หางาน สมัครงาน > จังหวัด อุดรธานี

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


กลุ่มบริษัท โมเดิร์นดี (อุดรธานี, ขอนแก่น)
ดูแล ควบคุม และบริหาร-จัดการ โครงการรวมถึงบุคลากรทั้งหมดของฝ่ายก่อสร้าง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทตั้งไว้, ให้คำปรึกษา และแนะนำลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กลุ่มบริษัท โมเดิร์นดี (อุดรธานี, ขอนแก่น)
ควบคุมและตรวจสอบขั้นตอนการก่อสร้างให้ได้คุณภาพและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า - ควบคุมและดำเนินงานก่อสร้างให้เสร็จภายในกำหนดเวลา - เสนอคำแนะนำ และบริการให้แก่ลูกค้าเพื่อขอข้อคิดเห็น และอนุมัติ - ควบคุมการใช้งบประมาณที่ได้รับ และวางแผนควบคุมด้านงบประมาณ - วางนโยบายในระดับไซด์งานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น - ควบคุม ดูแล และบริหารงานในไซด์งานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โบเต้ เอควิลิเบร่ จำกัด
สายบังคับบัญชา : ผู้จัดการสาขา ขอบข่ายงาน ให้บริการแก่ลูกค้าตามคำแนะนำของแพทย์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โบเต้ เอควิลิเบร่ จำกัด
1.ต้อนรับ, ทำบัตร, ดูแลเอกสารข้อมูลประวัติลูกค้าและเอกสารอื่นๆเกี่ยวกับลูกค้า โทรศัพท์นัดหมายลูกค้า 2.จัดและจ่ายยาตามใบสั่งของแพทย์ พร้อมอธิบายรายละเอียดการใช้ยาให้ลูกค้า 3.ดูแลสินค้าต่างของสาขา 4. ขายคอร์สความงามและผลิตภัณฑ์ความงามต่างๆ 5. อื่นๆ ตามที่ได้รับการมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิธิตา จำกัด
-แนะนำสินค้าแบรนด์ CHEQ , FRATELLO , LIGNE , ANGEY สินค้าคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ตรวจนับสต็อคสินค้า -เช็คยอดขายประจำวัน -ทำสรุปและใบรายงานการขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน)
รับผิดชอบการขายสินค้า,พยากรณ์ยอดขาย,การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อสร้างรายได้,กำไรและขยายฐานการตลาดให้กับบริษัทฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด
จัดซื้อในโรงงาน,รวมถึงจัดซื้อพัสดุ/คลังสินค้าและ Stationary
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)
1.ดูแล/จัดการงานด้านเอกสาร ทำการประสานงานและติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอกองค์กร 2.การติดตามรวบรวมผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ 3.นำเสนองานเพื่ออนุมัติ ขอพิจารณาโครงการที่รับผิดชอบและติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย 4.เข้าร่วมและให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆและปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)
- ดำเนินการซ่อมบำรุง ในส่วนของกลุ่มเครื่องจักร โครงสร้างอาคารและตัวอาคาร เพื่อเกื้อหนุนกิจกรรมของลูกค้าและฝ่ายอื่นๆให้ดำเนินอย่างต่อเนื่่อง - สนันสนุนการร้องขอสาธารณูปโภคจากลุกค้าและฝ่ายต่างๆ เพื่อตอบสนอง ปรับปรุง บำรุงรักษา และเพิ่มประสิทธิภาพ - งานระบบ (ไฟฟ้า ปรับอากาศ สุขาภิบาล โทรศัพท์ สื่อสาร เตือนภัย)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
พนักงานขายทองรูปพรรณประจำหน้าร้าน 1.พนักงานขายประจำหน้าร้าน 2.ดูแลและจัดเตรียมสินค้าทั้งหมด 2.มีการเทรนงานให้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง 3.ทำงานตั้งเแต่ เวลา 09.30-20.30 น. (หยุดได้เฉพาะภายในวันจันทร์ - ศุกร์)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด
บันทึกรายการบัญชี ,จัดทำภาษีอากร ,จัดทำงบการเงิน ,จัดทำการยื่นแบบแสดงรายการภาษีประจำเดือน บันทึกข้อมูลรายรับรายจ่าย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด
บันทึกรายการบัญชี ,จัดทำภาษีอากร ,จัดทำงบการเงิน ,จัดทำการยื่นแบบแสดงรายการภาษีประจำเดือน บันทึกข้อมูลรายรับรายจ่าย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด
ขายอะไหล่และให้บริการลูกค้าภายในร้านและภายนอก ควบคุมดูแลสต็อกอะไหล่ ตรวจนับเช็คสต็อกอะไหล่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด
รับแจ้งงานซ่อมที่ลูกค้าโทรเข้ามา โทรศัพท์นัดหมายลูกค้าเพื่อให้ช่างออกไปตรวจเช็ค และจัดเตรียมเอกสารเปิดงานให้ช่างไปบริการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด
ให้บริการแนะนำการใช้งาน การบำรุงรักษา การตรวจเช็คแทรกเตอร์ และงานซ่อม รถแทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว รถดำนา และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในสายงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด
จัดเตรียมและบันทึกข้อมูลเพื่อทำจ่ายเงินเดือนพนักงานทุกรอบการจ่ายเงินเดือน,จัดเก็บและบันทึกข้อมูลพนักงาน ,งานสรรหาและว่าจ้าง,ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อจัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด
วางแผนและปฏิบัติงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาด,จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการขายให้กับทางร้านค้า ,ออก Promotion ส่งเสริมการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด
ขับรถรับส่งสินค้าตามเส้นทางที่ได้รับมอบหมาย , ดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด
นำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าใหม่และเก่า ,บันทึก และ ติดตาม ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างยอดขาย ,บรรลุยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้ ,ให้บริการลูกค้าทุกคนที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์ฯ ทุกคนอย่างดี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เดอะ แบงก์ค๊อก ซิกเนเจอร์ จำกัด
-ทำทรีทเม้นท์ตามขั้นตอนและมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด -ดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องทรีตเมนท์ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 97 งาน

1 2 3 4 5
โปรดระวัง !! : การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+