หางาน สมัครงาน > จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


WIN-WIN (Asia) Co.,Ltd.
Overall tour guide duty
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
WIN-WIN (Asia) Co.,Ltd.
Overall Tour Guide duty. Subject to rule and regulations.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
WIN-WIN (Asia) Co.,Ltd.
ทำหน้าที่ติดต่อกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าตกลงซื้อทัวร์กับบริษัท ลูกค้าส่วนใหญ่คือคนไทย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
WIN-WIN (Asia) Co.,Ltd.
ประสานงานกับพนักงานทุกคนในบริษัท และประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ช่วยงานผู้จัดการ รับส่งอีเมล ทำงานเอกสารต่างๆ ทำรายงาน ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
WIN-WIN (Asia) Co.,Ltd.
tour guides assignment and car rental. calculate cash advance for guides and check them. inspection trip. operate tour. Daily, weekly, monthly operation planning, Preparation and Report Run the daily morning briefing Run the weekly operational meeting and report
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
WIN-WIN (Asia) Co.,Ltd.
Handling of hotel reservations, airline reservation & ticketing, train reservations and ticketing, ferry tickets booking and tickets, car rental and tour guides assignment. Daily, weekly, monthly operation planning, Preparation and Report coordinate the daily morning briefing coordinate the weekly operational meeting and report
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
WIN-WIN (Asia) Co.,Ltd.
นำเช็คไปจ่ายธนาคาร ทำเอกสารการจ่ายและรับเงินของบริษัท ดูแลจัดการด้านการเงินของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
WIN-WIN (Asia) Co.,Ltd.
Handling of hotel reservations, check space, rates comparison Handling of reservation for flight tickets, train tickets, ferry tickets and car rental , transfer man, reconfirmation of hotel, flight, itinerary, car transfer and tour, preparation of itinerary, e-tickets, train tickets, ferry tickets.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
WIN-WIN (Asia) Co.,Ltd.
ทำบัญชีด้านรายจ่ายทั้งหมด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
WIN-WIN (Asia) Co.,Ltd.
reconfirm or transfer hotels, guest service operation, contact supplier for booking and reconfirm, complain in Thai, send email in English, coordinate schedule of guide transfer and operation in general. Sometime you have to pick up or drop guests if we have no guides. Coordinate for buy office supply. Handling complain from guests. Reply guests by phone and email. Solve guests problem. make welcome envelop and prepare documents and sim card for guests. bring documents to hotels or guides.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป อายุ 20-35 ปี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีสอนงานให้คะ # ทำงานจันทร์-ศุกร์ 9.00-19.00 และ 2เสาร์ต่อเดือน(หยุดวันนักขัตฤกษ์ตามปฏิทิน) # ทำหน้าที่แนะนำลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อนำเสนอขายเกี่ยวกับ ประกันสุขภาพออมทรัพย์ # ลักษณะการทำงานคล้าย call center # ทางบริษัทมีรายชื่อลูกค้าให้ (ไม่ต้องหาข้อมูลลูกค้าเอง) # ทำงานประจำออฟฟิต **ไม่ต้องออกไปพบลูกค้าข้างนอกค่ะ** ***รับประกันมีเงินเดือนประจำแน่นอนนนน*** *** ไม่ใช่งานขายตรง หรือธุรกิจลูกโซ่คะ*** ***สถานทีทำงานจะอยู่ที่ ตึกแอทสาธร บิ้วดิ้ง **สนใจติดต่อ K. นิว 062-597-3766 หรือ 02-7234004ต่อ 412
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
WIN-WIN (Asia) Co.,Ltd.
ทำบัญชีเกี่ยวกับรายรับทั้งหมด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ทรูลี่ โนเลน กรีน เซอร์วิส
- ออกเอกสารทางการเงินรับ-จ่าย(ใบแจ้งหนี้(เตรียมเอกสารวางบิล) ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี(รับเช็ค) - ออกหนังสือหัก ณ ที่จ่าย, ยื่นภาษี(ภงด. 1, 3, 53, 30) เป็นต้น ยื่นประกันสังคม เงินสดย่อย สัญญา - ลงเอกสารบัญชีบันทึกรายรับ-ค่าใช้จ่าย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
WIN-WIN (Asia) Co.,Ltd.
ประสานงานและมอบหมายงานให้ tour guide และคนขับรถ ตรวจสอบ ควบคุมต้นทุนและคำนวณระยะทางและราคาน้ำมันของคนขับรถ ทำรายการค่าใช้จ่ายล่วงหน้าให้ tour guide ควบคุมต้นทุนและตรวจสอบ ไปสำรวจสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ฯลฯ บริหารจัดการ และวา่งแผนการทำทัวร์ เปรียบเทียบราคาโรงแรม ร้านอาหาร รับโทรศัพท์เพื่อแก้ปัญหาต่างๆของการจัดการและบริหารทัวร์ เป็นต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
WIN-WIN (Asia) Co.,Ltd.
เป็นผู้ดูแล รับผิดชอบ และจัดทำบัญชีของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
WIN-WIN (Asia) Co.,Ltd.
ทำบัญชี และดูแลบัญชีให้กับบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
WIN-WIN (Asia) Co.,Ltd.
ช่วยพนักงานเตรียมการและจัดการเรื่องการเดินทาง จองตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถไฟ ตั๋วเรือ จองโรงแรม และตรวจสอบห้องว่าง เปรียบเทียบราคา รายงานและยืนยันการจองโรงแรมและตั๋วเครื่องบิน ค้นหาร้านอาหารและเปรียบเทียบราคา เป็นต้น จัดการเรื่องการมอบหมายงานให้กับ tour guides เตรียมการและจัดการค่าใช้จ่ายล่วงหน้า กรอกข้อมูลลงระบบ จัดทำเอกสารต่างๆ ไปรับและดูแลลูกค้า ไปสำรวจเส้นทางและวางแผนการจัดทำทัวร์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
WIN-WIN (Asia) Co.,Ltd.
จัดเอกสารให้เป็นหมวดหมู่และเป็นระเบียบ พิมพ์เอกสาร ส่งอีเมล ค้นหาข้อมูล รับโทรศัพท์ผู้ติดต่อสมัครงาน โทรยืนยันการสัมภาษณ์งาน ทำบัญชีเงินสดย่อยรับจ่าย ปรับสมุดธนาคาร ทำรายงานขาดลา มาสายของพนักงาน ช่วยทำสัญญาและกฎระเบียบของบริษัท เป็นต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
WIN-WIN (Asia) Co.,Ltd.
ช่วยพนักงานบัญชีจัดทำและดูแลบัญชีให้กับบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
WIN-WIN (Asia) Co.,Ltd.
กรอกข้อมูลทางบัญชีลงในคอมพิวเตอร์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 34789 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 1740 »
คุณรู้หรือไม่ ? : คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+