หางาน สมัครงาน > เขต ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท ฟาอีสท์ เซรามิค จำกัด
1. บันทึการรับ - จ่ายสินค้า ประจำวัน ( คลังสินค้าที่ลาดพร้าว 48 , คลังสินค้า Kenzai C และคลังสินค้า Kenzai Art ที่โรงงานสระบุรี ) 2. ทำรายงานสรุปสินค้าคงเหลือ ประจำเดือน ( คลังสินค้าที่ลาดพร้าว 48 , คลังสินค้า Kenzai C และคลังสินค้า Kenzai Art ที่โรงงานสระบุรี ) 3. ต้อนรับลูกค้าหน้าร้านในการสั่งซื้อสินค้า และตอบคำถามในเรื่องผลิตภัณฑ์ 4. ติดต่อและประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 5. รับโทรศัพท์และโอนไปยังแผนกต่าง ๆ 6. ตอบคำถามในส่วนของสินค้าคงเหลือ สี ขนาด และข้อมูลต่าง ๆ กับลูกค้า และทางบริษัทตัวแทน , ให้ข้อมูลลูกค้าในเรื่องของผลิตภัณฑ์ 7. จัดส่งแคตตาล็อก กระเบื้องตัวอย่างให้ลูกค้า และติดตามผล 8. ช่วยเหลือและปฏิบัติงานของฝ่ายขายหน้าร้านตามที่ได้รับมอบหมาย 9. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ป่าใหญ่ ครีเอชั่น จำกัด
งานบัญชี-การเงิน(ด้านรับ) วางบิล-รับเช็ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฟาอีสท์ เซรามิค จำกัด
1. รับโทรศัพท์ 2. แนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าให้กับลูกค้า 3. ประสานงานกับตัวแทนจำหน่าย รวมทั้งตาม PO 4. บันทึกรายการ PO ของลูกค้าลง Computer เพื่อออกเลขที่ SO 5. สรุปยอดขาย - สรุปยอดขายสุทธิ ทุกเดือน ( บัญชี ) - สรุปยอดขายร้านค้า ทุกเดือน - สรุปยอดขาย Sales ทุกเดือน 6. รับแบบ , ส่งแบบให้ฝ่ายออกแบบ นำแบบที่ได้มาคำนวณตามพื้นที่ เพื่อจัดทำใบเสนอราคา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ป่าใหญ่ ครีเอชั่น จำกัด
ติดตั้งแก้ไขปัญหาเบื้องต้นระบบ Hardware/Software ดูแลจัดการระบบ Network, LAN และ Wireless รวมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ Format และ Backup ข้อมูล พร้อมตรวจสอบ Anti Virus ดูแลจัดการและพัฒนาเว็บไซต์, Facebook และ youtubeประจำรายการ ประเมินและจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดูแลและพัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลไฟล์ภาพรายการ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฟาอีสท์ เซรามิค จำกัด
1. สรรหาว่าจ้าง - ติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน , จัดเตรียมใบสมัคร , ใบประเมินผลผู้สมัครงาน , นัดหมายผู้สมัคร และนัดหมายผู้สัมภาษณ์ 2. พนักงานใหม่ - รวมรวมเอกสาร , เตรียมเอกสารปฐมนิเทศก์ , บันทึกรหัสสแกนนิ้ว , Update พนักงานเข้าใหม่ , พนักงานเข้า - ออก , Update พนักงานครบทดลองงาน , สรุปการขาด ลา มาสาย ของพนักงานครบทดลองงาน 3. เงินเดือน , ค่าจ้าง PC , ค่าคอมมิชชั่น PC - ช่วยตรวจสอบข้อมูล และเอกสารประกอบการทำเงินเดือนโรงงาน , คนงานพม่า - ดึงข้อมูล Time Attendance ของพนักงานทุกวัน - จัดทำใบลา , จ่ายใบลา , บันทึกการลา ประจำวัน - จัดทำตารางการมาปฏิบัติงานของพนักงาน - จัดทำสรุปเวลาทำงาน และสถิติขาด ลา มาสาย ประจำเดือน - ตรวจสอบเอกสาร Time Attandance + ใบลา + ใบ O.T ของพนักงาน PC - จัดทำสรุปการมาทำงานของ PC , วันหยุด PC , วันลา , O.T , การสลับวันหยุด , วันหยุดชดเชย - สำเนา และส่งเอกสารตั้งเบิกเงินเดือน ของสำนักงานใหญ่ , โกดัง ส่งให้กับฝ่ายบัญชีทุกเดือน 4. ภาษี - สำเนา และส่งเอกสาร ภงด.1 ( Voucher + ใบปะหน้า ) ของสำนักงานใหญ่ , โกดัง ส่งให้กับฝ่ายบัญชีทุกเดือน 5. ประกันสังคม - จัดทำเอกสาร แจ้งเข้า - แจ้งออก , การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนของพนักงาน ประจำเดือน - ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของพนักงาน 6. ธุรการบุคคล - ประชาสัมพันธ์ ประกาศและข่าวสารบริษัท - จัดทำประวัติ และจัดทำเอกสารต่าง ๆ ของพนักงาน PC - ประสานงานกับฝ่ายการตลาด เกี่ยวกับกิจกรรมประจำปีของบริษัท - จัดแฟ้มเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ - ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ป่าใหญ่ ครีเอชั่น จำกัด
ขับรถตู้ เดินทางไปถ่ายทำสารคดี ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์สปา
- ออกตลาดพบลูกค้า เอเย่น ที่รับผิดชอบ และสรรหาลูกค้ารายใหม่ๆ พร้อมจัดทำรายงาน - ประสานงาน ระหว่างลูกค้า และโรงแรม เรื่องกรุ๊ปลูกค้า - เปรียบเทียบ วิเคราะห์ลูกค้า เอเย่น ที่ดูแล เสนอต่อหัวหน้างานง - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับลูกค้า และเสนอขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับลูกค้า และเสนอขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซิกมา เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส (กรุงเทพ) จำกัด
ดูแลความปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อย ให้บริการลูกค้า , เรียกรถ โบกรถ ให้ลูกค้า เป็นต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซิกมา เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส (กรุงเทพ) จำกัด
ดูแลความปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อย ให้บริการลูกค้า , เรียกรถ โบกรถ ให้ลูกค้า เป็นต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซิกมา เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส (กรุงเทพ) จำกัด
ดูแลความปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อย ให้บริการลูกค้า , เรียกรถ โบกรถ ให้ลูกค้า เป็นต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซิกมา เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส (กรุงเทพ) จำกัด
ดูแลความเรียบร้อยของลูกแถว เป็นหู เป็นตาให้กับบริษัท ดูแลความปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อย ให้บริการลูกค้า เป็นต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซิกมา เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส (กรุงเทพ) จำกัด
ดูแลความปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อย ให้บริการลูกค้า , เรียกรถ โบกรถ ให้ลูกค้า เป็นต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซิกมา เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส (กรุงเทพ) จำกัด
ดูแลความปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อย ให้บริการลูกค้า , เรียกรถ โบกรถ ให้ลูกค้า เป็นต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซิกมา เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส (กรุงเทพ) จำกัด
1.โยกย้าย,รับส่งกำพลช่วงเช้า,เย็นตามจุดที่ขาด 2.ส่งชุดเครื่องแบบ,อุปกรณ์ให้หน้างานตามที่เบิก วางบิล-รับเช็ค ตามรอบที่กำหนด 3.ตรวจจุด,ตรวจหน่วยงาน รปภ.,พบผู้ว่าจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย 4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 20% เช่น หาบ้านเช่าให้รปภ.,ติดใบปลิวหาคน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซิกมา เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส (กรุงเทพ) จำกัด
1.โยกย้าย,รับส่งกำพลช่วงเช้า,เย็นตามจุดที่ขาด 2.ส่งชุดเครื่องแบบ,อุปกรณ์ให้หน้างานตามที่เบิก วางบิล-รับเช็ค ตามรอบที่กำหนด 3.ตรวจจุด,ตรวจหน่วยงาน รปภ.,พบผู้ว่าจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย 4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 20% เช่น หาบ้านเช่าให้รปภ.,ติดใบปลิวหาคน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซิกมา เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส (กรุงเทพ) จำกัด
1.โยกย้าย,รับส่งกำพลช่วงเช้า,เย็นตามจุดที่ขาด 2.ส่งชุดเครื่องแบบ,อุปกรณ์ให้หน้างานตามที่เบิก วางบิล-รับเช็ค ตามรอบที่กำหนด 3.ตรวจจุด,ตรวจหน่วยงาน รปภ.,พบผู้ว่าจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย 4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 20% เช่น หาบ้านเช่าให้รปภ.,ติดใบปลิวหาคน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซิกมา เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส (กรุงเทพ) จำกัด
ดูแลความปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อย ให้บริการลูกค้า , เรียกรถ โบกรถ ให้ลูกค้า เป็นต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซิกมา เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส (กรุงเทพ) จำกัด
ดูแลความปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อย ให้บริการลูกค้า , เรียกรถ โบกรถ ให้ลูกค้า เป็นต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 4600 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 230 »


โปรดระวัง !! : บริษัทที่เรียกเก็บเงินค่าสมัครงาน ให้สันนิฐานเบื้อต้นได้เลยว่าไม่น่าไว้ใจ เมื่อพบเจอควรแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ของเราทราบโดยด่วน ที่เบอร์ 02-349-7974 หรือ webmaster@jobth.com

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+