หางาน สมัครงาน > จังหวัด ชลบุรี

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7613   Fax : 0-2349-7614-15    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


AP Unitech Co.,Ltd.
- ทำการประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร/ ชิ้นงาน ตามแบบ ที่ได้รับมอบหมายให้ได้ทั้งคุณภาพ และปริมาณ ตามคำสั่งผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AP Unitech Co.,Ltd.
ขับรถส่งของ รับของ รับเช็ค วางบิล ติดต่อสถานที่ราชการ,ธนาคาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AP Unitech Co.,Ltd.
Wiring ตู้ไฟฟ้า ตามแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักร ดูแลระบบไฟฟ้าภายในบริษัทฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AP Unitech Co.,Ltd.
ติดตั้งระบบไฟฟ้าตู้คอนโทรล งานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องจักร สั่งซื้อและตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AP Unitech Co.,Ltd.
: Responsible for the conceptual and detailed design of both individual equipment and also complete systems or installations. : Manage and Controlling any project assigned to be run smoothly and timely : Participate with customer and supplier : Report project plan to a senior Engineer
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AP Unitech Co.,Ltd.
ตัดอลูมิเนียมเส้นตามที่ได้รับมอบหมาย บรรจุห่อชิ้นงานเพื่อกันกระแทกและตรวจเช็คงานเพื่อรอส่งลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AP Unitech Co.,Ltd.
เขียนแบบเครื่องกล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AP Unitech Co.,Ltd.
ผลิตชิ้นงานให้ได้ตามแบบด้วยเครื่อง CNC
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AP Unitech Co.,Ltd.
: Responsible for the conceptual and detailed design of both individual equipment and also complete systems or installations. : Manage and Controlling any project assigned to be run smoothly and timely : Participate with customer and supplier : Report project plan to a senior Engineer
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
support งานของผู้จัดการ เช่น งานนำเสนอ Report ต่าง ๆ สรุปรายงานการประชุม ออกงานพื้นที่ต่างจังหวัด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
1. จัดทำแผนการตลาดเพื่อให้สาขาบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด 2. วิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายเพื่อให้ทำยอดขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 3. ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายคู่ค้า/ชุมชนเพื่อกระตุ้นยอดขาย 4. ศึกษาและวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯและข้อมูลคู่แข่งขัน 5. พัฒนาช่องทางในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 6. พัฒนางานบริการของสาขาสถานที่ปฏิบัติงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ติดตามทวงถามการจ่ายชำระล่าช้าของลูกค้าผ่านโทรศัพท์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอ็มทูลส์
รับผิดชอบงานขาย พลาสติกวิศวกรรม เฟืองโซ่ สินค้าอุตสาหกรรม และงาน Machining ดูแลลูกค้าเก่าและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
GERMAN SPORT & LIFESTYLE CO.,LTD. (PUMA THAILAND)
- ดูแลการโอนย้ายสินค้า - คีย์เอกสารคำสั่งโอนย้ายและเรียกสินค้าคืน - การทำรายงานประจำเดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
GERMAN SPORT & LIFESTYLE CO.,LTD. (PUMA THAILAND)
(เงินเดือนเริ่มต้น) ยังไม่รวมค่า Com และ เงินพิเศษ อื่นๆ ดูแลพนักงานขายและบริหารจัดการฯงานภายในร้าน ดูแลสินค้าและการบริการการขายภายในร้านสาขาฯอย่างเป็นระบบและมีระเบียบ และเป็นไปตามนโนบายของบริษัทฯ ดูแลเรื่องการดำเนินงานต่าง ๆ ของสาขา / การจัดตกแต่งร้าน / สต็อคสินค้า / เช็คเครื่องบันทึกเงินสด เป็นต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
GERMAN SPORT & LIFESTYLE CO.,LTD. (PUMA THAILAND)
ทำงานด้านประกันวินาศภัย,จัดเก็บข้อมูล,ติดต่อลูกค้า,ดูแลงานด้านเอกสารและประสานงานภายในสำนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
GERMAN SPORT & LIFESTYLE CO.,LTD. (PUMA THAILAND)
1. Responsible all sponsoring, sponsor card, recall products for sponsoring and update information of sponsoring to Marketing Manager every month. 2. Participant with Marketing Manager for all event & activities of Motorsport, Lifestyle, Fitness, Golf, Running, Soccer, Kids and others for build brand image and awareness. 3. To support Marketing Manager join in QMI call with Puma Apac every month by use information from Marketing Manager. 4. Responsible Puma Fanclub Page with Marketing Manager, feedback all comment or post from member and create new activities for increase member moreover taking care of Puma Instagram’ admin. 5. To control special event and coordinate with all concerned. 6. Responsible update marketing handbook and PR update from Marketing Manager to all branches. 7. Participation with Marketing Manager with all media and business meeting. 8. To support Marketing Manager build up brand image and brand awareness of Lonsdale in all channel. 9. To support other project of company relate with marketing department.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
GERMAN SPORT & LIFESTYLE CO.,LTD. (PUMA THAILAND)
จัดทำสต๊อกสินค้าและควบคุมสต๊อก ตรวจเช็คสต๊อกสินค้า ทำรายงานสินค้าคงเหลือ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
GERMAN SPORT & LIFESTYLE CO.,LTD. (PUMA THAILAND)
- งานเลขานุการทั่วไป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
GERMAN SPORT & LIFESTYLE CO.,LTD. (PUMA THAILAND)
- บริหารงานด้านบุคคลและรับผิดชอบดูแล งานสรรหาว่าจ้าง,งานจัดทำเงินเดือน,งานแรงงานสัมพันธ์/ฝึกอบรม ให้ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายหรือแผนที่กำหนดไว้ - ให้คำแนะนำและสนับสนุนผู้จัดการฝ่ายต่างๆ และกรรมการผู้จัดการในการนำแนวคิด HR สมัยใหม่เข้ามา ประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนา - จัดระบบบริหารงานบุคคล จัดทำนโยบายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบริหารบุคลากร - ร่วมพัฒนา ระบบ HR ควบคู่ กับฝ่าย IT เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ และคุณภาพของการให้บริการโดยฝ่าย HR ตลอดจนนำข้อมูลสถิติการทำงานจริงมาใช้ทำรายงานวิเคราะห์ สรุปผลงาน หรืออื่นๆให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้องไม่สิ้นเปลืองโปร่งใสในการบริหารงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1297 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 65 »


โปรดระวัง !! : การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8.30-18.00  เสาร์ 9.00-16.00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 0-2349-7613    Fax : 0-2349-7614-15
Google+