หางาน สมัครงาน > จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด
Responsibilities: • Responsible for the recruitment and selection process according to recruitment strategic to fulfilled manpower plan. • Participating in career exhibition, job fairs and campus recruitment activities, including post vacancy in newspaper, website and etc. • Identifies difficult job vacancies and investigates the best recruitment approach for them • Develop new recruitment activities and new sources for active and passive candidate recruiting as well as manage performance of existing sourcing channels • Measures the performance of Recruiter team and provides feedback to them • Keeps the documentation of the recruitment process up to date • Prepare recruitment weekly/monthly reports
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ล้ำยุค(มิลเลนเนี่ยม 2002)จำกัด
- ดูแลงานด้านเอกสาร ข้อมูลต่างๆของฝ่ายทรัพยากรบุคคล - ดูแลแฟ้มประวัติพนักงาน - คีย์ข้อมูลต่างๆ - คิดค่าจ้าง พนักงาน Parttime - อื่น ๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน)
1.ดำเนินการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติหน้าที่ทั้งในส่วนของกระบวนการทำงาน ความรู้ในด้านสินค้า ทักษะการขาย และการบริการ และมาตรฐานการปฏิบัติงานของสาขากับพนักงาน 2.ประเมินผลหลังการอบรมและสรุปผลนำเสนอผู้บังคับบัญชา รวมถึงบันทึกการอบรมของพนักงานที่เข้ารับการอบรมลงในแฟ้มประวัติพนักงาน 3.ดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานหลังจากการอบรมในแต่ละหลักสูตร และสรุปผลความสำเร็จและประสิทธิภาพของหลักสูตรการฝึกอบรมเสนอผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ผลิตภัณฑ์ แร่และโลหะไทย จำกัด
•Managing all HR and general administrative functions. •Managing day to day staff under company policy and regulation. •Well organizing all company assets to keep at good conditions. •Assisting Regional Support Operation Manger relating to HR & Admin works. •Handling recruitment assignments including; sourcing candidates, liaising with advertisement agencies and screening applications. •Responsible for welfare, benefits & health insurance and annual health checking for employees. •Contacting government departments when needed •Preparing summary reports on management requirements. • ดูแลรับผิดชอบงานทั่วไปทางด้านบุคคลและธุรการ • ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท • ดูแลทรัพย์สินของบริษัทให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลา • ช่วยสำนักงานใหญ่ในการสรรหาบุคลากรของสาขา • ประสานงานกับทางสำนักงานใหญ่ในการดูแลงานประกันสังคม, ประกันสุขภาพ รวมทั้งสวัสดิการด้านต่างๆ • ติดต่อหน่วยงานราชการเมื่อจำเป็น • จัดทำรายงานต่างๆ เมื่อผู้จัดการร้องขอ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จัดหางาน เอ็นพีซี ฮิวแมน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
-
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ผลิตภัณฑ์ แร่และโลหะไทย จำกัด
ดำเนินการวางแผน การสรรหาพนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของทางบริษัทฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
American International Assurance Company Limited
1.อบรมProduct ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ 2.ติวสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต 3.ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา09.00-18.00น.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
ดูแลฉาก และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
GIC CO., LTD.
-สรรหาและคัดเลือกบุคลากร -ดูแลเอกสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร -ดูแลฝึกอบรมพนักงาน -สร้างความสัมพันธ์ระหว่างทีมงานแต่ละฝ่ายในองค์กร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อรรถบูรณ์ จำกัด
รับผิดชอบงานประสานงาน-จัดการฝึกอบรมกับหน่วยงานเอกชนและราชการ ดูแลกิจกรรรมภายในและภายนอกบริษัทฯ และงานในส่วน HRM,HRD
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สกูซี่ อิตาเลี่ยน เรสเตอรอง จำกัด
-สรรหาพนักงาน -ดูแลกำลังคนในสาขา -สัมภาษณ์งาน -จัดเอกสาร -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แปซิฟิก คอสเมติก จำกัด
- Payroll มีประสบการณ์ด้านการทำเงินเดือนและสามารถทราบเกี่ยวกับด้านกฎหมายต่างๆ เป็นต้น -สรรหาว่าจ้าง มีความรู้เกี่ยวกับการสรรหาว่าจ้างตามขั้นตอนของงาน -งาน Admin
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Total Business Development
- ดูแลงานเอกสารงานบุคคล - ดูแลแขกและผู้สมัครที่มาติดต่อ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Harrison Public Company Limited
1. ด้าน Recruitment 2. ตรวจเช็ค เก็บข้อมูลและสรุปข้อมูลเวลาการมาทำงานของพนักงาน 3. งานสวัสดิการต่าง ๆ 4. กฎหมายแรงงาน และแรงงานสัมพันธ์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ษฎา วิศวกรรม จำกัด
ดูแลเรื่องการแจ้งเข้า-ออกของพนักงานกับประกันสังคม จัดทำค่าแรง โอที ของพนักงานรายวัน จัดทำเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานรายวัน ดูแลเรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน รวมทั้งการเบิก-จ่ายอุปกรณ์สำนักงาน อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)
-จัดเตรียม และดำเนินโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา -ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา -ประกอบด้วยวิทยากร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรม และผู้รับผิดชอบด้านการจัดฝึกอบรมภายในองค์กร/ภายนอกองค์กร -จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา -อำนวยความสะดวกในห้องฝึกอบรม ประชุม สัมมนาแก่วิทยากร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การฝึกอบรม ประชุม สัมมนาดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ -จัดทำรายงานการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา -จัดทำฐานข้อมูลวิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม -ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จีเอฟซีเอ จำกัด
1. จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ และติดต่อเรื่องรับสมัครงานผ่านช่องทางต่างๆ 2. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ดำเนินการทดสอบ สัมภาษณ์เบื้องต้น เพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่หน่วยงานร้องขอและหลักเกณฑ์บริษัท 3. จัดสัมภาษณ์และจัดเตรียมข้อมูล/เอกสารให้ต้นสังกัดสัมภาษณ์ ตลอดจนแจ้งผลการสัมภาษณ์ผู้สมัคร และดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. ดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาจ้างงาน การนัดหมายวันเริ่มงาน และติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ,จัดทำเอกสารเกี่ยวกับพนักงานใหม่ทั้งหมด และประกาศ และแนะนำพนักงานใหม่ 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สลิมมิ่งพลัส จำกัด
• บันทึกประวัติพนักงาน เข้า – ออก ลงในโปรแกรมเงินเดือน • ดูแลงานด้านสถิติการขาด ลา มาสาย และ OT ของพนักงาน • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สลิมมิ่งพลัส จำกัด
• วางแผนสรรหาอัตรากำลังคน • ดูแลงานด้านการสรรหา – บรรจุ พนักงาน และสัมภาษณ์งานเบื้องต้น • ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างตามศูนย์ฝึกอาชีพต่างๆทั่วกรุงเทพ • ออก Booth ตามงาน Job Fair ในสถานศึกษาและสถานที่ที่มีการจัดงาน+ • ดูแลงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงานทั้งภายในและนอกองค์กร • สรุปการสรรหาประจำวันและประจำเดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สลิมมิ่งพลัส จำกัด
-ดูแลงานด้านการสรรหา – บรรจุ พนักงาน -ดูแลงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงานทั้งภายในและนอกองค์กร -ทำงานด้านเอกสาร และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1033 งาน

« 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 52 »


คุณรู้หรือไม่ ? : ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+