หางาน สมัครงาน > เขต จอมทอง บางขุนเทียน บางบอน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด
ลักษณะงาน ประจำสาขา เชียร์ขาย Sim & Promotion ของ True ทำ Target KPI 100% 7000฿ คอมมิชชั่น จดทะเบียน Application ของลูกค้า ผ่านระบบของ True ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ ทำงานตามรอบเวลา 10.00-19.00 / 11.00-20.00 / 12.00-21.00 น. วันหยุด ทางสาขาจะเป็นคนกำหนด ห้ามหยุด ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์ รายงานยอดขายต่อวัน ผ่านทางไลน์ รับลูกค้า และ ตอบปัญหาเบื้องต้น คุณสมบัติ: ชายหญิง (ทุกเพศ)อายุ 20-35 ปี จบการศึกษา ม.6-ปริญญาตรี มีใจรักงานขาย และบริการ มีความขยันอดทน มีความซื่อสัตย์ หน้าที่ความรับผิดชอบ เรื่องเอกสาร จดทะเบียนลูกค้า เวลาเข้างาน ออกงาน ยืนประจำพื้นที่ รายได้ เงินเดือน (Salary) 10,000 บาท เบี้ยขยัน (Fuction) 2,500 บาท (ไม่ขาด,ลา,มาสาย) คอมมิชชั่น (Commision) **เงินเดือน จะเฉลี่ยเป็นรายวัน ในกรณีที่ทำงานไม่ครบเดือน หรือ เริ่มต้นวันทำงานไม่ครบเดือน** การทำจ่าย 1.ตัดรอบการทำงาน ระหว่างวันที่1 – 30/31 ทุกเดือน เงินเดือน+เบี้ยขยันทำจ่ายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 2.หากพนักงานมาสายหรือขาดงาน เกิน 3 ครั้ง จะไม่ได้รับเบี้ยขยันใดๆทั้งสิ้น 3.หักประกันสังคม 4.หักประกันการทำงาน 3,000 บาท เดือนละ 500 บาท ครบ 6 เดือน (ประกันการทำงาน จะได้คืนต่อเมื่อ แจ้งลาออกอย่างทุกต้อง ล่วงหน้า 30 วัน และ ไม่มีการทุจริต และ ไม่ถูกให้ออกจากงาน) **ระยะเวลาประเมินผลการทำงาน 1 – 90 วัน หากพนักงานไม่ผ่านการประเมินผลจะถือว่าการจ้างงานสิ้นสุดลงทันที** ____________________ สอบถามเพิ่มเติม : พี่บาส line : 0635134879 โทร : 0635134879
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แพนสยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1. ควบคุมและพัฒนาปรับปรุงระบบ MRP 2. จัดทำรายงานความก้าวหน้าของระบบ MRP 3. ควบคุมความถูกต้องแม่นยำของฐานข้อมูลที่ใช้สำหรับการวางแผนการผลิต 4. วางแผน ควบคุม และตรวจสอบกระบวนการผลิต 5. ตรวจเช็คความพร้อมวัตถุดิบ 6. ติดตามการจัดทำเวลามาตรฐานในการผลิตให้เป็นไปตามแผน 7. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แพนสยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
- ควบคุมการรับ-จ่าย-จัดเก็บ-กระจายสินค้า - ควบคุมการเช็คสต๊อกสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แพนสยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1.บันทึกการรับ-จ่าย สินค้าคงคลังประจำวัน 2.จ่ายสินค้าตามใบสั่งขาย 3. ตรวจนับสินค้าคงคลัง จัดทำและจัดเก็บสินค้าตามผังที่กำหนด 4. บันทึกข้อมูลสินค้าคงคลัง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แพนสยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
- ติดต่อลูกค้ากลุ่มร้านค้าฮาร์ดแวร์/ โมเดิร์นเทรดโครงการก่อสร้าง บ้าน คอนโด - เสนอขายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์/โมเดิร์นเทรด และ ปิดการขาย - ติดตามลูกค้าเดิม และ เพิ่มลูกค้ารายใหม่ - ติดตามงานของลูกค้าให้มีความต่อเนื่องอยู่เสมอ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แพนสยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1.ควบคุมการผลิต ให้ได้คุณภาพ / จำนวน / และเอกสารตามแผนการผลิต 2.แก้ไขปัญหาที่เกิดในการผลิต เพื่อให้การผลิตเป็นไปตามเป้าหมาย 3.ควบคุมพนักงานให้ทำการผลิต และมีความสามารถเพียงพอ โดยการสอนงานและเทคนิคในการผลิตต่างๆ 4.ทำการควบคุมและแก้ไขของเสียในการผลิต 5.ควบคุมการชี้บ่งและความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ผลิต 6.ควบคุมการใช้เครื่องมือ+อุปกรณ์การผลิตให้อยู่ในสถานที่เหมาะสม 7.ควบคุมการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัย และการทำงานของพนักงานให้ปลอดภัย 8.จัดทำรายงาน ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 9. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แพนสยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
