หางาน สมัครงาน > จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท สยามเอ็นพี อินเตอร์เทรด จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ : การคิดบัญชีเงินเดือน ค่าคอมมิชชั่นพนักงานขาย ดูแลเรื่องการรับคน-เข้าออกของพนักงาน การเข้า-ออกประกันสังคม การรับพนักงาน และการคิดเงินเดือนต่างๆของพนักงาน การหักภาษี, การคิดประกันสังคมจ่าย เงินพิเศษต่างๆ การคิดโอที ต่างๆให้พนักงาน และการออกเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย และจัดทำ ภงด 91/90/94 ส่งสรรพากร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สินธนโชติ จำกัด
-รับผิดชอบงานสรรหาว่าจ้าง -งานสวัสดิการพนักงาน งานประกันสังคม สวัสดิการประกันอุบัติเหตุ และสุขภาพ -งานด้านแรงงานสัมพันธ์ -เช็คเวลาการเข้า-ออกพนักงาน -จัดทำ organization ขององค์กร -ควบคุมดูแลกฏระเบียบบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด ( มหาชน )
ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร กำกับ ดูแลและจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของพนักงาน ส่งเสริมบริหารสวัสดิการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ปฎิบัติตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง บริหารการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานกับองค์กร ดำเนินการกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด
1.สอนและฝึกอบรมพนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย 2.รวบรวมจัดเก็บประวัติฝึกอบรมและยื่นข้อมูลฝึกอบรมให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3.ประสานการเบิกเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ เอกสารเครื่องเขียนให้แต่ละศูนย์ฝึกฯและทีมโมบาย 4.ประสานวิทยากร และจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายอืื่นๆที่เกี่ยวข้อง 5.ดูแลและจัดเตรียมสถานที่ฝึกอบรม 6.รวบรวมข้อมูลจากพยานทดสอบ 5,20 ลิตร รวมทั้งสรุปรายงานผลการทดสอบ 5,20 ลิตร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ดูแลระบบริหารของแผนกทรัพยากรบุคคล - ทำหน้าที่่จัดสรรหาบุคลากร - ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆ ได้ - ดูแลพนักงานทั้งหมดของบริษัท ฯลฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
- แนะนำผลิตภัณฑ์ในแบรน์Kerastase ตามร้าน Salon และ สอนเทคนิคการใช้ผลิตภัณต์ - มีเทคนิคการเชียร์สินค้า เพื่อถ่ายทอดให้กับช่างผมได้ - สามารถใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ - มีทักษะในการสื่อสารที่ดี บุคคลิกน่าเชื่อถือ ดูดี - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้าใจรายละเอียดของงานง่าย ไม่เหวี่ยง
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คัมภีร์ มีเดีย จำกัด
1. ทำเงินเดือนของพนักงานในเครือ 4 บริษัท 2. ภงด.1,ภงด.1ก,ภาษีบุคคลธรรมดา 3. งานประกันสังคม นำส่งและยื่นแบบ 4. สัญญาจ้าง,เอกสารอื่นๆประกอบการจ้าง 5. สถิติการขาด,ลา,มาสาย,เงินกู้ยืม 6. 50 ทวิ 7 .งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บูรพาพิทักษ์ จำกัด
- ดูแลกฏระเบียบของพนักงาน รวมถึงสวัสดิการต่างๆ - ดูแลเรื่องประกันสังคมของพนักงาน - จัดสรรและคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมกับงาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด
ดูแลและจัดเตรียมคู่มือการสอน ประสานงานและงานเอกสารทั่วไป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทคอน จำกัด
- จัดทำค่าแรงคนงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อนำเสนอผู้บริหาร - ทำเอกสารราชการ เช่น การยื่นเข้า-ออก ประกันสังคม ฯลฯ - บันทึกสถิติการมาทำงานของพนักงาน - การติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ - งานที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)
ร่วมกำหนดกลยุทธ์และนโยบายร่วมกับผู้จัดการฝ่าย ด้านการบริหารบุคลากร กำหนดแผนการทำงาน ควบคุม ผลักดัน การดำเนินงานในด้านการสรรหา คัดเลือกบุคลากร สวัสดิการ การประเมินผล การจ่ายค่าตอบแทน การสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน และกำหนดแผนการบริหารงานธุรการให้เป็นไปตามแผนงานและแผนงบประมาณ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รุ่งกิจเรียลเอสเตท จำกัด
