หางาน สมัครงาน > จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


Internet Business Network Co.,Ltd
- Responsible for training course design or customize for each client's organization. - Create game or activity for developing the staffs of each organization in many areas such as management, sales and marketing, customer services etc. - Organize team building program and activity for the client
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด
พัฒนา และฝึกอบรมพนักงานในระดับต่างๆ เพื่อเพิ่มความรู้ให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ วางแผนการอบรม เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในองค์กร จัดทำระเบียบเกี่ยวกับการฝึกอบรม รวมทั้งการจัดเตรียมการอบรมครบวงจร จัดทำรายงานการฝึกอบรม เพื่อยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประสานงานในการดำเนินงานจัดฝึกอบรม และติดตามผลการฝึกอบรม Career Development จัดกิจกรรมพนักงานเชื่อมความสัมพันธ์อันดี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วินเซอร์ โฮเต็ล จำกัด
จัดอมรมพนักงานของโรงแรม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
1.งานสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม -สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม, สรุปผลการสำรวจ, นำเสนอผู้บังคับบัญชา 2.งานดำเนินการจัดฝึกอบรม -ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง,จัดเตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอบรมดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนงาน 3.งานประเมนผลกและติดตามผลการฝึกอบรม -ประเมินผลการฝึกอบรม,ติดตามผลการฝึกอบรม,สรุปผลการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม 4.งานควบคุมเอกสาร -รับใบร้องขอแก้ไขเอกสารม ลงบันทึกในสมุดควบคุม, ดำเนินการแก้ไข, ส่งเอกสารให้ที่ผู้ร้องขอลงขื่อ -จัดทำสำเนาและแจกจ่าย, ปรับปรุงข้อมูลใน Masterlist และ Holders list, ดำเนินการทำลายเอกสารที่ไม่ทันสมัย 5.งานควบคุมบันทึก -จัดเก็บบันทึก, ตรวจสอบอายุของบันทึก,ควบคุมดูและประสานงานเกี่ยวกับใบ CAR ทำลายบันทึกงาน, จัดทำรายงานประจำเดือน -รวบรวมผลการดำเนินงานของหน่วยงานอื่น, จัดเตรียมเอกสารการประชุม Management Review, จัดพิมพ์เอกสารในระบบบริหารคุณภาพ 6.ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โพรเกรส ฟาซิลิตีส์ แมเนจเมนต์ จำกัด
1.ควบคุมดูแลงานด้านรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร 2.ควบคุมดูแลพนักงาน รปภ. 3.ควบคุมดูแลงานด้านการจราจรภายในบริเวณอาคารสถานที่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยอัลลอย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
งานด้านการบริหารงานบุคคลทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับสมัครงาน, การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงาน, การดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน, การลงโทษพนักงาน, การดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู๋ของพนักงานภายในองค์กร, งานต่างด้าว และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก.บี.ลั๊ค.กี้
-สรรหาว่าจ้าง , ดูแลระบบงานเกี่ยวกับงานบุคคลทั้งหมด,ประกันสังคม -ดูแลพนักงานให้อยู่ในระบบ -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย -มีประสบการณ์ในการทำKPI -สามารถใช้งานโปรแกรม payroll Businessplus หรือ โปรแกรมสำเร็จรูปเกี่ยวกับการคิดเงินเดือนได้ ใช้คอมพิวเตอร์ Ms office ได้เป็นอย่างดี ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สุขภาพพัฒนา จำกัด
1.ทำตามกระบวนการของฝ่ายบุคคล 2.ดูแลพนักงานทั้งหมด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคล มีความรู้เรื่อง ISO
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด
- สรรหาและคัดเลือกพนักงานให้กับแผนกต่างๆในบริษัท - ประสานงานอบรมภายใน-ภายนอก - จัดทำแบบทดสอบ - ทำสัญญาว่าจ้าง - งานเอกสารอื่น ๆ - ติดต่อราชการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แสงเจริญพัฒนาเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
สรรหาว่าจ้าง คัดเลือกบุคคลากร ติดต่อประสานงาน และงานอื่นๆ ที่รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอ.ซี.โอ อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
ดูแลเรื่องงานบุคคล รับสมัคร สรรหาคัดเลือก สรุปเงินเดือน ประกันสังคม และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มายแก๊ส จำกัด
ดูแลงานสรรหา คัดเลือกบุคลากร จัดทำโครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการ วางแผนการฝึกอบรมพนักงานในตำแหน่งต่างๆ จัดทำระบบการประเมินผลงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด
Report to: Technical Training Manager Provide technical training to internal staff. Create monthly and yearly training schedules for company. Plan to develop training road maps. Develop/Improve training curriculum according to the company policy. Develop and prepare training materials: Text book, Handout, Pre-Post test, practical test and all supporting materials. Follow up on the training plan to fulfill target agreement. Create, maintain and communicate all training guidelines to internal staff. Evaluate training results to ensure knowledge and skills development. Providing any other support as requested.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Siam Micro Works 1994 Co., Ltd.
