หางาน สมัครงาน > จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท สุชาพงศ์กรุ๊พ จำกัด
คีย์ออร์เดอร์ ทำเกี่ยวกับเอกสารภายในบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทรี-อาร์ดี จำกัด
อาคารวรวิทย์ ชั้น 16 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม.โทรด่วน. 089-769-8668 (ตลอดเวลา) 02-353-9594 (จ-ศ) **งานประจำรายได้ดี มีคอมมิชชั่น ทำงานประจำในสำนักงาน สัมภาษณ์รู้ผลทันที พร้อมเริ่มงาน** พนักงานแนะนำสินค้าผ่านทางโทรศัพท์ โดยบริษัทมีฐานข้อมูลลูกค้าให้ ไม่ต้องเดินทาง ไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์ • มีเงินเดือนประจำ10,000-12,000 บาท+เบี้ยขยัน+คอมมิชชั่น+ประกันสังคม+Incentive+Reward (บริษัทอบรมให้ก่อนเริ่มงาน) • ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09:00-18:00น.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
- ถอดแบบและประมาณราคางานระบบ(M&E) - บริหารการจัดการและจัดทำเอกสารด้านราคาของโครงการ - จัดทำต้นทุนรวมของงานระบบเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา - บริหารจัดการข้อมูลราคาของงานระบบให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา - เข้าร่วมประชุมชี้แจงแบบ รวบรวมข้อมูลต่างๆที่ใช้ในการประมาณราคา และต่อรองราคา - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆของบริษัทฯเพื่อรวบรวมเอกสารที่เป็นข้อมูลจำเป็นในการประมูลโครงการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
-บริหารงานด้านถอดแบบและประมาณราคางานก่อสร้าง ให้ได้ต้นทุนประมาณการเบื้องต้น เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอโครงการให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดผลโยชน์สูงสุดกับองค์กร -บริหารการจัดการและจัดทำเอกสารด้านราคาของโครงการ -จัดทำต้นทุนรวมของงานก่อสร้างเสนออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชา -เข้าร่วมประชุมชี้แจงแบบ ดูสถานที่และรวบรวมข้อมูลต่างๆที่ใช้ในการประมาณราคา และการต่อรองราคา -บริหารจัดการข้อมูลราคาของงานก่อสร้างให้ Update อยู่ตลอดเวลา -จัดทำรายงานผลงาน ปัญหา อุปสรรคในการทำงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ -ควบคุมและดูแลการจัดเตรียมเอกสารคุณสมบัติและเทคนิคเบื้องต้น และเอกสารเสนอด้านคุณสมบัติของโครงการ -ประสานงานกับฝ่ายต่างๆของบริษัทเพื่อรวบรวมเอกสารที่เป็นข้อมูลจำเป็นในการประมูลโครงการ -ปรับปรุง Company Profile ประวัติผลงานและผลงานปัจจุบันของบริษัทตลอดเวลา -ประสานงานกับฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาในการเตรียมเอกสารประมูลโครงการ -ประสานงานกับฝ่ายการเงินเพื่อขอเอกสารสนับสนุนจากธนาคาร เช่น หนังสือค้ำประกันซอง หนังสือรับรองเครดิต -และบริหารบุคลากรในการทำงานของแผนกให้เหมาะสมและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
-เสนองานขายบริการเกี่ยวกับการถมที่ ทุบ รื้อถอน งานถนน งานปรับพื้นที่ -ถอดแบบประเมินราคาพื้นที่หน้างาน -จัดทำแผนในการทำงานในพื้นที่ การจัดนำเครื่องจักรเข้า ประเภทของเครื่องจักร -เจรจากับเจ้าของงาน เมื่อมีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง -ติดต่อประสานงานเรื่องน้ำไฟที่ใช้ในหน้างาน -วิเคราะห์การซ่อมและประเมินการซ่อมรถและเครื่องจักรเบื้องต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
-ทำบันทึกตั้งเจ้าหนี้ ทำ (RR) ในโปรแกรม Pojjamarn -ตัดจ่ายเจ้าหนี้/พิมพ์เช็ค -บันทึกและลงบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ -จัดทำ ภงด.3,53 พร้อมกับกระทบยอด GL -จัดทำ ภพ.30 พร้อมกับกระทบยอด GL -ทำค่าแรงผู้รับเหมาจ่ายทุกวันที่ 5และวันที่ 20 ของทุกเดือน -บันทึกเงินสดย่อย เคลียร์บิลเงินสดจากหน่วยงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
