หางาน สมัครงาน > จังหวัด ชลบุรี

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
เชียร์ขายสินค้าเครื่องทำน้ำอุ่น Sharpกรุงไทย และ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
เชียร์ขายสินค้าเครื่องทำน้ำอุ่น Sharpกรุงไทย และ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
เชียร์ขายสินค้าเครื่องทำน้ำอุ่น Sharpกรุงไทย และ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
YONGGROUP
ขับรถส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป(เสาไฟฟ้า,แผ่นพื้น,แผ่นรั้ว)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เก้าสี่เจ็ดหนึ่งเน็ทเวิร์ค จำกัด
งานเอกสารและบันทึกข้อมุลทางบัญชีของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สตาร์ริชมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ทำอาหารให้ลูกค้าชิม เเละเชียร์ขายสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
YONGGROUP
งานใบกำกับภาษี งานภาษีซื้อและขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
YONGGROUP
: บริหารจัดการโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต : ควบคุมคุณภาพและวางระบบภายในโรงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
YONGGROUP
- ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าทั้งโรงงาน (แพล้นท์คอนกรีต,เครน โรงงาน ) - ร่วมวางแผนและจัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่อง จักรเชิงป้องกันในส่วนของระบบป้องกันไฟฟ้า - ร่วมวางแผนวิเคราะห์หาสาเหตุ และเสนอแนวทางแก้ไข ปัญหาที่เกิดกับรระบบไฟฟ้าในโรงงาน - วางแผนประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในองค์กรและดำเนิน การให้เกิดประสิทธิภาพ 4.ตรวจสอบและดูแลระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 5.ทำการซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันในส่วนของระบบไฟฟ้า 6.ควบคุมและทำการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าตามใบแจ้งซ่อมหรือซ่อมบำรุงในกรณีฉุกเฉินและตรวจสอบหลังจากซ่อมเสร็จทุกครั้ง 7.ประสานงานกับช่างรับเหมาภายนอกกรณีปรับปรุงระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ ไฟฟ้าทั้งหมดภายในโรงงาน 8.จัดทำรายงานหรือแบบฟร์อมที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด 9.จัดทำบันทึกประวัติการซ่อมบำรุงไฟฟ้า และประวัติเครื่องจักรและอุปกรณ์ ให้เป็นไปตามที่กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
YONGGROUP
งาน Support ด้านระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร ควบคุมดูแล ระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร ,ระบบ server ซ่อมแซม พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
YONGGROUP
-ขายสินค้าวัสดุก่อสร้างสำหรับงานโครงการ ดูแลลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
YONGGROUP
- บริหารผู้รับเหมาก่อสร้าง งาน ติดตั้งรั้วสำเร็จรูป , งานติดตั้งคานเสาสำเร็จรูป - ควบคุมค่าใช้จ่ายของโครงการ - บริหารแผนงาน และติดตามให้เป็นไปตามกำหนดเวลา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
YONGGROUP
- ออกแบบอาคาร(สถาปัตยกรรม/โครงสร้าง/ระบบประกอบอาคาร - จัดทำราคากลาง/ต่อรองราคา(Quantity Serveyor) - จัดทำแผนแม่บทโครงการ - ถอด BOQ ได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
YONGGROUP
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์คอนกรีตก่อนและหลังการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
-ขับรถส่งแก๊สหุงต้ม เเละหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ขับรถ 4 ล้อเล็ก 6ล้อเล็ก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มั่นคงสตีล จำกัด
เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลการผลิตใรระบบ ERP,เก็บรวบรวมข้อมมูลใรายผลิต,จัดเก็บเอกสารในรายการผลิตของแต่ละเดือน ,จัดทำรายงาน ,ปฎิบัตตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มั่นคงสตีล จำกัด
พนักงานฝ่ายผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มั่นคงสตีล จำกัด
รับผิดชอบงานทางด้านความปลอดภัยในการทำงาน ดูแลพนักงานให้ปฎิบัตตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มั่นคงสตีล จำกัด
ขับรถยกสินค้าภายในโรงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มั่นคงสตีล จำกัด
เข้าใจข้อกำหนดและการจัดทำเอกสารตามระบบ ISO,จัดเตรียม จัดเก็บ ควบคุม ปรับปรุง แจกจ่ายเอกสารและบันทึกต่างๆในระบบคุณภาพให้สมบูรณ์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1317 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 66 »


โปรดระวัง !! : บริษัทที่เรียกเก็บเงินค่าสมัครงาน ให้สันนิฐานเบื้อต้นได้เลยว่าไม่น่าไว้ใจ เมื่อพบเจอควรแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ของเราทราบโดยด่วน ที่เบอร์ 02-349-7974 หรือ webmaster@jobth.com

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+