หางาน สมัครงาน > จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด
- ทำค่ากะ/โอที - ติดต่องานราชการ เช่น ประกัีนสังคม ฯลฯ - ทำงานด้านเอกสารแผนกบุคคล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ASIA PAPER BAG CO., LTD.
งานด้านฝ่ายบุคคล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โพรเกรส ฟาซิลิตีส์ แมเนจเมนต์ จำกัด
1.ควบคุมดูแลงานด้านรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร 2.ควบคุมดูแลพนักงาน รปภ. 3.ควบคุมดูแลงานด้านการจราจรภายในบริเวณอาคารสถานที่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยอัลลอย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
งานด้านการบริหารงานบุคคลทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับสมัครงาน, การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงาน, การดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน, การลงโทษพนักงาน, การดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู๋ของพนักงานภายในองค์กร, งานต่างด้าว และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
ตรวจการปฏิบัติงานของพนักงานขับยานพาหนะ และตรวจความเรียบร้อยของการทำงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
สรรหาพนักงาน จัดทำประวัติพนักงาน ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก.บี.ลั๊ค.กี้
-สรรหาว่าจ้าง , ดูแลระบบงานเกี่ยวกับงานบุคคลทั้งหมด,ประกันสังคม -ดูแลพนักงานให้อยู่ในระบบ -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย -มีประสบการณ์ในการทำKPI -สามารถใช้งานโปรแกรม payroll Businessplus หรือ โปรแกรมสำเร็จรูปเกี่ยวกับการคิดเงินเดือนได้ ใช้คอมพิวเตอร์ Ms office ได้เป็นอย่างดี ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กวางอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
-ดูแลปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ -รับผิดชอบ บริหาร จัดการ ประสานงาน รวมทั้งสรรหาว่าจ้างบุคคล ปฏิบัติงาน เงินเดือน ค่าจ้าง การบรรจุ การเปลี่ยนแปลง แต่งตั้ง พัฒนา ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการลาออกของพนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็นที ไอซ์โปร จำกัด
-จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับงานบุคคล -สรรหาบุคคลากรตามความต้องการแต่ละแผนก -คิดค่าแรง -ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสำนักงานและโรงงาน -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็ม ออโต้โมบิล จำกัด
1.ดูแลงานในระบบบุคคล 2.จัดทำเงินเดือนพนักงานและจัดทำเอกสารรายงานเงินเดือนจัดเก็บทุกเดือนพร้อมทำรายงานจ่ายเงินเดือนรวมในแต่ละเดือนและจัดทำใบสรุปเงินเดือน 3.นำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ยื่น ภงด 1 นำส่งเงินสมทบประกันสังคม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เรือนหลังใหญ่ จำกัด
ดูแล คัดเลือก บริหาร จัดการ พัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สุขภาพพัฒนา จำกัด
1.ทำตามกระบวนการของฝ่ายบุคคล 2.ดูแลพนักงานทั้งหมด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคล มีความรู้เรื่อง ISO
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด
- สรรหาและคัดเลือกพนักงานให้กับแผนกต่างๆในบริษัท - ประสานงานอบรมภายใน-ภายนอก - จัดทำแบบทดสอบ - ทำสัญญาว่าจ้าง - งานเอกสารอื่น ๆ - ติดต่อราชการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แสงเจริญพัฒนาเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
สรรหาว่าจ้าง คัดเลือกบุคคลากร ติดต่อประสานงาน และงานอื่นๆ ที่รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
K Innovation Co.,Ltd
หน้าที่และความรับผิดชอบ: • เป็นผู้ช่วยให้กับกรรมการผู้จัดการ • อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหารในการบริหารจัดการ • ดูแลอุปกรณ์การเรียนและการทำงานของบริษัท เช่น เครื่องเขียน, อุปกรณ์สำนักงาน, ฯลฯ • เตรียมความพร้อมของห้องเรียนในทุก ๆ สัปดาห์ • ออกเอกสารต่าง ๆ เช่น ใบสมัครลูกค้า, ใบประเมินการทดลองเรียน, ใบประเมินหลักสูตร, เอกสารด้านภาษี, ใบเสร็จรับเงิน, ฯลฯ • จัดการเกี่ยวกับประกันสังคม • ดูแลตารางนัดหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอ.ซี.โอ อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
ดูแลเรื่องงานบุคคล รับสมัคร สรรหาคัดเลือก สรุปเงินเดือน ประกันสังคม และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โปร-ฟินิช จำกัด
1. จัดทำระบบเงินเดือน งานประกันสังคม ภาษี และอื่นๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โปร-ฟินิช จำกัด
-ประจำสำนักงาน -จัดทำเกี่ยวกับฝ่ายบุคคล แรงงานสัมพันธ์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มายแก๊ส จำกัด
ดูแลงานสรรหา คัดเลือกบุคลากร จัดทำโครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการ วางแผนการฝึกอบรมพนักงานในตำแหน่งต่างๆ จัดทำระบบการประเมินผลงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1038 งาน

« 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 52 »
โปรดระวัง !! : คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+