หางาน สมัครงาน > จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท เด็คโค่ เดคคอเรทีฟ จำกัด
ดูและสวัสดิการของพนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยาม เอสแบรนด์ จำกัด
1. จัดทำ Payroll ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2. จัดทำเอกสารการจ่ายชำระเงินค่าสาธารณูปโภคของบริษัทฯ 3. บริหารสต๊อก Uniform พนักงาน 4. ดูแลความเรียบร้อยของทรัพย์สินบริษัทฯ 5. รับผิดชอบดูแลกระบวนการสรรหา สัมภาษณ์ คัดเลือก และการว่าจ้างพนักงานของบริษัท 6. รับผิดชอบงานด้านภาษีของพนักงาน ( ภงด. 1 , ภงด.1 ก. ,ภงด 91 ) 7. รับผิดชอบโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของบริษัท เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ และสวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับจากบริษัท 8. ช่วยผู้บริหารในเรื่องเอกสารและประสานงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก. ท.ทวีสินเฟอร์นิชิ่ง
จัดการเอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับด้านบุคคล รวมทั้งติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆด้วย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด
วางแผนการสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครทั้งองค์กรตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดูแลรับผิดชอบกระบวนการการสรรหาพนักงานประจำ พนักงานสัญญาจ้าง พนักงานชั่วคราว และนักศึกษาฝึกงาน รับผิดชอบกระบวนการการจ้างงาน การประเมินผลพนักงานผ่านทดลองงาน การลาออก และการโอนย้ายพนักงาน พัฒนากระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานสรรหาและการว่าจ้างให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลและสรรหาเครื่องมือต่างๆในการสรรหาพนักงาน ดูแลและจัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา การว่าจ้าง และอัตรากำลังคน ดูแลความสัมพันธ์ของพนักงานในองค์กร อบรมปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ให้รู้ถึงกฎระบียบข้อบังคับและขั้นตอนต่างๆในการปฎิบัติ ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมพนักงานเริ่มงานใหม่ Criminal background checks of employees.  จัดทำสัญญาจ้างงานพนักงานประจำ และรายวัน สนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด
- จัดทำข้อมูลพนักงานเข้าระบบค่าจ้างเงินเดือน - จัดทำและตรวจสอบข้อมูลการขาด ลา มาสายของพนักงาน - จัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน - เบิกจ่ายสวัสดิการพนักงาน - สรรหาและคัดเลือกบุคลากร - การว่าจ้างพนักงาน - งานด้านรายงานประจำเดือนต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
E-ideas Co.,Ltd.
วิเคราะห์ข้อมูลงานด้าน HR Data Analysis / HRD Project Management
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด
-มีความรู้เกี่ยวกับงานด้าน HR ทั้งระบบทั้งงานด้านง HRM และ HRD -มีความรู้เกี่ยวกับ ระบบ ISO และ KPI -กำหนดนโยบายเกียวกับการบริหารงานบุคคลและการวางแผนทั้งระบบ บริหารคน บริหารงาน -กำหนดแผนงาน + เป้าหมาย ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด
- จัดทำและบันทึกเอกสารการลาของพนักงาน - จัดเตรียมและบันทึกข้อมูลเงินเดือน - จัดทำและติดต่องานประกันสังคม - วางแผนการปฏิบัติงานด้านค่าจ้างเงินเดือน - ดูแลงานสรรหาบุคลากร - เอกสารการจ้า่งงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที.เอส.จี. อินเตอร์การ์ด จำกัด
กำหนดแผนพัฒนาบุคลากรให้คำปรึกษาในเรื่องกฎหมายแรงงานและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานบุคคล ให้คำแนะนำและปรึกษากับพนักงานในฝ่าย เพื่อให้การปฎิบัติงานตรงตามนโยบายและแผนงานของบริษัทฯจัดฝึกอบรมพนักงานในฝ่ายให้มีความรู้ และสัมภาษณ์พนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บริการจัดการสหวิริยา จำกัด
- จัดทำสื่อการสอนและรวบรวมหลักสูตรฝึกอบรม - จัดทำแผนฝึกอบรมพนักงานขับรถและช่างซ่อมบำรุง - ดำเนินการประเมินผลงานและสรุปข้อมูล - ดูแลงานเอกสารและงานธุรการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โบเต้ เอควิลิเบร่ จำกัด
