หางาน สมัครงาน > เขต จอมทอง บางขุนเทียน บางบอน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท อมตะ โมลด์ แอนด์ ดาย ทูลส์ จำกัด
วางแผนการขาย ทำการตลาดและขายเครื่องมืออุตสาหกรรม Cutting Tools, อะไหล่แม่พิมพ์ ฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อมตะ โมลด์ แอนด์ ดาย ทูลส์ จำกัด
ทำหน้าที่ดัดแปลงมอเตอร์เครื่องจักรและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามแต่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อมตะ โมลด์ แอนด์ ดาย ทูลส์ จำกัด
ขายเครื่องมืออุตสาหกรรม Cutting Tools, อุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับเครื่องจักร CNC
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อมตะ โมลด์ แอนด์ ดาย ทูลส์ จำกัด
ทำหน้าที่ซ่อมเครื่องฉีดแพลาสติกละงานบริการหลังการขายให้กับลูกค้า และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามแต่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อมตะ โมลด์ แอนด์ ดาย ทูลส์ จำกัด
ทำหน้าที่ซ่อมเครื่องจักร CNC
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อมตะ โมลด์ แอนด์ ดาย ทูลส์ จำกัด
ทำงานบัญชีต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อมตะ โมลด์ แอนด์ ดาย ทูลส์ จำกัด
ขายเครื่องมืออุตสาหกรรม Cutting Tools, อะไหล่แม่พิมพ์, อุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับเครื่องจักร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
- handling recrutiment process, - basic first screen via phone, face-to-face. - coordinating between candidates and line-Managers. - handling training responsibility. - submitting required form to Government. - coordinating to Training Center and Trainers. - coordinating in training place finding. - other administration in recruitment and training jobs.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
เจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรมจะรายงานตรงต่อผู้จัดการแผนกสรรหาและฝึกอบรมและจะรับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ - สรรหาพนักงานจากแหล่งต่างๆ เช่น เดินทางออกไปรับสมัครในงานวันนัดพบแรงงานที่สำนักงานจัดหางานจัดขึ้น ทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และ ต่างจังหวัด - คัดรายชื่อผู้สมัครงานจากแฟ้มรายชื่อผู้สมัครงานที่มีอยู่ตามสำนักงานจัดหางานพื้นที่ต่างๆ - รับสมัครจากผู้เดินทางมาสมัครที่บริษัท - เดินทางออกไปรับสมัครตามท้องถิ่นต่างๆ โดยต้องเข้าไปทำความรู้จักกับผู้นำท้องถิ่นเพื่อให้ช่วยประชาสัมพันธ์ - คิดค้นหาวิธีและแนวทางสรรหาผู้รับสมัครงานใหม่ๆจากแหล่งอื่นๆหรือสื่ออื่นๆ - ตรวจสอบเอกสารใบสมัครงาน มีเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนถูกต้อง จัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน ตลอดจนหากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเอกสารส่วนตัวของพนักงาน จะต้องติดตามทวงถามให้นำส่งมาให้เพื่อปรับปรุงแฟ้มประวัติให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด - ชี้แจงพนักงานที่เริ่มงานใหม่ ให้ทราบถึง กฎระเบียบ รายได้ ข้อห้ามต่างๆ และสวัสดิการต่างๆของบริษัท - แนะนำพนักงานให้ผู้บริหารทราบและรู้จัก - จัดทำแบบประเมินผลระหว่างทดลองงาน 119 วัน ส่งให้กับต้นสังกัดของพนักงาน ก่อนพนักงานจะครบทดลองงาน เพื่อพิจารณาปรับบรรจุ หรือ เลิกจ้าง - ติดตามประเมินผลการทำงานพนักงาน - ดูแลงานด้านการฝึกอบรมภายในและภายนอกบริษัทฯ ของพนักงานทั้งหมด รวมตลอดถึงติดต่อหน่วยงานของรัฐในส่วนการฝึกอบรมด้วย ผู้ที่สนใจได้รับเชิญให้ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติการทำงานมาที่ nuttapol_y@agecoal.com
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
ลักษณะการทำงาน 1. ควบคุมงานให้เป็นไปตามหลักโยธา 2. ควบคุมแรงงานและคุณภาพของงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เฟิสท์เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
งานเขียนแบบอาคารโครงสร้างและสถาปัตย์,Shopdrawing,Asbuilt,ถอดแบบประมาณราคา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กิติธัญ จำกัด
แนะนำสินค้า และบริการลูกค้า ปฏิบัติงานวันที่ 24 ต.ค. - 4 พ.ย. 58 (ทำงานทุกวัน เวลา 10.00 - 22.00 น.)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
ดูแลทรัพย์สินในโครงการ จัดทำสต๊อก วัสดุ-อุปกรณ์ต่าง ๆ ในไซต์งาน ให้อยู่ในปริมาณที่เพียงพอกับการก่อสร้าง จัดทำ Stock Card ดูแลทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และไม่สูญหาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
ควบคุมงานก่อสร้างงานระบบ, ตรวจเช็คงานผู้รับเหมาช่วง, ตรวจเช็คปริมาณงานที่เสนอขอเบิกเจ้าของงานและที่ผู้รับเหมาขอเบิก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
- ทำแผนงานกิจกรรมการตลาดเพื่อสนับสนุนการขายทั้งในด้านกิจกรรมโดยรวมและการบริหารผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงนำไปปฏิบัติและควบคุมให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด - วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า และความเคลื่อนไหวของตลาด เพื่อทราบความต้องการที่แท้จริง และนำมาพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมทางการตลาดให้ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ถูกต้องแม่นยำที่สุด - PDCA แผนการตลาด - ควบคุม Budget
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
ดูแลบริหารจัดการก่อสร้างอาคารสูง 8 ชั้นขึ้นไป ให้มีมาตรฐาน และทันเวลา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
- เขียนแบบงานตกแต่งภายใน - ทำ Sale Kit - Clear แบบงานในส่วนที่ออกแบบ - Clear แบบงานที่ไม่ละเอียด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ดูแลรับเป้าหมายยอดขายและยอดสมาชิก วางกลยุทธ์เพื่อพัฒนาทีมงานให้ทำงานได้ตามเป้าหมาย ดูแลบริหารจัดการเพื่อให้ยอดขายเป็นไปตามแผนที่วางไว้ บริหารทีมขายให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจจากบริการของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- ให้คำแนะนำพร้อมรายละเอียดผลิตภัณฑ์ในร้าน WIENNA ให้รายละเอียดเรื่องชุดชั้นใน รายการส่งเสริมการขายให้แก่ลูกค้า - ดูแลสภาพแวดล้อมภายในร้าน จัดเรียงสินค้าให้อยู่สภาพพร้อมให้บริการ - เป็นตัวแทนขององค์กรในการเติมเต็มความพึงพอใจแก่ลูกค้า - ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มีตังค์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด
-เชียร์ขายแนะนำสินค้าเครื่องสำอางค์ในร้านวัตสัน -ดูแลสต็อคสินค้า รายงานยอดขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1850 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 93 »
คุณรู้หรือไม่ ? : คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+