หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

Sales and Marketing Representrative
   - ประชาสัมพันธ์และทำการขายภายใต้แบรนด์ของผู้ว่าจ้าง ทั้งในเชิงพาณิชย์ และกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างมืออาชีพ - ใช้ทักษะในการเจรจาต่อรองทางด้านการขาย - สามารถใช้ทักษะของความเป็นผู้นำตามสถานการณ์ - สนับสนุนในการจัดหาพื้นที่และติดต่อประสานงานขายในการออกอีเว้นท์ต่างๆ เช่นอาคารสำนักงาน ศูนย์แสดงสินค้าต่างๆเป็นต้น - พบเจอกับการทำงานในสิ่งแวดล้อมและเพื่อนร่วมงานที่ยอดเยี่ยม (Teamwork) - ไม่มีปัญหากับการทำงานนอกสถานที่ - สามารถเดินทางไปดูงานที่ต่างจังหวัด และต่างประเทศได้
30 มีนาคม 2560
Elective Marketing
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 3   เงินเดือน : 18,000-25,000
เจ้าหน้าที่ผลิตภัณใหม่
   1.จัดทำเอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวางแผนผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า 2.ติดต่อประสานงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบสถานะ New model 3.รวมรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ต้องส่งให้่ลูกค้าตามระยะเวลาที่กำหนด 4.ควบคุมแจกจ่าย จัดเก็บ ยกเลิก ทำลาย เอกสารบันทึกคุณภาพของหน่วยงาน 5.แจ้งประชุม เตรียมการประชุมบันทึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุมัติ 6.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
30 มีนาคม 2560
บริษัท กาญจนาโลหะการ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2    เงินเดือน : 13,000 ขึ้นไป
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ
   ตรวจสอบคุณภาพและประกันคุณภาพสินค้าที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ประกันคุณภาพสินค้า รับเข้า และ ก่อนส่งมอบ ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ควบคุมกระบวนการตรวจสอบในกระบวนการผลิต ประชุมลูกค้า Supplier เกี่ยวกับคุณภาพวัตถุดิบประจำปี การตอบข้อร้องเรียนของลูกค้า การใช้เครื่องมือวัดละเอียด
30 มีนาคม 2560
บริษัท กาญจนาโลหะการ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25,000 ขึ้นไป
หัวหน้าฝ่ายผลิต
   -ควบคุมการผลิต -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -วางแผนการใช้เครื่องจักร กำลัง และวัตถุดิบ -ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการผลิต -แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต -การบริหาร และควบคุมการจัดเก็บวัตถุ และสินค้า -ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ -บริหารบุคลากร -เข้าร่วมกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย -อื่นที่ได้รับมอบหมาย -รับผิดชอบการวางแผน ควบคุมกระบวนการในการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด เพือสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ ต้นทุน ปริมาณ และเวลาการส่งมอบให้ทันเวลา
30 มีนาคม 2560
บริษัท กาญจนาโลหะการ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000 บาท ขึ้นไป
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
   1.การวางแผนกลยุทธทางการตลาด -กำหนดทิศทางตลาด / วางแผนกลยุทธ์ระยะสั้นระยะยาว -จัดทำโครงการรับรองแผนงาน 2.การหาลูกค้ารายใหม่ - สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ - จัดทำข้อมูลลูกค้า - เสนอขาย เจราต่อรองเงื่่อนไขการขาย 3. การออกสินค้าใหม่ - คัดเลือกสินค้าใหม่และทบทวนข้่อตกลงต่าง ๆ กับลูกค้า - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายผลิตในการทดลองและผลิตสินค้าใหม่ 4. การจัดการทั่วไป - ดูแลระบบต่าง ๆ บริหารบุคลากร การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ขอบบริษัทฯ - บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายท
30 มีนาคม 2560
บริษัท กาญจนาโลหะการ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าแผนกการตลาด
   - ปฏิบัติด้านการตลาด - ติดต่อประสานระหว่างลูกค้าและโรงงาน - บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ - บริหารทีมงาน - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
30 มีนาคม 2560
บริษัท กาญจนาโลหะการ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1    เงินเดือน : 30,000 บาท ขึ้นไป
จป.วิชาชีพ
   1. วางแผนจัดทำและดำเนินการตรวจสอบงานด้านความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยให้ถูกต้องตามข้อบังคับของกฏหมาย 2. ตรวจสอบ ดูแลฝึกอบรม ให้ความรู้ในด้านความปลอดภัย 3. จัดทำรายงานความปลอดภัย รายงานอุบัติเหตุ และ อื่น ๆ 4. ติดต่อประสานงานราชการ งานภายในและภายนอก 5. และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมาอบหมาย
30 มีนาคม 2560
บริษัท กาญจนาโลหะการ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1    เงินเดือน : ตามตกลง
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) **รับสมัครด่วน**
   -ค้นคว้า/วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(งานกลุ่มยานยนต์) -แก้ไขปัญหาและปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์ตลอดจนกระบวนการผลิต
30 มีนาคม 2560
บริษัท กาญจนาโลหะการ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1    เงินเดือน : 50,000 บาทขึ้นไป หรือตามตกลง
พนักงานขับรถ
   •มีความพร้อมมาปฏิบัติงาน •ตรวจสภาพรถก่อนออกปฏิบัติงาน •วางแผนเส้นทางในการเดินรถ •รายงานเมื่อเกิดปัญหาหรือผลการขณะปฏิบัติงาน •ดูแลทำความสะอาดและเช็คเครื่องมือติดรถเป็นประจำ •บำรุงรักษารถให้พร้อมใช้งาน •ให้ความร่วมมือในการพัฒนา Program ของแผนก IT
30 มีนาคม 2560
MEIKO TRANS (THAILAND) CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9000-10000
ช่างซ่อมบำรุง **รับสมัครด่วน**
   1.ช่างซ่อมบำรุง - มีความชำนาญในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร -มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุง
30 มีนาคม 2560
บริษัท กาญจนาโลหะการ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1    เงินเดือน : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 52280 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 5228 »


โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560