ด้านสรรหาบุคคลากร: 1. ดำเนินงานด้านการสรรหาบุคคลากร โดยการหาแหล่งพนักงานใหม่ๆ ตามความต้องการของบริษัท 2. Update ตำแหน่งงานใน Website 3. คัดสรร สัมภาษณ์งานตามตำแหน่งงานเบื้องต้นก่อนส่งผู้บริหารคัดเลือก ด้านการจัดการเงินเดือน: 1. จัดทำตรวจสอบ เงินเดือน ทำสลิปเงินเดือนพนักงาน 2. ทำสรุปเงินเดือนส่งพนักงานบัญชี 3. จัดทำแบบ ภงด.1 พร้อมยื่นแบบ ภงด. 1 4. จัดทำเอกสารขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนพนักงาน 5. จัดทำเอกสาร แจ้งเข้า แจ้งออกพนักงาน 7. จัดทำเอกสารจ่ายประกันสังคมพนักงาน สปส.1-10 ทุกเดือน 8. รวบรวมเอกสารใบลา และ เอกสารต่างๆ จากหน่วยงานต้นสังกัดของพนักงานทุกสัปดาห์ 9. จัดเตรียมเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับงานบุคคลให้พร้อมใช้เสมอเช่นใบสมัครงาน สัญญาต่างๆ ฯลฯ ด้านอื่นๆ อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ไปแบงค์ หรือ นำเอกสารเสนอเซนต์ให้ผุ้บริหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด
รับผิดชอบงานบุคคล สวัสดิการ ฝึกอบรมและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บางกอก ที.เอ็ม. เครื่องดื่ม จำกัด
สรรหาบุคคลการ ฝึกอบรม ทำเงินเดือน และเอกสารราชการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด
ดูแลและจัดเตรียมคู่มือการสอน ประสานงานและงานเอกสารทั่วไป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ออฟติมอล กรุ๊ป
-
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
1. รับสมัครงานและสัมภาษณ์เบื้องต้น 2. งานทะเบียนประวัติพนักงาน 3. บันทึกสถิติการลางานของพนักงาน 4. งานประกันสังคม 5. ดูแลการเบิกจ่ายเครื่องใช้สำนักงาน 6. ดูแลแม่บ้าน รปภ. 7. อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ดูแลระบบริหารของแผนกทรัพยากรบุคคล - ทำหน้าที่่จัดสรรหาบุคลากร - ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆ ได้ - ดูแลพนักงานทั้งหมดของบริษัท ฯลฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
• บริหารงานด้านอัตรากำลังคน ตลอดจนงานสรรหาว่าจ้างกลุ่มพนักงานผลิต และระดับหัวหน้าในโรงงาน • บริหารและจัดงานฝึกอบรบและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายเพื่อพัฒนาในสายงานเพื่อเพิ่ม • บริหาร จัดการงานฝึกอบรมและพัตนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มีการอบรมให้รู้จักการพัฒนาในสายงานให้แก่พนักงานและการพัฒนาองค์กรทั้งเรื่องสายงานหลักสายงานรอง การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้น่าทำงานและน่าอยู่การอบรมให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ • งานค่าจ้างและสวัสดิการ ในด้านการทำเงินเดือนและสวัสดิการต่างให้แก่พนักงงาน ตลอดจนสวัสดิการต่างๆ • จัดการงานด้านสถิติขาด ลามา สายพนักงาน • ดูแล ว่ากล่าว ตักเตือน ลงโทษ ให้พนักงานอยูในระเบียบขององค์กร • งานเกี่ยวกับกฎหมายแรงงา เช่น กฏหมายคุ้มครองแรงงาน กฏหมายแรงงานสัมพันธ์(งานแรงงานสัมพันธ์) กฏหมายประกันสังคม กฏหมายกองทุนเงินทดแทน กฎหมายพัฒนาฝีมือแรงงานตลอดจนดูแล ว่ากล่าว ตักเตือน ลงโทษ ให้พนักงานอยู่ในระเบียนของโรงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- วางแผนการฝึกอบรมประจำปี/ประจำเดือน - จัดฝึกอบรมภายใน - ประสานงานการฝึกอบรมภายใน/ภายนอก - เป็นวิทยากรภายใน - ลงบันทึกการฝึกอบรม - จัดเก็บเอกสารการฝึกอบรม /ประวัติการฝึกอบรม - ติดตามผลการฝึกอบรม OJT - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- จัดเตรียม,ดูแลประสานงานการจัดหลักสูตรฝึกอบรม,ติดต่อประสานงานวิทยากร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง - ดูแลและควบคุมการฝึกอบรม,จัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมพนักงาน - จัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรม,สรุปค่าใช้จ่ายหลักสูตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานนำเสนอผู้บริหาร และรายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 989 งาน

« 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 50 »
คุณรู้หรือไม่ ? : คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+