ธุรการงานด้านบุคคล จัดทำเอกสารประกันสังคม จัดทำเงินเดือน แรงงานสัมพันธ์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที.ที.เอช.นิตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
-
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
รมย์รวินท์คลินิก
พัฒนาบุคลากร จัดกิจกรรมฝึกอบรมพนักงานของทางบริษัททั้งพนักงานเก่าและพนักงานใหม่ รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้กับทางบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที. สัน เทรดมาร์ค จำกัด
1. บริหารงานด้านการสรรหาและว่าจ้าง - ทำแผนอัตรากำลังพล โดยใช้ข้อมูลที่ผู้จัดการแต่ละฝ่ายประมาณการไว้ - กำหนดแนวทางและรูปแบบในการสรรหา เช่น ผ่านจัดหางาน สื่อหนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ตฯ - สัมภาษณ์พนักงานรายเดือน - ควบคุม ตรวจสอบ JD ของพนักงานทุกตำแหน่ง 2. บริหารงานด้านแรงงานสัมพันธ์ - รับนโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์จากผู้บริหารมากำหนดวิธีดำเนินงาน - ดูแลการจัดสวัสดิการให้กับพนักงาน เช่น งานปีใหม่ ห้องพยาบาล ห้องน้ำ โรงอาหาร หอพักฯ - ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น เจ้าหน้าที่แรงงาน (ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, จัดหางาน, ความปลอดภัย, ฝ่ายกฎหมาย) โรงพยาบาล บริษัทรักษาความปลอดภัย - ดูแลความประพฤติของพนักงาน การปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ - เป็นที่ปรึกษาให้กับพนักงานในเรื่องต่างๆ เช่น ปัญหางาน ปัญหาส่วนตัว - ดูแลเรื่องความเป็นสะอาดและความเป็นระเบียบของโรงงาน , ตรวจสอบการทำงานของ รปภ. 3. บริหารด้านผลตอบแทน - บริหารให้การจ่ายค่าแรงเป็นไปตามกำหนด และอย่างถูกต้อง - ควบคุมสถิติการมาทำงานของพนักงาน การขาด ลา สาย - สรุปแบบประเมินผลการทำงานประจำปี - ตรวจสอบแบบประเมินผลพนักงานที่ครบทดลองงาน 4. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานของแผนกเป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขและป้องกันปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โกลบอล ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
ทำเงินเดือนพนักงาน / คอมมิชชั่น / O.T. มีความรู้ประกันสังคม / และสวัสดิการ / ภาษีบุคคล และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงเรียนสอนคณิตศาสตร์ Math House
-ดูแลงานด้านเอกสานของฝ่ายบุคคล -รับโทรศัพท์ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1001 งาน

« 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 51 »
คุณรู้หรือไม่ ? : การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+