หางาน สมัครงาน > จังหวัด นครปฐม

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท แสงรุ่งเรือง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
วางแผนควบคุมการทำงานของพนักงานในแผนก จัดการระบบงานผลิตในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ สอนงานและอบรมพนักงานในแผนกให้มีความสามารถในการทำงาน ตรวจสอบการทำงานในแต่ละวันให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตรวจสอบการรับเข้า-จ่ายออก Stock คงเหลือให้เกิดความถูกต้องมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมาย สรุป KPI ของแผนก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แสงรุ่งเรือง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
1.ผลิตสินค้าตามแผนการผลิตที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาโดยควบคุมคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2.ปฎิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 3.ปฎิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทและความปลอดภัยในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แสงรุ่งเรือง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
- กำกับดูแลงานด้านการผลิต - กำกับดูแลคลังสินค้า - ควบคุมคุณภาพสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แสงรุ่งเรือง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
- ซ่อมของเสียจากการผลิต - ดูแลคุณภาพของการผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ตรีอรรถบูรณ์ จำกัด
- ติดต่อ ประสานงานและให้ข้อมูลการขายกับลูกค้าผุู้บริหาร - จัดเตรียมเอกสาร รายงาน แคตตาล็อก ต่างๆ ออกพบลูกค้า - จัดทำและดูแลฐานข้อมูลลูกค้า รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ในงานที่เกี่ยวข้อง - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท - ประชุมงานติดตามผลพร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าของงานต่างๆให้ผู้บริหาร ทราบ - จัดทำข้อมูลลูกค้า และสรุปรายละเอียดนำเสนอผู้บริหาร - นำเสนอขายสินค้า ให้เข้อมูล ด้านราคา และตัวสินค้า แก่ลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ตรีอรรถบูรณ์ จำกัด
1.วิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ 2.ปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบ/คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 3.พัฒนาหาสูตรใหม่และส่วนผสม 4.จัดทำงานทดลองสินค้าอื่นๆ 5.วิเคราะห์ต้นทุนวัตถุดิบ 6.คำนวณสูตรเคมีอละงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ตรีอรรถบูรณ์ จำกัด
- จัดทำข้อมูลทางการผลิต รายงานต่างๆของฝ่ายผลิต - ติดต่อ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ - ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ตรีอรรถบูรณ์ จำกัด
1. Develop and execute a marketing plan for new and existing products 2. Contact potential new clients to introduce our products 3. Develop strategic alliances with appropriate companies 4. Make presentations to potential new clients with the assistance of our specialized staff 5. Prepare Proposals for Clients 6. Survey existing clients to receive feedback on our services 7. Recruit and Manage a team of sales staff
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ตรีอรรถบูรณ์ จำกัด
ดูแลเครื่องจักร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สตาร์ แฟชั่น (2551) จำกัด
1.แนะนำและนำเสนอสินค้า 2.จัดเรียงสินค้า 3.ดูแลสต็อกสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สหแสงกรุ๊ป จำกัด
*ตรวจสอบ/บำรุงรักษาเครื่องจักร และระบบไฟฟ้าในกระบวนการผลิต **ปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการผลิต ***สนับสนุนข้อมูลทางเทคนิคให้กับฝ่ายต่าง ๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไฮเท็คลิงค์ จำกัด
- วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูลทางการตลาด - วางแผนเกี่ยวกับสื่อการโฆษณาร่วมกับทีมการตลาด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไฮเท็คลิงค์ จำกัด
- มีหน้าที่ในการรับเรื่อง ติดตามพิจารณาหลักฐาน ในเคลมสินค้าจากลูกค้าและความต้องการในการเคลม - พิสูจน์หลักฐาน ออกดูสินค้าที่เสียหายหน้างานเมื่อได้รับแจ้ง - วิเคราะห์การเคลมแต่ละเคส เพื่อหาข้อสรุปเสนอผู้บริหารในการตัดสินใจ - ประสานงานเคลมลูกค้าและฝ่ายต่างๆทั้งไนไทยและที่เมืองจีน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไฮเท็คลิงค์ จำกัด
-วางแผนและวางกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งแบบ online และ offline -สร้างสรรค์กิจกรรมและประสานงานทางการตลาด -งานออกแบบสื่อในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมทางการตลาด -จัดทำ Digital Marketing ผ่านสื่ิอ online ต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไฮเท็คลิงค์ จำกัด
1. วางระบบบัญชี และออกแบบฟอร์มต่าง ๆ ทางด้านบัญชี 2. บันทึกบัญชีในระบบ GL ทั้งระบบ เช่น ระบบลูกหนี้ ระบบเจ้าหนี้ ระบบสินค้าคงคลัง ทะเบียนเช็ครับ-จ่าย 3. ออกใบกำกับภาษี วางบิลลูกหนี้ รายงานการรับชำระ 4. จัดทำใบสำคัญจ่าย,เช็คจ่ายเจ้าหนี้การค้า 5. จัดทำรายงานภาษีขาย-ซื้อ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3,53 6.ปิดงบประจำเดือนประจำปี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไฮเท็คลิงค์ จำกัด
พัฒนาและดูแลระบบโปรแกรม SAP สามารถเขียนและแก้ไขโปรแกรม SAP รู้ระบบฐานข้อมูล รู้ภาษา SQL มีประสบการด้าน HTML,XML,CSS พัฒนาระบบการฝึกอบรมกระบวนการจัดการด้านวัตถุดิบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไฮเท็คลิงค์ จำกัด
- ดูแลงานบริการด้านการขนส่ง Customer Service - บริหารบุคลากรในทีมงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไฮเท็คลิงค์ จำกัด
1. Search, manage, analyze, and report the customer data, marketing data, sales data, competitor data. 2. Key in and update the customer data, the price list to the MSD system and other concerned. 3. Co-ordinate and work together with internal and external customers for pricing, sales condition, sales policy, marketing issue, customer data, market data, competitor and competition data. 4. Support sales as sales administration. 5. Acting as sales for company customers (no sales in charge). 6. Analysis and compare the target chart of each month, each year, each customer, each sales and report to the management by classifying as marketing and finance grade to reflect the situation of company and market for cargo business. 7. Review the price and condition of customers. 8. Implement and develop the MSD and other Cargo Program System. 9. Support Sales and Marketing to get data, analyze and report the sales figure, marketing figure and data, marketing planning and strategies, 10. Support Sales and Marketing to analyze and develop the current/future business and plans to determine the sales and marketing system effectiveness. 11. Analyze and report the sale and marketing with action plan to strategic business plan, company growth, and market opportunities and direction. 12. Ensure all sales and marketing documents are kept neatly. 13. Work closely with other concerned department team to support the company business. 14. Any other sales and marketing functions as assigned by Sales and Marketing Manager and Busines Unit Management.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไฮเท็คลิงค์ จำกัด
- เขียน HTML/CSS, Java Script เพื่อรองรับการปรับปรุงเพิ่มเติมในหน้าเว็บไซต์ - ทำงานร่วมกับทีม Marketing เพื่อสร้าง User experience ที่ดีที่สุดให้กับ User/ Customer
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไฮเท็คลิงค์ จำกัด
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า จัดทำรายงานการตรวจสอบ ตรวจเช้ดสินค้า อื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 780 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 39 »
คุณรู้หรือไม่ ? : การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมาก

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+