1.ตรวจการลงบัญชีต่างๆของบริษัทฯให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฏหมายและนโยบายบริษัท 2.ควบคุมงานบัญชีทั้งหมดของบริษัทฯให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 3.ตรวจสอบการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับภาษีให้ถูกต้อง 4.บริหารงานระบบบัญชีภายในบริษัทฯ บัญชีลูกหนี้,บัญชีเจ้าหนี้,และการชำระเงิน 5.ควบคุมเกี่ยวกับการออกเอกสารใบสำคัญจ่ายทั้งหมด 6.ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน ทรัพย์สินถาวร การประเมินสภาพทรัพย์สิน 7.ตรวจสอบการปิดงบบัญชีและการกระทบยอดบัญชีต่างๆ รวมถึงการแก้ไขปัญาหาที่เกิดขึ้นได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
ควบคุมการผลิตและติดตั้งแผ่นพลีคาส
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
ควบคุมงานการตอกเสาเข็มของปั้นจั่น ตามหน่วยงานก่อสร้าง และทำรายงานส่งสำนักงานใหญ่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
- ทำ Payment จ่ายผลงานให้กับผู้รับเหมา , รายรับของโครงการ งานเพิ่ม,ลด Take Off Shop Drawing และจัดจ้างผู้รับเหมา - ประสานงานระหว่างโครงการกับสำนักงานเรื่องวัสดุและการจัดจ้าง - ประสานงานข้อมูลจากฝ่าย Construction เพื่อ Control การใช้วัสดุและการตรวจสอบ Waste เพื่อทำรายงานแจ้งผุู้บริหาร - ตรวจสอบและควบคุมปริมาณการใช้วัสดุของผู้รับเหมารายย่อยให้อยู่ตามที่กำหนดในแบบก่อสร้าง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
-ควบคุมงานผลิตเสาเข็มและแผ่นสำเร็จรูป Precast -ตรวจสอบปริมาณวัสดุ สั่งของเพื่อทำการผลิต -ตรวจเช็คยอดสต๊อค -ควบคุมแรงงานให้เพียงพอต่อการผลิต -สั่งผลิตในแต่ละวันให้พอเพียงต่อการขนส่งตามใบสั่งผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
ประสานงาน วางแผนควบคุมการติดตั้ง วางแผนการดำเนินงาน ควบคุมคุณภาพการติดตั้ง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
ควบคุมงาน ประปา,ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ เคลียร์แบบ ประสานงานการก่อสร้าง วางแผนการติดตั้ง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
ควบคุมงานระบบไฟฟ้า เคลียร์แบบ ออกแบบ สั่งของ วางแผนงานติดตั้ง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
- ติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ(ผลิตภัณฑ์)คอนกรีต เสาเข็ม แผ่นสำเร็จรูป - ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องในบริษัทฯ เพื่อให้งานขายประสบความสำเร็จ ไม่ติดปัญหา - บริการหลังการขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
1.บริหารและควบคุมคุณภาพรวมของโครงการ 2.ตรวจสอบและควบคุมสถานะการเงินของโครงการ 3.ควบคุมและพัฒนาทีมงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
เขียนแบบขยาย Shop Drawing งาน Precast.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
ปฏิบัติงานด้านการซ่อมบำรุงและตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรทาวเวอร์เครน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
วางแผนการซ่อม วางแผนการเตรียมอะไหล่ ซ่อมบำรุง และตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรทาวเวอร์เครน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
-ติดต่อประสานงานขอน้ำ,ไฟฟ้า ตั้งแต่เปิดโครงการจนแล้วเสร็จโครงการ -งานติดต่อเช่าที่พักพนักงาน รวมถึงติดต่อสถานที่เพื่อเช่าสร้างที่พักคนงานของแต่ละหน่วยงาน -งานทำประตูเข้า-ออกโครงการ -ประสานงานงานติดตั้งป้ายโครงการ -ประสานงานเรื่องนำตู้สำนักงานและอุปกรณ์เข้าหน่วยงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 34389 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 1720 »
คุณรู้หรือไม่ ? : ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+