หางาน สมัครงาน > จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท เวลเนส ไลฟ์สไตลส์ จำกัด
- Formulation and execution of the best HR practices, consistent with the organizational development and business growth of our group of companies -Team Building and Staff Development -Besides standard HR operations (such as recruitment, training, compensation), the incumbent will handle Performance Management, Succession -Planning and Career Development of key staff; -Assisting the top management in HR and Admin matters of the Companies
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศิลาตากแกรนิต มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ดูแลงานด้านบุคคล ฝึกอบรม และพัฒนาระบบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Internet Business Network Co.,Ltd
- Manipulate the recruitment process - Plan and implement training programs (e.g. Oreintaion, Information Training) - Monitor and handle labor working hour - Responsible for Company library system - Responsible for Compensation and Benefits (Include Payroll, Social security and Personel Income Tax) - Responsible for Company's activities and announcement to company's members - Enforce the company policy, rules and regulations - Responsible for a Performance Processing Development (e.g. Staffs Evaluation and KPIs) -Responsible for an office supply and inventory management - Working on Mon – Sat 8.30 am - 5.30 pm
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Internet Business Network Co.,Ltd
- Responsible for training course design or customize for each client's organization. - Create game or activity for developing the staffs of each organization in many areas such as management, sales and marketing, customer services etc. - Organize team building program and activity for the client
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฮาเคมเพ้นท์ จำกัด
คัดสรรบุคคลตรงตามฝ่ายที่แจ้งให้ทราบ สรรหา ว่าจ้าง จัดทำค่าตอบแทน และจ่ายเงินให้พนักงานรายวัน ทุกวันเสาร์ แจ้งเข้า และออกประกันสังคม เช็คเวลาตอกบัตรพนักงาาน แจ้งขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ปฎิบัติงาน วันจันทร์ถึงเสาร์ เวลา 8.00 น-17.00 น.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นำชัย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
สรรหาบุคลากร และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฟอร์ไซท์ รีเสิร์ช จำกัด
สรรหาพนักงานใหม่,จัดฝึกอบรมและปฐมนิเทศน์ให้แก่พนักงานที่เข้าใหม่,ตรวจสอบ เวลามาทำงาน, พัฒนาความรู้และความสามารถให้แก่พนักงาน, ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง, จัดทำรายงานของแผนก, งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 9001 และข้อจำกัดจากองค์กรภายนอก เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- สรรหาบุคคลากรทำงานตามสาขาต่างๆ โดยต้องมีการเดินทางไปตามจังหวัดสาขาต่างๆ - บริหารจัดการสวัดสิการต่างๆ ของพนักงาน - ควบคุมดูแลการขาด สาย ลา ของพนักงานสาขาต่างๆ - ติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน - ประมวลผลและทำเงินเดือนประจำเดือน - ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - แรงงานสัมพันธ์และจัดกิจกรรมต่างๆ ตามวาระ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โชคทรัพย์สมบูรณ์ (1998) จำกัด
1.สรรหา คัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติ ความสามารถและประสบการณ์ให้ตรงกับตำแหน่งที่บริษัทต้องการ 2.กำหนดความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง(JD)ในแต่ละตำแหน่งงาน 3.อบรมและพัฒนาบุคลากรใ้ห้มีศักยภาพในการทำงานให้สูงขึ้น 4.ประเมินผลการทำงานของบุคลากร 5.ทำค่าแรง,ประกันสังคมและสวัสดิการอื่น ๆ 6.ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทำงานของบุคลากร 7.บริหารการทำงานของพนักงานให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท 8.เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานของพนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เซนส์ ออฟ จอย สปา จำกัด
1. ดูแลด้านการรับสมัครพนักงาน, สรุปชั่วโมงการทํางาน, จัดการงานด้านเอกสารบุคคลและธุรการ 2. ประสานงานระหว่างแผนก ติดต่อหน่วยงานภายนอก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซิงเสียนเยอะเป้า จำกัด
-
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อาร์ค่อนไทพ์ กรุ๊ป จำกัด
- งานสรรหาว่าจ้างและการคัดเลือกใบสมัคร - งานตรวจสอบการทำงาน Time Attendance - งานดูแลสวัสดิการพนักงานและกิจกรรมต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีเจ เมทัลลิค จำกัด
ทำหน้าที่ด้านสรรหา นัดสัมภาษณ์ ตั้งรหัสพนักงานใหม่ สรุปสถิติการขาด ลา มาสาย ประจำเดือนของพนักงาน ตรวจสอบการทำล่วงเวลาของพนักงานรายวัน จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ ทำการประเมินพนักงานช่วงทดลองงาน และอื่นๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีเจ เมทัลลิค จำกัด
- รับสมัครพนักงาน - เช็ค Time Attendance ประจำวัน - จัดทำข้อมูลค่าแรงรายวัน และรายเดือน - ติดต่อประสานงานต่างๆ - แรงงานสัมพันธ์ - งานสวัสดิการต่างๆ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เค พี คอน จำกัด
จัดทำแผนการฝึกอบรม Training Road Map ติดต่อประสานกับหน่วยงานราชการ BSC & KPI และการประเมินผล ประสานงานกับ จป. และไซด์งาน ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
ดูแลการรับสมัครงาน,การจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ตลอดจนงานบุคคลทั้งระบบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บิวตี้โปรเฟรชชั่นนอล บิสซิเนส จำกัด
- บริหารจัดการเกี่ยงกับเงินเดือน/สวัสดิการ - ดูแลเรื่องกฏระเบียบของบริษัท - ประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงาน (KPI) - จัดทำรายละเอียดของงานในแต่ละตำแหน่ง - วางแผนอบรมให้สอดคล้องกับนโยบายบริบัทตลอดปี - ศึกษาและพัฒนาทรัพยกรบุคคล -สรรหาบุคคลากรให้พอเหมาะของตำแหน่งงาน
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
1 ควบคุมดูแลการสรรหาและว่าจ้างพนักงานในเครือบริษัททั้งรายวันและรายเดือน 2 จัดทำ Manpower ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 3 จัดทำรายงานการรสรรหาและว่าจ้างเสนอผู้บริหาร 4 วางแผน กำหนดแนวทางในการสรรหาบุคลกร ออกพื้นที่เพื่อสร้าง/หาเครือข่ายบุคลกรให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่บริษัท 5 ประชาสัมพันธ์บริษัทให้เป็นที่รู้จักในตลาดแรงงาน และคู่แข่งทางการค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจิดจรัส ซัพพลายส์ จำกัด
เกี่ยวกับงานด้านบุคคล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 987 งาน

« 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 50 »


คุณรู้หรือไม่ ? : คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+