หางาน สมัครงาน > จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
-Overall management for HR and General Affairs functions. -Keep in compliance with labor laws, legal requirements, company regulations, policies and other relevant rules and laws.  Manage and direct manpower plan and personal requisition to be hired in a proper lead time. -Handling organizational development and career development. Coordinating and following up on assignments with the HR Department . -Creating and maintaining good relationships with internal and external parties to ensure efficient and effective operations. -Coordinating and supporting to CSR activities. -Conducting orientation program development. -Provide monthly report. -Perform other miscellaneous job – related duties as assigned.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
ASC Management Trainee is a career development program for fresh graduates who strive for career success. As a management trainee at ASC, we offer great opportunity to learn all functions of several departments in order to build a long term career advancement with us.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรบุคคล(HRM) และธุรการจัดซื้อ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คิวทีซีเอ็มอี จำกัด
- คีย์เอกสารทำเงินเดือนค่าจ้างของพนักงาน,ค่าล่วงเวลา และ สรุปรายงานการจ่ายเงินเดือน - จัดทำเอกสารนำส่งสรรพากร,ประกันสังคม,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ดูแลข้อมูลเรื่องรถยนต์ของบริษัทฯ ให้ Update อยู่เสมอ - ดูแลสั่งซื้ออุปกรณ์สำนักงาน,เครื่องใช้สำนักงาน,เครื่องดื่มฯลฯ - งานด้าน Support ทีมฝึกอบรม - ออกเอกสารการประเมินผลงานพนักงานช่วงทดลอง งาน - อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
L M E Co.,Ltd.
ลักษณะงาน : •ติดต่อประสานงานด้านสื่อการสรรหาบุคลากร แหล่งสรรหาต่างๆ •คัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานเบื้องต้น •จัดทำแบบประเมินผลต่างๆ ตลอดจนการบันทึกและสรุปงานสถิติการขาด ลา มาสาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด
•Contribute training program for Telemarketing department focus on Selling Skill and any Soft skill e.g. Service with Sales, Complaint Management, and Tuition license exam; including induction for newcomer, additional & off - site training for existing staff and special training upon requested. •Design and develop efficient training tool kit including presentation, training material and test. •Facilitate and arrange all necessary equipment and materials relating to effective training delivery. •Prepare training summary report weekly and monthly basis.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด
- Managing qualifying manpower requisitions to ensure the required number of agents have been filled in time. - Develop and implement the recruitment process for Telemarketing Representative. This includes the process of sourcing candidates, screening and interviewing including selection process. - Preparing movement report weekly and monthly basis. summarizing the recruitment statistic to find out the effective sources end result. - Any other duties as assigned.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ของขวัญ คลินิก เวชกรรม จำกัด
ทำหน้าที่ในการสรรหาบุคลากร เงินเดือน ค่าจ้าง แจ้งเข้าและแจ้งออกในด้านประกันสังคม วันทำงาน จันทร์ ถึง ศุกร์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
New world distribution
-สรรหาว่าจ้างพนักงานตามความต้องการของบริษัท รวมถึงสัมภาษณ์งาน -บันทึกขาด ลา มาสาย ของพนักงาน -จัดทำสัญญาว่าจ้าง -ควบคุม ดูแล และพัฒนาบุคลากร -มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จัดหางานเคลลี่ เซอร์วิสเซส สต๊าฟฟิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
* Responsible for whole recruitment process (screen resume, interview, assessment test) * Contract preparation * Monthly report to management
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซิพโลหะกิจ (1993) จำกัด
ทำสวน ตัดหญ้า ดูแลต้นไม้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไฟว์บอนด์ จำกัด
วางแผน กำหนดโครงการ และพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โชคทรัพย์สมบูรณ์ (1998) จำกัด
1.สรรหา คัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติ ความสามารถและประสบการณ์ให้ตรงกับตำแหน่งที่บริษัทต้องการ 2.กำหนดความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง(JD)ในแต่ละตำแหน่งงาน 3.อบรมและพัฒนาบุคลากรใ้ห้มีศักยภาพในการทำงานให้สูงขึ้น 4.ประเมินผลการทำงานของบุคลากร 5.ทำค่าแรง,ประกันสังคมและสวัสดิการอื่น ๆ 6.ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทำงานของบุคลากร 7.บริหารการทำงานของพนักงานให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท 8.เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานของพนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Omega Talent Co., Ltd.
ประสานงานกับผู้บริหารและผู้เข้ารับการอบรมตลอดจนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)
สรรหาบุคคลากรในตำแหน่งงานที่ขาด สรุปกำลังคน ฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
ดูแลการรับสมัครงาน,การจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ตลอดจนงานบุคคลทั้งระบบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
ดูแลงานในฝ่ายบุคคล งานสรรหาว่าจ้าง งานเงินเดือนและค่าตอบแทน งานบุคคล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิตรเจริญเคเบิลเวอร์คส์ จำกัด
1. ประสานงาน สื่อสารข้อมูลบริหารภายในองค์กร 2. ประสานงานสื่อสารกิจกรรมข้อมูลบริหารของบริษัทสู่ภายนอกองค์กร 3. ปฎิบัติงานพัฒนาบุคลากรตามแผนงานที่ กำหนด 4. เช็คสถิติ การมาทำงานของพนักงาน สรุปตารางเวลาการทำงาน, แรงงานสัมพันธ์, สรุปข้อมูลการทำเงินเดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)
ติดต่อประสานงาน รับสมัครพนักงาน สัมภาษณ์พนักงานเบื้องต้น ทดสอบความรู้ความสามารถพนักงานเบื้องต้น จัดส่งพนักงาน สรรหาพนักงานตามใบขออัตรากำลังพล สรุปรายงานประจำเดือน สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
-อบรมพนักงานธุรการ ก่อนลงปฎิบัติงานที่สาขา -ประเมินผลพนักงานที่เข้าฝึกอบรม -ทำงานจันทร์ - ศุกร์ ** สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันที ** ** สนใจติดต่อคุณ คุณหมู 085-1364055
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 982 งาน

« 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 50 »


คุณรู้หรือไม่ ? : ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+