หางาน สมัครงาน > จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท ไทคอน จำกัด
1.ค่าแรงรายวัน เดือนละสองครั้ง / ส่วนรายเดือน เดือนละครั้ง 2.งานด้านธุรการของสำนักงานทั้งหมด รวมทั้งหน่วยงาน 3.งานด้านการสรรหาคน 4.งานด้านการดูแล พนักงานต่างด้าว 5.งานอื่นๆ ตามที่่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
NGEE THYE METAL WORK CO.,LTD
- คิดค่าแรง,จัดทะเบียนประวัติพนักงาน - เตรียมเอกสาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศิลาตากแกรนิต มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ดูแลเรื่องงานบุคคล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วรรธนสิทธิ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
1.บริหารงานบุคคล,จัดทำระเบียยปฏิบัติงาน 2.สรรหาบุคคลากร,พัฒนาความสามารถให้พนักงาน 3.ติดต่อหน่วยงานราชการ เช่นประกันสังคม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอ.ที.จี.ซิเคียวริตี้ การ์ด จำกัด
สรรหาบุคลากร รับสมัคร สัมภาษณ์ อบรม ประกันสังคม แรงงานสัมพันธ์ วางแผนงานสนองนโยบายเชิงรุกของบริษัท ได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอลเอ็มที สโตน จำกัด
ดูแลงานต่างด้าวติดต่อกับกรมแรงงานและงานบุคคลทั่วไป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คิว คอมแพค จำกัด
- วางแผน และดำเนินการฝึกอบรม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท - จัดทำแผนงานอบรมฝึกอบรมประจำปี - ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - ติดตาม และประเมินผลการฝึกอบรม - บันทึกการฝึกอบรม - ประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออโต้ฮาวส์ บาวาเรีย จำกัด
- จัดทำขาด ลา มาสาย -งานด้านเอกสาร -ข้อมูลพนักงาน -แม่บ้าน รปภ. -และอื่นๆตามโครงการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออโต้ฮาวส์ บาวาเรีย จำกัด
บริหารงานด้านบุคลากรทั้งระบบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงเรียนสอนคณิตศาสตร์ Math House
-ดูแลงานด้านเอกสานของฝ่ายบุคคล -รับโทรศัพท์ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
- วางแผนการทำงาน วิธีการปฏฺิบัติและตรวจติดตามงานในฝ่ายบุคคล - กำหนดขั้นตอนและวิธีการทำงานที่ลดเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง - ดูแลและพัฒนาการทำงานของพนักงานในทีม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามนิสสันกรุงเทพ จำกัด
งานธุรการบุคคลและงานสำนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด
- รับสมัครและคัดเลือกพนักงาน - จัดเก็บทะเบียนประวัติพนักงาน - ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ ประกันสังคม - จัดทำเอกสารงานจัดซื้อ - จัดทำ ดูแลการเบิกจ่าย ทำสต๊อกเครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน - จัดทำ ปรับปรุง ควบคุม การเบิก-จ่าย สวัสดิการต่าง ๆ - งานบุคคล และจัดซื้ออื่นๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
MOGA BEAUTY CO., LTD.
1.สรรหาว่าจ้างพนักงานตามความต้องการของบริษัทฯ รวมถึงการสัมภาษณ์งาน 2.ติดตามการมาปฏิบัติงานของพนักงานสาขาให้เป็นไปตามกะการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3.บันทึกขาด ลา มาสาย ของพนักงาน เพื่อสรุปทำเงินเดือนให้กับพนักงาน 4.ประกันสังคม สวัสดิการ 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
MOGA BEAUTY CO., LTD.
จัดทำตารางการทำงานให้กับพนักงานประจำสาขา ประกันสังคม สวัสดิการ สรรหาว่าจ้างพนักงานตามความต้องการของบริษัท สัมภาษณ์งาน บันทึกขาด ลา มาสาย ของพนักงาน เพื่อสรุปตอนทำเงินเดือนให้กับพนักงาน จัดประชุมพนักงานทุกสาขารวมทั้งประชุมกับผู้จัดการร้านเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและวางแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานต่อไป รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอโรฟิล จำกัด
-ดูแลรับผิดชอบงานด้านนโยบายของบริษัทฯ ในเรื่องของฝ่ายบุคคลและธุรการ ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแผนงาน -ตรวจสอบงานบุคคล ตั้งแต่กฎระเบียบการบริหารงานบุคคลทั้งหมดตั้งแต่การรับพนักงานเข้าใหม่การมีสวัสดิการ ตลอดจนกระทั่งพนักงานพ้นสภาพการเป็นพนักงาน - กำกับดูแล, ตรวจสอบ, วางแผนงาน และประมาณการค่าใช้จ่ายของฝ่ายบุคคลและธุรการ ให้เป็นไปตามแผนงบประมาณของบริษัทฯ - ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง, ชี้แจง, รายงาน, เสนอแนะ, แนวทางแก้ไขในปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานต่อที่ประชุม และรับนโยบายมาปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย - กำกับดูแลงานของฝ่ายบุคคล เช่น ในเรื่องเกี่ยวกับงานด้านการวางแผนกำลังคน, งานด้านการบริหารค่าตอบแทน, งานด้านฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร, งานด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ, งานด้านสรรหาว่าจ้างบุคลากร, กำกับดูแลนักศึกษาฝึกงาน เป็นต้น - ส่งรายงานต่างๆ ให้สรรพากรและประกันสังคม - กำกับดูแลงานของฝ่ายธุรการ เช่น ในเรื่องเกี่ยวกับงานด้านธุรการทั่วไป, งานด้านจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงานทั้งหมด -ดูแลการปฏิบัติงานของบริษํท Outsource ด้านแม่บ้านและ รปภ. -ดูแลและประสานงานกับบริษัทประกันเกี่ยวกับการประกันภัยทรัพย์สินของบริษัท -ดูแลรถของบริษัท ต่อภาษี พรบ รถยนต์ , ติดต่องานราชการ และงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบตเตอร์ ซินดิเคท จำกัด
งานด้านบุคคล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เลเธอร์ แกลเลอรี่ จำกัด
จัดเก็บเอกสาร พิมพ์งาน งานธุรการทั่วไป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
- ดูแลการทำงานฝ่ายบุคคลทั้งระบบ - งานสวัสดิการ - งานสรรหาบุคลากร/จัดฝึกอบรม - เงินเดือน,โอที ด้วยโปรแกรม E-Business Plus - ภาษีต่างๆ - มีความรอบรู้ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - แรงงานต่างชาติ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
ดูแล บริหารบ้านพักคนงาน ตามโครงการต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 868 งาน

« 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 44 »
โปรดระวัง !! : การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัทNet Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+