หางาน สมัครงาน > จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


WYNEX SIGN&EXHIBITION CO., LTD.
ติดต่อประสานงาน ลูกค้า / ฝ่ายผลิต / และช่วยงานต่าง ๆ ของผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด / ช่วยวางแผนการตลาด ควบคุมงาน ติดตามผล เสนอ idea ใหม่ๆ survey ตลาด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
WYNEX SIGN&EXHIBITION CO., LTD.
ออกแบบ Graphic Design เกี่ยวกับ กราฟฟิค สติกเกอร์ / งานป้าย ติด สติกเกอร์ได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
WYNEX SIGN&EXHIBITION CO., LTD.
ประจำบูธขายสินค้า ที่ fashion island รามอินทรา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
WYNEX SIGN&EXHIBITION CO., LTD.
บริษัท signnow ต้องการ หุ้นส่วน / ผู้บริหาร งาน creative / graphic design / signages design / event / products design / printing etc.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
WYNEX SIGN&EXHIBITION CO., LTD.
เลขานุการ , สามารถช่ายงานค้านการตลาด / ประสานงานฝ่ายต่างๆ / แก้ไขปัญหาเฉาะหน้าได้ดี / สร้างความสามัคคีในองค์กร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
WYNEX SIGN&EXHIBITION CO., LTD.
ติดต่อประสานงาน วางแผน ตามงาน กับฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย และประสานงานกับลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอเชียเวิลด์ บรา จำกัด
- ดูแลเอกสารทางด้านจัดซื้ - จัดหาวัศดุ และติดต่อประสานงาน Supplier - เจรจาต่อรองเพื่อลดต้นทุนสินค้า - จัดทำใบสั่งซื้อ - ตรวจสอบ และรับสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอเชียเวิลด์ บรา จำกัด
- บันทึกสินค้าเข้า ใบสำคัญซื้อ - รับผิดชอบด้านบัญชีเจ้าหนี้ การจ่ายชำระหนี้ ใบสำคัญจ่าย - จัดทำเอกสารวางบิล รับใบแจ้งหนี้จากเจ้าหนี้ ตรวจสอบเอกสารการจ่ายชำระหนี้ - จัดทำเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย - บันทึกสินค้าเข้า ใบสำคัญจ่าย - จัดทำเอกสารวางบิล รับใบแจ้งหนี้จากเจ้าหนี้่ ตรวจสอบเอกสารการจ่ายชำระหนี้ - จัดทำรายงานภาษีซื้อ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลุกซ์ ทราเวล แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จัดการงานด้านเอกสาร / ธุรการ / report / keyข้อมูล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลุกซ์ ทราเวล แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
• ประสานงานภายใน และภายนอกองค์กร • ดูแลเรื่องเอกสารต่าง ๆ • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลุกซ์ ทราเวล แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
• ดูแลโครงการต่าง ๆ ของบริษัท • คิดรูปแบบงาน เขียนสคริป • ทำเอกสารเสนองานต่าง ๆ และงานที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลุกซ์ ทราเวล แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
• สามารถออกแบบสื่อรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น Posteพ,Signboard, • จัดทำ Web Design แบนเนอร์โฆษณา ได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลุกซ์ ทราเวล แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
มีความรู้ด้านภาษีอากร และสามารถเปิดงบการเงินได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลุกซ์ ทราเวล แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ติดต่อกับหน่วยงาน หรือองค์กรที่กำลังต้องการนำเสนอผลงาน โดยจะต้องเข้าไปเจรจากับผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจและสามารถอนุมัติงานชิ้นนั้นให้ได้ เป็นตัวกลางเจรจาและแก้ไข้อขัดแย้งระหว่างลูกค้า และทีมฝ่ายผลิตผลงานในองค์กรของตน เพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุดแก่ทั้งสองฝ่ายให้ได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลุกซ์ ทราเวล แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
• จัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวต่างประเทศ ออกแบบรายการเดินทางท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มตลาดลูกค้าคนไทยทั้งในรูปแบบของ Incentive Group และ collective group • ดูและระบบ / ติดต่อประสานงานกับ Land Operator ต่าง ๆ เพื่อจัดทำโปรแกรมท่องเที่ยว เปรียบเทียบราคา และ คิดต้นทุน นำเสนอราคาให้กับลูกค้าจนเป็นที่พอใจ • ทำเอกสารนำเสนอที่เป็นที่น่าสนใจกับลูกค้า เพื่อนำเสนอผลงาน และ เพื่อปิดการขาย ตามเป้าหมายของบริษัทฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เขียนโปรแกรมเพิ่มเติมตามที่ได้รับมอบหมาย แก้ไข Error .ให้กับ User
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
รับผิดชอบการบำรุงรักษาและการซ่อมบำรุงรักษางานระบบของอาคารและตึกสูงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- วิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม - จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี - ออกแบบและจัดทำหลักสูตร - ควบคุมการฝึกอบรม - ควบคุม และตรวจสอบการประเมินผลการฝึกอบรม - ดำเนินการจัดทำและส่งงบการฝึกอบรมให้แก่กรมพัฒนาฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
รับสาย ต่อสายโทรศัพท์ รับเอกสารจากไปรษณีย์ ต้อนรับผู้ที่เข้ามาติดต่อ ให้คำแนะนำ ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
รับโทรศัพท์ ประสานงานภายใน ดูแลลูกค้าให้คำแนะนำลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 35079 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 1754 »


คุณรู้หรือไม่ ? : คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+