หางาน สมัครงาน > จังหวัด นครปฐม

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
-รับเรื่องแจ้งซ่อมฯบำรุงสาขาแต่ละเขตพื้นที่ ที่ตนรับผิดชอบ -ติดต่อประสานงานสาขาที่รับผิดชอบโซนภาคตะวันตก -เดินทางตรวจสอบความเรียบร้อย ตามใบแจ้งซ่อม -รายงานผลการตรวจสอบประสานงานต่อหัวหน้างานได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
หน้าที่และความรับผิดชอบ - ประสานงานเอกสาร ซ่อมบำรุง ปรับปรุง งานสาขาในเขตรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานสถานที่ ภายในสาขาที่รับผิดชอบ - ติดต่อประสานงานผู้รับเหมา ช่างซ่อมบำรุง งานอาคารพื้นที่เช่า - จัดทำเอกสารสรุป งบประมาณ ข้อมูลเพื่อเสนอ ทางสำนักงานใหญ่ต้นสังกัด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ราชเทวี โฮลิสติก คลินิก จำกัด
- ประจำจุดเวชระเบียน ดูแลบริการลูกค้าในด้านการจัดทำ/ค้นหาประวัติลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ - การให้คำแนะนำลูกค้าในการตรวจรักษา การใช้ผลิตภัณฑ์และการทำ Treatment - รับชำระเงินและจ่ายยาตามแพทย์สั่ง - ทำหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ในห้องหัตถการ - การจัดทำสต็อกสินค้าและทำรายงานต่างๆภายในคลินิก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Comseven International Co., Ltd.
- ขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ - ให้คำแนะนำแก่ลูกค้า ในการซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์ - ให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด
จัดทำบัตรคำนวณต้นทุน/หน่วย พร้อมทำรายงานและวางแผนงานต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วย และตรวจสอบสต๊อกคงเหลือ และควบคุมงานด้าน สต๊อกสินค้า และอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด
1.ช่วยฝ่ายขายติดตามลูกค้าใหม่ , เก่า 2.ส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้า กรณีผจก.ขายไม่อยู่ 3.จัดส่งตัวอย่างสำหรับลูกค้า 4.ช่วยประสานงานกับลูกค้า ก่อนสินค้าขึ้นตู้ 5.ช่วยต้อนรับและดูแลลูกค้า เมื่อลูกค้ามาเยี่ยมโรงงาน 6.ช่วยติดตามการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า 7.ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มของประเทศคู่ค้า 8.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
พนักงานเชียร์ขายแอร์ยี่ห้อ LG/HEA 9,000+ คอมมิชชั่น + incentive ทำงาน 9 ช.ม. (รวมเวลาพัก 1 ช.ม.) หยุด 1 วัน/สัปดาห์ ( ไม่หยุด ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ )
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไฮเท็คลิงค์ จำกัด
เครมสินค้าที่ส่งมาถึงลูกค้า แล้วมีปัญหาทั้งที่เกิดความเสียหายจากการขนส่ง หรือสินค้าเสียหาย ผิดสี ผิดแบบจากแหล่งผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไฮเท็คลิงค์ จำกัด
- ดูแลงานบริการด้านการขนส่ง Customer Service - บริหารบุคลากรในทีมงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไฮเท็คลิงค์ จำกัด
Responsibilities :- Manage for directing the company’s finance, credit control, and accounting. Set-up and/or oversee all financial and operation controls and metrics. Provide leadership for managing and coordinating in the business planning, accounting, financial, budgeting, forecasting, investment, credit risk, debt level, taxes of the company. Analyze current/future business operations and plans to determine financial effectiveness. Develop direct financial plan to strategic business plan, company growth, and market opportunities and direction. Develop financial strategies by (a) forecasting capital, facilities, and staff requirements, (b) identifying monetary resources, and (c) developing action plan. Accomplish finance and organization mission by completing related results as needed. Manage the motivation, the supervisory, the training to subordinate in Accounting, Finance, and Credit Control to achieve the department goals. Control & monitor in Accounting, Credit Control and Finance area. Ensure the timely closing of accounts on monthly, quarterly, and annual basis and preparing and validating financial statements with accuracy. Coordinating with preparing data for external auditors, the Revenue Department, and other related government organizations. Improving accounting/finance/credit control systems, policies, and procedures. Ensure all accounting/financial documents are kept neatly for their statutory duration. Prepare, review and ensure timeliness of various transactions, update financial and management reports including provide analysis data to the requirement as identified by other departments and for top management’s decision making. Any other accounting and financial functions as assigned by CEO or Board of Director.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไฮเท็คลิงค์ จำกัด
