หางาน สมัครงาน > จังหวัด สุราษฎร์ธานี

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
- รับผิดชอบงานด้านการตลาดของสาขาทั้งหมด เพื่อเพิ่มยอดขาย เพิ่มจำนวนสมาชิกใหม่ และเพิ่มผลกำไรสาขา - การบริหารสาขา และพัฒนาคุณภาพของการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า - ขยายภาพลักษณ์ของบริษัทฯ สู่ชุมชน และเน้นย้ำให้ระลึกถึงตราสัญลักษณ์บริษัทโดยการจัด/ร่วมกิจกรรมสู่ชุมชนในด้านต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
- ขายโทรศัพท์มือถือ Microsoft ประจำสาขา - ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ทางบริษัทตั้งไว้ - จัดทำรายงานยอดขายประจำทุกสิ้นเดือน - เข้างาน 11.00 – 20.00 น. (หยุดทุกวันพฤหัสบดี)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พี.เอส.เพอร์เฟคท์ เอสเตท จำกัด
1. มีความเข้าใจในเรื่องงานก่อสร้าง 2. สามารถควบคุมงานได้ 3. ดูงานก่อสร้าง , ทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา เช่น วิศวกร หรือ ผู้จัดการ 4. ประสานงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ดูแลลูกค้า โรงอัดบรรจุและปั้มแก๊ส ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
-ดูแลงานขายโครงการอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมด -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
1. Sales Engineer LPG 2. ดูแลลูกค้าเดิมและติดต่อลูกค้าใหม่ในเขตภาคใต้ (ลูกค้าอุสาหกรรม) 3.พื้นที่รับผิดชอบภาคใต้ตอนบนและตอนล่าง 4.ขายเชิงให้คำปรึกษาด้านเทคนิค, กฏหมายและคำนวณทางวิศวกรรม 5.ออฟฟิตหลักประจำที่คลังสุราษฎร์ธานี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)/บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
Responsibilities: •ศึกษาและทำความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า •ติดต่อประสานงานกับกลุ่มลูกค้าภาครัฐและเอกชน บริษัทคู่ค้า และหน่วยงานภายในองค์กร •วางแผนการนำเสนองานโครงการต่อหน่วยงานลูกค้าเป้าหมายทั้งภาครัฐและเอกชน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
- ขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ - ให้คำแนะนำแก่ลูกค้า ในการซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์ - ให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ สนใจติดต่อสอบถาม คุณวิทวัส เบอร์โทร 091-7716001
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
BJC Retail Group
1. แนะนำหนังสือและเพิ่มยอดขายตามหมวดหนังสือที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2. ดูแล จัดวาง และจัดระเบียบสินค้าให้น่าสนใจอยู่เสมอ 3. งานธุรการงานขาย เช่น รับชำระเงิน ตรวจนับสินค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน ห่อปกหนังสือ เป็นต้น 4. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เปิดรับสมัคร และสัมภาษณ์ทันที ตำแหน่งงาน พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) ประจำสาขา ในเขตจังหวัดชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานี (เกาะเต่า) วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชุมพร ชั้น 3 ลักษณะงาน บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคารประจำสาขาพร้อมทั้งนำเสนอขายผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)
บริหารจัดการงานระบบบัญชี การควบคุมภายใน จัดทำงบการเงิน และการวิเคราห์งบการเงิน การรายงานงบการเงิน การรายงานสถานะต้นทุนโครงการต่างๆ ร่วมกับผู้จัดการฝ่าย และควบคุม ดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)
รับผิดชอบด้านงานจัดซื้อจัดจ้าง (จัดทำใบ PR , PO ต่อรองราคา ) จัดทำข้อมูล จัดเก็บเอกสาร ให้สอดคล้องกับระบบ ISO 9001:2008
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)
บริหารจัดการกลุ่มงานก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ ให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณของแต่ละโครงการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)
ศึกษาแบบก่อสร้างเพื่อวางแผนการทำงานและเตรียมงานก่อสร้างภาคสนาม ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของวัสดุก่อสร้างในภาคสนามและตรวจสอบผลงานและปริมาณงานของบริษัทและผู้ว่าจ้าง (ควบคุมงานก่อสร้างฐานรากของระบบโทรคมนาคม)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)
วางแผนงานโครงการงานโทรคมนาคม(เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์) และบริหารจัดการงานก่อสร้างเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
- ดูแลและบริหารยอดขายของสาขาที่รับผิดชอบ - ผลักดันยอดขายของสาขาและวางเป้าหมายรวมถึงกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขาย - บริหารยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมาย Target Sale - ดูแลการบริการของพนักงานและงานในส่วนอื่นๆ - จัดตารางและวันหยุดพนักงานรวมถึงการประเมินผลของพนักงาน - ตรวจงานสาขาและทำรายงานสรุปประจำเดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จำกัด
รับผิดชอบงานด้านบัญชีทั้งหมดของสาขา บันทึกข้อมูลทางบัญชี, รับวางบิล, จ่ายเช็ค,จัดเตรียมเอกสารและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จำกัด
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั่วประเทศ แนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท รับออร์เดอร์จากลูกค้าอละติดตามเงินในส่วนของฝ่ายวัสดุ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จำกัด
ขับรถส่งของ ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จำกัด
ดูแลเรื่องรับ-จ่ายสินค้าตามบิล จัดเก็บสต็อกให้เป็นระเบียบ ดูแลเรื่องสินค้าเข้า-ออกและบันทึกสต็อค
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 338 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 17 »
คุณรู้หรือไม่ ? : คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+