- จัดทำรายงานเงินเดือนของพนักงานส่งทางสำนักงานกลางผ่านโปรแกรม Payrooll - จัดทำใบรับรองเงินเดือน / ใบรับรองสภาพการเป็นพนักงาน - จัดทำสัญญาว่าจ้าง/สัญญาค้ำประกันการทำงาน - จัดทำเอกสารการโอนย้าย/โอนย้ายข้ามบริษัท/ปรับตำแหน่ง / ปรับเงินเดือน - จัดทำเอกสารการลาออกของพนักงาน - สรุปรายงานการรับสลิปเงินเดือนของพนักงาน - ติดต่อประสานงานกับสำนักงานประกันสังคม/ขึ้นทะเบียนประกันสังคม / กรมการจัดหางาน - สรรหาบุคลากรตามใบคำขออัตตรากำลัง จากต้นสังกัด /จัดทำรายการสรรหาบุคลากร - สัมภาษณ์ผู้สมัคงานพร้อมกับต้นสังกัดและประเมินผลสัมภาษณ์งานเบื้องต้น - ควบคุมทีมงานด้านสวัสดิการพนักงาน (ยูนิฟอร์ม,ค่ารักษาพยาบาล) - ควบคุมทีมงานด้านสวัสดิการพนักงาน(บัตรพนักงาน,ประกันชีวิตร) - ควบคุมงานด้านสถิติ ขาด ลา มาสาย ของพนักงาน - สรรหาสูตรอบรมพนักงานในสายงาน ๆ ในบริษัทฯ - ติดต่อประสานงานบริษัทฯ/สมาคมฯ ในการฝึกอบรมภายนอก - ปฐมนิเทศพนักงาน , จัดฝึกอบรมพนักงานภายนอก - จัดทำเอกสารการยื่นแบบอบรมต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - จัดทำสแกนนิ้วมือให้กับพนักงานเข้าใหม่ - จัดทำการดึงสแกนนิ้วมือผ่านโปรแกรม 1. Time Attendance Menagement 2.Premmium Time Atendance Menagement
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
1. จัดทำข้อมูลประจำวัน เวลาการมาทำงาน การลางาน การเบิกจ่ายเครื่องเขียน 2. สรุปรายงาน การติดตามผลการทดลองงาน การจัดเก็บเอกสาร 3. การต่ออายุเอกสารราชการ และรถยนต์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ไส้กรอกแม่ไก่
สรรหา คัดเลือก บรรจุ และประเมินผล จัดทำสวัสดิการ ประกันสังคม ทุนการศึกษาบุตร จัดทำรายงานสรุป การลา ของพนักงาน อบรม พัฒนา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อิ่มดี มีทรัพย์ จำกัด
รับผิดชอบการเก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน ดำเนินการคำนวณ จัดทำค่าจ้าง จัดทำรายงานนำส่งธนาคาร จัดทำรายงานนำส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าจ้างเพื่อให้การจ่ายค่าจ้างเงินเดือนถูกต้องและทันเวลา โดยใช้ โปรแกรม B- Plus payroll
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด
มีประสบการณ์ในงานบุคคล ไม่ต่ำกว่า 2 ปี มีประสบการณ์ด้านงาน HRD ทั้งระบบ อาทิ - ฝึกอบรมและจัดทำแผนฝึกประจำปีได้ - ติดต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - กิจกรรมและแรงงานสัมพันธ์ - จัดทำ JD. และ Org. Chart - จัดทำระบบพัฒนาและ OD - คิดสร้างสรรค์งานใหม่อยู่ตลอดเวลา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Teledirect Telecommerce (Thailand) Limited
- โทรนัดสัมภาษณ์ผู้สมัครทางโทรศัพท์ - สรรหาพนักงานในตำแหน่งต่างๆของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
- ดูแลกฏระเบียบให้กับพนักงานของสาขา เวลาเข้าออก ,การแต่งกาย ,การเบิกจ่าย ,สวัสดิการ ,ยูนิฟอร์ม / บริหารจัดการ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น อันเกี่ยวข้องกับงานบุคคล - ในบริการด้านกิจกรรมบุคคล ตั้งแต่พนักงานเข้าเริ่มงาน ขณะปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาการทำงาน / จัดกิจกรรม แรงงานสัมพันธ์ / ดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานทั้งหมด เช่น ห้องพยาบาล จุดพักผ่อน ห้องอาหาร จุดน้ำดื่ม ฯลฯ / ประสานงานกับแผนกต่างๆ ของ HR เช่น การสรรหา , การอบรม ,เงินเดือน / สรุปผลกสนประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับ - จัดทำรายงานสรุปอัตรากำลัง การเข้า-ออก โอนย้าย เลื่อนขั้น ประจำเดือนของสาขา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
ดูแล บริหารบ้านพักคนงาน ตามโครงการต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิว ไลฟ์เมด จำกัด
1.ดูแลควบคุมเกี่ยวกับสรรหาว่าจ้างพนักงาน 2.Control Man Power กำลังพลเข้า-ออก 3.จัดทำแบบฟอร์มสำหรับใช้ในองค์กร 4.Control JD & Flowchart 5.ควบคุมดูแลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของบริษัท 6.ดูแลเอกสารที่ใช้จัดอบรมปฐมนิเทศ 7.ดูแลเกี่ยวกับประกาศต่างๆ ของบริษัท 8.ประเมินผลการทำงานของพนักงานด้วย KPI 9.ประสานงานจดบันทึกรายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้างาน 10.วางโครงสร้างตำแหน่งงานและโครงสร้างเงินเดือนตามตำแหน่งงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 991 งาน

« 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 50 »
โปรดระวัง !! : คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+