หางาน สมัครงาน > จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท นีโอ ดิจิตอล จำกัด
ดูแลเกี่ยวกับงานฝ่ายบุคคลทั้งหมด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ษฎา วิศวกรรม จำกัด
ดูแลเรื่องการแจ้งเข้า-ออกของพนักงานกับประกันสังคม จัดทำค่าแรง โอที ของพนักงานรายวัน จัดทำเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานรายวัน ดูแลเรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน รวมทั้งการเบิก-จ่ายอุปกรณ์สำนักงาน อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็ล.เอ็น.อาร์.เอสโซซิเอทส์ จำกัด
ดูแลเรื่องการจ้างงานและสรรหาบุคลากร จัดทำและส่งประกันสังคม จัดการงานด้านธุรการและประสานงาน ดูแลเรื่องขาด ลา มาสายของพนักงาน ติดตามและประเมินผลการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อให้พนักงานรับทราบข่าวสารและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรและพนักงาน อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็ล.เอ็น.อาร์.เอสโซซิเอทส์ จำกัด
สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากเข้ามา พัฒนา ประเมินผล และปรับปรุงคุณภาพของบุคลากร สงวนรักษาบุคลากรทุกคนที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรตลอดไป สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับพนักงานหรือลูกจ้าง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Teledirect Telecommerce (Thailand) Limited
HR Trainer handles the learning and professional development ot Telesales/Call center Team both Outbound and Inbound together with Quality Control Team.HR Trainer will equip staff with the knowledge,practical skills and motivation to carry out work-related tasks.HR Trainer will either deliver the training themselves or arrange for a third party tainer to do so.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรงแรม สยาม พาราไดซ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
ทำงานบุคคล,ฝึกอบรม,ตรวจสอบการทำงาน, เช็คการมาทำงาน ,ประเมินผล,เงินเดือน และงานที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คิโน่ (ประเทศไทย) จำกัด
1.กำหนดแนวทางในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานแต่ละตำแหน่ง 2. เตรียมการสัมภาษณ์เพื่อสรรหาและคัดเลือกพนักงาน 3. จัดเตรียมเอกสารและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการจ้างงานใหม่ 4. สรุปรายงานอัตรากำลังคน รายงานการสรรหาและคัดเลือก หรือรายงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 5. โทร Call สรรหาพนักงานให้บรรลุเป้าหมาย 6. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ทั้งในกรงุเทพ-ต่างจังหวัด และทำงานนอกเวลาได้ วัน-เวลาทำงาน 1. ทำงานวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.หรือจนกว่างานที่รับผิดชอบในวันดังกล่าวจะแล้วเสร็จ และกรณีวันเสาร์ จะต้องสามารถเข้ามาอบรมได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ปเอเซีย จำกัด
1. แก้ปัญหา และวิจัยด้านแมลง 2. อบรมให้ความรู้พนักงานด้านแมลง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยทรานสมิชชั่น อินดัสทรี จำกัด
สรรหาคัดเลือก บริการ/ดูแลสวัสดิการสิทธิประโยชน์พนักงาน ติดต่อประกันสังคม วางแผน/จัดฝึกอบรม/ติดตามประเมินผลการอบรม จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน ติดตามประเมินผลการทำงาน KPI ของพนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Teledirect Telecommerce (Thailand) Limited
- สรรหาบุคลากรเข้าประจำบริษัท - ติดต่อหน่วยงานภายนอกเพื่อสรรหาพนักงาน - งาน Recruit ทั่วไป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท หะรินต่อเรือ จำกัด
1.งานด้านแรงงานสัมพันธ์ 2. งานด้านสรรหา 3. งานด้าน ISO 4. งานด้านธุรการ 5. งานด้านแรงงานต่างด้าว 6. สำหรับเพศชาย ออกดูตรวจหน้างานภายในพื้นที่ของบริษัท ตรวจการปฏิบัติงานของแรงงาน ดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่ตามมาตราฐานความปลอดภัยในการทำงาน ตรวจการทำงานของ รปภ อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กลุ่มบริษัทกุลธร
งานด้านบริหารงานบุคคล ฯลฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอฟ ซี ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
มีความรู้ทางด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างดี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดีพ เลิฟ จำกัด
ดูแลงานด้านบุคคลและวางแผนการพัฒนาบุคคล/สรรหาจ้าง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด
งานฝ่ายบุคคล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท การ์เด้น เซ็นเตอร์ จำกัด
- รับผิดชอบด้านการสรรหาว่าจ้าง(พื้นที่กรุงเทพและ ต่างจังหวัด) - จัดทำสัญญาจ้างงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ ISO 9001:2008 ทางด้านงานสรรหา - ติดต่อหน่วยงานราชการ และเอกชน ในงานที่เกี่ยวข้อง - ดูแลงานด้านสวัสดิการต่างๆ เช่นบ้านพัก ฯลฯ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยยูเนี่ยนกราฟฟิกส์ จำกัด
สรรหาว่าจ้างบุคคลากรตามอัตรากำลังคนที่ทุกหน่วยงานต้องการ และทำประกันสังคมผู้สมัคร คีย์ทะเบียนประวัติ จัดทำรายงานกำลังคน และยอดคนตามที่ผู้บริหารต้องการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อี เอ็ม ซี จำกัด (มหาชน)
- ติดต่อประสานงานการอบรมภายใน-ภายนอก (โฟร์แมน,วิศวกร เป็นต้น) - ติดต่อประสานงานวิทยากร สถานที่และเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการจัดอบรม - ติดต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเกี่ยวกับการอบรม - จัดทำแผนการอบรมประจำปี - ประสานงานกับผู้เข้ารับการอบรมและหน่วยงานที่จัดอบรม - ดำเนินาการด้านการฝึกอบรมของนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันต่างๆ - ประสานงานกับโรงพยาบาลเรื่องการตรวจสุขภาพประจำปี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Manpower (Thailand) [Surawongse]
1. วางแผน และควบคุมกระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อให้ได้บุคลากรมีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงาน 2. ค้นหาแนวทางใหม่และมีประสิทธิภาพเพื่อการสรรหาและคัดเลือกพนักงานให้ได้เหมาะสมกับงานและทันตามเวลาที่กำหนด 3. ตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัคร, พนักงานใหม่ ที่มีอยู่ให้ถูกต้องและครบถ้วน 4. บริหารจัดการ และ ยืนยันการชำระเงินของลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
JASPAL Co.,Ltd
• Carrying out recruitment projects, planning resources to complete projects, sourcing and approaching candidates and offering them new job opportunities. •Managing and controlling recruitment systems and processes to ensure efficient provision of employment within appropriate timeframes. •Research and implement new strategies for sourcing candidates through social media and other channels. • Serve as mentor to recruitment team and coach them in connecting with prospective candidates through networking, cold calling, internet research and sourcing.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 915 งาน

« 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 46 »
คุณรู้หรือไม่ ? : การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+