หางาน สมัครงาน > จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัยจำกัด (มหาชน)
• ประสบการณ์ด้านการสรรหาและคัดเลือก อย่างน้อย 3-5 ปี และ/หรือ ประสบการณ์การทำเงินเดือนระบบ / งานสวัสดิการพนักงาน • สนับสนุนงานโครงการ HR / HR Communications และงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็ม ออโต้โมบิล จำกัด
1.ดูแลงานในระบบบุคคล 2.จัดทำเงินเดือนพนักงานและจัดทำเอกสารรายงานเงินเดือนจัดเก็บทุกเดือน 3.นำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ยื่น ภงด 1 4 นำส่งเงินสมทบประกันสังคม 5 ดูแลสวัสดิการของพนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
ดูแลงานบุคคลทั้งหมด ยกเว้นPayroll
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด
1.ดูแลระบบ TIME 2.สรรหาบุคลากร 3.งานธุรการสำนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอซิสอาร์ติมิส จำกัด
ช่วยดูแลควบคุม จัดการ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในร้าน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนสจำกัด
เช็คการทำงานของพนักงาน,ทำเงินเดือน.ติดต่องานประกันสังคม,งานแรงงาน,สรรหาว่าจ้าง,ประเมินพนักงาน,จัดฝึกอบรมสัมมนา,ดูแลเรื่องสวัสดิการพนักงาน,อื่นๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนสจำกัด
- ดูแลเรื่องสัญญาจ้าง - ดูแลเรื่องประกันสังคม - ดูแลเรื่องการเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ - ดูแลเรื่องงานฝึกอบรม - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ทํางานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-18.00 น.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจเอฟบี คิทเช่น จำกัด
-จัดทำแผนการฝึกอบรม พนักงานประจำสาขา -จัดทำการฝึกอบรม พนักงานประจำสาขา -ติดตามผลการฝึกอบรม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจเอฟบี คิทเช่น จำกัด
สำรวจความต้องการพนักงานของหน่วยงานต่างๆ สรรหาพนักงาน ให้สอดคล้องต่อความต้องการ จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ร็อคแค้มป์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประสานงานทั่วไป จัดการงานเอกสาร ติดตามผลจากเจ้าหน้าที่ที่ออกไปพบลูกค้าเพื่อกลับมาประเมินความต้องการของลูกค้า ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บุญกนิษฐ์ เคเบิ้ล เวอคส์ จำกัด
รับผิดชอบงานฝ่ายบุคคลทั้งระบบ ควบคุมอัตรากำลังพลในบริษัทให้เพียงพอและเหมาะสม สรรหาบุคลากร ตามการร้องขอ ให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ฯลฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ : - รับผิดชอบงานสรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์เบื้องต้น สรุปรายงานผู้มาสมัครงาน - รับผิดชอบงานเงินเดือน การยื่นภาษี ประกันสังคม - รับผิดชอบงานพัฒนาบุคคลากร การ OJT พนักงาน งานปฐมนิเทศพนักงาน และงานประเมินผลการปฏิบัติงาน - รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สลิม คอนเซ็ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ฝึกอบรมการทำหน้า และการลดกระชับสัดส่วน รวมถึงให้ความรู้ด้านผลิตภัณฒ์ของบริษัท - อบรมเกี่ยวกับการขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สลิม คอนเซ็ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- รับผิดชอบการทำสแกนนิ้วพนักงานใหม่ - รับผิดชอบการขาดลามาสาย - ตรวจยูนิฟอร์มพนักงานรายวัน และทำรายงาน - งานเอกสาร อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - การสรรหาตามอัตรากำลัง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัม ดีทีซี อินเตอร์เน็ทเวิร์คกิ้ง จำกัด
เนื่องด้วยเป็นบริษัทขนาดกลาง มีพนักงานประมาณ 30 คน จึงอยากได้ HR ที่ชอบงานท้าทายความสามารถ และต้องการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง มาช่วยวางแผนและพัฒนางาน HR ให้เป็นระบบมากขึ้น ทั้งในด้านการสรรหา ว่าจ้าง บริหารบุคคลากร พัฒนาบุลลากร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอร์เซิร์ฟ จำกัด
- จัดเตรียมสถิติข้อมูลด้านบุคลากรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานสถิติ - มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้โดยเฉพาะ Excel และ PowerPoint ได้เป็นอย่างดี - มีความรู้ความเข้าใจในระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างดี - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ควิกเฟรม ซิสเต็มส์ จำกัด
-งานสรรหา/ว่าจ้าง -งานค่าจ้าง/สวัสดิการ -งานฝึกอบรม -งานธุรการบุคคล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทคอน จำกัด
-บริหารพัฒนางานบุคคลทั้งระบบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด
•Analyze for training of employees throughout the organization. •Provide training roadmap of staff in accordance with the Competency. •Recommended Courses to develop the skills of employees. •Update training course content to suit the RMT staff development branch. •Preparation of budget and management training to increase efficiency and effectiveness. •Analysis assessment training and propose improvement programs. •A lecturer in training courses as assigned. •Other tasks as assigned.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เครื่องไฟฟ้าบุญธนาภัณฑ์ จำกัด
-จัดทำเงินเดือนและตรวจสอบเวลาปฎิบัติงานของพนักงาน -
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 900 งาน

« 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 45 »
โปรดระวัง !! : การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่านNet Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+