หางาน สมัครงาน > จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท กรุงเทพ-โตคิว สรรพสินค้า จำกัด
วางแผนการขายรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ การวิเคราะห์ปัญหาการขาย การเจรจาต่อรองกับคู่ค้า และการสรรหาสินค้าต่างเพื่อมาวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรุงเทพ-โตคิว สรรพสินค้า จำกัด
ควบคุมดูแลระบบอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบความเย็น ระบบระบายอากาศ ระบบประปา สุขาภิบาล ระบบลิฟท์ บันไดเลื่อน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรุงเทพ-โตคิว สรรพสินค้า จำกัด
ควบคุมดูแลเรื่องสินค้าเข้า-ออก ทั้งหมด ดูแลเรื่องเอกสารเกี่ยวกับการรับสินค้า การคืนสินค้า งานด้านควบคุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรุงเทพ-โตคิว สรรพสินค้า จำกัด
ควบคุมดูแลงานด้านบัญชี และการเงิน งานภาษีนิติบุคคลประเภทต่างๆ รวมทั้งระบบเครื่องบันทึกเงินสด (เครื่อง POS) และงานควบคุมกระแสเงินสด งานติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ธนาคาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรุงเทพ-โตคิว สรรพสินค้า จำกัด
บริหารงานบุคคล ฝึกอบรม และพัฒนา Payroll / Attendance รวมทั้งงานธุรการทั่วไป งาน visa / work permit การติดต่องานกับหน่วยงานราชการต่างๆ ควบคุมงานจัดซื้อของใช้สำนักงานทั่วไป การประสานงานตัวอาคาร งานด้านประกันภัยต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอพีเอ็มเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
ทำงานฝ่ายการตลาด ทำเฉพาะวัน จันทร์ / อังคาร / พุธ 500 บาท ต่อวัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด (VNT Limo Co., Ltd.)
1. จอด Standby เพื่อรอรับลูกค้าตามจุดที่กำหนดในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 2. ขับรถรับ-ส่งแขกคนไทยและชาวต่างชาติตามสถานที่ต่างๆ 3. ดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ** บริษัทการันตีรายได้ 15,000 - 18,000 บาทต่อเดือน **
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด (VNT Limo Co., Ltd.)
1. เขียนใบสำคัญจ่าย โดยตรวจสอบเอกสารให้ตรงกันและให้ผู้มีอำนาจลงนาม 2. ลงบันทึกบัญชีรายรับ - รายจ่ายตามเอกสารใบสำคัญจ่ายต่างๆ 3. จัดพิมพ์รายงานรับ-จ่ายส่งให้ผู้เกี่ยวข้อง 4. เก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด เช่น ค่าน้ำมัน ค่าอะไหล่ ค่าซ่อมบำรุง เรื่องภาษี ประกันภัย ฯลฯ 5. ดูแลเรื่อง Stock อะไหล่ และการจัดซื้ออะไหล่ 6. ทำเอกสารทางบัญชีทุกอย่าง เช่น ใบสั่งซื้อสินค้า บิลเงินสด ใบหัก ณ​ ที่จ่าย จ่ายเช็ค ฯลฯ 7. จัดทำเอกสารการวางบิลลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด (VNT Limo Co., Ltd.)
1. ขับรถรับ - ส่งผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากโรงแรมใหญ่ในเมืองย่านสุขุมวิท, นานา, สีลม, สาทร, พระราม 9, รัชดา, พระราม 4 ฯลฯ ไปส่งยังสนามบินสุวรรณภูมิ และรอรับผู้โดยสารส่งกลับเข้าโรงแรมใหญ่ในเมืองตามที่ได้รับมอบหมาย (ประมาณ 4 - 8 ขาต่อวัน) 2. ขับรถนำผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไปเข้าร่วมงานประชุม สัมมนาทางธุรกิจ และตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด 3. มีหน้าที่ดูแลรักษารถยนต์ให้สะอาด และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ** บริษัทการันตีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาทต่อเดือน ** (บวกเงินเบี้ยขยัน ในกรณีที่มีวิ่งงานรอบดึกหรืองานพิเศษเป็นรายเที่ยว)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ธนวิธาน จำกัด
ต้อนรับคนไข้และดูแลเรื่องนัดหมาย จัดทำแฟ้มประวัติคนไข้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Manpower Thailand
ตกแต่ง แก้ไข และออกแบบ รูปภาพอสังหาริทรัพย์ เช่น แก้ไขบริเวณรอบตัวตึกให้มีความสวยงาม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด
งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด
- บันทึกการขอใช้บริการผ่านระบบ DCSS และ IBACSS ของลูกค้ารายวงจร หรือรายโครงการ - บันทึกข้อมูลลูกค้าในระบบ CRM IBACSS ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บค่าใช้บริการ - ติดตามและแจ้งผลการให้บริการในระบบ DCSS และ IBACSS - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด
- ให้บริการ Onsite service แก่ลูกค้า ตามที่ได้รับแจ้งหรือได้รับมอบหมาย - ติดตั้งเครื่อง ATM/CDM และทดสอบพร้อมใช้งาน - วางแผนและดำเนินการทำ PM สำหรับเครื่อง ATM/CDM ทั่วประเทศ - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก Zone Leader หรือ Manager
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด
- รับโทรศัทพ์ และโอนสายให้เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร - ให้ข้อมูลเบื้องต้นของสำนักกำกับกิจการพลังงาน เกี่ยวกับไฟฟ้าและพลังงาน กับผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป - ประสานงานทั้งภายนอก และภายในองค์กร - ดูแลต้อนรับลูกค้า - ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น. หยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดของ สำนัก กกพ.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด
- ให้คำแนะนำและข้อมูลกับลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง website Zalora Thailand - ทำงาน 8 ชม./วัน ทำ 5 วันหยุด 2 วัน (เวลาให้บริการ 08.00 น.-21.00 น.) - สถานที่ทำงาน: ใกล้ BTS พญาไท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด
- ดูแลและควบคุมคุณภาพการให้บริการ Call Center ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด - Silent Monitor การทำงานของพนักงาน Call Center - ช่วยแก้ไขปัญหาการบริการ Call Center - พัฒนาคุณภาพการบริการ Call Center ใหม่ๆ อยู่เสมอ - ฝึกอบรมพนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด
- โทรออกเพื่อนำเสนอ Campaign ของทางบริษัท - ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น. (ไม่ต้องเข้ากะ) - มีการสอนงานให้ (ระหว่างเรียนงาน จ่ายค่าจ้างตามปกติ)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด
- โทรออกเพื่อสอบถาม-อัพเดทข้อมูลของลูกค้า (ไม่ใช่งานขาย) - ทำงาน จ.-ศ. 09.00-18.00 หรือทำเป็นบางช่วงเวลา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด
- โทรออกเพื่อสอบถาม-อัพเดทข้อมูลต่างๆ บริการข้อมูลแก่ลูกค้าของบริษัท (ไม่ใช่งานขายใดใดทั้งสิ้น) - โทรออกเพื่อนำเสนอโปรโมชั่นมือถือ DTAC เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายขายดำเนินการขายต่อไป - ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ 08.30-17.30 น. (ไม่ต้องเข้ากะ)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 34280 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 1714 »


โปรดระวัง !! : การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+