หางาน สมัครงาน > เขต จอมทอง บางขุนเทียน บางบอน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด
- ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกบริษัท - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด
- ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานตัวรีด - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด
- ขับรถรับ-ส่งเอกสาร , ส่งผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง - ดูแลทำความสะอาดรถและรักษาสภาพรถให้พร้อมใช้งาน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด
- ทำการ Develop งานตัวอย่าง - เปิดงานเอกสาร Production (Develop , Receive) - ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่การตลาด , ลูกค้าภายในและภายนอก - ติดตาม ดูแล และแก้ไขปัญหางานให้กับภายใน และภายนอก - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด
- งานด้านสวัสดิการ - งานด้านแรงงานสัมพันธ์ และการสื่อสารภายใน - งานการประสานงานกับหน่วยงานราชการและงานกิจกรรมขององค์กร - งานด้านธุรการ อาคาร และสถานที่ - การจัดโครงสร้างองค์กร - งานด้านการบริหารงานทั่วไป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด
- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (CS) - ติดตาม ดูแล และแก้ไขปัญหางานให้กับลูกค้า - ติดตามงาน Develop และ Production - สรุปวิเคราะห์ สาเหตุของปัญหาและหาแนวทางแก้ไข - สรุปวิเคราะห์สภาพตลาดและคู่แข่งขัน - ทำการติดตามแบบสำรวจความพึงพอใจที่ส่งให้ทางลูกค้า ภายนอก - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด
ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด
ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา Hardware,Software,Network
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด
- ดูแลรับผิดชอบระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศฝ่ายทรัพยากรบุคคล - งานด้านสรรหา-ว่าจ้าง - งานด้านอบรม - ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติการฝึกอบรมตามแผนงาน การฝึกอบรมประจำปี - งานติดต่อประสานงานแผนกต่างๆ ภายในองค์กร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด
ออกแบบและเขียนแบบงานทางด้านสถาปัตยกรรม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด
ตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะฝ่ายบัญชีให้เป็นไปตาม ระบบการควบคุมภายในของบริษัท , และวางแผนระบบการควบคุมภายในที่สำคัญเพื่อป้องกันการทุจริต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด
- พิมพ์งานทดสอบ,สกรีนงาน - ทำการทดสอบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทดสอบคุณภาพ , ความคงทนของชิ้นงาน - สรุปและรายงานผลเบื้องต้น - ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ล้ำยุค(มิลเลนเนี่ยม 2002)จำกัด
เสนอขายสินค้า และบริการลูกค้า จัดเรียงสินค้าในร้าน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แสงทอง เอชอาร์ จำกัด
•อำนวยความสะดวกและต้อนรับจนสร้างความประทับใจแก่บุคคลทั่ว ไปเกิดภาพลักษณ์ที่ดีงามแก่องค์กร •ควบคุมการผ่านเข้า-ออก บุคคล/ยานพาหนะอย่างมีประสิทธิภาพตามความมุ่งหมายในการ รปภ. และการพิทักษ์ประโยชน์แก่องค์กร การดูแลความเรียบร้อยทั่วไป •เฝ้าระวังภัยต่างๆได้อย่างรัดกุมระงับเหตุต่อเหตุการณ์คับขันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ •สอบถามหรือปฏิบัติการตรวจค้นต่อผู้มีพฤติกรรมน่าสงสัยได้อย่างมีศิลปะเหมาะสมเหตุการณ์ •ควบคุมหรือแจ้งเหตุต่อผู้กระทำผิดได้ทันท่วงที ตามความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การตรวจตรายามวิกาล •เดินตรวจตราทั่วบริเวณ คลุมพื้นที่ด้วยความถี่พอเพียงต่อการป้องกันการเข้ามาประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สิน •ตรวจสอบสถานภาพทรัพย์สินที่ล่อแหลม ตามผนังรายการที่ระบุไว้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แสงทอง เอชอาร์ จำกัด
สอนเกี่ยวกับวิชาเครื่องเย็น (AIR) การล้างแอร์,ซ่อมแอร์,ติดตั้งแอร์ -จัดทำแผนการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิชาที่ตนรับผิดชอบ คุณสมบัติของผู้สมัคร : - ดำเนินการสอนตามรอบการสอนที่โรงเรียนกำหนด - ทดสอบและประเมินผลผู้เรียน และประกาศผลสอบ ตามมาตรฐานของหลักสูตร - อบรมจริยธรรม และศีลธรรมแก่ผู้เรียน - เดินทางไปสอนตามสาขาของโรงเรียน หรือนอกสถานที่ตามที่บริษัท ฯ กำหนด - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน สวัสดิการ มีค่าวิชาชีพ 1,500 บาท มีค่าเดินทางให้ 1,000 บาท ประกันสังคม บงานเลี้ยงประจำปี ชุดฟอร์ม และอื่นๆตามผลประกอบการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วรรธนามอเตอร์เวอร์ค จำกัด
1.ออกแบบแคตตาล็อคสินค้า 2.ออกแบบใบปลิว โปรชัวร์ 3.ประชาสัมพันธ์แคมเปนต่างๆให้กับบริษัท 4. ดูแล Facebook และ web ของบริษัท 5. ทำกราฟฟิกต่างๆให้กับบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วรรธนามอเตอร์เวอร์ค จำกัด
1.มีการควบคุมสต๊อคสินค้าที่มีอยู่จริงให้ตรงกับจำนวนที่อยู่ในระบบให้เสร็จเป็นรายวัน 2.จัดสินค้าถูกต้องครบจำนวนตามยอดซื้อและขายสินค้า 3. ควบคุมดูแลสถานที่และทีมงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วรรธนามอเตอร์เวอร์ค จำกัด
1. หากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทางโทรศัพท์ ออกบูท หน้าร้าน นัดพบ และแหล่งอื่นๆ 2. นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท (สินค้าคือรถยก forklift และ อะไหล่รถยก) 3. ปิดการขาย 4. บรรลุยอดขายของพนักงานตามเป้าหมายที่วางไว้ 5. บริการแก่ลูกค้าเพื่อให้เกิดความมั่นใจและความพึงพอใจสูงสุด 6. ดูแลกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วรรธนามอเตอร์เวอร์ค จำกัด
1. วางแผนการดูแล และหาลูกค้า และสร้างยอดขาย 2. บริหารทีมงานศูนย์บริการ ให้บรรลุผลงานตามเป้าหมาย 3. พัฒนาทีมช่าง และ ทีม SA 4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และ ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริษัท 5. ดูแลความเรียบร้อยของศูนย์บริการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วรรธนามอเตอร์เวอร์ค จำกัด
1. วางแผนการดูแล และหาลูกค้า และสร้างยอดขาย 2. บริหารทีมงานบริการหลังการขาย ให้บรรลุผลงานตามเป้าหมาย 3. พัฒนาทีมช่าง และ ทีม SA 4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และ ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริษัท 5. จัดอบรมให้แก่ลูกค้า พนักงานในบริษัท และ ดีลเลอร์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1910 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 96 »
คุณรู้หรือไม่ ? : ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+