หางาน สมัครงาน > จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท แอลเอ็มที สโตน จำกัด
ดูแลงานต่างด้าวติดต่อกับกรมแรงงานและงานบุคคลทั่วไป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จงพรแมนชั่น จำกัด
-งานสวัสดิการ -เก็บสถิติ ขาด ลา สาย -งานสรรหา ว่าจ้าง ฝึกอบรม -นำส่งเอกสารประกันสังคม ภาษี -งานเอกสารฝ่ายบุคคลอื่นๆ ตามที่หัวหน้างานมอบหมายให้ ฯลฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Internet Business Network Co.,Ltd
- Manipulate the recruitment process - Plan and implement training programs (e.g. Oreintaion, Information Training) - Monitor and handle labor working hour - Responsible for Company library system - Responsible for Compensation and Benefits (Include Payroll, Social security and Personel Income Tax) - Responsible for Company's activities and announcement to company's members - Enforce the company policy, rules and regulations - Responsible for a Performance Processing Development (e.g. Staffs Evaluation and KPIs) -Responsible for an office supply and inventory management - Working on Mon – Sat 8.30 am - 5.30 pm
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Internet Business Network Co.,Ltd
- Responsible for training course design or customize for each client's organization. - Create game or activity for developing the staffs of each organization in many areas such as management, sales and marketing, customer services etc. - Organize team building program and activity for the client
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มาราธอน(ประเทศไทย) จำกัด
ดูแลด้านงานบุคคล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด(มหาชน)
1. สรรหาพนักงานประจำร้าน Brand Beauty Buffet / Beauty Cottage / Beauty Market 2. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่และต่างจังหวัดได้ 3. ทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 4. งานเอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
พิทสุลินและบริษัทในเครือ
1.บริหารและพัฒนาระบบงานบุคคลทั้งหมด 2.วางแผนงานและทำงบประมาณของฝ่าย 3.ควบคุมตรวจสอบระบบงานบุคคลทั้งหมด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด
1. สรรหาและคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน 2. จัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน ตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุงข้อมูลในแฟ้มประวัติ 3. จัดทำเงินเดือน ตรวจสอบเวลาการปฏิบัติงานของพนักงาน และสถิติการลาต่างๆ 4. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับประกันสังคมและเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 5. สรุปรายงานพนักงานใหม่-ลาออก 6. ดูแลเรื่องกฎระเบียบและสวัสดิการของพนักงาน 7. ประสานงานฝ่ายบุคคลตามหน่วยงานต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด
1. ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการทำงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท 2. ดูแลควบคุมเรื่องกฎระเบียบ ความเป็นอยู่ และความปลอดภัยของพนักงาน 3. ประสานงานกับฝ่ายบริหารและฝ่ายบุคคลของสำนักงานใหญ่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด
งานฝ่ายบุคคล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามเอ็นพี อินเตอร์เทรด จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ : การคิดบัญชีเงินเดือน ค่าคอมมิชชั่นพนักงานขาย ดูแลเรื่องการรับคน-เข้าออกของพนักงาน การเข้า-ออกประกันสังคม การรับพนักงาน และการคิดเงินเดือนต่างๆของพนักงาน การหักภาษี, การคิดประกันสังคมจ่าย เงินพิเศษต่างๆ การคิดโอที ต่างๆให้พนักงาน และการออกเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย และจัดทำ ภงด 91/90/94 ส่งสรรพากร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ บางแค
ตรวจสอบควบคุมระบบงานสรรหาว่าจ้าง ค่าจ้างค่าแรง ค่าตอบแทน สวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ และฝึกอบรม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยูเรเซียพร็อพเพอร์ตี้เซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด
- จัดเตรียมเอกสารการขึ้นทะเบียนต่างด้าว - พบเจ้าหน้าที่ เพื่อยื่นเอกสารการขึ้นทะเบียนต่างด้าว
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก.บี.ลั๊ค.กี้
-สรรหาว่าจ้าง , ดูแลระบบงานเกี่ยวกับงานบุคคลทั้งหมด,ประกันสังคม -ดูแลพนักงานให้อยู่ในระบบ -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย -มีประสบการณ์ในการทำKPI -สามารถใช้งานโปรแกรม payroll Businessplus หรือ โปรแกรมสำเร็จรูปเกี่ยวกับการคิดเงินเดือนได้ ใช้คอมพิวเตอร์ Ms office ได้เป็นอย่างดี ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด
- รับสมัครและคัดเลือกพนักงาน - จัดเก็บทะเบียนประวัติพนักงาน - ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ ประกันสังคม - จัดทำเอกสารงานจัดซื้อ - จัดทำ ดูแลการเบิกจ่าย ทำสต๊อกเครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน - จัดทำ ปรับปรุง ควบคุม การเบิก-จ่าย สวัสดิการต่าง ๆ - งานบุคคล และจัดซื้ออื่นๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
1.ดึงข้อมูลบันทึกเวลาเข้างาน และวันลาของพนักงานจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2.ตรวจสอบข้อมูลและประสานงานเรื่องเอกสารกับหน่วยงานต้นสังกัด 3.จัดเก็บข้อมูล พร้อมสรุปเวลาทำงาน และวันลาของพนักงาน 4.คำนวนค่าจ้าง และค่าทำงานล่วงเวลา สำหรับพนักงานรายวัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ ลาดพร้าว จำกัด
1. งานด้านเอกสาร 2. งานด้านคีย์คอมพิวเตอร์ 3. งานจัดเรียงอะไหล่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ชินดี จำกัด
-สรรหาบุคคล -คิดคำนวณค่าแบบประเมิน KPI ของบุคลากรในบริษัท -คิดเงินเดือนพนักงาน -คิด Service chage ของพนักงาน -ยืนเข้า-ออก ประกันสังคม ของพนักงาน -จัดทำเอกสาร ภงด. -ออกใบเตือนพนักงานที่กระทำผิดกฎของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอส เอ็ม ซี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
การร่วมวางแผนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ดูแลแผนกทรัพยากรมนุษย์ และให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์และงานกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที. สัน เทรดมาร์ค จำกัด
1. จัดทำรายงานเงินเดือนและค่าล่วงเวลา, บันทึกเวลาทำงานของพนักงาน เก็บสถิติการปฏิบัติงาน 2. รับผิดชอบ ดูแลเรื่องสวัสดิการพนักงานด้านประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ยูนิฟอร์ม, การตรวจร่างกายประจำปี 3. การประเมินผลครบทดลองงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 4. จัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงบอร์ดประชาสัมพันธ์ 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 962 งาน

« 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 49 »
คุณรู้หรือไม่ ? : คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+