หางาน สมัครงาน > จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท ซิลเว็กซ์ จำกัด
สรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จัดหางานเคลลี่ เซอร์วิสเซส สต๊าฟฟิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
- สรรหาว่าจ้างพนักงาน, ฝึกอบรมพนักงานและแรงงานสัมพันธ์ - รับผิดชอบในส่วนงานค่าจ้างและผลประโยชน์ของพนักงาน - ดูแลและช่วยงานด้านเอกสารต่างๆของแผนกบุคคล - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด
1. วางแผนและควบคุมการสรรหาให้ได้มาตรฐานและตามเวลาที่กำหนด 2.ดำเนินการสรรหา, คัดเลือกและนัดสัมภาษณ์ผู้สมัคร 3. ดำเนินการสัมภาษณ์และทดสอบผู้สมัคร เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานทดลองงาน 3. ประสานงานกับหัวหน้างานฝ่ายต่างๆ ในการจัดเตรียมผู้สมัคร เพื่อนัดสัมภาษณ์/จัดลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามวันที่เหมาะสม 4. งานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โปรเมดิไลฟ์ จำกัด
งานบุคคลทุกอย่าง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เทลแอนด์เทล พรีเมี่ยม จำกัด
1.ทำโปรแกรมเงินเดือน 2.งานด้านประกันสังคม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
บริหารจัดการความรู้ วางแผนการฝึกอบรมสัมนาทางวิชาการ ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญ จัดทำเอกสารทางวิชาการ ดำเนินการจัดการศึกษาดูงานสำหรับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซาวิลส์(ประเทศไทย)จำกัด
Responsible for collecting / monitoring and controlling data of the documents about salaries , the Social Security, payroll taxes and other tasks as assigned. a) Record new staff, transfer staff, resign staff into the data system b) Follow up for signing of related documents. c) Provide a staff pass probation’s letter / certified and send to the employer. d) Provide and submit form of personnel working evaluation during probation period and result of evaluation. e) Provide Document about transfer and changing of department and record information into the system. f) Keeping all employees documents in the file and also record in system. g) Keeping warning letter of employees. h) Provide Monthly Payroll and record information into the system. i) Record number of employee resignation in system and keep in file. j) Provide Summary report of employee’s salaries to HR Manager for approval and send to accounting department. k) Upload payroll to the Bank. l) Summary monthly report for new staff/transfer staff/turn over. m) Prepare monthly staff charge for approval. n) Checking and calculate overtime , keep into data system and keep in file. o) Provide the salary slip to employees. p) Summary report of social security Compensation Fund. q) Summary tax report and send to Revenue Department. r) To send list of employees - issued to Social Security Compensation Fund. Government Coordination a) Coordinate and send contributions data to the Social Security office. b) Coordination to social security officer about the various official documents. General Management a) Support all activities in company as assigned. b) Follow up documents that are not sent within schedule. c) Other tasks as assigned by Manager.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ไส้กรอกแม่ไก่
-ติ ดต่อ ประสานงาน ดำเนินการวางแผนและดำเนินการฝึกอบรมให้ได้ตามแผน -จัดทำพรีเซนเทชัน ในการอบรม -จัดทำฐานข้อมูล แบบประเมินผล สรุปผลการอบรมและรายงานประจำเดือน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรงแรมชาลีนา ปริ้นเซส เวิลด์ กรุ๊ป จำกัด
งานสรรหา-ว่าจ้าง งานเวลาปฏิบัติงาน งานเงินเดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็นไลน์ อะโกร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- งานด้านบุคคล (Recruit, เงินเดือนและสวัสดิการ, การฝึกอบรม) - งานธุรการ (จัดซื้อจัดจ้าง ,ธุรการสำนักงาน, งานผู้ช่วย) - งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็ม โปรเจ็ค โฮลดิ้ง จำกัด
บริหารการจัดการองค์กร, พฤติกรรมมนุษย์, การบริหารงานทรัพยากรบุคคลแนวใหม่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
-ดูแลงานฝ่ายบุคคล -งานอบรม -สรรหา -สวัสดิการพนักงาน -งานเอกสาร และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
The Canton House
ทำหน้าที่ด้านเอกสาร,งานด้านการรับสมัครงานและสรรหาพนักงานใหม่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
S&P SYNDICATE PUBLIC CO.,LTD.
1.รับผิดชอบด้านสวัสดิการพนักงาน ยูนิฟอร์ม เบิกค่ารักษาพยาบาลและงานสวัสดิการอื่นๆ 2.งานให้คำปรึกษา แนะนำเรื่องร้องทุกข์ 3.กิจกรรมพนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
The Canton House
-งานสรรหา -ประสานงานเรื่องแรงงานต่างด้าว -ติดต่อประกันสังคม แจ้งพนักงานเข้า-ออก,จ่ายเงินสมทบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
UNITY MANAGEMENT
1. สรรหาพนักงานตามช่องทางต่างๆและทำสัญญาว่าจ้าง 2. งานจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 3. งานสวัสดิการพนักงาน และกิจกรรมพนักงาน 4. ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 5. งานค่าจ้างและค่าตอบแทน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
UNITY MANAGEMENT
1. ดูแลเรื่องงานสรรหาว่าจ้าง 2. จัดทำเงินเดือนค่าจ้างพนักงานรายเดือน/รายวัน 3. ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น ประกันสังคม ชุดฟอร์ม 4. ดูแลงานอบรมพนักงาน เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 5. ดูแลเรื่องการประเมินผลพนักงาน (ทดลองงาน, ประจำปี) 6. ดูแลเอกสารงานบุคคลต่างๆ เช่นงานตั้งเบิก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฮิวแมน อลิอันซ์ จำกัด
สรรหาพนักงานตามที่บริษัทฯกำหนด ติดต่อประสานกับหน่วยราชการ โรงเรียน ฯ ตรวจสอบเอกสารผู้สมัครงาน สามารถเดินทางภายในกรุงเทพฯได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก. ท.ทวีสินเฟอร์นิชิ่ง
จัดการเอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับด้านบุคคล รวมทั้งติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆด้วย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก.ไดโนส ฟุตแวร์
ควบคุมดูแลงานด้านสรรหาคัดเลือกพนักงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ดำเนินการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว เงินเดือน สวัสดิการค่าจ้าง และระบบงานในแผนก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 974 งาน

« 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 49 »


คุณรู้หรือไม่ ? : การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+