หางาน สมัครงาน > จังหวัด ขอนแก่น

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
-ติดตาม ทวงถามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์ -จัดทำรายงานสรุปประจำเดือนต่อผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 1. จัดทำ และหรือบริหารแผนการตลาดเพื่อให้สาขาบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด 2. วิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายเพื่อให้ทำยอดขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 3. ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายคู่ค้า/ชุมชน เพื่อกระตุ้นยอดขาย 4. ศึกษาและวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯและข้อมูลคู่แข่งขัน 5. พัฒนาช่องทางในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 6. พัฒนางานบริการของสาขา **วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน** - ขยายภาพลักษณ์ของบริษัทฯ สู่ชุมชน และเน้นย้ำให้ระลึกถึงตราสัญลักษณ์บริษัทโดยการจัด/ร่วมกิจกรรมสู่ชุมชนในด้านต่างๆ - บริหารสาขา และ พัฒนาคุณภาพของการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า - ขยายภาพลักษณ์ของบริษัทฯ สู่ชุมชน และเน้นย้ำให้ระลึกถึงตราสัญลักษณ์บริษัทโดยการจัด/ร่วมกิจกรรมสู่ชุมชนในด้านต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ให้บริการด้านข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆทางโทรศัพท์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ลักษณะงาน: • ตรวจสอบเอกสารยืนยันการมีตัวตนของลูกเพื่อทำการอนุมัติสินเชื่อ • โทรสอบถามเพื่อยืนยันสถานะของลูกค้าเพื่ออนุมัติสินเชื่อ • ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารที่ลูกค้ายื่นสมัครสินเชื่อ • พิจารณาสินเชื่อเพื่อปล่อยอนุมัติให้กับลูกค้า วิเคราะห์สินเชื่อ Corporate เวลาฝ่ายสินเชื่อขออนุมัติมาก็มีหน้าที่วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน ระบุความเสี่ยงด้านต่างๆของลูกค้าเพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ลงข้อมูลสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด
1. ขายพาเลทและขวดน้ำ PET เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบริเวณใกล้เคียง 2. ขยายตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่ และเพิ่มยอดขายฐานลูกค้าเก่า รวมถึงรักษาลูกค้าเก่า 3. ดูแลและประสานงานระหว่างโรงงานกับลูกค้า 4. ผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 5. ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดคู่แข่งขัน 6. ลงแบบฟอร์ม เสนอรายงานการเยี่ยมลูกค้าเป็นประจำทุกวัน 7. ติดตามประสานงาน และบริการลูกค้าก่อนและหลังการขาย 8. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด
-ให้คำแนะนำและข้อมูลในการส่งเสริมการขาย เช่น สินค้าลงโฆษณา, รับสมัครสมาชิกบัตร, สินค้าแลกซื้อและบริการต่างๆ เป็นต้น -ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และประสานงานร่วมกันทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงานได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด
1.ปฏิบัติงานขายสินค้าที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมายยอดขายที่กำหนด 2.จัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า รวมทั้งประสานการชำระเงินค่าสินค้าและการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า 3.ให้คำแนะนำและบริการลูกค้าในแง่ของข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านของบริษัทรวมถึงรายการส่งเสริมการขายแก่ลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด
ส่งสินค้า และประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ณ บ้านลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
- แนะนำสินค้า และ ให้บริการลูกค้าหน้าสาขา - แคชเชียร์ ( รับชำระค่าสินค้า ) - เช็คสต๊อกสินค้า - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รวยโชคลาภ จำกัด
-ดูแลลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่ -ติดต่อประสานงานกับลูกค้า -เสนอขายสินค้ากับลูกค้า -รับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า -สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
- ออกพบลูกค้าตาม ห้าง/ร้าน ที่ บริษัทฯ กำหนด - เสนอขาย บันทึกคำสั่งซื้อส่งให้หน่วยขนส่ง - สร้างยอดขายเพื่่อบรรลุเป้าหมายตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ - กระจายสินค้าให้ครอบคลุม ห้าง/ร้านค้า ในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ - ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงาน เพื่อบรรลุเป้าหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
- ออกพบลูกค้าตามร้านที่ บริษัทฯ กำหนด - กำกับ/ดูแลให้ พนง.ผู้ช่วยขาย จัดสินค้าส่งมอบให้ลูกค้า ครบถ้วนตามคำสั่งซื้อ - สร้างยอดขายเพื่่อบรรลุเป้าหมายตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ - กระจายสินค้าให้ครอบคลุมร้านค้าในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ - ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงาน เพื่อบรรลุเป้าหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
1.ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการรับบริการ การให้คำปรึกษาปัญหาผิวพรรณ 2.นำเสนอขายบริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆพร้อมแนะนำคอร์ส Promotion ใหม่ๆ 3.ติดตามผลการรักษาและเชิญชวนให้ใช้บริการทางโทรศัพท์ Email /Facebook/ Line 4. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 5. เข้าร่วมกิจกรรมการออกบูธตามจุดต่างๆ ในเขตพื้นที่รับผิชอบ 6. สามารถโน้มน้าวเพื่อสร้างยอดขายบริการและผลิตภัณฑ์ได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
-ขายสินค้า ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด -รับผิดชอบยอดขายในพื้นที่การขาย -ประสานงานลูกค้าภายในและภายนอก -นำเสนอข้อมูล และแบริหารงานขาย ประจำพื้นที่ - ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า จำกัด
นำเสนอ ขายสินค้า และบริการ เพื่อรักษายอดขายที่เพิ่มขึ้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
- บริหาร จัดการทีมงานเร่งรัดหนี้สิน ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - จัดทำรายงานสรุปประจำเดือนให้กับผู้บริหาร - วางแผน กำหนดงานให้ลูกทีมเร่งรัดหนี้สิน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
- วางแผน ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของพนักงานเร่งรัดหนี้สิน ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าที่ประสบปัญหาในการชำระค่างวด - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการเร่งรัดหนี้สิน การติดตามหนี้ - จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
- ฟ้องร้องคดีในชั้นศาล - สืบพยานโจทก์จนถึงกระบวนการคัดหมายบังคับคดี - นำเสนอรายงานสืบพยานแก่ผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
- สั่งซื้อ สินค้าภายในแผนก ต่อรองราคากับบริษัทภายนอก - ตรวจสอบการรับ-ส่ง สินค้าให้เป็นไปตามเอกสารการสั่งซื้อ - จัดทำงานเอกสารอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานกับแผนกต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 196 งาน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
คุณรู้หรือไม่ ? : การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมาก

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+