หางาน สมัครงาน > จังหวัด ระยอง

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท เอส ดี โฮม จำกัด
-
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงแรม ระยองซิตี้
1.การจัดเตรียมและจัดตั้ง Line Buffet - จัดทำน้ำส้ม น้ำผลไม้ - จัดเตรียมรายการอาหารเสริมในแต่ละวัน 2. การจัดเก็บและทำความสะอาด - การจัดเก็บ Line Buffet - การล้าง ทำความสะอาดภาชนะ - การขัด ล้าง ทำความสะอาดห้องครัว - การดูแลปิดน้ำ ปิดไฟ ปิดพัดลม ทุกครั้งหลังเลิกงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงแรม ระยองซิตี้
1. ดูแลความเรียบร้อยทั้งหมดในส่วนงานบริเวณห้องอาหาร 2.พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพและมาตราฐานของการบริหาร สุขอนามัย อาหารและเครืองดื่ม 3.บริหารการจัดเก็บสต็อกสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 4. ควบคุมการจัดตารางเวลาทำงานของพนักงานในห้องอาหารได้อย่างเหมาะสม 5. ควบคุมนโยบายและมาตราฐานการบริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 6. ส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงานในหน่วยงานให้มีใจรักงานด้านการบริการ 7.ควบคุมและดูแลความพร้อมและความสะอาดของอุปกรณ์เครื่องใช้และพื่นที่ที่ดูแลรับผิดชอบ 8. ดูแลลูกค้าในห้องอาหารให้เกิดความพอใจสูงสุดและสามารถแก้ไขปัญหาได้กรณีที่ลูกค้าตำหนิหรือต้องการความช่วยเหลือ 9.ดำเนินการส่งเสริมการขายให้สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น การทำงานเป็นทีม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงแรม ระยองซิตี้
1.ตรวจสอบรายรับ ค่าใช้จ่ายต่างๆและตรวจสอบการโพสต์งานของแผนกต่างๆ 2.บันทึกบัญชี รายละเอียดอื่นๆได้ 3.กระทบภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ 4.ตรวจสอบรายงานการรับ-เบิก ของแผนกต้อนรับ-แผนกแม่บ้านได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงแรม ระยองซิตี้
ทำงานซักรีดเสื้อผ้า ปลอกหมอน ผ้าคลุมเตียง ผ้าห่ม และอื่นๆ ดูแลเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ซักรีด ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ทำความสะอาดบริเวณซักรีด ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงแรม ระยองซิตี้
การวางแผนและบริหารจัดการเกี่ยวกับการเตรียมและปรุงอาหารสำหรับสถานประกอบการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงแรม ระยองซิตี้
รับทอนเงินตามบิลที่ลูกค้าใช้บริการ ต้อนรับลูกค้าที่มาใช้บริการในห้องอาหาร จัดทำรายงานการขาย ปิดยอดการขา่ย พร้อมนำส่งเงิน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากรณีลูกค้ามีปัญหา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงแรม ระยองซิตี้
ทำงานด้านอิเล็กทรอนิคส์ภายในโรงแรม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงแรม ระยองซิตี้
มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2-3 ปี สามารถจัดทำงบการเงิน, งบดุล, งบกำไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่าง ๆ สามารถจัดทำบัญชีต้นทุน และสินค้าคงเหลือเพื่อการปิดบัญชี มีความรู้ทางด้านภาษีอากร ,ภาษีท้องถิ่น ,ภาษีป้าย ถ้าสาามารถเซ็นต์งบ หรือปิดงบได้ หรือเคยผ่านงานโรงแรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงแรม ระยองซิตี้
ยกกระเป๋าและสัมภาระต่าง ๆ ให้ลูกค้าที่เข้ามาพักในโรงแรม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงแรม ระยองซิตี้
ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับห้องพัก รับ C/N ,C/O ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการห้องพัก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงแรม ระยองซิตี้
ทำความสะอาดภายในห้องพักของโรงแรม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงแรม ระยองซิตี้
ถอด, ประกอบ, ซ่อม, ล้างแอร์ ได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงแรม ระยองซิตี้
ปฏิบัติงานในส่วนงานครัวที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามแนวทางและทิศทางเดียวกับนโยบายของบริษัท โดยรับผิดชอบ ปรุงอาหารและจัดเตรียมวัตถุดิบอาหารไทย จีน ยุโรป ในแต่ละวัน ตามรายการอาหารในครัว และมาตรฐานที่กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงแรม ระยองซิตี้
ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการนวด ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับแพ็กเกจการนวดต่าง ๆ ขายแพ็คเก็จการนวดให้กับลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โมเดิรน์คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
แนะนำผลิตภัณฑ์และเครื่องสำอางภายใต้แบรนด์ Lifeford
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แทวุน อินดัสเตรียล จำกัด
ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แทวุน อินดัสเตรียล จำกัด
ดูแลงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แทวุน อินดัสเตรียล จำกัด
ดูแลการจัดเก็บสินค้าเข้า-ออกและวัตถุดิบของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แทวุน อินดัสเตรียล จำกัด
รวบรวมยอดการผลิต ดูแลแผนงานการส่งสินค้าให้ลูกค้าประจำวัน ติดต่อประสานงานการส่งสินค้ากับลูกค้า สรุปยอดส่งสินค้าประจำเดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 487 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 25 »
คุณรู้หรือไม่ ? : คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+