 3.มีประสบการณ์ทางด้าน HRM/HRD จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4.มีความรู้ระบบ ISO 9001:2008 5.ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็มทีเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เร้นทัล จำกัด
- ดำเนินการสรรหาภายในและภายนอกทั้งระบบ - งานทำสัญญาว่าจ้างพนักงาน - งานปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - งานประเมินผลการปฎิบัติงาน - ออกรับสมัครงานตามสถานที่จัดนัดพบแรงงานต่างๆ ได้ - ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - หากมีประสบการในด้านการสรรหา (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) - จัดทำข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ (Data Collecting) เพื่อการวิเคราะห์ผล และนำมา Design intervention - Design learning intervention เช่นการ communication, รูปแบบการจัด workshop ที่เหมาะสมกับแต่ละ project - จัดทำแผนงาน change management รวมทั้งออกแบบกระบวนการต่างๆ เพื่อให้บุคคลากรเกิดความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลง และออกแบบ Measurement ที่เหมาะสม - ดำเนินงาน Facilitate / Run กิจกรรมของแต่ละ Project ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรงแรมเมเปิล จำกัด
จัดทำเงินเดือนให้กับพนักงานให้ทันตามกำหนด แจ้งเข้า-ออก, จัดทำ 50 ทวิ ประสานงานด้านประกันสังคม งานธุรการและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Executive Marketing Services Co.,ltd. ( EMS )
1.สรรหาพนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ส่งพนักงานให้กับลูกค้าในแต่ละงานตามความเหมาะสมของพนักงาน 3.ติดตามผลการคัดเลือกพนักงานจากลูกค้า จนจบกระบวนการ (เซ็นต์สัญญาจ้าง, เริ่มงาน) 4.ติดตามผลการทำงานของพนักงานอย่างใกล้ชิด และแก้ปัญหาต่างๆ 5.สำหรับบาง JOB จะต้องติดตามการทำงานของพนักงาน จัดทำ Attendance Report คำนวณรายได้พนักงาน ฯลฯ 6.หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วรรณภพ จำกัด
รับผิดชอบดูแลงานสรรหาว่าจ้าง -คิดเงินเดือนพนักงาน/อบรม/เช็คสถิติขาด ลา -ดูแลสวัสดิการพนักงาน/ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ดูแลงานส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง -รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โตเจริญพร 3 จำกัด
1.จัดทำเงินเดือนพนักงาน ด้วยโปรแกรมRapidPayroll 2.จัดทำ job description 3.จัดเก็บเอกสารต่างๆ 4.ติดต่อเรื่องแรงงานต่างด้าว 5.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 980 งาน

« 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 49 »


โปรดระวัง !! : การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+