- วางแผน ควบคุม ดูแลกระบวนการผลิตตามเป้าหมายที่วางไว้รวมถึงการประกันคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนด - ประสานงานกับหน่วยงานอื่น เช่น วางแผน การขาย จัดซื้อ ให้การดำเนินงานไปในแนวทางเดียวกันและเป็นไปตามแผน - บริหารอัตรากำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด - ปรับปรุงหาแนวทางป้องกัน และพัฒนาการทำงานรวมทั้งประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง - วางแผนขั้นตอนการทำงานและการบริหารพื้นที่โรงงานให้เหมาะสม - ควบคุมบริหารการใช้วัสดุ อุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด - ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุง การบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต - พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภารการผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แพนสยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เอกสารใบสั่งซืื้อ ติดตามกำหนดการส่งมอบจาก Supplier ตัดยอดจำนวนสินค้า สุ่มตรวจสินค้าที่มาส่ง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
Demo Presenter 1. นำเสนอประสบการณ์และให้คำปรึกษา ในการใช้โปรแกรมตามหลักสูตรที่บริษัทฯกำหนด ให้กำลูกค้า ที่เป็น Demo Group และ Test Drive ให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และบันทึกผลลงใน Max Experience Drive 2. สามารถนำความรู้ไปใช้ในการสอนให้กับลูกค้า ในการทำ Work shop และให้คำปรึกษาต่าง ๆ กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ 3. สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และสังเกตุข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่ตรวจพบจากพนง.และสามารถแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ได้ 4. ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ใน Merchandise Guide line ได้ครบถ้วน และ ใน SVB ได้อย่างครบถ้วน 5. สอนและพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาทั้งในด้านความรู้เกี่ยวกับสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับช่วยในการนำเสนอลูกค้า ตามที่บริษัทฯ กำหนดให้ 6. ปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาประสิทธิผลในการทำงานให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดอย่างสม่ำเสมอ 7. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทำงานของสาขาและทีมงานส่วนกลางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 8. ดูแลรักษาสื่อการขายและอุปกรณ์ช่วยขายทุกชนิด รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์การใช้งานให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานตลอดเวลา ดูแลการทำความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสาขาตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ 9. จัดทำรายงานและส่งมอบเอกสารต่างๆอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและตรงเวลาตามที่บริษัทฯ กำหนด 10. รักษาวินัยในการทำงาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด 11. ทำ Touch and Go ให้ได้ตามเป้าหมายหรือสูงกว่าที่บริษัท ฯกำหนด และส่งมอบสินค้า ให้กับลูกค้าให้เป็นที่พีงพอใจอย่างสูงสุด 12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิตซู เอส.พี.กรุ๊ป จำกัด(สนญ)
บริการลูกค้า/เข้าพักแมนชั่น รายวันและรายเดือน ดูแลแม่บ้านตามที่ได้รับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นกะได้ - มี OT ประจำ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1820 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 182 »


คุณรู้หรือไม่ ?
คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง
Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76