- ดูแลด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการพนักงานขององค์กร - ดูแล วางแผน งานด้านการฝึกอบรมให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กลุ่มบริษัท ตะนาวศรี
- วินิจฉัย ค้นหามูลเหตุของโรคระบาด และหาทางป้องก้นไม่ให้เชื่อโรคแพร่ไปยังไก่ และอาจรักษาโดยการใช้ยา - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการให้ยาและการฉีดวัคซีนไก่ - ให้บริการด้านสูติศาสตร์ - ให้คำแนะนำในด้านสุขศาสตร์ การให้อาหาร การผสมพันธุ์ และการเลี้ยงดูทั่วๆ ไป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กลุ่มบริษัท ตะนาวศรี
วางแผนกลยุทธ์และดำเนินการด้านฝึกอบรมและพัฒนาฯลูกจ้าง 4 บริษัทในกลุ่มตะนาวศรี เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจในอนาคต และรองรับการขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์และรวบรวมความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาฯให้สอดคล้องต่อนโยบายองค์กร ออกแบบและจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี, รายละเอียดหลักสูตรต่างๆ และขออนุมัติงบประมาณประจำปี ควบคุมและดำเนินการจัดฝึกอบรมและพัฒนาลูกจ้างตามแผนงานประจำปี ประเมินผลและติดตามการฝึกอบรมฯให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บันทึกประวัติการฝึกอบรมลูกจ้าง, ยื่นขอรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายต่อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายและติดตามการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กลุ่มบริษัท ตะนาวศรี
-จัดทำเอกสารส่งออก, จัดทำเอกสารพิธีการส่งออก -ติดต่อประสานงานส่งออก, Logistic, Shipping และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -รายงานการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าทราบ -รวบรวมข้อมูลและรายงานการส่งออกให้ผู้บังคับบัญชาทราบ -งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กลุ่มบริษัท ตะนาวศรี
-ทำหน้าที่ควบคุมและดำเนินการสรรหาบุคลากร เพื่อรองรับต่อการขยายกิจการ (สรรหาระดับปฏิบัติการ ไทย-ต่างด้าว) -ประสานงานกับฝ่ายสรรหาฯสำนักงานใหญ่นนทบุรี เกี่ยวกับการรับสมัครงานตำแหน่งอื่นๆที่จะต้องทำการคัดเลือกลงปฏิบัติงานในโรงงานตะนาวศรีไก่ไทย เช่น ตำแหน่งระดับหัวหน้าส่วน, ผช.ผจก.ฝ่าย, ผจก.ฝ่าย ฯลฯ (เป็นตำแหน่งที่ สนง.ใหญ่รับผิดชอบในการสรรหาฯ)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กลุ่มบริษัท ตะนาวศรี
รับผิดชอบในการวางแผนและดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ไส้กรอก ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตต่อไป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กลุ่มบริษัท ตะนาวศรี
ออกแบบ วิเคราะห์ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบserver network computer ภายในองค์กร ควบคุมดูแลทีมงาน IT Support ตามสาขาต่างๆของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กลุ่มบริษัท ตะนาวศรี
-เปิดบิลและรับเงินสดจากลูกค้าที่มาซื้อไก่เป็นที่โรงเลี้ยงไก่ในโครงการของบริษัทฯ โดยจะปฏิบัติงาน 2 คนร่วมกับเพื่อน ทำงานด้วยกัน ขับรถไปด้วยกัน -โอนเงินสดเข้าบัญชีบริษัท -บันทึกการขายไก่ประจำวัน ตามแบบฟอร์มที่บริษัทจัดให้ไว้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กลุ่มบริษัท ตะนาวศรี
1.ควบคุมงานคลังสินค้า บริหารพื้นที่จัดเก็บ ตรวจนับ รับเข้า จ่ายออก ให้เป็นไปตามระบบ FIFO 2.ดำเนินงานให้สอดรับระบบบริหารคุณภาพในสายธุรกิจอาหาร 3.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 4.งานด้านเอกสารต่างๆภายในหน่วยงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กลุ่มบริษัท ตะนาวศรี
รับผิดชอบงานประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลจากสถิติการทำงาน วางแผนการทำงาน จัดทำรายงานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทำงานให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัทและสรุปเพื่อแจ้งแก่ผู้บังคับบัญชา ทำงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายอื่นๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 785 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 40 »






โปรดระวัง !! : การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+